9 Amgueddfa Sinema MustSee

9 Amgueddfa Sinema MustSee
John Graves

Ers ei chreu yn y 1830au cynnar, mae sinema wedi ac yn parhau i ddiddanu a swyno'r byd. Mae pobl yn dyfynnu llinellau ffilm yn eu sgyrsiau dyddiol, maen nhw'n gwisgo crysau sy'n cynnwys eiconau ar y sgrin fel Charlie Chaplin a Marilyn Monroe, ac maen nhw'n addurno eu cartrefi gyda phosteri a ffigurynnau. Mae pobl yn dilyn sêr ar gyfryngau cymdeithasol ac yn rhyngweithio â nhw mewn confensiynau, a llawer o cosplay fel eu hoff gymeriadau ffilm, gan gynnwys Wonder Woman, Princess Leia, a Batman. Mae yna gannoedd o gyfnodolion, cylchgronau, llyfrau, podlediadau, a rhaglenni dogfen sy'n ymroddedig i sinema ond mae ffordd arall o archwilio sinema: amgueddfeydd.

Er bod llawer o amgueddfeydd yn cynnwys arddangosfeydd ar ffilmiau a/neu sêr amrywiol, ychydig iawn sy'n byw i fyny i'r arddangosfeydd a gyflwynir gan amgueddfeydd sy'n gwbl ymroddedig i'r gelfyddyd. Dyma ddetholiad o amgueddfeydd sinema y mae'n rhaid eu gweld.

Rhoddwyd casgliad yr Amgueddfa Sinema gan Ronald Grant a Martin Humphries: Llun gan Andy Parsons o Time Magazine

The Cinema Museum – London, England

Sefydlwyd yr Amgueddfa Sinema yn Kennington, Llundain ym 1986. Roedd yr amgueddfa wedi'i lleoli i ddechrau yn Neuadd Raleigh yn Brixton, cartref yr Archifau Diwylliannol Du ar hyn o bryd, a oedd ar y pryd mewn cyn swyddfa rhent y cyngor yn Kennington, cyn cael ei sefydlu. adleoliwyd yn barhaol i Wyrcws Lambeth o oes Fictoria yn 1998. Mae gan yr adeilad ei hun safle nodedig yn hanes y sinema oherwydd dyma oedd ya dywedodd ffrind agos i Parajanov, Mikhail Vartanov: “A oes unrhyw le yn y byd amgueddfa Sergei Parajanov? Amgueddfa o’i weithiau – ei graffeg, doliau, collages, ffotograffau, 23 o sgriptiau sgrin a libretos o gynyrchiadau heb eu gwireddu mewn sinema, theatr, bale… Byddai’n dod yn addurn a balchder mewn unrhyw ddinas. Gwn y byddai sgriptiau a libretos Parajanov yn hwyr neu'n hwyrach yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr a gobeithio mai Yerevan fydd y ddinas gyda'r amgueddfa honno”.

Yr adeilad sy'n gartref i'r Amgueddfa Sinema Genedlaethol yn yr Eidal bwriadwyd yn wreiddiol i fod yn synagog: Llun o Inexhibit

Amgueddfa Sinema Genedlaethol - Torino, yr Eidal

Mae Amgueddfa Genedlaethol Sinema yn Turin, yr Eidal yn amgueddfa lluniau cynnig sydd wedi'i lleoli yn y Mole Antonelliana hanesyddol twr a agorwyd gyntaf yn 1958. Mae gan yr amgueddfa bum llawr a chan mai synagog oedd bwriad yr adeilad yn wreiddiol, cynrychiolir arddangosfeydd amrywiol o fewn gwahanol gapeli. Mae'n cael ei redeg gan Sefydliad Maria Adriana Prolo ac mae'r mwyafrif o'i chasgliad yn ganlyniad i gasglwr a hanesydd sinema Eidalaidd Maria Adriana Prolo; y cyfeirir ati'n aml fel “gwraig y sinema”, cysegrodd Prolo ei bywyd i astudio sinema. Cafodd y syniad am amgueddfa ei greu yn 1941 pan ysgrifennodd Prolo yn ei dyddiadur “8 Mehefin, 1941: The Museum was Thought”.

Canolbwynt Amgueddfa Genedlaethol yr EidalSinema yw Neuadd y Deml: Llun gan Noom Peerapong ar Unsplash

Dechreuodd Prolo gasglu a chadw dogfennau a deunyddiau o sinema Turin. Yn ôl Sefydliad Maria Adriana Prolo, "ym 1953, ffurfiwyd Amgueddfa Sinema'r Gymdeithas Ddiwylliannol gyda'r nod o 'gasglu, cadw ac arddangos i'r cyhoedd yr holl ddeunydd sy'n cyfeirio at ddogfennaeth a hanes artistig, diwylliannol, technegol a diwydiannol. gweithgareddau sinematograffi a ffotograffiaeth'”.

Mae casgliad yr Amgueddfa Sinema Genedlaethol yn helaeth. Mae'n cynnwys hen bosteri ffilm, stociau, llyfrgell o archifau, a dyfeisiau optegol cyn-sinematograffig fel llusernau hud (taflunydd delwedd gynnar), ac eitemau llwyfan o sinema Eidalaidd gynnar. Yn ôl yr arddangosfa, “craidd yr amgueddfa, heb os nac oni bai, yw Neuadd y Deml, lle mae dimensiynau syfrdanol a chymesuredd y gofod o'i amgylch yn chwarae rhan sylfaenol yn ymlyniad pobl”.

Mae'r neuaddau arddangos yn a. cyfuniad o glipiau ffilm, ffotograffau a phropiau. Ymhlith rhai o enwocaf yr amgueddfa mae cerflun enfawr o Moloch o'r ffilm Cabiria, yr arch a ddefnyddiwyd gan Bela Lugosi yn Dracula, a gwisg Peter O'Toole o Lawrence of Arabia.

Amgueddfa Genedlaethol Cymru Agorodd Sinema Indiaidd yn 2019: Llun o The National

Amgueddfa Genedlaethol Sinema Indiaidd – Mumbai, India

Ychwanegiad diweddar iAgorwyd Bollywood, yr Amgueddfa Genedlaethol Sinema Indiaidd i'r cyhoedd yn 2019. Y cyntaf o'i fath yn India, dyluniwyd yr amgueddfa i arddangos hanes sinema Indiaidd, sy'n faes celf sy'n cael ei anwybyddu'n aml. Yn costio 1.4 biliwn o rwpi (15,951,972.58 mewn Ewros), mae'r amgueddfa wedi'i rhannu rhwng byngalo cain o'r 19eg ganrif a strwythur gwydr pum llawr modern yn ne Mumbai.

Wrth archwilio dros 100 mlynedd o sinema Indiaidd, mae'r amgueddfa yn arddangos ffilmiau mud Indiaidd cynnar, “priodweddau a gwisgoedd ffilm, offer vintage, posteri, copïau o ffilmiau pwysig, taflenni hyrwyddo, traciau sain, rhaghysbysebion, tryloywderau, hen gylchgronau sinema, ystadegau yn ymwneud â gwneud a dosbarthu ffilmiau”. Mae rhai o'u heitemau mwyaf cyfareddol yn cynnwys y sioe gyntaf enwog o ffilmiau'r brodyr Lumiere ym Mumbai ym 1896, posteri wedi'u paentio â llaw, recordiadau sain o K. L. Saigal, a ystyriwyd yn seren gyntaf sinema Hindi, a chlipiau a dogfennau'n ymwneud ag India. ffilm nodwedd lawn gyntaf, Dadasaheb Phalke, a gyfarwyddwyd gan Raja Harishchandra ym 1913.

Cynlluniwyd yr arddangosfeydd yn gronolegol, gan olrhain ei 100 mlynedd dros bedwar llawr: “Lefel 1: Gandhi a Sinema; Lefel 2: Stiwdio Ffilm i Blant; Lefel 3: Technoleg, Creadigrwydd a Sinema Indiaidd; Lefel 4: Sinema ar draws India”. Maent yn archwilio sut yr effeithiodd datblygiadau yn niwydiannau ffilm America a PhrydainSinema Indiaidd (fel dyfodiad sain, cyfnod y stiwdio, ac effaith yr ail ryfel byd) cyn ymchwilio i sut y daeth sinema Indiaidd o hyd i'w llais rhanbarthol unigryw ei hun.

Sefydlodd y Prif Weinidog yr amgueddfa Narendra Modi ym mis Ionawr 2019. Dywedodd wrth Daily News and Analysis India, "mae ffilmiau a chymdeithas yn adlewyrchiad o'i gilydd. Mae'r hyn a welwch mewn ffilmiau yn digwydd yn y gymdeithas a'r hyn sy'n digwydd yn y gymdeithas i'w weld mewn ffilmiau. Unwaith mai dim ond pobl gyfoethog o “ddinasoedd haen 1” allai ddod i mewn i'r diwydiant ffilm, ond nawr mae artistiaid o ddinasoedd haen 2 a haen 3 yn cael troedle ar gryfder eu galluoedd artistig”.

Mae'r amgueddfa'n nodi troad. pwynt i’r wlad: “mae hyn yn dangos bod India yn newid,” meddai Modi, “yn gynharach, roedd tlodi’n cael ei ystyried yn rhinwedd… Roedd y ffilmiau’n ymwneud â thlodi, diymadferthedd. Nawr, ynghyd â phroblemau, mae atebion hefyd yn cael eu gweld. Os oes miliwn o broblemau, mae biliwn o atebion. Arferai ffilmiau gymryd 10-15 mlynedd i'w cwblhau. Roedd ffilmiau enwog mewn gwirionedd yn adnabyddus am yr amser (hir) a gymerodd i'w cwblhau… Nawr mae ffilmiau'n cael eu gorffen mewn ychydig fisoedd ac o fewn amserlen benodol. Tebyg yw achos cynlluniau'r llywodraeth. Maen nhw bellach yn cael eu gorffen o fewn amserlen benodol.”

Yr Amgueddfa Sinema yn Sbaen oedd y gyntaf o’i bath yn y wlad: Llun o Thousand Wonders

The Cinema Museum – Girona,Sbaen

Fe'i sefydlwyd ym 1998, ac mae'r Amgueddfa Sinema yng ngogledd Sbaen wedi'i chysegru i sinema a byd delweddau symudol. Hon oedd y cyntaf o'i bath yn Sbaen, a chydag amrywiaeth o dros 30,000 o wrthrychau o gasgliad personol y gwneuthurwr ffilmiau o Sbaen, Tomàs Mallol, mae'r amgueddfa'n lleoliad poblogaidd i dwristiaid a phobl sy'n mwynhau ffilmiau.

Roedd yr amgueddfa yn un prosiect angerdd dros Mallol, yr oedd ei gariad at sinema yn ifanc wedi ei ysbrydoli i wneud ei ffilmiau byr ei hun, a gafodd dderbyniad da yn lleol ac yn rhyngwladol, a dechrau caffael amrywiol wrthrychau pwysig i hanes y sinema, gan gynnwys camerâu cynnar. Wedi’i harddangos mewn trefn gronolegol, mae’r Amgueddfa Sinema yn arddangos “12,000 o ddarnau, gan gynnwys offerynnau, ategolion, ffotograffau, engrafiadau a phaentiadau, ynghyd â 2000 o bosteri a deunydd cyhoeddusrwydd ffilm, 800 o lyfrau a chylchgronau a 750 o ffilmiau ym mhob fformat”.

Mae gan yr Amgueddfa Sinema amryw o arddangosfeydd parhaol sydd wedi bod yn boblogaidd gydag ymwelwyr. Mae’r amgueddfa’n mynd ag ymwelwyr yn ôl i ddyddiau cynnar celfyddydau delweddau symudol, dros 400 mlwydd oed, gyda phwyslais ar Theatr Bypedau Cysgodol Tsieineaidd cyn symud i’r sinema gynnar, gan arddangos arteffactau fel camera obscuras a llusernau hud. Mae llawr cyfan wedi'i neilltuo i ddewiniaid ac arloeswyr sinema fud, yn enwedig y brodyr Lumière a Georges Méliès, ac esblygiad technolegol cyflym y sinema.celf.

Mae'r amgueddfa hefyd yn cynnig darlithoedd rheolaidd, rhaglenni sgrinio, a gweithdai addysgol i fyfyrwyr.

preswylfa plentyndod y seren ffilm fud Charlie Chaplin, a oedd yn byw yno tra roedd ei fam yn amddifad.

Ar hyn o bryd mae'r adeilad yn eiddo i'r datblygwr eiddo Anthology, sy'n awyddus i gadw'r berl hon o Lundain sy'n uchel ei pharch gan y cwmni. gymuned leol fel rhan o’u treftadaeth hanesyddol a diwylliannol. Er bod trafodaethau wedi bod i adleoli'r amgueddfa, dywedodd y cyd-sylfaenydd Martin Humphries, “Ni allaf weld bod rhywle arall i'w ail-greu, ond fy nheimlad i yw ein bod ni am fod yma am byth”.

Rhoddwyd casgliad yr amgueddfa gan Ronald Grant a Martin Humphries, a oedd wedi casglu amrywiaeth enfawr o hanes sinematig a memorabilia dros gyfnod o flynyddoedd lawer. Dywedodd Humphries wrth gylchgrawn Time Out yn 2018 fod “pobl yn cwympo mewn cariad â’r lle. Dydw i erioed wedi bod i amgueddfa arall [fel hi]”. Mae’r casgliad yn gymysgedd o sinema vintage a newydd, yn bennaf yn cynnwys riliau ffilm a lluniau llonydd (dros filiwn), ffotograffau, llyfrau, cadeiriau sinema art deco, taflunwyr, posteri (75,000), tocynnau, clipiau cyfryngau, propiau, a chlipiau o ffilmiau amrywiol. Mae ganddyn nhw hefyd fodelau sy'n cynnwys gwisgoedd tywysydd sinema o'r 1940au a'r 1950au. Un o'u casgliadau hynaf yw ffilmiau cynnar cwmni cynhyrchu ffilmiau Blackburn, Mitchell and Kenyon, yn amrywio o 1899 i 1906.

Amgueddfa Ffilm Genedlaethol Tsieina yw'r amgueddfa ffilm fwyaf yn y byd: Llun oBeijingKids

Amgueddfa Ffilm Genedlaethol Tsieina – Beijing, Tsieina

Amgueddfa Ffilm Genedlaethol Tsieina, a sefydlwyd yn 2005, yw amgueddfa ffilm fwyaf y byd. Wedi'i lleoli ym mhrif ddinas Tsieina, Beijing, mae gan yr amgueddfa ugain neuadd arddangos a phum theatr sgrinio. Cafodd ei adnewyddu yn 2011 a dyluniwyd ei bensaernïaeth syfrdanol gan RTKL Associates a Sefydliad Dylunio Pensaernïol Beijing; dewiswyd ei gynllun lliw mewnol - du, gwyn a llwyd - i bwysleisio awyrgylch o dawelwch a cheinder. Yn ôl CNFM, mae’r “dyluniad yn adlewyrchu’r cysyniad o gyrraedd cytgord rhwng celfyddydau ffilm ac arloesedd pensaernïol”.

Agorwyd yr amgueddfa i ddathlu 100 mlynedd o sinema Tsieineaidd, ac mae’n cynnwys arddangosfeydd sy’n hyrwyddo ac yn archwilio hanes y sinema. Diwydiant ffilm Tsieineaidd, ffilmiau cynnar fel Ding Jun Shan (Conquering the Jun Mountains), ffilmiau tŷ celf, ffilmiau rhyfel chwyldroadol, ochr yn ochr â ffilmiau plant a ffilmiau addysgol. Mae'r amgueddfa hefyd yn arddangos y dechnoleg sinematig ddiweddaraf ac yn cynnal amrywiol gynadleddau academaidd a dangosiadau ffilm. Mae casgliad yr amgueddfa yn cynnwys mwy na 500 o bropiau ffilm, 200 o gyflwyniadau ffilm, dros 4000 o ffotograffau a riliau ffilm, a sgriptiau.

Gweld hefyd: Chwedlau'r Leprechaun o Chwedlau Hen Iwerddon - 11 Ffaith Diddorol Am y Tylwyth Teg Direidus Gwyddelig

Mae CNFM yn nodi bod yr amgueddfa “yn adnabyddus nid yn unig am bŵer gweledol y dylunydd ond hefyd am ei gallu i wneud hynny. rhoi profiad agos-atoch o gyfoes i'r gynulleidfadiwylliant sinema”. Trefnir yr ugain neuadd arddangos yn ôl cyfnodau amrywiol trwy hanes sinematig Tsieineaidd, a'r dechnoleg ddiweddaraf. Mae'r deg neuadd gyntaf ar yr ail a'r trydydd llawr; mae arddangosfeydd yn cynnwys genedigaeth ffilm Tsieineaidd a'i datblygiad cynnar, ffilm Tsieineaidd yn ystod cyfnod y rhyfel chwyldroadol, a sefydlu a datblygu sinema yn Tsieina Newydd.

Yr ardal arddangos ar y pedwerydd llawr, sy'n gartref i'r deg neuadd sy'n weddill , yn archwilio ochr dechnegol sinema – recordio sain a cherddoriaeth, golygu, animeiddio, a sinematograffi – yn ogystal â dathlu gwaith cyfarwyddwyr Tsieineaidd unigol.

Mae Amgueddfa Ffilm Genedlaethol Tsieina yn cynnig profiadau Realiti Rhithwir i ymwelwyr – dan y teitl y Lunar Dream, mae'n galluogi ymwelwyr i ddod yn ofodwyr sy'n archwilio gofod mewn llong ofod rithwir - a sgrin gylchol unigryw, 1,8000 metr sgwâr o uchder. Mae waliau gwydr hefyd yn ystafell daflunio'r amgueddfa, sy'n caniatáu i ymwelwyr weld y broses taflunio ffilm.

Gweld hefyd: 9 Castell Mwyaf ar y DdaearMae'r Cinémathèque Française yn un o archifau ffilm cyhoeddus mwyaf y byd: Llun o Tripsavvy

Cinémathèque Française – Paris, Ffrainc

Mae’r Cinémathèque Française yn un o archifau ffilm mwyaf y byd sy’n agored i’r cyhoedd. Wedi'i lleoli ym mhrifddinas Ffrainc, Paris, fe'i hagorwyd ym 1936 gan y gwneuthurwr ffilmiau Ffrengig Georges Franju ac archifydd ffilm a Ffrainc.sinephile Henri Langlois. Dywedir bod dangosiadau Langlois yn ystod y 1950au wedi llywio’r ffordd ar gyfer datblygiad theori auteur gan eicon gwneud ffilmiau Ffrainc, ac un o sylfaenwyr y New Wave Ffrengig, François Truffaut. Mae'r ddamcaniaeth, sy'n haeru mai cyfarwyddwr ffilm yw unig awdur ffilm fel y dangosir gan y modd y mae eu personoliaeth yn trwytho'r deunydd pwnc ac esthetig gweledol, yn ddamcaniaeth barhaus ond hynod ddadleuol yn y byd academaidd ffilm hyd heddiw.

Dechreuodd Langlois casglu dogfennau ffilm a gwrthrychau yn ymwneud â ffilm yn y 1930au. Roedd ei gasgliad yn enfawr a daeth dan fygythiad yn ystod meddiannaeth y Natsïaid yn Ffrainc, a oedd yn mynnu bod pob ffilm a wnaed cyn 1937 yn cael ei dinistrio. Gan ddymuno cadw'r hyn a welai fel rhan hanfodol o hanes a diwylliant Ffrainc, smyglo Langlois a'i ffrindiau cymaint ag y gallent allan o'r wlad. Ar ôl y rhyfel, rhoddodd llywodraeth Ffrainc ystafell sgrinio fechan i Langlois yn Avenue de Messine. Treuliodd llawer o ffigurau nodedig y sinema Ffrengig amser yno, gan gynnwys Alain Resnais, Jean-Luc Godard, a René Clément.

Cyfeirir yn aml at gasgliad yr amgueddfa fel cysegr i gelfyddyd sinema. Mae’n cynnwys riliau ffilm, ffotograffau (gan gynnwys rhai o Auguste a Louis Lumière, crewyr y system lluniau symud Cinématographe), gwisgoedd a wisgwyd gan eiconau Hollywood gan gynnwys Greta Garbo, Vivien Leigh, ac Elizabeth Taylor, a phropiau enwog felfel pennaeth Mrs Bates o Psycho Alfred Hitchcock a’r robot benywaidd o gampwaith Mynegiadol Almaeneg Fritz Lang, Metropolis. Mae'r amgueddfa'n parhau i ddangos ffilmiau hen a chyfoes, ac mae'n cynnal darlithoedd a rhaglenni arbenigol yn rheolaidd fel 'elfennau ar gyfer hanes opteg sinematograffig, o'i gwreiddiau i'r 1960au' a 'chelfyddydau sinema a ffair: technegau rhyfeddu'.<1 Sefydliad Ffilm y Deutsches & Mae casgliad Filmmuseum yn cynnwys miloedd o riliau ffilm, ffotograffau, a phosteri: Llun gan Deutsches Filminstitut

The Deutsches Filminstiut & Filmmuseum – Frankfurt, yr Almaen

The Deutsches FilmInstitut & Mae Filmmuseum yn amgueddfa yn Frankfurt, yr Almaen sy'n ymroddedig i arddangos hanes ffilm, estheteg a dylanwad diwylliannol. Unodd yr amgueddfa â'r Deutsches Filminstiut, sefydliad astudiaethau ffilm ac archifau, ym 1999.

Mae ei chasgliad yn cynnwys miloedd o riliau ffilm, ffotograffau a phosteri, ac mae ganddi arddangosfeydd treigl, megis The Sound of Disney 1928 -1967 a Stanley Kubrick, ochr yn ochr â rhai parhaol, megis dyfeisio ffilm ar ddiwedd y 19eg ganrif sy'n canolbwyntio ar themâu chwilfrydedd, symudiad, ffotograffiaeth, a thafluniad, a theatrau vintage Berlin. Roedd un o arddangosfeydd diweddar yr amgueddfa yn arddangos eu caffaeliad diweddaraf o bosteri ffilm rhyngwladol o 40 mlynedd gyntaf ffilm.hanes. Cafodd y posteri hyn eu cuddio mewn mwynglawdd halen yn Grasleben yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac ers hynny maen nhw wedi cael eu hadnewyddu a'u digido gan yr amgueddfa.

Tra bod casgliad, llyfrgell ac archifau'r amgueddfa yn drawiadol, calon y Deutsches Filmintitut & Filmmuseum yw eu sinema. Wedi'i sefydlu ym 1971, mae gan y sinema dros 130 o seddi ac mae'n dangos ffilmiau o bob rhan o'r byd, yn aml gyda siaradwyr gwadd yn dod i mewn i gyd-destun a thrafod y ffilmiau gyda'r gynulleidfa. Mae'r ffilmiau sy'n cael eu dangos yn y sinema yn aml yn cyd-fynd â'r arddangosfeydd ar y pryd, sy'n cynnwys rhaglenni dogfen o brosesau cynhyrchu ffilmiau ffilmiau ledled y byd, a'u Clasuron & Cyfres Rarities, sy’n “dangos clasuron o ganon hanes ffilm ryngwladol yn ogystal â ffilmiau dogfen, byr ac arbrofol na chânt eu dangos yn aml ar y sgrin fawr”.

Mae Amgueddfa Hollywood yng Nghaliffornia yn gartref i dros 11,000 o ddarnau o ffilm Hollywood a memorabilia teledu: Llun o The Hollywood Museum

The Hollywood Museum – Hollywood, CA, Unol Daleithiau

Mae Amgueddfa Hollywood yng Nghaliffornia yn gartref i dros 11,000 o ddarnau o ffilmiau a theledu Hollywood memorabilia, gan gynnwys riliau ffilm, ffotograffau, gwisgoedd, sgriptiau, a ffigurynnau animeiddio stop-symud. Mae'r amgueddfa wedi'i lleoli o fewn adeilad hanesyddol Max Factor ar Highland Avenue, a ddyluniwyd gan y pensaer Americanaidd S. Charles Lee,sy'n cael ei ystyried yn eang fel un o ddylunwyr mwyaf nodedig theatrau lluniau symud.

Roedd yr artist colur dyfeisgar Max Factor hefyd yn ffigwr allweddol yn Hollywood wrth iddo ddylunio edrychiadau eiconau clasurol Hollywood fel Jean Harlow, Joan Crawford, a Judy Garland.

Mae'r amgueddfa wedi'i rhannu'n bedwar llawr ac yn arddangos amrywiaeth o wrthrychau o gyfnod tawel Hollywood hyd at y sinema gyfoes. Mae'r casgliad yn cynnwys arteffactau personol sy'n eiddo i sêr, megis ceir, gwisg eiconig miliwn doler Marilyn Monroe, a gwisg gwisgo Elvis Presley, hanes Hollywood a'i Walk of Fame, ac arddangosion a gynlluniwyd i arddangos y Rat Pack, The Flintstones, Rocky Balboa, Baywatch, Harry Potter, a Star Trek, ymhlith eraill.

Na ddylid ei golli yw lefel isaf yr amgueddfa, sy'n atgynhyrchiad o gell carchar Hannibal Lecter o The Silence of the Lambs. Mae gan y llawr isaf adran sy'n ymroddedig i ffefrynnau ffilmiau arswyd cwlt, gan gynnwys Elvira, mam Boris Karloff, fampir, a Frankenstein a'i briodferch.

Daeth Paradjanov i enwogrwydd ar ôl ei ffilm Shadows of Forgotten Ancestors: Photo o Armenia Discovery

Amgueddfa Sergei Paradjanov – Yerevan, Armenia

Mae Amgueddfa Sergei Paradjanov ym mhrifddinas Armenia, Yerevan, wedi'i chysegru i'r cyfarwyddwr a'r artist Sofietaidd Armenia, Sergei Paradjanov. Fe'i cynlluniwyd i arddangos ei artistig unigryw atreftadaeth lenyddol, ac mae'r amgueddfa yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn y wlad, ar gyfer twristiaid a gwneuthurwyr ffilm rhyngwladol fel Nikita Mikhalkov, Yevgeni Yevtushenko, ac Enrica Antonioni. Fe'i sefydlwyd ym 1988 gan Paradjanov ei hun ond bu oedi cyn adeiladu'r amgueddfa oherwydd daeargryn Armenia yn 1988, ac roedd Paradjanov wedi marw erbyn iddi agor i'r cyhoedd ym 1991.

Cododd Paradjanov i enwogrwydd ar ôl ei ffilm Shadows of Forgotten Ancestors. Ni chymeradwyodd ei Undeb Sofietaidd brodorol y ffilm a'i wobrwyo â chael ei wahardd rhag gwneud ffilmiau. Yn herfeiddiol, symudodd Parajanov i Armenia a gwneud The Colour of Pomegranates. Ffilm arbrofol, oedd yn adrodd hanes bardd Armenaidd heb ddeialog a symudiad camera cyfyngedig. Er bod y ffilm hon yr un mor boblogaidd â Shadows of Forgotten Ancestors , taflwyd Paradjanov i'r carchar am bum mlynedd o'r herwydd.

I ddathlu ei waith a'i ddycnwch, mae casgliad yr amgueddfa yn arddangos gwaith sinematig Paradjanov, gan gynnwys riliau ffilm a sgriptiau, ochr yn ochr â chardiau chwarae â llaw a 600 o weithiau celf gwreiddiol a wnaeth yn y carchar, ac ail-greu ei ystafelloedd yn Tbilisi. Mae'r amgueddfa hefyd yn cynnwys archifau sy'n “cynnwys gohebiaeth helaeth gan y cyfarwyddwr â Lilia Brik, Andrei Tarkovsky, Mikhail Vartanov, Federico Fellini, Yuri Nikulin, a ffigurau diwylliannol eraill”.

O'r amgueddfa, sinematograffydd Sofietaidd
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.