Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew
John Graves

Santiago yw prifddinas Chile. Mae'n nodedig am fod yng nghanol dyffryn mawr o'r enw Basn Santiago, wedi'i amgylchynu gan fynyddoedd mawreddog. Mae'r ddinas yn fan cyfarfod rhwng gwareiddiadau'r hen fyd a moderniaeth. Mae hefyd yn gartref i lawer o ddigwyddiadau nodedig, ac mae'n cynnwys nifer fawr o safleoedd twristaidd cyffrous.

Cipolwg ar Hanes Santiago

Cafodd y ddinas ei sefydlu ym 1541 gan milwr Sbaenaidd o'r enw Pedro de Valdivia. Ymladdodd â llwythau'r Inca gyda chymorth y llwythau Bacunche, a helpodd i sefydlu'r wladfa Sbaenaidd gyntaf yn y rhanbarth.

Gweld hefyd: Gerddi Botaneg Belfast – Ymlacio Parc y Ddinas Gwych ar gyfer Teithiau Cerdded

Ar ôl Rhyfel y Rhyddhad rhwng (1810-1818), dinistriwyd y ddinas. Fe'i dewiswyd yn brifddinas y wlad ar ôl diwedd y rhyfel hwnnw, a bu'n dyst i ddatblygiad yn y 19eg ganrif a'i trodd yn ganolfan economaidd bwysig yn Ne America.

Tywydd yn Santiago<4

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad y Tân a’r Iâ 14

Mae Santiago yn adnabyddus am ei thywydd hyfryd, yn debyg i ardal Môr y Canoldir. Mae'r tymheredd yn yr haf yn cyrraedd tua 35 gradd Celsius ac yn amrywio rhwng 8 ac 20 gradd yn y gaeaf.

Yr Amser Gorau i Ymweld â Santiago

Yr amser gorau i ymweld â'r ddinas yw o fis Medi tan fis Medi. Rhagfyr neu Fawrth i Fai pan allwch chi fwynhau ei dywydd gwych a'r tymheredd perffaith. Mae'n well gan rai ymwelwyr yr haf i allu mynd i'r traethpan fo'r tywydd yn gynnes.

Atyniadau Rhaid Ymweld â nhw yn Santiago

Mae twristiaeth yn Santiago yn llawn profiadau i ymwelwyr, sy'n cefnogi mwynhad twristiaeth yn y ddinas. Mae swyn y ddinas yn gorwedd yn y cydbwysedd hardd rhwng ei hinsawdd braf a'r atyniadau niferus sydd ar gael i dwristiaid.

Mae'n ddinas brysur gyda mwy na chwe miliwn o bobl. Fodd bynnag, mae'n dal i gadw ei orffennol hynafol, a byddwch yn dod o hyd i hyn yn yr olion treftadaeth yn yr adeiladau trefedigaethol neoglasurol sy'n dyddio'n ôl i'r 19eg ganrif.

Mae llawer o atyniadau twristaidd yn Santiago yr hoffech eu gweld ymweliad. Yn yr adran nesaf, byddwn yn dysgu mwy am y lleoedd poblogaidd i ymweld â nhw.

Palas La Moneda

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew 15

Mae Palas La Moneda yn atyniad enwog yn y ddinas. Fe'i lleolir yng nghanol Santiago ac fe'i hadeiladwyd yn 1828. Mae wedi bod yn brif sedd llywodraeth Chile ers 1845 hyd heddiw.

Ym 1973, bomiwyd y palas gan roi Pinochet mewn grym, ond wedi hynny, cafodd ei adfer. Pan ymwelwch â'r palas, byddwch yn mwynhau ei ddyluniad fel campwaith prin a heb ei ail yn Ne America.

Cadeirlan Santiago de Compostela

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad y De. Tân a Rhew 16

Adeiladwyd Eglwys Gadeiriol Santiago de Compostela ym 1748, ac ers hynny, mae wedi dod yn un o'r rhai mwyaf enwog.atyniadau yn y ddinas. Parhaodd i sefyll hyd yn oed ar ôl y daeargryn a ddigwyddodd 260 o flynyddoedd yn ôl, yn wahanol i eglwysi cadeiriol eraill a ddinistriwyd.

Mae cynllun yr eglwys gadeiriol yn enghraifft wych o bensaernïaeth grefyddol yn Ne America. Yno, fe welwch ddrysau pren wedi'u cerfio ers 1765 a thŵr yn dwyn olion y Cardinal cyntaf yn Chile. Y tu mewn, fe welwch allor addurnedig ac amgueddfa o gelf gysegredig y byddwch chi'n ei charu.

Gran Torre Santiago

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân ac Iâ 17 Mae

Gran Torre yn adeilad uchel sydd i'w weld ym mhobman yn y ddinas, ac mae'n gonscraper adnabyddus yn America Ladin. Mae'r adeilad tua 300 metr o uchder, yn cynnwys 64 llawr, ac mae ganddo chwe llawr islawr.

Mae tua 250,000 o bobl yn dod yma'n ddyddiol oherwydd ei fod yn gartref i'r ganolfan siopa fwyaf yn Ne America. Os ewch chi i lawr uchaf yr adeilad, fe welwch ddec arsylwi, sy'n rhoi golygfa 360-gradd i chi o Santiago.

Fryn Santa Lucía

Santiago, Capital o Chile: Y Wlad Tân a Rhew 18

Mae Bryn Santa Lucia yn fryn yng nghanol Santiago sy'n cynrychioli gweddillion llosgfynydd 15 miliwn oed. Huelen oedd enw'r bryn i ddechrau ond cafodd ei ailenwi yn 1543 i anrhydeddu Santa Lucia. Pan ymwelwch â'r bryn, fe welwch ardd, cerfluniau a ffynhonnau, yn ogystal â'r castell, lle gallwch weldgolygfa ysblennydd o Santiago.

Amgueddfa Celf Cyn-Columbian Chile

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew 19

Mae Chile yn adnabyddus am faethu celfyddydau ar hyd yr oesoedd, gyda llawer o amgueddfeydd yn ymledu ar hyd ei thiroedd. Mae un o'r amgueddfeydd Chile enwocaf wedi'i lleoli yn Santiago. Adeiladwyd Amgueddfa Gelf Cyn-Columbian Chile gan y pensaer enwog o Chile, Sergio Larraín García-Moreno.

Mae’r amgueddfa’n arddangos llawer o gasgliadau preifat o arteffactau cyn-Columbian y mae Moreno wedi’u casglu ers 50 mlynedd. Agorwyd yr amgueddfa yn swyddogol ym 1982. Tra byddwch yn ymweld â'r amgueddfa, fe welwch lawer o fathau hynafol hardd o grochenwaith o gyfandir America sy'n dyddio'n ôl i tua 300 CC.

Cerro San Cristobal

15>Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew 20

Mae gan Cerro San Cristobal olygfa hyfryd o Santiago, mae'n codi 300 metr uwchben y ddinas a'i llethrau a dyma barc mwyaf y ddinas. Yno, gallwch gerdded trwy lwybrau gwyrdd, yr Ardd Japaneaidd, ac ymweld â'r anifeiliaid yn y sw.

Pan gyrhaeddwch ben y bryn, fe welwch gerflun y Forwyn Fair, sy'n 22 metr o uchder. mewn uchder ac wedi'i chysegru i'r Beichiogi Di-fwg. Mae'r lleoliad hefyd yn cynnwys theatr ar gyfer seremonïau crefyddol.

Bellavista Neighbourhood

Bellavista Neighbourhood yn fan lle mae artistiaid ac ysgolheigion yn byw. Mae'r ardal yn cynnwys bwytai,siopau, ac ystafelloedd arddangos. Mae ganddi hen dai lliwgar, ac mae'r strydoedd wedi'u leinio â choed godidog. Os ymwelwch â'r ardal gyda'r nos ar benwythnosau, fe welwch farchnad crefftau unigryw gyda chelf wedi'i gwneud o lapis lazuli dilys.

Plaza de Armas

Santiago, Prifddinas Chile: The Land of Fire and Ice 21

Plaza de Armas yw prif sgwâr y ddinas, ac yno fe welwch lawer o gaffis, bwytai a siopau. Hefyd, fe welwch yr Eglwys Gadeiriol Genedlaethol, lle gallwch chi fynd i mewn a chael taith wych. Mae gan y siopau lawer o anrhegion a chofroddion y gallwch eu prynu i gofio'r ddinas odidog. Peidiwch â cholli mynd i un o fwytai'r sgwâr i flasu eu bwyd lleol blasus.

Canolfan Ddiwylliannol Gabriella Mistral

Mae Canolfan Ddiwylliannol Gabrielela Mistral yn atyniad enwog ymhlith y lleoedd y dylech ymweld â nhw yn Santiago . Mae'n cynnal arddangosfeydd, premières, cyngherddau, a pherfformiadau theatr, ac fe'i henwyd ar ôl Gabriela Mistral, awdur enwog a enillodd y Wobr Nobel am Lenyddiaeth ym 1945.

Funicular de Santiago

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew 22

Os ydych chi'n chwilio am olygfa odidog arall o Santiago, yna Parc Metropolitan yw'r lle perffaith. Yno, fe welwch geir cebl a fydd yn mynd â chi i ben Bryn San Cristobal. Hefyd, mae gan y parc fonicular a adeiladwyd yn 1925, gerddi botanegol, a pharc plant.

Gweld hefyd: 9 Peth Gorau i'w Gwneud & Gweler yn Romeo & Tref enedigol Juliet; Verona, yr Eidal!

MaipoCanyon

Santiago, Prifddinas Chile: Y Wlad Tân a Rhew 23

Mae Maipo Canyon wedi'i leoli 25 km i'r de-ddwyrain o Santiago, lle mae llawer o dwristiaid yn mynd am anturiaethau ac i fwynhau pryd lleol blasus. Gallwch fynd i heicio, seiclo, sgïo, a llawer mwy yn y canyon.

Peidiwch ag anghofio, os ydych yn bwriadu sgïo yn ystod eich gwyliau Nadolig, fod Chile yn Hemisffer y De, felly mae'r tymhorau gyferbyn. rhai Hemisffer y Gogledd.

Seigiau Chile y mae angen ichi roi cynnig arnynt

Mae bwyd Chile yn deillio'n bennaf o gymysgu traddodiadau coginio Sbaenaidd â chynhwysion lleol a diwylliant brodorol Chile Mapuche. Mae bwyd traddodiadol yn amrywiol oherwydd yr amrywiaeth o gynhwysion a blasau, amrywiaeth daearyddiaeth a hinsawdd ac yn gartref i ystod eang o gynhyrchion amaethyddol, ffrwythau a llysiau. Dyma rai bwydydd traddodiadol enwog y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw pan fyddwch chi'n ymweld â'r wlad.

Humitas

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew 24

Mae Humitas yn hen ddysgl draddodiadol yn Chile. Mae'r ffordd y caiff ei baratoi yn debyg i ddulliau Ecwador a Pheriw. Mae'n cynnwys corn stwnsh wedi'i lapio mewn plisg ŷd gyda winwns, garlleg a basil. Mae'n cael ei weini â siwgr wedi'i ysgeintio neu domatos ffres.

Chorrillana

Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad y Tân a'r Iâ 25

Mae Chorrillana yn ddysgl deilwng o lanw sy'n cynnwys tatws wedi'u ffrio, winwns wedi'u torri'n fân,selsig sbeislyd, a chig eidion wedi'u sleisio, gydag un neu ddau o wyau wedi'u ffrio. Gall fod yn ddysgl ochr flasus neu hyd yn oed yn fyrbryd blasus.

Cawl Cig Ajiaco

Mae'r pryd hwn ar gael mewn mwy nag un wlad yn Ne America, yn enwedig Colombia. Mae'r fersiwn Chile o'r cawl fel arfer yn cael ei baratoi gyda chig wedi'i grilio dros ben, gyda stoc wedi'i ychwanegu at datws, winwnsyn wedi'u torri, pupurau gwyrdd poeth, persli, halen, pupur, cwmin, ac oregano.

Gambas al Pil Pil<1. 9> Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew 26

Yn wreiddiol, daeth y pryd hwn o Sbaen, ond mae dull paratoi Chile wedi ei newid ychydig, ac mae wedi'i wasgaru mewn rhai ardaloedd o'r wlad. Mae'n cynnwys cynffonnau berdys wedi'u coginio ag olew, garlleg a halen.

Mae'n wych gwybod bod Chile wedi dod yn un o'r cyrchfannau gorau i ymweld â ledled y byd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a gobeithiwn fod yr erthygl hon wedi rhoi yr holl wybodaeth yr oedd ei hangen arnoch.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.