Bandiau Roc Gwyddelig ar hyd y degawdau: Archwilio hanes hynod ddiddorol Iwerddon trwy gerddoriaeth

Bandiau Roc Gwyddelig ar hyd y degawdau: Archwilio hanes hynod ddiddorol Iwerddon trwy gerddoriaeth
John Graves

Cerddoriaeth yw un o agweddau mwyaf poblogaidd bywyd Gwyddelig. Rydym bob amser wedi bod yn gysylltiedig â cherddoriaeth a dawns draddodiadol Wyddelig, ond rydym hefyd wedi gwneud ein marc ar y sîn ryngwladol. I wlad gymharol fach rydym wedi cynhyrchu rhai o'r bandiau roc mwyaf erioed.

Felly sut daeth cymaint o Fandiau Roc Gwyddelig dawnus o ynys fechan Iwerddon yn chwedlau rhyngwladol? Yn yr erthygl hon byddwn yn archwilio twf anarferol cerddoriaeth roc Wyddelig.

Beth yw Cerddoriaeth Roc?

Cafodd cerddoriaeth roc a rôl, neu roc yn syml, ei hysbrydoli gan y Blues a'r Raddfa Bentatonig. Mae genres eraill sydd wedi cyfrannu rhywfaint o’u harddull i’r genre yn cynnwys cerddoriaeth werin, jazz, gwlad a chlasurol. Mae nodweddion cyffredin roc yn cynnwys offerynnau trydanol fel gitarau, bas yn ogystal ag allweddellau a drymiau. Mae paramedrau cerddoriaeth roc yn amwys ar brydiau.

Mae gan roc rai nodweddion cyffredin fodd bynnag, megis curiad cryf a llais arweiniol sydd yn aml yn rali yn neges gwrth-sefydliad bwerus neu’n archwilio thema emosiynol. Fel yr ydym wedi dweud, mae'n anodd dod o hyd i union ddiffiniad ar gyfer y genre, yn syml iawn oherwydd ei fod yn naturiol yn esblygu. Mae hyd yn oed cerddoriaeth roc Wyddelig yn wahanol i wledydd eraill ac mae'n gwbl arferol i un band roc gael sain hollol wahanol i fandiau roc eraill.

Felly wedi dweud hynny, mae cerddoriaeth roc yn Iwerddon yn sŵn cyffrous i'w ddarganfod ! Ynalbwm roc indie O yn 2002, wedi'i ddilyn gan 9 yn 2006. Roedd Rice yn aml yn cael ei gyfeilio'n lleisiol gan ei chyd-gantores Wyddelig Lisa Hannigan a fyddai'n mynd ymlaen i ennill llwyddiant fel artist unigol yn fuan wedyn. Roedd ei roc pop acwstig wedi'i dynnu'n ôl yn mynd â'r byd gan storm.

Cerddoriaeth Wyddelig: Rwy'n ei chofio'n dda – Damien Rice & Lisa Hanigan

Daeth bandiau roc Gwyddelig poblogaidd eraill fel y Script, Snow Patrol, The Coronas, The Blizzards, Two Door Cinema Club, Ham Sandwich a'r Heathers i mewn i'r sin gerddoriaeth ar yr adeg hon

Roedd cerddoriaeth roc yn Wedi'i nodweddu yn y degawd hwn gyda threfniannau stiwdio caboledig, curiadau bywiog a lleisiau cryf, er bod neges wirioneddol yn aml y tu ôl i'r dôn.

Ochr yn ochr â Damien Rice, gwelodd y 2000au gynnydd ym mhoblogrwydd artistiaid roc Gwyddelig unigol fel fel Damien Dempsey, Paddy Casey, Declan O'Rourke a Mundy. Roedd Indie Rock yn ffynnu ac erbyn diwedd y ddwy flynedd roedd y cyfryngau cymdeithasol yn dechrau dod yn llwyfan i artistiaid iau arddangos eu sgil.

Yn ystod y 2000au gwelwyd twf mewn gwyliau cerddoriaeth Gwyddelig megis Oxegen, Electric Picnic, Indiependence a Belsonic rhoi llwyfan i artistiaid Gwyddelig newydd arddangos eu cerddoriaeth, ac maent yn dal i wneud hynny heddiw. Nhw oedd uchafbwynt y flwyddyn i bobl ifanc sy'n hoff o gerddoriaeth ac yn arwydd o bethau gwych i ddod i berfformwyr newydd.

Caneuon roc Gwyddelig: The Coronas at Oxegen 2008 yn chwarae San Diego Song

Irish Rock Music

2010 Gyda dyfodiad cyfryngau cymdeithasol, rhoddwyd llwyfan newydd i artistiaid Gwyddelig ifanc uchelgeisiol i ennill cynulleidfa ryngwladol. Daeth gweithredoedd fel Hudson Taylor, Hermitage Green, David Keenan a'r Academic i enwogrwydd yn Iwerddon yn ystod y degawd hwn.

Efallai mai un o eiliadau cerddoriaeth roc Gwyddelig diffiniol y ddegawd oedd rhyddhau EP cyntaf Hozier yn 2013 a oedd yn cynnwys Take me to Church. Aeth y gân a'i cherddoriaeth yn firaol ar-lein ac yn ôl pob golwg dros nos roedd lle Hozier yn y genre cerddoriaeth roc alt/indie wedi'i gadarnhau'n dda ac yn wirioneddol.

Gwerthfawrogwyd arddull Hozier o gerddoriaeth gymdeithasol ymwybodol nad oedd arno ofn dechrau sgyrsiau anodd ledled y byd. Profodd Hozier i fod yn un o artistiaid mwyaf blaenllaw ei gyfnod, gyda'i albwm hunan-deitl Hozier a'i ail albwm Wasteland Baby! yn llwyddiant beirniadol a masnachol.

Caneuon roc Gwyddelig : 2014: Jackie a Wilson o albwm cyntaf eponymaidd Hozier

Tuag at hanner olaf y degawd daeth Fontaines DC i enwogrwydd gyda'u golwg newydd ar y genre ôl-bync, gan gyfuno elfennau roc traddodiadol â'u cariad at bopeth barddoniaeth a llenyddiaeth . Cyrhaeddodd Inhaler, grŵp roc Gwyddelig arall a ffurfiwyd yn 2012 lwyddiant hollbwysig erbyn diwedd y degawd.

Cerddoriaeth Roc Iwerddon 2020’au

Yn dod i enwogrwydd yn 2019 gyda’i albwm cyntaf Without Fear , creodd Dermot Kennedy gorff adfywiol o gerddoriaethgan blethu’r roc gwerin nodweddiadol sydd bellach yn gysylltiedig ag Iwerddon ag arddulliau hip-hop, gan greu math o gerddoriaeth bop sy’n mynd y tu hwnt i unrhyw un genre ond sy’n gwneud gwrogaeth glir i gerddoriaeth Van Morrison a Damien Rice.

Gweld hefyd: 20 Lle Gorau i Fwyta yn Ninas Corc: Prifddinas Bwyd Iwerddon

Cerddoriaeth roc Gwyddelig mewn lle cyffrous ar hyn o bryd wrth i artistiaid y dyfodol dyfu i fyny yn oes ffrydio cerddoriaeth gyda mynediad heb ei ail i archwilio genres ac arddulliau o bob rhan o'r byd.

Cerddoriaeth roc Gwyddelig – bandiau roc Gwyddelig

Meddyliau Terfynol

Ar yr olwg gyntaf, efallai ei bod hi’n anodd dirnad unrhyw lwybr go iawn sy’n cysylltu cerddoriaeth ar hyd y blynyddoedd, ond pan fyddwch chi’n plymio’n ddyfnach mae’n amlwg bod Iwerddon yn pot toddi o greadigrwydd. Mae genres, syniadau ac artistiaid ill dau yn talu teyrnged i'r gerddoriaeth a'u hysbrydolodd ac yn ymdrechu i ychwanegu eu dawn unigryw eu hunain i'r gwaith y maent yn ei gynhyrchu. Mae'r canlyniad yn rhywbeth cyffrous a bron yn groes; mae'n naturiol gyfarwydd, ond eto'n ffres a chyffrous.

Mae'n ddiddorol gweld sut mae cerddoriaeth boblogaidd yn newid gydag amser, wrth i bob cenhedlaeth ddod i'r amlwg gyda sain unigryw newydd. Ond hyd yn oed wrth chwilio am y gerddoriaeth newydd orau, ni chaiff clasuron bythol eu hanghofio.

Gobeithiwn eich bod wedi ymuno â'r erthygl hon, a oes unrhyw fandiau roc Gwyddelig sy'n haeddu cael eu crybwyll yn y blog hwn? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod!

Erthyglau eraill y gallech eu mwynhau:

  • 14 cerddor Gwyddelig gorau erioed
  • Gwyddeligtraddodiad: Cerddoriaeth, Chwaraeon Llên Gwerin a mwy!
  • 20 actor Gwyddelig gorau
  • Gwyddelod a greodd hanes yn eu hoes
bandiau roc Gwyddelig Gwyddelig cerddoriaeth roc – gitâryn yr erthygl hon byddwn yn archwilio sut esblygodd roc a cherddoriaeth yn gyffredinol yn Iwerddon.

Cerddoriaeth Roc Iwerddon y 1960au: cyfnod bandiau sioe Iwerddon

Cyn i roc a rôl gyrraedd Iwerddon, cyflwynwyd y prif ffurf o adloniant cerddorol ar ffurf band sioe. Ar ddechrau’r 1960au yr unig ffordd ymarferol o wneud gyrfa fel cerddor oedd trwy berfformio yn y bandiau sioe hyn. Band dawns oedd yn cynnwys 6 i 7 aelod oedd band sioe. I fod yn boblogaidd, roedd disgwyl i fandiau sioe berfformio rhifau dawns safonol yn ogystal â chaneuon poblogaidd o gerddoriaeth bop yn y siartiau. Roedd yn rhaid iddynt ddysgu pob genre poblogaidd yn Iwerddon, o wlad, i bop yn ogystal â jazz a hyd yn oed céilí Gwyddelig.

Roedd band y sioe bron fel sioe amrywiol ac roedd angen i actau fod yn aml-dalentog i fod yn llwyddiannus. . Roedd bandiau sioe yn cynnig cyfle i aelodau hogi eu sgiliau perfformio, ond ychydig iawn o ddiddordeb oedd gan y gynulleidfa mewn cerddoriaeth wreiddiol ymhlith artistiaid newydd.

Yn ei anterth, roedd dros 800 o fandiau sioe yn perfformio o amgylch Iwerddon a hyd yn oed ychydig yn rhyngwladol, gan gyflogi miloedd o bobl yn y diwydiant cerddoriaeth. Yn y chwedegau hwyr fodd bynnag , byddai ail don o gerddorion yn tyfu mewn poblogrwydd; daeth roc, blues a soul yn fwyaf poblogaidd mewn ardaloedd trefol tra bod gwlad yn cael ei ffafrio mewn trefi a phentrefi gwledig.

Yn union fel roedd y band sioe wedi disodli’r ‘band mawr’ neu gerddorfa, byddai bandiau roc yn dechrau cymryd drosodd y sin gerddoriaeth yn Iwerddon. Y gwirroedd gostyngiad mewn bandiau sioe yn y 1970au, ond erbyn hynny roedd llawer o fandiau yn addasu eu harddull ac yn trosglwyddo i fandiau roc llai neu ganu gwlad. Dechreuodd artistiaid fel Van Morrison mewn band sioe ond fe wnaethant ailwampio eu harddull ar yr adeg hon. Byddai Van Morrison yn mynd ymlaen i roi Iwerddon a dinas Belfast ar fap enwogrwydd roc a rôl.

Van Morrison Brown Eyed Girla ryddhawyd ym 1967 fel rhan o albwm cyntaf yr artistiaid Blowin ' Eich Meddwl!

Cerddoriaeth Roc Iwerddon y 1970au: bandiau roc Gwyddelig a genedigaeth pync

Erbyn y 1970au roedd galw mawr am roc yn Iwerddon. Roedd y rhan fwyaf o fandiau sioe wedi symud gyda'r oes ac yn mynd ati i greu eu cerddoriaeth eu hunain. Roedd Van Morrison eisoes yn Efrog Newydd yn recordio’r hyn a fyddai’n dod yn albwm stiwdio gyntaf iddo, ‘ Blowin’ Your Mind !’ a oedd yn cynnwys ‘ Brown Eyed Girl’, cân a fyddai’n dod ag enwogrwydd rhyngwladol .

Gweld hefyd: Tŵr Galata: Ei Hanes, Adeiladwaith a Thirnodau Rhyfeddol Gerllaw

Dechreuodd bandiau Gwyddelig eraill ffurfio, gan gynnwys y band o Ddulyn Thin Lizzy a’r Horslips, y ddau ohonynt yn cael y clod am greu neu o leiaf boblogeiddio ‘roc Celtaidd’ drwy gymysgu roc caled â cherddoriaeth draddodiadol Wyddelig i greu alawon synergaidd sy'n dal i gael eu samplu heddiw.

Cafodd Thin Lizzy drawiadau yn ystod y cyfnod hwn megis:

  • Mae'r Bechgyn yn ôl yn y Dref (1976)
  • Dawnsio yng Ngolau'r Lleuad (1977)
  • Wisgi yn y Jar (1972)
Bandiau Gwyddelig y 70au:

Thin Lizzy yn perfformio Wisgiyn y Jar yn 1973.

Cyn y 70au roedd yn rheol gyffredinol bod yn rhaid i chi fod yn rhan o fand sioe boblogaidd neu adael y wlad i berfformio i gynulleidfa fwy er mwyn bod yn gerddor llwyddiannus. Torrodd y bandiau uchod y rheol hon, gan brofi fod Iwerddon yn barod i gefnogi ei cherddorion roc.

Wrth i roc ddatblygu ar hyd a lled y wlad, ganwyd mudiad mwy gwrthryfelgar. Heriodd Punk Rock ddisgwyliadau roc poblogaidd; roedd yn gyflym, yn hunangynhyrchedig, yn fyr ei natur ac yn aml yn wleidyddol wefr. Roedd roc pync yn fwy na dim ond cerddoriaeth, daeth yn isddiwylliant ynddo'i hun. Roedd Punk trwy ddiffiniad yn wrth-sefydliad ac yn hyrwyddo rhyddid unigol gyda moeseg DIY.

Roedd yna fath o ddilysrwydd band garej y gallai pobl uniaethu ag ef, nid oedd cerddoriaeth yn swnio'n neis yn unig bellach; roedd wedi dod yn ffordd ddilys o gyfathrebu a lleisio rhwystredigaeth. Ganed pync roc ar adeg o newid cymdeithasol mawr ar draws Iwerddon; pync roc oedd trac sain y cynnwrf.

Roedd delfrydau traddodiadol yn y fantol wrth i ddiwylliant yr arddegau Americanaidd gael ei amlygu i bobl ifanc drwy sinema a cherddoriaeth. Daeth Punk yn un o'r isddiwylliannau ieuenctid mwyaf poblogaidd ar y pryd am yr hyn yr oedd yn ei gynrychioli: rhyw fath o undod ymhlith 'o'r tu allan' yn ystod cyfnod o wrthdaro rhyngwladol.

Yng Ngogledd Iwerddon, yr Undertones (y band a ysgrifennodd yn wreiddiol Ciciau yn yr Arddegau ) a Bysedd Bach Stiffdaeth yn fandiau poblogaidd. Ym 1978 perfformiodd yr Undertones Teenage Kicks yn fyw ar Top of the Pops, sioe deledu siartiau Brydeinig a oedd yn eu cyflwyno i gynulleidfa fawr. Roedd The Boomtown Rats (sy’n enwog am I Don’t Like Mondays a’r prif leisydd Bob Geldof) yn un o atebion niferus Dulyn i’r sîn pync.

Yn y 1970au hefyd gwelwyd un o’r cyfnodau tywyllaf i gerddoriaeth yn hanes Iwerddon. Lladdwyd tri aelod o’r Miami Showband, Fran O’Toole, Tony Geraghty, a Brian McCoy, ym 1975 yn ystod yr Helyntion wrth ddychwelyd o gig mewn cyd. I lawr i Weriniaeth Iwerddon. Gwrthododd llawer o berfformwyr rhyngwladol berfformio yng Ngogledd Iwerddon am amser hir ar ôl y digwyddiad erchyll hwn.

Caneuon roc Gwyddelig: Teenage Kicks: Punk Rock yng Ngogledd Iwerddon

Roedd pync yn boblogaidd yn bennaf ym mhrif ddinasoedd Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Roedd ardaloedd gwledig Iwerddon yn dueddol o ffafrio cerddoriaeth fwy traddodiadol.

Yng nghanol môr o dalent pync a roc, yn y 70au hefyd gwelwyd adfywiad gwreiddiau cerddoriaeth draddodiadol Wyddelig gyda pherfformwyr ifanc yn poblogeiddio cerddoriaeth eu cyndeidiau. Enghraifft dda o hyn yw Planxty, grŵp a aeth ar daith i Iwerddon yn chwarae cerddoriaeth werin Wyddelig. Dechreuodd Christy Moore ei yrfa gerddoriaeth fel rhan o Planxty, ac mae wedi mynd ymlaen i fod yn un o gantorion gwerin / gwlad Gwyddelig mwyaf annwyl erioed.

Yn yRoedd roc pync y 1980au wedi torri asgwrn; er ei holl ddylanwad ar ddiwylliant ieuenctid, nid oedd Punk mor broffidiol â genres cerddoriaeth eraill. Crëwyd roc New Wave i hyrwyddo roc pync mewn ffordd fwy gwerthadwy, tra byddai Post-punk a roc amgen yn llenwi'r bwlch artistig a adawyd gan bync yn ystod yr 80au ac i mewn i'r 90au.

Yn 1981 y gig cyntaf oedd a gynhaliwyd yn Slane castle co. Meath, gyda Thin Lizzy yn arwain gyda U2 a Hazel O’Connor yn cefnogi. Dyma oedd symbol perffaith Roc Gwyddelig yn y diwydiant cerddoriaeth; roedd wedi cadarnhau ei hun i ddiwylliant Gwyddelig ac nid oedd yn mynd i unman. Yn wir, megis dechrau oedd cerddoriaeth Roc Wyddelig. Byddai'r ddegawd ganlynol yn gweld un o'r bandiau mwyaf erioed yn hanu o Ddulyn. Mae’r traddodiad o gyngherddau yng nghastell Slane wedi mynd ymlaen ers dros 40 mlynedd, gyda’r goreuon o blith yr artistiaid roc rhyngwladol ac Iwerddon yn perfformio.

Yn ystod yr 80au daeth alt roc yn boblogaidd wrth iddo barhau i drafod materion cymdeithasol yn ddilys. Roedd Alt-rock yn derm eang a ddefnyddiwyd i gwmpasu cerddoriaeth nad oedd yn ffitio i mewn i’r categorïau roc caled neu fetel a ddaeth yn boblogaidd ar y pryd. Roedd yn ddilyniant pync naturiol, gan gadw ei ffocws artistig tra'n caniatáu i artistiaid dynnu o arddulliau eraill o gerddoriaeth a'u hysbrydolodd. Daeth U2, band mwyaf Iwerddon erioed i'r amlwg yn ystod y cyfnod hwn. Yn yr 1980au rhyddhawyd saith albwm gan y pedwar hogyn Gwyddelig (gan gynnwys Boy a The Joshua Tree ) illwyddiant beirniadol a masnachol, gan ysbrydoli cenhedlaeth newydd sbon o gerddorion Gwyddelig ar hyd y ffordd.

Bandiau roc amgen Gwyddelig 1980au

Caneuon roc Gwyddelig: U2 – Dal heb ddod o hyd i'r hyn dwi'n edrych amdano

Roedd artistiaid alt-roc eraill a ddaeth yn enwog yn ystod y degawd hwn yn cynnwys Sinead O'Connor a'r grŵp roc Aslan, y byddai'r ddau ohonynt yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus iawn dros ddegawdau. Daeth y Waterboys i'r sîn roc hefyd, gydag aelodau o Iwerddon, Lloegr, yr Alban a Chymru dros y blynyddoedd.

Tra bod alt roc wedi mynd yn ei flaen, crëwyd genre cwbl newydd o gerddoriaeth Wyddelig gan y Pogues. Yn cael ei adnabod fel Celtic Punk, roedd y genre yn cwmpasu'r gorau o'r ddau genre. Roeddent yn cynnig caneuon a gynhyrchwyd yn ddilys a oedd yn adrodd straeon go iawn ac yn teimlo'n amrwd, wedi'u cyfuno â'r cymeriad a'r emosiwn sy'n rhan o gerddoriaeth draddodiadol Wyddelig.

Creodd The Pogues eu caneuon eu hunain gan roi sylw i ganeuon gwerin Gwyddelig clasurol a oedd wedi cael eu perfformio gan chwedlau gwerin Gwyddelig fel y Dubliners. Roeddent yn rhoi sylw i ganeuon yn eu harddull unigryw eu hunain, fodd bynnag, roedd y gerddoriaeth a grëwyd ganddynt yn teimlo'n wirioneddol unigryw.

Caneuon roc Gwyddelig: 1985: A Pair of Brown Eyes – The Pogues

Yn yr un modd Clannad, band teuluol Gwyddelig o Gweedore cyd. Pontiodd Donegal y bwlch rhwng roc pop a cherddoriaeth draddodiadol Wyddelig un gân ar y tro. Y chweched aelod o'r grŵp a adawodd i ddilyn gyrfa unigol oedd neb llai nag Enya,un o gantorion Gwyddelig benywaidd mwyaf llwyddiannus erioed. Mae ei disgograffeg Geltaidd fodern yn cynnwys Only Time, Orinico Flow a May it be.

Ni chyrhaeddodd metel trwm yr un uchder â mathau eraill o gerddoriaeth roc Iwerddon, ond artistiaid cafodd megis Mama's Boys eu cyfran deg o ffans yn yr 80'au gyda chaneuon fel Needle in the Groove.

Cerddoriaeth Roc Iwerddon y 1990au

Yn yr 80au hwyr ffurfiwyd Band Galwegian, The Saw Doctors, ond dechreuodd eu gwir lwyddiant yn y nawdegau. The Saw Doctors oedd un o’r bandiau indie roc cyntaf yng nghefn gwlad Iwerddon i gael llwyddiant o gwmpas y wlad. Roedd gyrfaoedd cerddorol yn aml wedi'u cadw ar gyfer dinasoedd mawr felly roedd yn braf gweld band o dref Tuam yn mynd ymlaen i deithio'r DU a'r Unol Daleithiau. Mae dylanwad gwlad ar eu cerddoriaeth heb unrhyw ymgais i guddio eu gwreiddiau nac acenion Galway. Yn wir, mae'r grŵp yn cofleidio eu safle unigryw, gan ysgrifennu caneuon fel The Green and Red of Mayo a The N17 sydd wedi dod yn glasuron yng Ngorllewin Iwerddon.

Yn hwyr yn yr 80au a'r 90au cynnar hefyd gwelwyd twf Shoegazing, is-genre o roc alt tebyg i britpop y DU, sydd wrth gwrs yn cyfeirio'n bennaf at gystadleuaeth Oasis a Blur ac a nodweddir gan ganeuon roc mwy disglair sy'n cynnwys a. naws arbennig o Brydeinig. Yn ôl diffiniad, roedd Shoegaze yn fwy disglair a dalach na genres roc blaenorol. Cyffredinmae nodweddion y genre yn cynnwys lleisiau cudd, ystumio gitâr ac effeithiau sain eraill. Mae'r band o Ddulyn My Bloody Valentine yn cael y clod am arloesi a chreu'r genre.

Mwy o brif ffrwd Gwyddelig alt neu roc indie oedd genre mwyaf poblogaidd y nawdegau fodd bynnag. Roedd y nawdegau yn amser gwych i fandiau Gwyddelig, gyda grwpiau fel The Cranberries, The Frames a The Coors yn dod i mewn i’r sîn.

The Cranberries yw un o fandiau alt indie roc mwyaf hanfodol y 90au. Yn hanu o Limerick, defnyddiodd y grŵp eu cerddoriaeth fel llwyfan i drafod materion cymdeithasol a chymdeithasol ac maent wedi creu rhai o ganeuon Gwyddelig mwyaf eiconig erioed.

Caneuon roc Gwyddelig: 1994: Zombie – The Cranberries

1998 rhyddhau Weatherman gan y grŵp roc Gwyddelig Juniper sydd newydd ei sefydlu. Fe wnaethant wahanu'n fuan wedyn yn artist unigol a band efallai y byddwch chi'n eu hadnabod, neb llai na Damien Rice a Bell X1 yn y drefn honno. Cychwynnodd Rice ar gyfer gyrfa unigol yn ennill llwyddiant rhyngwladol gyda chaneuon fel cannonball, 9 trosedd, merch y blowers a delicate . Cafodd Bell X1 hefyd eu cyfran deg o drawiadau gydag alawon fel Rocky Took a Lover, Noswyl Afal fy Llygad a The Great Defector , felly roedd pethau fel petaent yn gweithio allan yn dda i bawb. partion dan sylw!

Cerddoriaeth Roc Iwerddon y 2000au

Ar ddechrau'r 2000au gwelodd Damien Rice y byd mewn storm gyda'i werin /
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.