Tŵr Galata: Ei Hanes, Adeiladwaith a Thirnodau Rhyfeddol Gerllaw

Tŵr Galata: Ei Hanes, Adeiladwaith a Thirnodau Rhyfeddol Gerllaw
John Graves

Tabl cynnwys

Mae Tŵr Galata yn strwythur symbolaidd ac yn un o dyrau hynaf y byd. Mae'n un o'r tirnodau enwog sy'n gwahaniaethu dinas Istanbul.

Fe'i gelwir hefyd yn Galata Kulesi neu Galata Kulesi Museum. Cafodd y tŵr ei gynnwys yn rhestr dros dro Treftadaeth y Byd UNESCO yn 2013 ac fe’i hadeiladwyd fel tŵr gwylio o fewn Waliau Galata. Yn 2020 dechreuodd wasanaethu fel gofod arddangos ac amgueddfa ar ôl iddo gael ei ddefnyddio at wahanol ddibenion mewn gwahanol gyfnodau.

Ystyrir y cwmpawd o dwristiaid yn dod i Dwrci i gofleidio swyn Istanbwl. Mae'r adeiladwaith twr hynafol yn mynd yn ôl i'r Oesoedd Canol. Heddiw mae'n dal yn aruthrol, gan ddenu trigolion a thramorwyr i dynnu lluniau coffa unigryw, yn enwedig gan fod ei uchder 67 metr yn cynnig golygfa banoramig o Istanbul mewn golygfa sy'n cofleidio harddwch swynol y ddinas.

Lleoliad Y Tŵr<5

Mae'r atyniad hwn i dwristiaid yn Nhwrci. Mae enw'r tŵr yn deillio o ardal Galata, sydd wedi'i lleoli yn rhanbarth Beyoğlu yn Istanbul. Gallwch gyrraedd Tŵr Galata ar droed o Istiklal Street, Sgwâr Taksim, a Karakoy.

O Sultanahmet, mae'r tram hefyd yn gludiant addas y gallwch chi gyrraedd ardal sy'n agos ato, Karakoy, mewn dim ond 15. munudau. Gallwch gymryd y cerbyd “Twnel” ar ôl dod oddi ar y tram. Bydd y metro un-stop hwn yn gwneud ichi gyrraedd dechrau IstiklalStryd; dim ond 5 munud y mae'n ei gymryd oddi yno i gyrraedd y lle.

Hanes Adeiladu'r Tŵr

Yr Ymerawdwr Bysantaidd Justinianos a adeiladodd y tŵr gyntaf yn 507-508 OC. Adeiladwyd Tŵr hynafol Galata, “Megalos Pyrgos”, sy'n golygu'r Tŵr Mawr, ar ochr ogleddol y Corn Aur yn Istanbul, sydd wedi'i leoli yng nghadarnle Galata. Fe'i dinistriwyd yn y Bedwaredd Groesgad yn 1204. Ni ddylid drysu rhwng y tŵr hwn a Thŵr Galata heddiw, sy'n dal i sefyll ac wedi'i osod wrth amddiffynfa Galata.

Sefydlodd Genoeg wladfa yn rhan Galata Caergystennin, a muriau o'i amgylch. Adeiladwyd yr adeilad presennol ar ei bwynt uchaf yn yr arddull Romanésg rhwng 1348 a 1349. Bryd hynny, y tŵr 66.9 metr o uchder oedd yr adeilad talaf yn y ddinas. Fe’i gelwid yn “Christea Turris” (Tŵr Crist) oherwydd y groes ar ei gôn. Ar ôl concwest Istanbul, gadawyd Tŵr Galata i'r Otomaniaid trwy roi'r allwedd i Fatih Sultan Mehmet.

Mae’r arysgrif farmor wrth y fynedfa yn dangos: “Ar fore dydd Mawrth 29 Mai 1453, rhoddwyd allweddi trefedigaeth Galata i Fatih Sultan Mehmet, a chwblhawyd y gwaith o drosglwyddo Galata ddydd Gwener, 1 Mehefin. ”. Yn y 1500au, difrodwyd yr adeilad ar ôl daeargryn a chafodd ei atgyweirio gan y Pensaer Murad bin Hayreddin III.

Ychwanegwyd ffenestr fae at lawr uchaf y tŵr ar ôly twr yn trwsio yn ystod cyfnod Selim. Yn anffodus, wynebodd yr adeilad dân arall ym 1831. O ganlyniad, ychwanegodd Mahmut II ddau lawr uwch eu pennau, ac roedd top y tŵr hefyd wedi'i orchuddio â'r to siâp côn enwog. Atgyweiriwyd yr adeilad ddiwethaf yn 1967. Yn 2020 cafodd y tŵr ei adfer ac yna ei ailagor fel amgueddfa.

Y Tŵr a Hezârfen Ahmed Çelebi Flying Story

Hezârfen Ahmed Çelebi , a aned yn Istanbul ym 1609 ac a fu farw yn Algeria yn 1640, yn un o'r arloeswyr a geisiodd hedfan gydag adenydd diwydiannol - fel adenydd yr adar; cynlluniodd a dadansoddodd weithrediad ei ymgais.

Yn ôl y chwedl Twrcaidd, ceisiodd Ahmed “Hezarfen” hedfan gydag adenydd pren o Dŵr Galata yn 1632. Aeth heibio i'r Bosphorus a chyrraedd y gymdogaeth ochr Asiaidd o Üsküdar Dogancılar.

Honnir iddo gael ei ysbrydoli gan Leonardo Da Vinci ac İsmail Cevherî, gwyddonydd Mwslemaidd-Twrcaidd a weithiodd ar yr un mater ymhell cyn iddo wneud hynny. Perfformiodd hefyd arbrofion cyn ei daith hanesyddol gan ei fod eisiau mesur gwydnwch ei adenydd diwydiannol, a ddatblygodd trwy astudio hedfan adar. Mae'n hysbys bod y diddordeb yn y twr wedi cynyddu'n raddol ar ôl yr hediad hwnnw.

Gweld hefyd: Y 10 Rheswm Gorau y Dylech Ymweld â Rhufain: Dinas Dragwyddol yr Eidal

Pensaernïaeth Tŵr Galata

Uchder y tŵr carreg silindrog arddull Romanésg yw 62.59 m. Defnyddiwyd cerrig anferth yn y sylfaeno'r adeilad, sydd wedi'i leoli ar dir creigiog a chleiog sgist. Mae'r drws mynediad yn uwch na'r llawr ac fe'i cyrhaeddir gan risiau o risiau marmor ar y ddwy ochr.

Y Strwythur a Dyluniad

Mae'r tŵr naw llawr yn 62.59 metr o uchder. Fe'i hadeiladwyd ar uchder o 61 metr uwchlaw lefel y môr. Mae ei ddiamedr allanol yn cyrraedd 16.45 metr yn y gwaelod, ac mae ei ddiamedr mewnol tua 8.95 metr, gyda waliau 3.75-metr o drwch. Disodlwyd y tu mewn pren gyda strwythur concrit yn ystod y gwaith adfer.

Mae bwyty a chaffi ar y lloriau uchaf sy'n edrych dros Istanbul a'r Bosphorus. Mae dau elevator ar gyfer esgyniad ymwelwyr o'r islawr i'r lloriau uchaf. Mae yna hefyd glwb nos ar y lloriau uchaf, sy'n cynnal sioeau adloniant.

Mae to concrit cyfnerthedig siâp côn wedi'i leinio â phlwm yn gorchuddio pen y tŵr. Mae pedair ffenestr ar y to ar gyfer golygfeydd i bob cyfeiriad. Ar ei ben mae rhan efydd aur-plated 7.41 m o daldra, yn ôl datganiad Anadol a llusern 50 cm gyda golau coch yn fflachio.

Yn ystod y cloddiad ym 1965 i gryfhau sylfaen y tŵr, twnnel yn mynd heibio trwy ganol y sffêr ei sefydlu ar ddyfnder o bedwar metr. Credir mai lled y twnnel yw 70 cm, a'i uchder yw 140 cm. Roedd y tŵr yn ymestyn i lawr i'r môr fel llwybr dianc cyfrinachol yn ystod y cyfnod Genoese.Ar ôl disgyn tua 30 metr yn y twnnel, darganfuwyd afluniadau, cwymp creigiau, gorffwys ysgerbydol dynol, pedwar penglog, darnau arian hynafol ac arysgrif.

Daeth yr awdurdodau i’r casgliad bod y sgerbydau’n perthyn i’r carcharorion a geisiodd ddrilio llwybr cyfrinachol o’r tŵr, a ddefnyddiwyd fel carchar yn ystod Kanuni (Suleiman the Magnificent – ​​1494/1566). Buont farw ar ôl cael eu claddu o dan y ddaear.

Gweithgareddau Twristiaeth Ger Tŵr Galata

Mae amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael o fewn pellter byr i Dŵr Galata, megis ymweld â’r strydoedd siopa, bwyta mewn bwytai lleol, ac archwilio amgueddfeydd. Hefyd, mae Istiklal Street, y stryd gerddwyr enwocaf a mwyaf rhyfeddol yn Istanbul, yn agos iawn at Tŵr Galata.

Mesrutiyet Street

Mae Mesrutiyet Street wrth ymyl Sgwâr Sishane, lle mae gwestai hanesyddol fel Pera Palace; y palas, y daeth enw'r gyfres enwog Twrcaidd "Midnight at Pera Palace" ohono. Mae'r stryd hon yn ymestyn yn gyfochrog â Istiklal Street, lle mae rhai prif atyniadau twristiaeth i'w cael, megis Amgueddfa Pera, Istanbul Modern a bwyty Mikla.

Serdar-i Ekrem Street

Mae'r stryd yn ymestyn o Dŵr Galata i gyfeiriad Cihangir. Mae yna lawer o siopau arbenigol sy'n gwerthu cynhyrchion wedi'u haddasu. Yn ogystal, mae yna gaffis bwtîc gydag awyrgylch clyd iawn ar hyd y stryd sy'n denuymwelwyr.

Gallwch hefyd archwilio Amgueddfa Diniweidrwydd yr awdur Orhan Pamuk, sydd wedi ennill gwobr Nobel, yng nghymdogaeth Cihangir ar Stryd Serdar-i Ekrem.

Galip Dede Street

Gallwch gyrraedd Istiklal Street yn hawdd o Dŵr Galata. Pan ddechreuwch wrth y tŵr a dilyn Galip Dede Street i'r cyfeiriad gogleddol, fe gyrhaeddwch Sgwâr y Twnnel, dechrau Stryd Istiklal.

Mae llawer i'w archwilio ar hyd Galip Dede Street; gallwch ddod o hyd i siopau cofroddion, hosteli, caffis, gweithdai paentio a siopau offerynnau cerdd. Ar y gornel lle mae Galip Dede Street yn cwrdd â Stryd Istiklal, mae Amgueddfa Galata Mevlevi House.

Gweld hefyd: Amgueddfa Annibyniaeth America: Arweinlyfr Ymwelwyr & 6 Atyniadau Lleol Hwyl

Cwestiynau Cyffredin Ynghylch Tŵr Galata

Mae gennych chi gwestiynau am y tŵr o hyd? Dewch i ni gael eu hateb!

Pam fod y Tŵr yn un o dirnodau pwysicaf Istanbwl?

Mae Tŵr Galata yn un o dirnodau arwyddocaol yn Istanbul, nid yn unig oherwydd ei harddwch peirianyddol coeth ond hefyd am ei werth hanesyddol. Mae hanes Tŵr Galata yn mynd yn ôl fwy na mil pum can mlynedd. Roedd yn dyst i ryfeloedd, gwarchaeau, concwestau, daeargrynfeydd, tanau a phlâu. Heddiw, daeth y tŵr yn gyrchfan i heidiau o dwristiaid yn heidio rownd y cloc i weld hud Istanbul. Hefyd, mae uchder yr adeilad yn cyflwyno golygfa banoramig wych o Istanbul.

Faint yw mynedfa Tŵr Galataffi?

Y tâl mynediad ar gyfer Tŵr Galata yn 2023 yw tua 350 Lira Twrcaidd. Diweddarwyd prisiau tocynnau ar gyfer y tŵr ddiwethaf ar 1 Ebrill 2023. Hefyd, mae Trwydded Mynediad Amgueddfa Istanbul yn ddilys ar gyfer mynd i mewn i'r tŵr.

Beth yw oriau gwaith Tŵr Galata?

Mae gatiau’r tŵr yn agor yn ddyddiol am 08:30am ac yn cau am 11:00pm. Fel arfer mae llinellau aros hir, ond gallwch gael eich tocynnau yn gyflymach os byddwch yn cyrraedd yn gynnar.

Gwiriwch safle’r tŵr i sicrhau nad yw’r oriau gwaith yn cael eu diweddaru erbyn i chi ymweld!

Dyna’r cyfan

Wel! daethom i ddiwedd y daith hanesyddol hon. Byddem wrth ein bodd yn dysgu am eich hoff dirnod yn Nhwrci.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.