Laverys Belfast: Y Bar Rhedeg Teulu Hynaf yng Ngogledd Iwerddon

Laverys Belfast: Y Bar Rhedeg Teulu Hynaf yng Ngogledd Iwerddon
John Graves

Mae Belfast yn ddinas gyffrous i ymweld â hi, lle sy’n gartref i rai bariau enwog, un yw ffefryn pawb ‘Lavery’s Belfast’. Mae'r bar bythol hwn wedi bod yn rhan bwysig o fywyd cymdeithasol Belfast ers can mlynedd rhyfeddol. Mae Laverys Bar hefyd yn enwog am hawlio teitl y bar teuluol hynaf yng Ngogledd Iwerddon.

Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas, ni fyddai unrhyw noson allan yn Belfast yn gyflawn heb aros gan Laverys i fwynhau peint, gêm o bwll neu'r bwyd blasus sydd ar gael yn ei ddau fwyty gwych; y Gweithwyr Coed a'r Pafiliwn.

Heb anghofio Lavery Mae Belfast yn gartref i bedwar lleoliad unigryw ond cyffrous i gyd o dan yr un to gyda'r addewid i gynnig rhywbeth i bawb yn y bar annwyl hwn yn Belfast.

Gweld hefyd: Amgueddfa Naguib Mahfouz: Cipolwg ar Fywyd Anghyffredin Enillydd Gwobr Nobel

Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy am Laverys Bar, ei hanes hudolus a'r hyn y gallwch chi ei fwynhau ar eich ymweliad.

Gweld hefyd: Y 10 Peth Gorau i'w Gwneud yn Beijing, Tsieina Lleoedd, Gweithgareddau, Ble i Aros, Awgrymiadau Hawdd

Hanes Laverys Bar Belfast

Nid yw cael teitl bar teuluol hynaf Gogledd Iwerddon yn dod heb stori hynod ddiddorol sy'n dechrau ym 1918. The Prynodd teulu Lavery y bar o Belfast a elwid yn wreiddiol yn Kinahan gan ddau frawd. Defnyddiwyd Kinahan fel groser gwirod (lle yfed) ac arhosfan coetsis llwyfan poblogaidd ar gyfer gwasanaeth Bws Belfast i Ddulyn.

Yn fuan ar ôl i’r perchnogion newydd gymryd y bar drosodd, newidiodd enw’r bar i ‘Laverys’ ar ôl y teulu.Buan iawn y byddai’n dod yn un o’r mannau mwyaf sefydledig ac eiconig yng Nghanol Dinas Belfast.

Defnyddiwyd y cyfleusterau yng nghefn Laverys Belfast yn wreiddiol fel stablau a byddai ceffylau’n dod yma i newid, a oedd hefyd yn rhoi cyfle i bobl oedd yn ymweld â’r ardal aros wrth y bar am ychydig o ddiodydd a lluniaeth.

Y Teulu Lavery a’r Busnes Lletygarwch

Bu’r teulu Lavery yn llwyddiannus iawn yn y diwydiant lletygarwch, ar ôl bod yn berchen ar tua 30 o fariau yng Ngogledd Iwerddon ar y pryd. Fodd bynnag, oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf, prynwyd eu stociau drosodd oherwydd y prinder a grëwyd o'r rhyfel. Unwaith y daeth y Rhyfel i ben, dim ond pum bar oedd ar ôl yng Ngogledd Iwerddon a redwyd gan y brodyr Lavery; Tom, Charlie, Patys a Donal. Ond yn y pen draw, ‘Lavery’s Belfast’ oedd yr unig far i aros ar ôl helyntion Gogledd Iwerddon.

Amser cythryblus i Bar Laverys

Ym 1972, pan oedd yr ‘Helyntion’ ar eu hanterth yng Ngogledd Iwerddon, roedd bar Lavery yn darged ymosodiad llosgi bwriadol ofnadwy bu bron i hwnnw ladd Tom Lavery, a oedd ar y pryd yn byw yn y fflat bach uwchben y bar.

Llwyddiant Mawr gyda Chenhedlaeth Teulu Lavery Newydd

Roedd dau o'r brodyr Lavery, Tom a Paty yn gydberchnogion y bar ar y pryd, ac ailadeiladwyd y lle ym 1973 fel credent fod gan y bar gymaint o botensial yn Belfast. Yn y saithdegau hwyr, newyddcymerodd cenhedlaeth berchnogaeth ar Laverys Bar, sef meibion ​​Tom a Paty wrth gwrs; Charlie a Padrig.

Roedd bar Lavery yn prysur dyfu i fod yn lle cyffrous i gymdeithasu yn Belfast. Yn yr 80au, penderfynodd y perchnogion newydd hyd yn oed adnewyddu hen fflat Tom Lavery i fyny'r grisiau yn ddau far arall.

Roedd busnes yn ffynnu i'r teulu Lavery a gwelwyd adnewyddiad pellach ar y bar dair blynedd yn ddiweddarach, y tro hwn yn ailadeiladu'r bar cefn a'i ymestyn i'r Bar Canol a'r Attic Bar uwch ei ben. Yn fuan wedyn, fe brynon nhw'r siop drws nesaf a'i gyfuno â'u heiddo presennol, gan helpu i gynyddu maint y bar yn ogystal ag ychwanegu swyddfeydd.

Yn yr 21ain ganrif bresennol, mae Laverys Belfast wedi parhau i gael ei wella a'i newid i gadw pobl yn gyffrous. Mae’n gartref i ardd gwrw wych, cyfleusterau pwll gwych ac mae’n enwog fel un o rannau chwaraeon mwyaf Gogledd Iwerddon. Mae’r bar yn cynnig y gorau o’r ddau fyd gyda’i bar achosol i lawr y grisiau a’i glwb nos bywiog i fyny’r grisiau.

Laverys Bar Belfast: Ble mae Adloniant, Chwaraeon a Bwyd yn Cyfuno

Mae bar Lavery's yn lle gwych i ymweld ag ef, wedi'i leoli yn y Queens Quarter deinamig, bar amlbwrpas sy'n darparu a lleoliad adloniant a cherddoriaeth bywiog yn ogystal ag apêl tafarn draddodiadol Wyddelig.

Y Gweithiwr Coed a’r Pafiliwn

Mae Lavery’s Belfast yn gartref i ddau gyfoeswrbwytai, yn ymfalchio mewn creu'r prydau traddodiadol a modern gorau yn Belfast. Mae'r ddau fwyty yn cynnig prydau blasus a blasus i ddewis ohonynt a fydd yn gwneud ichi fod eisiau dod yn ôl am fwy.

The Woodworks yw un o'r bariau cymdeithasol ac ystafelloedd tap cylchdroi mwyaf newydd yn Belfast. Man lle gall ymwelwyr fwynhau cwrw crefft o safon fyd-eang o bob rhan o'r byd ar eu chwe thap cylchdroi unigryw. Mae llawer o'r cwrw crefft blasus sydd ar gael yn y Woodworks yn gyfyngedig i Iwerddon.

Ystafell Bwll yn Laverys Bar

Ar lawr uchaf un Laverys, fe welwch yr ystafell bwll fwyaf yng Ngogledd Iwerddon. Mae Laverys Bar yn cynnig 22 bwrdd pŵl ardderchog, sy'n darparu profiad rhagorol gan chwaraewyr achlysurol a chlwb. Mae gan un o'r ystafelloedd pwll chwe bwrdd o ansawdd gyda'i ardal ysmygu to ei hun gyda naws gerddoriaeth cŵl a goleuadau hynod i ychwanegu at yr awyrgylch.

Gellir trosi ail ystafell bwll o glwb nos y llofft yn Laverys gan ddarparu profiad pwll preifat ar gyfer hyd at 100 o bobl.

Bar Cefn Laverys a Gardd Gwrw

Un o’r pethau gorau i garu am Laverys yw ei bar allanol a’i ardd gwrw sydd wedi dod yn un o gerddoriaeth fyw amgen orau Belfast lleoliad. Mae cerddoriaeth wedi bod yn ffocws enfawr yn Laverys erioed, lle byddwch chi’n dod o hyd i adloniant am ddim yn rheolaidd, gigs byw gan rai o fandiau mwyaf cyffrous Iwerddon a thu hwnt.i ffwrdd.

Gweler y fideo isod o ardd to'r lôn gefn sy'n cael ei hadeiladu. (Ffynhonnell Fideo: Lavery's Bar Belfast Vimeo)

Bar i Beidio â Pasio i Fyny o Belfast

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu Lavery's Bar at eich rhestr o atyniadau i'w gweld yn Belfast, mae ei bedwar bar i gyd yn cynnig rhywbeth i gyffroi pobl, p'un a ydych chi'n chwilio am brofiad clwb nos yn Belfast i noson gomedi yn ogystal â lle i ymlacio gyda'r nos, yna Lavery's Belfast yn bendant yw eich lle chi.

Ydych chi wedi bod i Laverys Bar yn Belfast eto? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn chi? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.