Tŵr Dubai Creek: Tŵr Gwych Newydd yn Dubai

Tŵr Dubai Creek: Tŵr Gwych Newydd yn Dubai
John Graves

Heddiw, mae Dubai wedi cyrraedd uchafbwynt datblygiad trefol yn y byd trwy gyflawniadau pensaernïol eithriadol a heb eu hail. Nid yw'r tyrau modern yn yr Emiradau yn gyfyngedig i'w huchder yn unig, gan fod gan bob adeilad siapiau hyfryd ac unigryw yn ei ddyluniadau.

Goruchwyliodd penseiri ac artistiaid enwocaf y byd y gwaith o adeiladu'r adeiladau hyn i wneud Dubai yn ddinas o freuddwydion, lle mai adeilad poblogaidd Burj Khalifa yw’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl wrth drafod Dubai.

Fodd bynnag, mae’r blynyddoedd diwethaf wedi dod â’r llen i lawr ar dŵr newydd a fydd yn cynrychioli chwyldro ar y pensaernïol lefel yn y byd. Hwn yw Tŵr Gwyrthiol Dubai Creek!

Dubai

Dubai Creek Tower: Tŵr Gwych Newydd yn Dubai 5

Mae Dubai i'r gogledd-ddwyrain o'r Emiraethau Arabaidd Unedig, ar y Persian arfordir. Mae'n ddinas enwog yn y rhanbarth, gyda llawer o lefydd hardd i ymweld â nhw a threulio amser gwych ynddynt, fel ynysoedd a thraethau artiffisial, sydd yn y gweithfeydd ar hyn o bryd.

Un o'r safleoedd pwysig yn Dubai yw Dubai Creek, gan ranu y ddinas yn ddau haner. Gelwir yr hanner gogleddol yn Deira, ardal fasnachol, a'r hanner deheuol yw Bur Dubai, ardal dwristiaeth.

Mwy am Dubai Creek Tower

Mae'r tŵr newydd yn Dubai yn dirnod nodedig ychwanegol. i'r rhestr o atyniadau twristiaeth yn Dubai. Bydd yr adeilad yn cael ei adnabod yn fuan felyr uchaf yn y byd, a bryd hynny, bydd twristiaid o bob rhan o'r byd yn heidio i ymweld ag ef a dringo i'r llwyfan gwylio i weld golygfa odidog o'r ddinas.

Gweld hefyd: Grand Bazaar, Hud Hanes

Prif nod adeiladu'r tŵr yw i gadw teitl y tŵr talaf yn y byd, a gyflawnwyd gan Burj Khalifa. Mae Saudi Arabia yn rhagweld y bydd tŵr talach yn cael ei adeiladu na'r Burj Khalifa hefyd, ond bydd Tŵr newydd Dubai Creek yn dalach na'r ddau.

Mae Tŵr Dubai Creek yn cael ei ddatblygu gan Emaar Properties. Cyn gynted ag y bydd yn gorffen adeiladu'r prosiect anhygoel hwn, mae ar fin lansio un arall i'w ychwanegu at y rhestr o gampweithiau pensaernïol Dubai.

Lleoliad Tŵr Dubai Creek

Mae Dubai Creek Tower wedi'i leoli o fewn y prosiect glan y dŵr, lle pwysig a welodd ddigwyddiadau amlwg yn hanes Dubai hynafol. Mae'r Tŵr hefyd yn agos at Warchodfa Bywyd Gwyllt Ras Al Khor, sy'n cynnwys y fflamingos pinc enwog.

Mae’r lle’n rhoi golygfeydd cyfareddol i’w drigolion o’r ffenomen naturiol unigryw hon a’r cyfle i fwynhau bywyd moethus mewn cytgord â’r natur gyfagos. Mae'n ymestyn dros 6 km2, sy'n cyfateb i 7 miliwn metr sgwâr o dai.

Dim ond 10 munud o Downtown Dubai, Maes Awyr Rhyngwladol Dubai, a Burj Khalifa. Cynlluniwyd gan y Sbaeneg-Peiriannydd Swistir Santiago Calatrava Valls. Nodweddir y dyluniad gan ei amrywiaeth a'i ymgorfforiad o wahanol ddiwylliannau o bob rhan o'r byd.

Mae hefyd yn gymysgedd o bensaernïaeth Islamaidd a dylunio modern, gan ymgorffori siapiau o minarets mosg. Mae rhannau o gynllun y tŵr hefyd yn efelychu ffurf blodyn lili.

Hyd

Nid yw uchder Tŵr Dubai Creek wedi’i gyhoeddi eto, ond disgwylir iddo fod tua 928 metr, gan ei wneud y tŵr uchaf yn y byd, gan ragori ar y nifer a dorrwyd gan y 828-metr Burj Khalifa.

Cost Tŵr Dubai Creek

Cyhoeddodd Emaar Properties y gost o adeiladu’r Tŵr newydd, a fydd yn cyfanswm o un biliwn o ddoleri'r UD, sy'n cyfateb i 3.68 biliwn dirhams.

Cyfleusterau Tŵr Dubai Creek

  • Disgwylir i lwyfannau gwylio Tŵr Dubai Creek gyrraedd 900 metr, gan gynnwys cylchdroi balconïau gwydr yn deillio o strwythur y tŵr
  • Dec arsylwi 360-gradd ar ben yr adeilad
  • Unedau llety moethus a sawl cyfleuster masnachol

Gwahaniaeth Rhwng Burj Khalifa a Dubai Creek Tower

Bydd cymhariaeth rhwng y Burj Khalifa a Thŵr Dubai Creek yn eich helpu i benderfynu a fydd yr olaf yn dod yn adeilad enwocaf y blaned.

Byddwn yn dod i wybod yr agweddau pwysicaf, gan gynnwys uchder, cost, eiddo tiriog, ac adloniantcyrchfannau sydd wedi'u lleoli ger pob un. Felly dyma set o wybodaeth am Burj Khalifa a Dubai Creek Tower (Burj Al Khor):

  • Cymerodd y gwaith o adeiladu Burj Khalifa tua phum mlynedd, rhwng 2004 a 2009. Nid yw Tŵr Creek wedi'i adeiladu eto. cael ei gwblhau. Dechreuodd y gwaith adeiladu yn 2016 a daeth i ben oherwydd y Coronafeirws.
  • Mae Burj Khalifa yn cynnwys 163 o loriau, tra bydd Creek Tower yn fwyaf tebygol o gynnwys 210 o loriau, ond nid yw'r datblygwr eiddo tiriog wedi cyhoeddi nifer y lloriau yn swyddogol eto. .
  • Er y bydd Tŵr Dubai Creek yn dalach na’r Burj Khalifa, mae’r olaf wedi llwyddo i dorri llawer o recordiau byd eraill. Mae'n cynnwys bwytai uchaf y byd, caffis, codwyr, a llwyfannau gwylio uchel.
  • Mae'r technolegau goleuo yn Nhŵr Dubai Creek yn cystadlu â'u cymheiriaid yn y Burj Khalifa. Mae'r tŵr wedi'i amserlennu i ddarparu sioe olau wych a golau goleuo ar ben yr adeilad.
Yn nhermau Eiddo Tiriog

Rhentu mae eiddo tiriog yn ardal Downtown Dubai yn cynnwys y Burj Khalifa a Dubai Creek Marina, lle bydd y tŵr newydd yn cael ei godi.

Y rhent cyfartalog ar gyfer fflatiau 1 ystafell wely yn Downtown Dubai yw AED 79,000 y flwyddyn. Ar yr un pryd, y rhent cyfartalog ar gyfer fflatiau 2 ystafell wely yw AED 123,000 y flwyddyn. Mae opsiynau addas ar gyfer unigolion a newydd-briod, gan gynnwys stiwdios, gyda arhent blynyddol cyfartalog o AED 56,000.

Gan symud i eiddo Dubai Creek Harbour, mae fflatiau 1 ystafell wely ar gael i'w rhentu ar gyfartaledd blynyddol o AED 60,000. O ran yr unedau preswyl mwyaf o ran gofod, mae fflatiau dwy ystafell wely a neuadd ar gael i'w rhentu ym Marina Dubai Creek, gyda chyfartaledd blynyddol o AED 87,000.

Prynu Fflatiau

Y gymhariaeth rhwng Burj Khalifa a Dubai Creek Tower ynghylch prynu fflatiau hefyd yn dangos y prisiau uchel o fflatiau yn ardal Downtown Dubai. Mae pryniant cyfartalog fflatiau 1 ystafell wely ar werth yn Downtown Dubai tua AED 1.474 miliwn. Pris cyfartalog fflatiau 2 ystafell wely yw AED 2.739 miliwn.

Gweld hefyd: Mytholeg Tylwyth Teg: Ffeithiau, Hanes, a Nodweddion Rhyfeddol

Ar y llaw arall, nodwn mai pris cyfartalog fflatiau 1 ystafell wely yn Dubai Creek Harbour yw AED 1.194 miliwn! Pris cyfartalog fflatiau dwy ystafell wely yw AED 1.991 miliwn.

Cyrchfannau Adloniant

Mae'r ddau skyscrapers wedi'u lleoli'n agos at y lleoedd twristaidd amlycaf yn Dubai, ac islaw mae rhai o'r cyrchfannau hyn yn cael eu cymharu yn fanwl:

Dubai Mall a Sgwâr Dubai

Mae llawer o weithgareddau hyfryd ar gael i drigolion Burj Khalifa, gan gynnwys bwyta yn y bwytai moethus gorau, gwylio'r golygfeydd harddaf o'r llwyfannau gwylio, a mwy.

Mae yna hefyd nifer o atyniadau twristiaeth ac adloniant amlwg ger Burj Khalifa felwel, ar ben hynny mae'r Dubai Mall.

Ar y llaw arall, disgwylir i gyrchfan adloniant newydd gael ei hagor yn yr emirate ger Tŵr Dubai Creek, sef Sgwâr hyfryd Dubai.

  • Mae'r Dubai Mall yn cynrychioli'r eicon cyrchfannau twristiaeth yn yr emirate. Gan ei fod yn gwasanaethu miliynau o ymwelwyr, efallai y bydd Sgwâr Dubai yn fwy na'r nifer hwn, yn enwedig gan ei fod yn fwy arwyddocaol yn yr ardal.
  • Mae'r Dubai Mall yn cynnwys cannoedd o siopau a chyrchfannau adloniant sy'n addas ar gyfer pob grŵp oedran. Disgwylir y bydd gan Sgwâr Dubai hefyd lawer o leoedd adloniant ac opsiynau siopa, gan gynnwys dinas fach.
  • Arwynebedd Dubai Mall yw 12 miliwn troedfedd sgwâr, tra disgwylir i gyfanswm arwynebedd Sgwâr Dubai gyrraedd 30 miliwn o droedfeddi sgwâr.

Agoriad Tŵr Dubai Creek

Roedd disgwyl i Dŵr Dubai Creek agor yn 2020 fel un o’r prosiectau sy’n croesawu Expo 2020 yn Dubai . Gohiriwyd yr agoriad oherwydd yr amgylchiadau eithriadol a brofodd y byd yn 2020 oherwydd pandemig Corona. Roedd disgwyl iddo ddigwydd yn 2022 ond fe'i gohiriwyd eto am gyfnod amhenodol.

I ddysgu mwy am Dubai, cymerwch olwg ar yr erthyglau hyn: 25 Peth Bythgofiadwy i'w Gwneud Yn Dubai, 17 Gweithgaredd yn Dubai ar gyfer Chwilwyr Thrill, Top 16 Lle & Pethau i'w Gwneud yn Dubai - Gwybodaeth ddisglair y mae angen i chi ei gwybod, ac Ystadegau Teithio Dubai: Dinas mewn Dosbarth oei Hun.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.