Rostrevor County Down Lle Gwych i Ymweld ag ef

Rostrevor County Down Lle Gwych i Ymweld ag ef
John Graves
i'ch diddanu.

Mae pwyslais ar weini bwyd wedi'i gynhyrchu'n lleol yn ogystal â bwyd môr ffres wedi'i ddal ar y glannau cyfagos.

Gweler mwy ar dudalen Instagram y Rostrevor Inn!

Yr Eglwys

Lle: Yr Eglwys, Cloughmore Road, Rostrevor, BT34 3EL

Oriau Agor:

 • Dydd Llun – 10am-5pm
 • Dydd Mawrth – Ar gau
 • Dydd Mercher – 10am-5pm
 • Dydd Iau – 10am-5pm
 • Dydd Gwener – 10am-8pm
 • Dydd Sadwrn – 10am-8pm
 • Sul – 10am-6pm

Caffi teuluol a Bistro yw’r Eglwys yn Rostrevor. Mae hwn yn brofiad unigryw gan y bydd ymwelwyr yn ciniawa mewn adeilad arddull eglwys gyda ffenestri lliw a nenfwd uchel.

Gallwch weld mwy o luniau ar dudalen Facebook swyddogol yr Eglwys Rostrevor!

Synge & Byrne

Ble: Parc Coedwig Kilbroney, 80 Shore Road, Rostrevor, BT34 3AA

Oriau Agor:

 • Dydd Llun – Dydd Sulprynhawn!

  Meddyliau Terfynol:

  Felly ydych chi wedi bod i Rostrevor? Os na – pam!!

  Ble rydym wedi methu o'r rhestr hon – rhowch wybod i ni (felly mae gennym esgus i ymweld eto! )

  Hefyd, peidiwch ag anghofio gwirio allan ein blogiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi yn ymwneud â'r erthygl Rostrevor hon: Rostrevor Fairy Glen

  The Beautiful Rostrevor Gogledd Iwerddon

  Mae Rostrevor mor brydferth ag y gallwch ei gael yng Ngogledd Iwerddon. Yn swatio ar waelod Slieve Martin ar lannau Carlingford Lough mae'r pentref bywiog gyda thoreth o hanes, myth ac ysblander awyr agored i gadw unrhyw un yn brysur!

  Mae'r lle hwn hefyd yn gartref i Fairy Glen hardd - a taith gerdded wych i'r rhai bach a mawr!

  Yn yr erthygl hon fe gewch wybodaeth am:

  • Sgwâr CS Lewis
  • Carreg Cloughmore
  • Y Cofeb Ross
  • The Fairy Glen
  • Tirnodau eraill a phethau i'w gwneud yn Rostrevor
  • Lleoedd i gael bwyd yn Rostrevor
  0>Lleoliad Gwyddelig clasurol Pentref Rostrevor, Rostrevor co Down

  Ble mae Rostrevor?

  Ym mynedfa ddeheuol Mynyddoedd Mourne ac wrth ymyl ar lannau Carlingford Lough mae pentref Rostrevor , pentref bychan hynod yn Swydd Down , Gogledd Iwerddon . Mae wedi'i leoli rhwng Newry & Kilkeel Lough, naw milltir i ffwrdd o Newry. Mae Afon Kilbroney yn rhedeg trwy'r pentref.

  Hanes Rostrevor

  Mae'r pentref yn dyddio'n ôl i 1612 pan briododd Syr Edward Trevor â Rose Ussher, merch Archesgob Armagh, y dywedir i'r pentref gael ei enwi ar ei hol. Yn gynharach, yn yr unfed ganrif ar bymtheg, cafodd pentref Rostrevor ei adnabod gyntaf fel Castle Rory neu Castle Roe.

  Daeth yr enw er anrhydedd i Roryi wella clefydau llygaid a gwddf , yn ogystal â bedd y Cawr Murphy , cawr 8 troedfedd 1 modfedd o daldra a oedd y talaf yn y byd yn ei amser.

  Mwy o luniau o'n hoff le yn Rostrevor – y Fairy Glen 🙂 Cliciwch arnyn nhw ar fwyhau – gobeithio y gwnewch chi fwynhau!

  Gwelodd Rostrevor enedigaeth nifer o ffigurau mawr, ar wahân i’r Uwchfrigadydd Robert Ross, gan gynnwys Syr Francis William Stronge, uwch ddiplomydd Prydeinig a aned i deulu Gwyddelig o fri yn Balleskie a Mary McAleese, cyn Lywydd Iwerddon.

  Nid yn unig y mae llawer o safleoedd twristaidd hanesyddol gyfoethog i ymweld â nhw yma, ond hefyd gweithgareddau i gymryd rhan ynddynt. Mae Rostrevor yn hafan i feicwyr mynydd. Mae Llwybrau Beicio Mynydd Rostrevor sy'n cael eu gyrru gan Chain Reaction Cycles yn cynnig rhywfaint o feicio mynydd heriol ar lannau Carlingford Lough. Bydd cerddwyr hefyd wrth eu bodd â'r llwybrau niferus o amgylch Rostrevor, mae cymaint o lwybrau hardd i ddewis ohonynt!

  Bwytai yn Rostrevor – 10 Bwytai Gorau Rostrevor

  Ar ôl diwrnod o archwilio popeth sydd gan Rostrevor i cynnig, gallwch eistedd yn ôl ac ymlacio gyda phryd o fwyd blasus! Beth am edrych ar rai o'r mannau canlynol yn Rostrevor a'r cyffiniau:

  Yr Hen Ysgoldy

  Lle: Church St, Rostrevor, Newry BT34 3BA

  Oriau Agor:

  • Dydd Llun – 9am-5pm
  • Dydd Mawrth – 9am-5pm
  • Dydd Mercher – 9am-5pm
  • Dydd Iau– 9am-5pm
  • Dydd Gwener – 9am-9pm
  • Dydd Sadwrn – 9am-9pm
  • Sul – 9am-6pm

  Mae’r Hen Ysgoldy yn caffi clyd a bistro gyda chwe bwydlen addas ar gyfer pob achlysur, yn arlwyo ar gyfer brecwast, cinio a The Prynhawn. Mae yna hefyd fwydlen shack sy'n cynnig amrywiaeth o pizzas pren, adenydd a sglodion, yn ogystal â bwydlen Bistro gyda'r hwyr a bwydlen cinio dydd Sul.

  Gweler mwy o luniau ar dudalen Facebook The Old Schoolhouse Café !

  Tafarn y Rostrevor

  Ble: 33-35 Bridge Street, Rostrevor BT34 3BG

  Oriau Agor:

  • Brecwast – 9am-11am 7 diwrnod yr wythnos (tymhorol)
  • Cinio
   • Dydd Iau-Sadwrn 12.30pm-3pm
  • Cinio
   • Dydd Mercher-Sadwrn 5.30pm-9pm
  • Gwasanaeth Dydd Sul
   • Gwasanaeth Trwy’r Dydd 12.30pm-8pm
  • Oriau Agor Bar Crawford: 3pm-Ar gau bob dydd

  Os ydych yn chwilio am fwyd gwych a rhywle i aros yn Rostrevor, yna efallai y bydd y Rostrevor Inn yn berffaith i chi! Mae'r adeilad o'r 18fed ganrif ar ei newydd wedd wedi bod yn gweini diodydd ers canol y 1800au. Mae gan y dafarn ei hun far traddodiadol Gwyddelig swynol a bistro gwych.

  Mae ei lleoliad yn ddi-guro, yn swatio wrth y fynedfa i Fairy Glen a Pharc Kilbroney ac mae'r staff yn fwy na pharod i'ch helpu i drefnu gweithgareddau yn ystod eich gwyliau. aros! Os yw'n well gennych aros yn y dafarn, mae cerddoriaeth fyw, gin crefft lleol / cwrw crefft a bwyd blasus sy'n syml ond wedi'i goginio'n hyfryd yn sicryn ymwneud ag anrhydeddu ryseitiau traddodiadol tra'n eu gwella lle bo modd trwy gofleidio'r newydd ac egsotig. Mae'r tîm hefyd yn symud yn gyson tuag at fwydlen sy'n seiliedig ar 80% o blanhigion bwyd cyflawn, felly os ydych chi'n ymwybodol o iechyd efallai y bydd hwn yn lle da i roi cynnig arno!

  Gallwch edrych ar fwy o luniau ar Synge & Tudalen Instagram swyddogol Byrnes!

  Tafarn Cloughmór

  Ble:

  2 Bridge Street, Rostrevor, BT343BG

  Oriau Agor: Bob dydd 9am-5pm

  Os ydych yn chwilio am gardd gwrw braf, cerddoriaeth fyw neu le da i wylio'r gêm, efallai y bydd CloughmórInn yn berffaith i chi!

  Fulla Beans Coffee & Bar Bwyd

  Ble: 1 Church Street, Warrenpoint BT34 3HN Gogledd Iwerddon

  Oriau Agor:

  • Dydd Llun – 9am-3pm
  • Dydd Mawrth – 9am-3pm
  • Dydd Mercher – 9am-3pm
  • Dydd Iau – 9am-3pm
  • Dydd Gwener – 9am-3pm
  • Dydd Sadwrn – 9am-3pm
  • Dydd Sul – 10am-3pm

  Mae Fulla Beans yn lle gwych i aros ynddo am goffi yn ystod eich beic o amgylch yr ardal. Mae’r busnes teuluol yn cynnig popeth o frecwastau blasus a llawn, i ginio iach a chawl swmpus yn ogystal â bwydlen bwyd poeth i’r rhai sy’n dymuno cael cinio cynnar. Fel llawer o fwytai yn Rostrevor, mae'r holl gynhwysion yn ffres ac o ffynonellau lleol, mae hyd yn oed y ffa coffi Gradd A wedi'u rhostio'n lleol!

  Bydd beicwyr a beicwyr mynydd yn falch o wybod bod digon o reiliautu allan, yn ogystal â raciau cotiau/helmed, citiau trwsio tyllau a'r holl wybodaeth leol orau am ardaloedd llwybrau!

  Gweler mwy ar dudalen Instagram swyddogol Fulla Beans!

  Bar a Gril Bwyd Môr Raymie's

  Ble:

  4 Heol y Dug, Newry, BT343JE

  Oriau Agor:

  • Dydd Llun AR GAU
  • Dydd Mawrth AR GAU
  • Dydd Mercher 5pm – 9pm
  • Dydd Iau 5pm – 9pm
  • Dydd Gwener – Sadwrn 5pm – 9.30pm
  • Dydd Sul 12.30pm – 8pm (Bwydlen Cinio Dydd Sul Ar Gael tan 4pm)

  Seigiau bwyd môr ffres o harbwr Kilkeel yn cael eu gweini ym Mar a Gril Bwyd Môr Raymies. Wedi'i leoli tua 9.6 milltir neu ychydig llai na 20 munud mewn car, mae'n werth ymweld â Raymies i'r rhai sy'n caru bwyd môr. Gyda phrydau bwyd môr arbennig anhygoel, ystod o 35 diwrnod o stêcs henaint sych ac anialwch blasus, mae rhywbeth gwirioneddol i bawb ei fwynhau!

  Rostrevor County Down- Lle Gwych i Ymweld ag ef 28

  Deiliog Greens & Co.

  Ble: 8 Heol Eglwys Fair, Newry, Y Deyrnas Unedig

  Oriau Agor:

  • Dydd Llun – AR GAU
  • Dydd Mawrth – 8am-5pm
  • Dydd Mercher – AR GAU
  • Dydd Iau – 8am-5pm
  • Dydd Gwener – 8am-5pm
  • Dydd Sadwrn – 9am-5pm
  • Dydd Sul – AR GAU

  Os ydych chi'n chwilio am fwyd ffres, blasus wedi'i seilio ar blanhigion, Gwyrddion Dail & Efallai mai Co. yw'r lle gorau i wirio yn ardal Rostrevor. Mae'r holl fwyd yn seiliedig ar blanhigion 100%, gydag opsiynau heb glwten a heb siwgr wedi'i fireinio! Wrth i'r bwyty ddefnyddio cynnyrch ffres,mae'r fwydlen yn newid yn wythnosol i wneud defnydd o'r cynnyrch gorau yn y tymor. Yn gyffredinol gallwch ddisgwyl cawliau swmpus, cyfuniadau salad blasus a chiniawau blasus gan gynnwys cyris a burritos yn ogystal â phowlenni reis llawn a phobyddion llysiau hufennog.

  Gweld mwy am Leafy Green & Gyda Instagram!

  Bwyty Diamonds

  Ble:

  9-11 The Square, Warrenpoint

  Oriau Agor:

  • Dydd Llun – 9am-7.30pm
  • Dydd Mawrth – 9am-7.30pm
  • Dydd Mercher – 9am-7.30pm
  • Dydd Iau – 9am-7.30pm
  • Dydd Gwener – 9am-8.15pm<6
  • Dydd Sadwrn – 9am-9pm
  • Dydd Sul – 9am-8.15pm

Bwyty teulu sy’n canolbwyntio ar weini bwyd blasus, mae bwyty Diamonds yn un o’r nifer o fwytai yn y Ardal Rostrevor i dderbyn Gwobr TripAdvisor Traveller's Choice! Mae yna fwydlen helaeth a ddylai fod yn addas ar gyfer gofynion dietegol penodol.

Bar a bwyty Kilbrony

Ble: 31 Stryd yr Eglwys, Rostrevor BT34 3BA

Bar a bwyty Oriau Agor (efallai y bydd y gegin yn cau ynghynt):

 • Dydd Llun – 11.30am-12am
 • Dydd Mawrth – 4pm – 12am
 • Dydd Mercher – 4pm – 12am
 • Dydd Iau – 4pm – 12am
 • Dydd Gwener – 12.30pm – 1am
 • Dydd Sadwrn – 11.30am – 1am
 • Dydd Sul – 11am – 12am

Mae'r bar teuluol hwn & bwyty yw'r lle perffaith i fwynhau prydau cartref gydag ychydig o beintiau mewn awyrgylch tafarn wledig. Mae hyd yn oed cerddoriaeth fyw bob nos Sadwrn a dydd SulMagenniss a gododd gaer ar lannau Carlingford Lough. Trwy Goedwig Rostrevor a Pharc Kilbroney rhed llwybrau cerdded hardd. Mae'r pentref yn enwog am ei dywydd mwyn a'i olygfeydd mawreddog, sy'n ei wneud yn gyrchfan berffaith ar gyfer twristiaeth, yn ogystal â'i barc coedwig ysblennydd.

O’r Fairy Glen – gallwch groesi i Barc a Choedwig Kilbroney –

Pethau i’w gwneud yn Rostrevor – Heicio a Llwybrau Coedwig!

Ar ôl seibiant – ymlaen 🙂 Digon o lefydd i’w darganfod eto!

Ym Mharc Kilbroney fe ddowch ar draws Llwybr Narnia CS Lewis os ewch i flaen y prif adeilad /caffi. Yma fe welwch olygfeydd o lyfrau enwocaf CS Lewis. Wrth gwrs, mae angen teithio drwy'r cwpwrdd dillad!

Does dim dwywaith fod rhai o lenorion/storïwyr gorau'r byd yn dod o ynys Iwerddon. Ychydig yn unig yw Louis MacNeice, Samuel Beckett, Seamus Heaney, Brian Friel a CS Lewis. Ym Mharc Kilbroney fe ddowch ar draws Llwybr Narnia CS Lewis os ewch i flaen y prif adeilad/caffi. Yno fe welwch olygfeydd o lyfrau enwocaf C.S. Lewis. Ysbrydolwyd C.S. Lewis yn fawr gan Fynyddoedd Mourne, Gogledd Iwerddon.

C.S. Sgwâr Lewis

Sgwâr CS Lewis Rostrevor Gogledd Iwerddon

Yn Sgwâr C.S. Lewis mae saith cerflun a wnaed gan Maurice Harron, arlunydd Gwyddelig, pob un yn seiliedig ar gymeriadau o lyfrau Lewis.Ymhlith y cymeriadau o The Lion, the Witch and the Wardrobe a gyhoeddwyd ym 1950 mae: Aslan, Maugrim, Mr a Mrs Beaver, y Robin Goch, y Wrach Wen, y Bwrdd Cerrig a Mr Tumnus. Wrth symud ymlaen drwy’r cwpwrdd dillad, fe welwch orsafoedd gyda themâu o lyfrau Lewis: The Tree People, The Citadels, The Beavers’ House, the Witch’s Castle a mwy!

Llwybr Narnia-Kilbroney Park-Rostrevor

Wrth gyrraedd y polyn lamp mae angen i chi benderfynu….i'r dde, i'r chwith neu trowch yn ôl!!

Y Llwybr Narnia-Parc Kilbroney-Rostrevor

Seddi addas i frenhinoedd efallai? Ydych chi'n gwybod o ba lyfr mae hwn? Lle gwych i gael llun teuluol!

Llwybr Narnia-Kilbroney Park-Rostrevor

Wrth edrych yn ofalus efallai y gwelwch yr enwog Mr & Mrs Beaver – sy'n gerfluniau eto!

Llwybr Narnia-Kilbroney Park-Rostrevor

Gwyliwch am Gastell y Wrach Wrach – roedd y Frenhines Jadis yma hefyd!

Castell Iâ- Llwybr Narnia-Parc Kilbroney-Rostrevor

Ffrind neu elyn? O dan y tir efallai?

Llwybr Narnia-Kilbroney Park-Rostrevor

neu beth am y Tree People?

TreePeople Llwybr Narnia-Kilbroney Park-Rostrevor

Gwaith rhyfeddol 🙂

Pobl Coed -Llwybr Narnia-Kilbroney Park-Rostrevor

Yn nhraethawd Lewis, On Stories, ysgrifennodd, “I have seen landscapes, notably in the Mourne Mountains and southwards yr hwn dan oleuni neillduol a barodd i mi deimlo hyny o gwblmoment fe allai cawr godi ei ben dros y grib nesaf”. Disgrifio'r Mournes yn County Down fel lle hudolus, hudolus. Dywed Lewis hefyd, “Rwy’n dyheu am weld County Down yn yr eira, mae rhywun bron yn disgwyl gweld gorymdaith o gorrachod yn rhuthro heibio. Pa mor hir ydw i am dorri i mewn i fyd lle roedd pethau o'r fath yn wir”. Iddo ef, roedd y lleoliadau hyn yn ysbrydoliaeth fawr i Narnia . Dywed ymhellach, “Y rhan honno o Rostrevor sy’n edrych dros Carlingford Lough yw fy syniad i o Narnia”.

Waw! Ar ôl mynd ar goll gyda CS Lewis – mae’n amser mynd yn ôl i’r parc – a rhywfaint o gerdded  ( neu ddringo! ) i fyny mynyddoedd…

Cloughmore -Big Stone-Kilbroney Park Rostrevor County Down-Pethau i’w gwneud ger Rostrevor

Ond mae'n werth chweil!

Cloughmore -Big Stone-Kilbroney Park Rostrevor County Down

Golygfeydd rhyfeddol o'r Llyn, Rostrevor, Warrenpoint a mwy!

Ledled y pentref, gallwn ddod o hyd i safleoedd hanesyddol diddorol gyda llên gwerin cyfoethog, megis y Cloughmore (a adwaenir hefyd yn lleol fel y Garreg Fawr), sy’n glogfaen syenit anghyson enfawr yn gorffwys ar ben bryn fil o droedfeddi o uchder dros bentref Rostrevor, County Down , Gogledd Iwerddon. Mae Cloughmore yn tarddu o'r Gwyddel Chloch Mhór sy'n golygu'r garreg enfawr.

Mae'r clogfaen enfawr yn pwyso 50 tunnell o fàs. Mae'n amrywio mewn uchder o bump i wyth troedfedd ac mae ei gylchedd o dri deg wyth troedfedd. Mae'nyn edrych dros gaeau, coedwigoedd a mynyddoedd Swydd Louth a Swydd Armagh yn ogystal â dyfroedd Carlingford Lough. Credir iddo gael ei gludo o'r Alban , yn benodol ynys yn Strathclyde gulhau. Mae'n debyg iddo gael ei ollwng ar lethrau'r mynyddoedd gan rew filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Cloughmore -Big Stone-Kilbroney Park Rostrevor County Down

Chwedl Finn Maccumhaill

Yn ôl y chwedl, taflwyd carreg Cloughmore gan gawr o'r enw Fionn MacCumhaill (wedi'i Seisnigeiddio i Finn McCool). A oedd yn rhyfelwr Gwyddelig chwedlonol ac yn fab i Cumhaill, arweinydd rhyfelwyr y Fianna a oedd yn grŵp o hurfilwyr. Mae'r chwedl yn dweud bod Finn McCool unwaith ar y tro wedi hela baedd gwyllt ar draws Slieve Foy Mountain yn Carlingford a'i goginio dros geg llosgfynydd a ffrwydrodd ymhell cyn hynny ond a oedd yn dal i gadw digon o wres ar gyfer coginio. Yna aeth i gysgu ac wrth iddo ddeffro, gwelodd gawr arall, o'r enw Ruscaire, yn y Carlingford Lough islaw. Gwisgo tarian wen a chludo cleddyf yn un llaw a chlwb yn y llall.

Gweld hefyd: Canllaw i Ymweld â Phalas yr Haf, Beijing: Y 7 Peth Gorau i'w Gwneud a'i Weld

Heriodd y Cawr McCool, a alwodd ei hun yn Gawr yr Haf, gan ddweud mai ef oedd ceiliog y Gogledd, Cawr Eira a Rhew, gelyn yr hil ddynol a'i fod yn barod i ymladd yn erbyn Finn. Roedd McCool eisiau. Roedd y ddau yn meiddio ei gilydd a arweiniodd at frwydr. Tynnodd eu cleddyfau ac ymladd ddydd a nos. Fel yr oedd y cawr McCoolWrth gysgu, ar y trydydd diwrnod, fe gymerodd Ruscaire ei gyfle, croesodd y Llyn a dwyn cleddyf McCool. Fodd bynnag, ni laddodd ef yn ei gwsg oherwydd roedd ganddo rywfaint o anrhydedd.

Yna deffrodd Finn McCool i ddarganfod bod ei gleddyf wedi'i ddwyn, a chododd hynny ei ddicter. Taflodd gerrig at Ruscaire, gan ddechrau brwydr tanio creigiau. Daeth y frwydr i ben yn y diwedd gyda McCool yn taflu carreg Cloughmore, craig 50 tunnell, gyda'i holl nerth at Ruscaire. Glaniodd drosto, gan roi diwedd ar ei fywyd. Roedd ei gorff mâl yn gorwedd o dan y garreg yn ddiweddarach wedi toddi fel iâ. McCool, wedi blino'n lân o'r ymladd, a osodwyd i lawr ar ben y mynydd a'i draed yn y Lough, ac ni ddeffrodd byth.

Dros amser trodd ei gorff anferth yn garreg gan ffurfio pen y mynydd. Mae amlinelliad ei gorff yn dal yno hyd heddiw ac efallai y byddwch yn gallu gwneud allan y silwét o gawr ar ben y mynydd. Dyma un yn unig o lawer o chwedlau Gwyddelig diddorol sy'n esbonio sut y ffurfiwyd ein hynys. Gallwch ddarllen mwy yn ein herthygl sy'n ymroddedig i chwedlau a chwedlau Gwyddelig enwocaf!

Heneb Ross

Pan fydd gennych ddigon o uchder – ewch i lawr at lan y Llyn ac fe welwch safle trawiadol o'r enw Ross Monument sydd hefyd â stori wych y tu ôl iddo. Mae cofeb Ross yn obelisg ym mhentref Rostrevor , County Down . Lleolir y gofeb bron yn yr un man â'r Cadfridog Robert Ross, Eingl-Wyddelswyddog, wedi bwriadu sefydlu ei gartref ymddeol ar ôl dychwelyd yn ddiogel o'i alldaith i America ym 1814.

Gan ymchwilio'n ddwfn i hanes Rostrevor, chwaraeodd y Cadfridog Robert Ross rôl hollbwysig pan enillodd lluoedd Prydain eu buddugoliaeth gyntaf dros luoedd Napoleon ym Mrwydr Maida yn 1806. Datblygodd hefyd yrfa ryfeddol yn ystod Rhyfel Penrhyn yn Ewrop . Ysbrydolodd ei farwolaeth yn Baltimore ym 1814 delynegion y Star-Spangled Banner, anthem genedlaethol Unol Daleithiau America.

Gadewch i ni edrych ar yr hyn y mae'r arysgrif ar yr obelisg yn ei ddweud:

COFNODION OBELISK MAJ GEN ROBERT ROSS (1766-1814), A Lladdwyd YN NORTH POINT, BALTIMORE, UDA, A WEDI EI GODI GAN EI GYD-SWYDDOGION A UCHELGAIS A boneddigion SIR I LAWR, 'FEL TEYRNGED I'W DEILYNGDOD PREIFAT A CHOFNOD O'I YMESTYN MILWROL'

30>Rostrevor Beach Count Down

Safle mawreddog.

Safleoedd Hanesyddol o Amgylch yr Ardal

Mae hyd yn oed mwy o safleoedd hanesyddol yn frith o amgylch Rostrevor, megis fel Kilfeaghan Dolmen dair milltir i ffwrdd o Rostrevor ar ffordd Kilkeel. Mae Kilfeaghan Dolmen yn feddrod porth Neolithig, tua 4500 oed, wedi'i leoli mewn fferm sy'n edrych dros Carlingford Lough, gyda siambr wedi'i gorchuddio â chapfaen enfawr sy'n pwyso tua 35 tunnell ac yn 8.2 troedfedd o uchder. Saif y capfaen ar ddwy faen porth, yn suddo yn rhannol i'rddaear.

Saif yr adeiledd cyfan ar garnedd anferth sydd o leiaf 49 troedfedd o hyd. Mae'r porth-dolmen wedi'i wneud o wenithfaen. Datgelodd cloddiadau diweddar yn yr ardal asgwrn a chrochenwaith. Os oes gennych amser o hyd – mae hyd yn oed mwy o safleoedd hanesyddol wedi’u gwasgaru o amgylch Rostrevor – ond rwy’n meddwl y bydd yn cymryd ychydig ddyddiau i aros i’w gweld i gyd!

Os ydych am grwydro Iwerddon yn rhithwir, gallwch edrych ar ein hoff gestyll Gwyddelig chwedlonol a'r straeon y tu ôl iddynt!

Kilfeaghan Dolmen Rostrevor County Down Kilfeaghan Dolmen Rostrevor County Down

Tirnodau yn Rostrevor

Ymysg y tirnodau hardd yn Rostrevor y buom yn ymweld â hwy mae Eglwys Sant Bronagh (Cillbhronaigh mewn Gwyddeleg). Fe'i lleolir ym Mynwent Kilbroney. Mae'n adeilad hardd gyda thŵr uchel a phinaclau. Lleolir adfeilion yr hen eglwys ar yr Hilltown-road, tua hanner milltir i'r gogledd-ddwyrain o bentref Rostrevor, lle mae cloch wen, o'r 6ed ganrif, a chroes garegog a elwir yn Kilbroney Celtic High Cross, yn dyddio'n ôl i yr 8fed ganrif, i'w cael yn iard y capel cyfagos flynyddoedd yn ôl.

Mae Cloch Sant Bronagh bellach yn cael ei harddangos yn yr Eglwys Gatholig leol yn yr ardal. Mae llên gwerin yn golygu y bydd gweddïau'n cael eu hateb os gweddïwch ar Bronagh a chanu'r gloch deirgwaith. Er nad oes unrhyw gofnodion hanesyddol ysgrifenedig o fywyd St Bronagh wedi goroesi, mae’n gosod esiampl wych o’rffydd a defosiwn y Gwyddelod. Roedd hi'n cael ei hadnabod fel y Forwyn o Glen-Seichis (yr enw hynafol ar y plwyf a elwir bellach yn Kilbroney, a oedd yn dwyn gwahanol enwadau trwy gydol hanes).

Yn ôl at y groes, mae'n 8.2 troedfedd o uchder, wedi'i gorchuddio â fretwork cain, cywrain, cerfwedd isel, sy'n fwy atgof o fetel neu lawysgrifau na charreg. Mae’n dyddio’n ôl i’r wythfed ganrif a chredir ei fod yn nodi bedd Sant Bronagh. Croes arall ym Mynwent Kilbroney yw croes wenithfaen fechan, wedi'i hamgylchynu gan lwyni.

Cloch Gudd Bronagh

Cloch Gudd Bronagh yw un o'r nifer o bethau diddorol a ddarganfuwyd yn Kilbroney, Rostrevor. Ar ôl i'r lleiandy farw, roedd cloch i'w chlywed yn canu ar nosweithiau stormus. Mae chwedl yn dweud bod y canu hwn yn rhybudd i forwyr ar Lyn Carlingford. Awgrymwyd hefyd mai o'r hen fynwent y daeth y modrwyo, tra bod chwedl arall yn ei briodoli i straeon am dylwyth teg a banshees.

Dim ond ym 1839 y darganfuwyd y gloch pan darodd storm fawr yng nghefn gwlad, gan achosi difrod sylweddol i adeiladau a choed, gan gynnwys hen goeden ym Mynwent Kilbroney, a syrthiodd a chanfuwyd cloch o fewn ei boncyff hollt. Dywedir bod y gloch yn perthyn i St Bronagh ac fe'i defnyddiwyd i alw'r lleianod i weddïau. Gallwn ddod o hyd i'r gloch nawr yn yr Eglwys Gatholig yn Rostrevor.

Yn y safle, mae ffynnon iachâd hefyd

Gweld hefyd: Y 10 Peth Gorau i'w Gwneud yn Beijing, Tsieina Lleoedd, Gweithgareddau, Ble i Aros, Awgrymiadau HawddJohn Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.