Archwilio Pentref Saintfield - County Down

Archwilio Pentref Saintfield - County Down
John Graves

Pan ddaw i'r pentrefi niferus i'w harchwilio yng Ngogledd Iwerddon, mae Saintfield yn un ohonyn nhw, mae'n bentref a phlwyf sifil yn Swydd Down, sydd wedi'i leoli tua hanner ffordd rhwng Belfast a Downpatrick.

Cyn gan ddod i'r enw “Saintfield” roedd y pentref hwn yn cael ei adnabod fel “Tawnaghnym” ac yna “Taunaghnieve”, mewn gwirionedd ni ymddangosodd y cyfieithiad Saesneg hwn a daeth i'w ddefnyddio tan y 18fed ganrif. Mae'r pentref wedi mynd trwy lawer o ddigwyddiadau trwy gydol hanes cyn iddo gyrraedd y cyflwr y mae nawr. fel Gardd Rowallane sydd i'r de o'r pentref. Mae yna hefyd amrywiaeth o hen adeiladau sydd wedi eu lleoli ar y brif stryd, rhai gyda hen stablau a buarthau y tu ôl iddyn nhw.

Lleoedd i Edrych Allan yn Saintfield

Tra roedden ni'n ymweld â'r pentref yma yn County Down, rydyn ni wedi mynd heibio i rai llefydd rydyn ni'n eu hystyried yn atyniadau da i un edrych arnyn nhw ac mae'r rhain yn cynnwys y caffis, y poptai. Yn ogystal â'r adeiladau hanesyddol eraill a fyddai'n dweud mwy am hanes y lle hwn. Aethom heibio Caffi'r Santes a gwirio'r brechdanau diddorol a'r pethau melys sydd ar gael.

Gweld hefyd: 15 Mynydd Mawr yn yr Aifft y Dylech Ymweld â nhw

Rydym hefyd wedi bod i Fecws Cartref Saintfield Griddle gyda'u danteithion becws melys. Mae yna hefyd Ardd Rowallane a fydd unmwynhewch y mannau gwyrdd hardd wrth gerdded yno.

Gardd RowallaneGolygfa o Ardd Rowallane

Hanes Saintfield

Yn ôl yn yr 16eg ganrif, roedd Saintfield yn rhan o South Clannaboy a oedd yn eiddo i Syr Con McNeil Oge O'Neil. Rhoddwyd y tir hwn i Syr James Hamilton wedi hynny yn 1605 a blannodd ymsefydlwyr Seisnig ac Albanaidd yn yr ardal. Yn yr anheddiad ar ddechrau'r 17eg ganrif gyda'r eglwys gyntaf yn cael ei hadeiladu ym 1633. Prynodd yr Uwchfrigadydd Nicholas Price o Hollymount y pentref ym 1709 ac ef oedd yr un a newidiodd ei enw i Saintfield ar y diwedd.

Nicholas Price oedd yr un i ofalu am y pentref hwn hyd ei farwolaeth ac efe hefyd oedd yr un a oedd yn annog lliain a masnachwyr i ymgartrefu. Creodd hefyd farics, atgyweirio eglwys y plwyf a sefydlu marchnadoedd a ffeiriau. Price oedd y rheswm y tu ôl i nifer y melinau ŷd, blawd a llin yn y pentref. Mae rhai ohonynt yn dal i fodoli heddiw ac wedi ennill traddodiad o weithgynhyrchu tecstilau trwy edafedd Saintfield.

Pentrefi Eraill Gwerth Ymweld

Yn ogystal â'r lleoedd a'r awgrymiadau hynny sydd gennym dod i chi yn y fideo uchod ar Saintfield, mae yna hefyd leoedd eraill y gallech wirio allan. Megis Llyfrgell Saintfield, Distyllfa Rademon Estate, Gwarchodfa Bywyd Gwyllt Kiltonga nad yw ymhell o'r dref hon.

Wrth sôn am bentrefi a geir yn y GogleddIwerddon, fel Saintfield, mae yna rai mannau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi fel pentref pysgota Carnlough. Sydd wedi ei leoli yn Sir Antrim ac yn gyrchfan perffaith ar gyfer cael amser braf ac nid yn unig ar gyfer pysgota. Mae pentref traeth Portballintrae yn lle da ar gyfer rhai gweithgareddau dŵr.

Gweld hefyd: Plant Lir: Chwedl Wyddelig Ddiddorol

Ydych chi erioed wedi bod ym Mhentref Saintfield yn Swydd Down o'r blaen? Cofiwch roi gwybod i ni 🙂

Hefyd, dyma rai lleoedd eraill y gallech fod am edrych arnynt hefyd Banbridge, Rostrevor Fairy Glen, Newcastle, Crawfordsburn, Donaghadee, Tre Caergybi.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.