15 Mynydd Mawr yn yr Aifft y Dylech Ymweld â nhw

15 Mynydd Mawr yn yr Aifft y Dylech Ymweld â nhw
John Graves

Yn wahanol i’r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid gwlad eang o anialwch tywodlyd yn unig yw’r Aifft gyda chamelod yn crwydro o’i chwmpas. Er bod yr olygfa hon mewn gwirionedd yn bodoli mewn llawer rhan o'r Aifft, mae cymaint mwy i'r wlad baradwysaidd hon nag y mae llawer yn rhoi clod iddi. Heblaw am y moroedd asur grisial, tirnodau hanesyddol, a thirweddau godidog, mae yna hefyd ardaloedd mynyddig y gallwch chi eu mwynhau.

Nid yw’r Aifft yn wlad wastad a’r rhai sy’n honni yn bendant nad ydynt erioed wedi bod i’r de-orllewin pellaf o’r Anialwch Gorllewinol nac i Dde Sinai. Mae cymaint o fynyddoedd mawr yn yr Aifft sy'n denu twristiaid bob blwyddyn, o ystyried ei arwyddocâd hanesyddol. Mae rhai yn addas ar gyfer heicio ac mae eraill yno gyda'u cyfuniad trawiadol â natur, gan greu golygfa syfrdanol.

Un peth cyffredin rhwng y rhan fwyaf o fynyddoedd yr Aifft yw bod gan y rhan fwyaf, os nad pob un ohonynt, chwedlau mewn hanes i'w hadrodd. Gadewch inni eich cerdded trwy restr ddiddorol o'r ardaloedd mynyddig gorau yn yr Aifft y dylech chi ystyried ymweld â nhw a dysgu am eu straeon.

15 Mynydd Mawr yn yr Aifft y Dylech Ymweld â nhw 3

1 . Mynydd Catherine

Mae Mynydd Catherine ymhlith mynyddoedd enwocaf yr Aifft y dylech chi ymweld â nhw wrth archwilio tiroedd yr hen Pharoaid. Mae hefyd yn digwydd bod y mynydd uchaf yn y wlad, yn gorwedd ym mhwynt uchaf De Sinai ger dinas enwogSantes Catrin. Mae ei henw yn mynd yn ôl at Sant merthyr Cristnogol, Catherine, a gollodd ei bywyd yn 18 oed.

Mae dringo’r mynydd yn dipyn o her, oherwydd mae’n cymryd tua 4 i 6 awr i gyrraedd ei anterth, o ystyried ei fod dros 2,600 metr o uchder. Ar ôl i chi gyrraedd y copa, byddwch yn gallu edrych dros olygfeydd hynod ddiddorol. Mae lleoliad strategol y mynydd yn cynnig golygfeydd a thirweddau hynod ddiddorol o ardaloedd hanesyddol ac mae'n werth yr heic. Heb sôn am yr orsaf feteorolegol sy'n eistedd ar y brig, sy'n cynnig profiad syllu ar y sêr anhygoel.

Yn ôl pob tebyg, mae arwyddocâd crefyddol i'r mynydd. Mae yna gapel hefyd, a adnabyddir fel Capel y Santes Catrin, ar gopa'r mynydd. Ac, er ei fod yn ymddangos yn lle cysegredig mewn Cristnogaeth, mae hefyd yn digwydd bod â symbol crefyddol yn y crefyddau nefol eraill: Islam ac Iddewiaeth.

2. Jabal Musa (Mynydd Sinai)

15 Mynyddoedd Mawr yn yr Aifft y Dylech Ymweld â nhw 4

Mae Mynydd Sinai yn un o fynyddoedd mwyaf yr Aifft a fyddai'n drueni ei golli. Yn ôl pob tebyg, mae'n fynydd arall y mae tiroedd Sinai yn ei gofleidio o fewn ei ffiniau, wedi'i leoli ger dinas Santes Catrin hefyd. Mae'n codi ar uchder o 2,285 metr uwchben lefel y môr ac yn mynd o fwy nag ychydig o enwau, a Jabal Musa yw'r un a ddefnyddir amlaf.

Yn union fel Mynydd Catherine, mae Jabal Musa yn unag arwyddocâd cysegredig yn y tair crefydd. Mae pobl o wahanol grefyddau yn rhoi enwau gwahanol i'r mynydd yn seiliedig ar y credoau a geir yn eu llyfrau sanctaidd. Fodd bynnag, un peth y mae pawb yn cytuno arno yw mai dyma'r mynydd lle siaradodd Moses â Duw a derbyn y Deg Gorchymyn. Mae hyn yn esbonio'r enw Jabal Musa, sy'n cyfieithu'n llythrennol i Fynydd Moses, a Musa yw'r fersiwn Arabeg o'r enw.

Yn ogystal â'r hanes gwych y mae llawer o fynyddoedd yr Aifft yn ei gyd-fynd, maen nhw hefyd yn gwasanaethu fel mannau cerdded gwych . Mae'r lleoliad y mae Jabal Musa wedi'i leoli ynddo yn eich gwobrwyo â golygfeydd godidog o'r brig. Does dim byd yn curo ysblander y dirwedd eang o dwyni tywod sy'n amgylchynu'r mynydd. Fodd bynnag, dylem eich rhybuddio y ffordd i fyny mae un eithaf serth ac yn gofyn am lefelau uchel o stamina a ffitrwydd.

3. Jabal Abu Rumayl

Jabal Abu Rumayl yw un o fynyddoedd enwog yr Aifft sydd wedi ei leoli yn Sinai, yn ne Sinai yn arbennig. Efallai y byddwch yn dod o hyd i'r enw gyda gwahanol amrywiadau, gan gynnwys Abu Rumail, er enghraifft. Mae llawer o'r mynyddoedd o amgylch y rhanbarth hwn yn cael eu nodweddu gan y drychiad uchel, gan ddenu twristiaid o wahanol leoedd o amgylch y byd, ac mae hyn yn un yn eithriad.

Ystyrir Jabal Abu Rumayl y trydydd mynydd uchaf yn Sinai, yn union ar ôl Santes Catrin a Jabal Zubayr. Mae ei uchder yn 2,624metrau. Mae twristiaid wrth eu bodd yn talu hyn yn ymweliad i ddringo'r mynyddoedd ac arsylwi ar y tirweddau anhygoel o dwyni. Mae mynydd Abu Rumayl yn eithaf hawdd i'w ddringo o'i gymharu â llawer o rai eraill, gan ei wneud yn fan perffaith i wylio'r machlud a'r codiad haul.

4. Jabal Al Azraq (Mynydd Glas)

Ymddengys bod anialwch lliwgar yn rhywbeth yn yr Aifft, lle mae'r anialwch gwyn a du enwog. Ar ben hynny, mae rhanbarth anialwch glas Sinai, sy'n adnabyddus am ei natur gelfyddydol ddiddorol. Mae pobl yn cyfeirio at y rhanbarth hwn fel anialwch glas y Dyffryn Glas. Fe welwch yn syth pam y byddwch chi'n gosod eich llygaid ar un o fynyddoedd gwych yr Aifft, Jabal Al Azraq, y mynydd glas.

Mae'r mynydd glas hwn wedi'i leoli'n agos at fynydd y Santes Catrin. Mae'n cynnwys mwy nag ychydig o ffurfiannau creigiau sydd wedi'u paentio'n las yn ôl pob golwg. Mae'r gwaith celf hwn yn perthyn i'r artist o Wlad Belg, Jean Verame, sy'n arlunydd tir, sy'n adnabyddus am ychwanegu lliwiau at anialwch a thirweddau, gan symboleiddio digwyddiadau arwyddocaol sy'n digwydd ym mhob gwlad.

Paint glas Jean Verame oedd i goffau’r danteithion heddwch, Camp David Accords, a arwyddwyd rhwng yr Aifft ac Israel. Digwyddodd ei waith celf yn 1980, gan ddefnyddio'r lliw glas fel symbol o heddwch.

5. Jabal Zubayr

Mae Sinai yn digwydd i gofleidio sawl gwlad, pob un ohonynt yn cael eu hystyried i fod ymhlith y mynyddoedd hynod ddiddorolyn yr Aifft. Y mynydd sy'n dod yn ail ar ôl y Santes Catrin o ran drychiad yw Mynydd Zubayr, neu Jabal Zubayr mewn Arabeg. Mae'n codi i 2,634 metr, gan ei osod fel yr ail fynydd uchaf yn Ne Sinai.

Yn anffodus, anaml y mae'r mynydd hwn yn cyrraedd rhestr y mynyddoedd enwog. Fel arfer roedd yn edrych drosto ac yn mynd heibio iddo er ei fod yn hawdd ei gyrraedd. Fodd bynnag, dyma un o'r mynyddoedd anoddaf i'w ddringo erioed. Yma mae'r nifer lleiaf o ddringwyr a gofnodwyd ymhlith yr holl fynyddoedd eraill.

Er bod Mynydd y Santes Catrin yn uwch na Jabal Zubayr, mae'n weddol haws ei ddringo. Mae Jabal Zubayr wedi'i labelu ymhlith y rhai anoddaf, gyda thir nad yw'n serth iawn. Er diogelwch y twristiaid, mae'r tywyswyr fel arfer yn mynd heibio'r mynydd hwn. Fodd bynnag, mae croeso i chi fynd i weld ei uchder hynod ddiddorol a'i olygfa yn cydweddu â'r amgylchedd cyfagos.

6. Jabal Umm Shawmar

Mae Umm Shawmar yn fynydd arall i wledda'ch llygaid arno wrth archwilio trefi hardd De Sinai. Yn union fel y mwyafrif o'r mynyddoedd cyfagos, nodweddir yr un hwn hefyd gan ei uchder mawr.

Mae'r mynydd hwn wedi bod yn atyniad gwych i dwristiaid ac mae'n sefyll allan ymhlith mynyddoedd eraill yr Aifft. Jabal Umm Shawmar yw pedwerydd mynydd uchaf De Sinai. Mae'n codi ar uchder o 2,578 metr. Er ei bod hi'n eithaf hawdd dringo, mae'n mynd ychydig yn heriolpan fyddwch yn cyrraedd

Pedwerydd o ran uchder. 2578 m. Golygfeydd gwych. Yn edrych dros bae suez. Hawdd i'w ddringo ond yn heriol ar adegau prysur. Gallwch hefyd arsylwi sawl rhan o'r dref. Hawdd ei gyrraedd, yn enwedig o ddinas st cath. Atyniad arall.

7. Mount Serbal

Mae Mount Serbal yn atyniad arall sydd ag arwyddocâd hanesyddol a chrefyddol i ystyried ymweld ag ef tra yn Sinai. Mae wedi'i leoli yn Wadi Feiran Southern Sinai, gan ei fod yn rhan o Barc Cenedlaethol enwog St Catherine. Nid yn unig hynny, ond dyma hefyd y pumed mynydd uchaf ar draws yr Aifft, yn dod yn syth ar ôl Jabal Umm Shawmar ac yn codi ar uchder o 2,070 metr.

Mae Mynydd Serbal yn digwydd i fod yn un o fynyddoedd poblogaidd yr Aifft. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn rhoi arwyddocâd crefyddol iddo, gan broffesu ei fod wedi chwarae rhan hanfodol yn y cyfnod Cristnogol cynnar. Yn ôl y nodweddion a grybwyllir yn y Beibl, mae rhai pobl yn credu mai Mynydd Serbal yw Mynydd Sinai Feiblaidd. Mae llawer o bobl yn credu bod amgylchoedd, llwybr, a siâp y mynydd yn cyfateb i'r rhai a grybwyllwyd yn y Beibl.

Gweld hefyd: 24 Chwedlau Trefol Diddorol

8. Copa Helyg (Ras Safsafeh)

Mae llawer o hype o gwmpas y mynydd hwn, sef y Willow Peak, a adnabyddir mewn Arabeg fel Ras Safsafeh. Mae'r Willow Peak yn disgyn o fewn Penrhyn Sinai, yn union fel y rhan fwyaf o'r mynyddoedd eraill y mae Sinai yn eu cofleidio. Mae'n codi ar uchder o 1,970 metr, sy'n eich galluogi i wylio Mynachlog Santes Catrin.o'r brig.

Er gwaethaf ei statws nad yw mor boblogaidd, mae'n dal i fod yn un o'r mynyddoedd mawr yn yr Aifft sy'n gysylltiedig â stori Feiblaidd. Yn ôl y traddodiad Cristnogol, mae'r mynydd hwn yn debyg i fynydd beiblaidd Horeb. Dyma'r mynydd lle derbyniodd Moses y Deg Gorchymyn gan Dduw.

Mewn gwirionedd, mae'r mwyafrif yn credu mai Mynydd Sinai yw'r mynydd go iawn lle datgelwyd y Deg Gorchymyn, fe'i gelwir hefyd yn Jabal Mousa neu Fynydd Moses. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn dal i fod ag amheuon, gan gredu bod Copa Helyg yn fwy tebyg i Fynydd Beiblaidd Horeb na Mynydd Sinai.

9. Mynydd Mokattam

Mokattam yw un o fynyddoedd mwyaf poblogaidd yr Aifft ac ymhlith yr ychydig iawn sy'n disgyn yn y brifddinas, Cairo. Mae'n gorwedd yn ne-ddwyrain Cairo ac yn amgylchynu cymdogaeth sy'n mynd â'r un enw. Roedd y mynydd hwn yn arfer bod yn ddinas hynafol Fustat, a oedd yn arfer bod yn brifddinas yr Aifft a sefydlodd Amr Ibn Alas yn ystod y goncwest Islamaidd.

Mae'r gair Mokattam yn un Arabeg sy'n golygu “torri i ffwrdd”, gan ddisgrifio pa fodd y mae y bryniau bychain ar y mynydd hwn yn cael eu rhanu yn wahanol adranau a wahanir. Yn y gorffennol, fe allech chi arsylwi Cairo necropolis, a elwir yn Ddinas y Meirw. Fodd bynnag, mae'r rhanbarth bellach wedi trawsnewid yn llwyr i fod yn gymdogaeth fodern gyda chyfleusterau a gwasanaethau gwych.

10. Mynydd Galala

Galala ynenw cyffredin a glywch yn aml tra yn yr Aifft. Mae'r mynydd hwn wedi bod trwy gymaint o hanes dros y blynyddoedd. Mae'n rhan o Lywodraethiaeth Suez, gan ddyrchafu ar uchder o 3,300 metr uwchlaw lefel y môr. Mae'r llwybr sy'n amgylchynu'r mynydd hwn, Galala Road, bellach wedi dod yn llwybr amlwg i'w gymryd i gyrraedd gwahanol rannau o'r Aifft, gan gynnwys yr enwog Ain Sokhna.

Roedd gan Fynydd Galala ffynhonnell o ddŵr yn anffodus sydd wedi sychu dros y blynyddoedd. Wrth ddringo i'r brig, byddwch chi'n gallu gweld yr amrywiaeth o rywogaethau planhigion sy'n tyfu yn yr ardal hon. Mae'r mynydd hwn hefyd yn enwog am ffurfio marmor hufenog sy'n dod mewn gwahanol arlliwiau ac arlliwiau o hufen a gwyn. Mae'n dal yr un enw, Galala, ac fe'i defnyddir ar gyfer allforio.

Y dyddiau hyn, mae Mynydd Galal yn gartref i ddinas dwristiaeth y dyfodol gyda buddsoddiadau gwych y gellir eu gweld. Mae'r ddinas yn mynd i gael ei hadeiladu o amgylch y mynydd ac mewn rhan sy'n edrych dros y Môr Coch, o ystyried ei lleoliad agos. Er ei fod eisoes ar y ffordd enwog, mae mynydd Galala yn cael mwy o gydnabyddiaeth fel un o fynyddoedd deniadol yr Aifft.

Gweld hefyd: Ffeithiau Gorau am Ynys Alcatraz yn San Francisco a Fydd Yn Chwythu Eich Meddwl

Ni fydd yr Aifft byth yn peidio â syfrdanu'r byd gyda'r trysorau cudd sydd ganddi. Mae'n cynnwys amrywiaeth eang o elfennau natur, gan gynnwys traethau gorau'r byd, tirweddau anialwch helaeth, a rhanbarthau mynyddig. Rhowch yr Aifft ar eich rhestr o'r cyrchfannau eisiau-i-weld, a ninnauaddo byddwch yn dod o hyd ymhell y tu hwnt i'r hyn yr ydych yn ei ddisgwyl.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.