Darganfyddwch 10 Cyrchfan Teithio Unigryw Gorau'r Byd: Paratowch ar gyfer Gwyliau Bythgofiadwy

Darganfyddwch 10 Cyrchfan Teithio Unigryw Gorau'r Byd: Paratowch ar gyfer Gwyliau Bythgofiadwy
John Graves

Sut i ddarparu profiad moethus? Wrth gwrs, yr ateb bob amser yw gwirio cyrchfannau teithio unigryw ledled y byd. Ond, os nad ydych chi'n gwybod sut i'w cael, darllenwch yr erthygl hon. Byddwn yn eich ysbrydoli gyda theithlenni i ddarganfod y lleoedd sydd ar ddod ar gyfer gwyliau fel dim byd o'r blaen.

O, fy ffrind, anghofiwch ble mae pobl eraill yn teithio, beth yw tueddiadau teithio, neu bostiadau ar gyfryngau cymdeithasol am berlau cudd ledled y byd. Ysgrifennwch eich stori eich hun a dewiswch eich cyrchfan teithio anghysbell unigryw. Bob amser!

Cofiwch hyn: gallai fforwyr ddweud, “Ddyn, rydyn ni wedi mapio’r byd!” Oes, mae ganddyn nhw. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu eu bod yn datgelu ei holl gyfrinachau. Mae llawer o leoedd yn aros heb eu gorchuddio; gallwch gael mynediad iddynt drwy ymchwilio cyn i chi fynd!

Y newyddion da: rydym wedi ei wneud i chi. Gallwch archwilio'r holl lwybrau wedi'u curo a chreu eich stori eich hun.

Mae'r rhan fwyaf o bobl eisiau treulio eu gwyliau nesaf ym Mharis, Amsterdam, neu efallai Dubai. Felly peidiwch ag edrych ar eich rhestr lleoedd delfrydol. Hoffem i chi deithio i'r holl leoliadau anarferol.

Wedi cyffroi? Rydym ni, hefyd: yn gwneud pethau'n iawn.

Y 10 Cyrchfan Teithio Unigryw Uchaf o Amgylch y Glôb

Am wybod y cyrchfannau teithio unigryw a'r lleoedd mwyaf difyr ac anarferol i ymweld â nhw os ydych chi'n mwynhau gosod tueddiadau a mynd eich ffordd eich hun?

Y broblem gyda'r byd rhyfedd hwn rydym yn byw ynddo yw ein bod eisiau dilyn yatyniadau: Teml Uluwatu, Gwarchodfa Coedwig Mwnci Sacred, Pura Tirta Empul

Sawl diwrnod i aros yn Bali: 7 – 10 diwrnod

A yw Bali yn unigryw cyrchfan teithio?

Yn bendant! Dychmygwch le mwy hudolus na Bali. Ble fyddai e?

Pam? Oherwydd bod popeth sydd ei angen arnoch ar gael yn rhwydd. Yma gallwch ddod o hyd i draethau, jyngl, a llosgfynyddoedd prydferth. Yn Bali, byddwch yn cwrdd â dreigiau Komodo, eliffantod, teigrod, ac adar yn crwydro o gwmpas orangwtaniaid. Mae Bali yn lloches ardderchog i fywyd gwyllt a naturiaethwyr fel ei gilydd.

Bydd ymweld â'r baradwys hon yn gwneud ichi werthfawrogi'r fioamrywiaeth a sut mae'r blaned hon mor unigryw i groesawu'r holl greaduriaid hyn.

O ran twristiaeth, mae Bali yn ddewis ardderchog i gyplau, teuluoedd a gwarbacwyr. Gallwch dreulio'ch gwyliau mewn cyrchfan moethus neu hostel gwylaidd. Gyda thraethau cerdyn post perffaith, diwylliant bywiog, a bwydydd blasus, mae'n ddinas i'w charu!

Ble mae’r lle mwyaf anhygoel i deithio?

Bob blwyddyn, rydyn ni’n hoffi llunio’r lleoedd mwyaf anhygoel i deithio i’ch helpu i wneud newidiadau i’ch rhestr deithio , yn cynnig cyrchfannau teithio unigryw yr ydych am fanteisio arnynt.

Ond mae'n ymddangos yn hynod o anodd os oes angen un lle arnoch i gael eich coroni fel y lle mwyaf anhygoel i deithio iddo! Felly ynghyd â'r dinasoedd rydyn ni wedi'u crybwyll ymlaen llaw, gallwch chi roi'r lleoedd hyn fel ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodolantur, Brasov Transylvania, Sumba, Ynysoedd y Ffaröe, Gogledd Tiwnisia, a Glenfinnan yn yr Alban.

Os ydych chi am ychwanegu mwy, rhannwch ef gyda ni ar Instagram, lle gallwch ddod o hyd i lawer o awgrymiadau teithio a lleoedd anhygoel eraill i deithio.

Beth yw'r 6 math o gyrchfannau?

Gall teithio fod yn gymaint o hwyliau ar gyfer anturiaethau fel y gallwch ddewis yr hyn sy'n fwyaf addas i chi. Gallwn rannu’r 6 math o gyrchfannau, os dymunwch, yn:

-Lleoedd arfordirol ar gyfer gwyliau traeth

-Tirweddau naturiol ar gyfer teithiau cerdded ac archwilio

-Teithiau diwylliannol i ddysgu mwy am dreftadaeth a hanes gwledydd

-Trefi a dinasoedd ar gyfer teithiau cerdded a thynnu lluniau gwych ar gyfer gweithgareddau dyddiol

-Meysydd chwaraeon gaeaf

-Teithiau crefyddol ac ysbrydol

Ond y gwir yw bod yn rhaid ennill yr antur orau yn eich bywyd trwy ei deimlo, ei brofi a'i amsugno. Felly, unwaith eto, ysgrifennwch eich stori eich hun!

Pa un sy'n gyrchfan boblogaidd i dwristiaid?

Chwilio am y pethau gorau a'r dynodiad twristiaeth mwyaf poblogaidd, amigos?<3

Wrth edrych ar dueddiadau teithio The Guardian ar gyfer y flwyddyn hon, mae angen help arnoch i ddod o hyd i gyrchfannau twristiaeth SUPER fel arfer, fel Paris, Fenis, neu hyd yn oed Rio de Janeiro.

Ond gweld lleoedd fel Roedd Fuseta, Portiwgal, neu Liguria, yr Eidal, yn hwyl iawn.

Felly, os ydych chi eisiau gwyliau tramor eleni, ceisiwch osgoi mynd i fyny icyrchfannau poblogaidd i dwristiaid. Yn lle hynny, edrychwch am gyrchfan sy'n dwyn eich anadl i ffwrdd â'i unigrywiaeth.

Diffinnir ein bywyd gan brofiadau. Gall eich profiadau gael eu hystyried yn nwyddau. Felly, byddwch yr un cyntaf i'w arwerthu. Peidiwch â dal yn ôl. Gallwch chi gynnig y doethineb ysbrydol y tu ôl i bob profiad i'r cynigydd uchaf. Dyna pam y dylech ddarganfod cyrchfannau teithio unigryw a pheidio â gadael i unrhyw un arall werthu eu stori i chi. Gadewch i ni ysgrifennu eich stori anhygoel eich hun.

torfeydd oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi'r cyfleustra. Felly rydyn ni'n dod i arfer â mynd i Ewrop (mae'n dod yn gyrchfan i bawb); Nid yw De America hyd yn oed yn croesi ein meddyliau, er enghraifft.

Ond rydyn ni yma!

Bydd y mannau anghonfensiynol hyn (y lleoedd nad ydynt yn or-dwristiaeth) yn gwneud ichi ailysgrifennu eich rhestr bwced.

Gweld hefyd: Cancun: 10 Peth y Dylech Chi eu Gwneud a'u Gweld ar Yr Ynys Nefol Fecsicanaidd Hon

Puglia, yr Eidal

Yr amser gorau i deithio: Mai, Mehefin

Y prif atyniadau: Castel del Monte, Bari, Gallipoli

Sawl diwrnod i aros yno yn Puglia: 4 – 5 diwrnod

Mae bywyd yn rhy fyr i beidio â gwneud amser i ymweld â Puglia, sawdl esgidiau chwaethus yn yr Eidal!

Os oeddech chi'n arfer teithio i'r un lle yn union fel twristiaid eraill, mae'r ddinas hynod wahanol hon yn asio tirweddau gwledig a gweddillion hanes hir. Ble bynnag yr ewch, byddwch yn dal dylanwadau'r ymerodraeth Normanaidd a Bysantaidd gyda chlytwaith o Sbaeneg a Groeg.

Yn ogystal, mae ei atyniad yn deillio o'i ddilysrwydd - gallwch ddal i gael cipolwg ar draddodiadau Eidalaidd go iawn i gael profiad Eidalaidd perffaith.

Unwaith y byddwch wedi penderfynu gwneud yr hyn yr ydych ei eisiau, bydd Puglia yn siwtio chi'n berffaith, sy'n cystadlu'n gyson am deitl gourmet yr Eidal, yn enwedig yn Tuscany.

O dunelli o arfordiroedd i llwyni olewydd, mae'r rhanbarth hwn yn cynnig gwerth newydd o fyw mewn lle diarffordd lle gallwch chi fwynhau tirweddau helaeth a gwerthfawrogi'r natur fel newydd.

Yr uniganfantais y safle diwylliannol pwysig hwn yw'r PRISIAU. Fe allech chi ddweud mai dyma'r ardal ddrytaf yn yr Eidal. Ond wrth gwrs, mae hynny am reswm. Ac yn hollol, mae'n werth chweil.

Dyna pam ei fod yn dod fel yr opsiwn cyntaf yn y rhestr cyrchfannau teithio unigryw.

Dolomites, yr Eidal

> Yr amser gorau i deithio:Mai, Mehefin

Y prif atyniadau: Seceda, Lago di Braies, Lago di Sorapis, Gardena Pass

Sawl diwrnod i aros yn Dolomites: 2 – 3 diwrnod

Cyrchfan deithio unigryw arall yw Dolomites; croeso i'r nefoedd— rhanbarth gwyliau gwirioneddol. Os ydych chi eisiau antur hwyliog a chynaliadwy i gael y gwyliau mwyaf gwych erioed, mae angen i chi wirio Dolomites, yr Eidal - mae'n cynnig rhywbeth eithriadol. O lynnoedd sinkhole dramatig i weithgareddau hamdden diddiwedd, mae Dolomites yn gymysgedd ar duedd o les a harddwch naturiol. Ar ben hynny, mae ei hamrywiaeth yn cynnig darnau o fannau wedi'u hail-wylltio a dyffrynnoedd ar gyfer teithiau cerdded a mwynhau'r gwin gorau yn Ewrop.

Ac os ydych am gael y profiad llawnaf, gallwch archebu noson yn y Lefay Resort gyda golygfa dros yr alpaidd. Mae gan y ddinas anghysbell ryngwyneb ag Awstria. Mae popeth o gwmpas yn llawn unigrywiaeth - yn union fel stori dylwyth teg.

Mae'n bleser i'ch synhwyrau i gyd, gan ddod â theimlad ychwanegol o hwyl bendro. Y math hwn o bleser na fyddech byth yn ei ddal yn unman arall.

Byddech yn cael llawer o gyfleoedd i groesitiroedd a dyffrynnoedd gwyrddlas sy'n cyfuno pob rhyfeddod rhyfeddol mewn un lle yn unig. Hefyd, mae'n ffenestr i ddiwylliant a choginio Eidalaidd. Felly p'un ai'n gyfarwydd neu'n anturus, byddwch yn bendant wedi'ch gwefreiddio gan y combo anghredadwy hwn.

Mongolia, Dwyrain Asia

Amser gorau i deithio: Mehefin, Awst

Y prif atyniadau: Ulaanbaatar, Olgiy, Kharkhorin

Sawl diwrnod i aros ym Mongolia: 8 - 10 diwrnod

Cyrchfan deithio unigryw arall ar gyfer eich taith yn y dyfodol yw Mongolia.

Rydych chi'n gweld, rydym yn argymell aros yma am o leiaf 8 diwrnod oherwydd mae'n lle a fyddai'n newid eich bywyd am byth. Yn adnabyddus am ei phobl grwydrol caredig a’i natur wyllt, ni ellir disgrifio Mongolia fel un “hardd, anhygoel”, na hyd yn oed gwych! Mae'n rhaid ei brofi gyda'i holl naws ysblennydd i'w gredu!

Dychmygwch y byddwch chi'n croesi ffin gyda pherlysiau o geffylau gwyllt (byddech chi'n ei wneud yn union), ond byddwch chi'n bendant yn taro ar draws paith gwych. Bydd y rhanbarth yn eich cyflwyno i offer traddodiadol. Byddwch, byddwch yn treulio noson gyfan mewn yurt mewn tirwedd ac awyrgylch heb ei gyffwrdd na allai unrhyw daith arall ddod ag eithrio Mongolia!

Dyna pam ei fod yn un o'r cyrchfannau teithio unigryw. Ond, yn anffodus, neu efallai yn ffodus, nid yw'n cael llawer o drwmpedu.

Pam?

Yn anffodus: Gan nad oes bron neb yn gwybod amdano, ni allech ddod o hyd i lawer o wybodaeth. FelO ganlyniad, mae teithwyr yn tueddu i gyrraedd cyrchfannau poblogaidd yn unig.

Yn ffodus, ni fyddwch byth yn wynebu cyfraddau uchel yn ystod y tymhorau brig na llawer o dyrfaoedd sy'n difetha'ch taith.

Baku, Azerbaijan

> Yr amser gorau i deithio:Ebrill i Hydref

Atyniadau gorau: Icherisheher, Highland Park, Flame Towers

Sawl diwrnod i aros yn Baku: 3 diwrnod

Fel y cytunwyd, dylai cyrchfannau teithio unigryw fod lleoedd nad ydych yn gwybod dim amdanynt.

Felly, rwy'n gwybod eich ymateb ar hyn o bryd! Azerbaijan! Ydych chi o ddifrif? Ble mae'r lle hwn hyd yn oed yn bodoli?

Ni all neb eich beio am hynny. Rydym yn canolbwyntio ar ddewis cyfrinach orau'r byd ar gyfer man gwyliau. A chyda hynny mewn golwg, nid yw pob dinas a sir yn y rhestr hon yn benodol i gyrchfan; gallwch ddewis yr hyn sy'n tanio llawenydd i chi neu eu defnyddio fel sbringfwrdd ar gyfer creadigrwydd. Yn y pen draw, byddai'n well i chi ddewis eich antur eich hun.

Ond mae'r wlad hon yn gystadleuydd cryf am ei hud a lledrith.

Rhaid i'w fisa fod yn gymharol llym o'i gymharu â'i chymdogion Georgia ac Armenia, ond diolch i'r polisi newydd, nid yw bellach yn rhwystr i lawer o genhedloedd.

Ar ôl rhoi eich e-fisa, byddwch yn barod am antur oes!

Ond pam Baku?

Dyma ddinas fwyaf Azerbaijan, yn llawn atyniadau sy’n amlygu hanes gogoneddus sy’n tanio’ch chwilfrydedd i ddysgu mwy am ei dirgelion.Ac os oes gennych chi amser, ewch i Benrhyn Absheron a ddylai fod yn gadw rhestr bwced i bob teithiwr brwd fel chi.

Taranaki, Seland Newydd

> Yr amser gorau i deithio:Rhagfyr i Chwefror

Prif atyniadau : Parc Pukekura, Rhodfa Arfordirol New Plymouth, Mount Taranaki

Sawl diwrnod i aros yn Taranaki: 3 diwrnod

Bydd mwyafrif y bobl sy'n meddwl am Seland Newydd yn dewis i ymweld ag Auckland neu Wellington. Ond rydym yn eich annog i ddilyn llwybrau di-sgôr y wlad drawiadol hon a dechrau gyda chyrchfannau teithio unigryw fel Taranaki. Bydd hynny’n dod ag eitemau a syniadau lles a phrofiadau gwefreiddiol.

Wedi'i leoli ar arfordir gorllewinol Seland Newydd, mae Taranaki yn rhanbarth mor brydferth, yn ei hanfod i'r rhai sydd am wneud gweithgareddau am ddim, fel heicio a dringo llosgfynydd, ar gyfer anturiaethau trochi. Felly byddwch yn barod gyda'ch sach gefn, cymerwch anadl hir a gadewch i ni feicio mynydd tuag at y copa.

Mae’n lle y gallwch chi ei alw’n gartref ar ôl i chi adael eich hun ar goll ymhlith ei dirweddau hudol sy’n cynnwys syrpreisys daearyddol amrywiol. Y rhan orau yw bod Taranaki yn rhatach na'r cyrchfannau poblogaidd yn Seland Newydd, fel Auckland.

Awgrym Pro: defnyddiwch yr apiau gorau ar gyfer teithio i sicrhau hediad rhatach i Seland Newydd, a allai fod y peth drutaf yn eichtaith.

Antarctica

Yr amser gorau i deithio: Tachwedd i Fawrth

Y prif atyniadau : Ynysoedd De Shetland, Penrhyn Antarctig, Drake Passage

Sawl diwrnod i aros yn Antarctica: 11 – 14 diwrnod

Antarctica yw'r cyfandir mwyaf cyffrous ar ddaear, cyrchfan teithio unigryw ac unigryw. O dirweddau syfrdanol i archwilio ynysoedd anhysbys a dinasoedd bach glan môr i ddarganfod yr amgylchiadau llym y mae'r boblogaeth weithiol yn eu hwynebu bob dydd, mae gan y lle mwyaf deheuol ar y blaned hon gymaint o bethau i chi!

Ond pam ddylech chi gymryd y risg hon?

Mae’r lle hwn yn cynnig profiad benysgafn ac amrywiaeth anhygoel o uchafbwyntiau, yn llawn dop o fyd natur. Ond, ar wahân i hynny, dyma'r gyrchfan sy'n cael ei hanwybyddu fwyaf yn y byd.

Ni all unrhyw le arall gymharu â'r naws a gewch wrth symud drwy'r lle eira hwn. Ond, wrth gwrs, ar ôl i chi gyrraedd yno, byddwch chi'n rhoi'ch bys ar guriad y pellenigrwydd mwyaf eithafol. Dyna pam ei fod yn cymryd llawer o waith. Ond byddwch yn diolch i ni yn ddiweddarach am argymell Antarctica fel cyrchfan teithio unigryw.

Cewch eich gwobrwyo'n llwyr â golygfeydd syfrdanol, mynyddoedd gwyngalchog, gwylltineb syfrdanol, a gweld morfilod! Waw!

Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar gaiacio môr rhewllyd. Heb sôn, bydd gennych filoedd o gyfleoedd i osod eich taithtueddiadau!

Gweld hefyd: Profwch yr Hanes y tu ôl i'r Cestyll Gadawedig hyn yn yr Alban

Llyn Bacalar, Mecsico

Amser gorau i deithio: Ionawr-Chwefror

Y prif atyniadau: Fuerte de San Felipe de Bacalar, Cyrchfan Traeth Cenote Cocalitos, Cenote Azul

Sawl diwrnod i aros yn Llyn Bacalar: 2-3 diwrnod<3

Mae Mecsico yn gyrchfan deithio unigryw sy'n llawn smotiau anhygoel ar gyfer ymlacio a mwy - yn enwedig os ydych chi'n chwilio am le ar gyfer snorcelu, deifio gyda rhywogaethau egsotig a nofio.

Petaech chi'n chwilio am hyn , rydych chi wedi dod o hyd iddo. Mae'n gyfle delfrydol i gyplau a gwyliau teuluol. Ond, hyd yn oed os ydych chi'n deithiwr unigol, byddwch chi'n mwynhau antur unigryw, diolch i'w ddyfroedd gwyrddlas.

Mae Llyn Bacalar hefyd yn cael ei adnabod fel y Lagŵn o Saith Lliw. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o deithwyr i Fecsico yn gwneud eu ffordd i Tulum a Cancún. Mae'r Llyn Bacalar hwn yn ynys anghofio-fi-nid lle gallwch chi brofi caiacio a torheulo yn ei thywod gwyn! Nid yw hynny i gyd yn cymharu â gwylio adar hardd.

Madagascar

Yr amser gorau i deithio: Medi i Hydref

Prif atyniadau: Isalo National Parc, Rhodfa Baobab, Parc Cenedlaethol Tsingy De Bemaraha

Sawl diwrnod i aros ym Madagascar: 14 diwrnod

Beth ydych chi'n ei wybod am Fadagascar, neu beth yw eich meddyliau? eich meddwl wrth glywed “Madagascar”?

Y ffilm animeiddio! Ond mae gan y wlad hon fwy na dim ond bywyd gwyllt unigryw ac eithriadolbioamrywiaeth. Mae'n baradwys drofannol pur, yn gartref i anifeiliaid annwyl a thraethau hyfryd.

Fodd bynnag, mae'n dal i fod yn wyliau oddi ar y radar ar gyfer cyrchfan teithio unigryw.

Os ydych chi eisiau dihangfa naturiol gyda tirweddau bywiog a hudolus, mae'n lle i fynd!

Yn ogystal, i'r rhai sy'n chwilio am fwyd blasus ac yn cyfathrebu â phobl hynod garedig, peidiwch ag edrych ymhellach na'r gyrchfan gymharol ddigyffwrdd hon.

A hithau’n un o’r ynysoedd mwyaf syfrdanol yng Nghefnfor India, mae Madagascar yn wyliau perffaith i bobl sy’n chwennych maddeuant dilys. Ni all unrhyw beth yma siomi oherwydd ei bod yn ddinas yn swatio mewn fflora a ffawna endemig yn gyforiog o fannau arfordirol golygfaol.

Oman

Yr amser gorau i deithio: Medi i Hydref

Y prif atyniadau : Salalah, Nizwa, Castell Sur Bilad

Sawl diwrnod i aros yn Oman: 10 diwrnod

Mae Oman yn lle ar gyfer taith ffordd berffaith. Ydy, mae'r wlad hon yn ddelfrydol ar gyfer hunan-yrru tra'n darganfod gwarged o bopeth ar gyfer gwyliau llawn cyffro.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan Oman?

Rydych chi'n mynd i dreulio'r 10 diwrnod gorau o'ch bywyd, yn wir, yn archwilio'r mynyddoedd ysblennydd, y dyffrynnoedd, y ceyrydd hanesyddol, a'r darnau hir o anialwch. Yn ogystal, byddwch yn cael eich gwobrwyo ag arfordir hynod.

Bali

Yr amser gorau i deithio: Ebrill i Hydref

Top
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.