ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ

ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയവും andynewman.org വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ അവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുകയും നിയമപരമായി അവയ്ക്ക് വിധേയമാകാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണ്:

  • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പേജുകളിലെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനും മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇത് അറിയിപ്പ് കൂടാതെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
  • ബ്രൗസിംഗ് മുൻഗണനകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംഭരിച്ചേക്കാം.
  • ഞങ്ങളോ മൂന്നാം കക്ഷികളോ കൃത്യത, സമയബന്ധിതം, പ്രകടനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വാറന്റിയോ ഗ്യാരണ്ടിയോ നൽകുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയതോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയലുകളുടെയും സമ്പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യത. അത്തരം വിവരങ്ങളിലും മെറ്റീരിയലുകളിലും അപാകതകളോ പിശകുകളോ അടങ്ങിയിരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു, നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ പൂർണ്ണമായ പരിധി വരെ അത്തരം കൃത്യതകളോ പിശകുകളോ ഉള്ള ബാധ്യത ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഒഴിവാക്കുന്നു.
  • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളുടെയോ മെറ്റീരിയലുകളുടെയോ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്ക്, അതിന് ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിവരങ്ങളോ നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾ.
  • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസുള്ളതോ ആയ മെറ്റീരിയൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ). ഈ മെറ്റീരിയലിൽ ഡിസൈൻ, ലേഔട്ട്, ലുക്ക്, ഭാവം, ഗ്രാഫിക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഭാഗമായ പകർപ്പവകാശ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ചല്ലാതെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച എല്ലാ വ്യാപാരമുദ്രകളും ഓപ്പറേറ്ററുടെ സ്വത്തല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസുള്ളതോ അല്ല, വെബ്‌സൈറ്റ്.
  • ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ അനധികൃത ഉപയോഗം കേടുപാടുകൾക്കുള്ള ക്ലെയിം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകാം.
  • ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഈ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ സ്വകാര്യതാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കോ ​​നയങ്ങൾക്കോ ​​ഉള്ളടക്കത്തിനോ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല.
  • നിങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ അത്തരം ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റും ഇത് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി [email protected] എന്നതിലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചോ ഈ പേജ് ഉപയോഗിച്ച് .

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.