Y 25 tafarn orau yn ninas Galway

Y 25 tafarn orau yn ninas Galway
John Graves

Dinas y Tribes yw'r lle perffaith am beint, os ydych chi'n stopio neu'n cael penwythnos llawn i grwydro'r tafarndai, bariau a bwytai niferus. Gyda choleg bywiog a phoblogaeth ryngwladol, cerddoriaeth stryd wych yn ogystal â pherfformiadau tafarn a bwyd blasus, mae rhywbeth at ddant pawb yn ninas Galway.

Unwaith y byddwch wedi penderfynu ble i aros yn ninas Galway, y peth nesaf i'w wneud gwneud yw dod o hyd i'r lleoedd gorau i fwyta ac yfed. Nid oes angen poeni, rydym wedi ei orchuddio! Yn yr erthygl hon byddwn yn rhestru ein tafarndai a'n bariau gorau yn ninas Galway, o'r profiad tafarn Gwyddelig traddodiadol i fariau modern a phopeth rhyngddynt!

Beth am neidio ymlaen i weld amseroedd gorau'r flwyddyn i ymweld â Galway.

  1. An Púcán

  Yn gartref i un o fannau awyr agored gorau Galway, An Púcán yw'r lle delfrydol i wylio'ch hoff dîm chwaraeon ar y sgrin fawr.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan An Pucan (@anpucan)

  Gyda bwyd gwych a gardd gwrw fawr, mae'n rhaid ymweld â phúcán yn ystod eich arhosiad yn ninas Galway. Mae Púcán wedi ennill gwobrau di-ri am ei ardd gwrw a choctels yn ogystal â chael ei gydnabod fel un o'r lleoedd gorau yn ninas Galway i wylio gêm chwaraeon.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan An Pucan ( @anpucan)

  Lle: 11 Forster Street, dinas Galway

  Oriau agor:

   Llun – Iau : 12:00pm -Gweld y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan Monroe's Galway (@monroesgalway)

   Mae'r dafarn i lawr y grisiau yn ardal gynnes a chyfeillgar gyda digon o opsiynau bwyd a diod yn ogystal â cherddoriaeth fyw.

   Gweld y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan Monroe's Galway (@monroesgalway)

   Lle : 14 Dominick Street Upper, Galway

   Oriau agor:

   Llun-Sadwrn:10:00AM Tan Hwyr

   Sul: 12:PM-11:30PM

   Pam dylech chi ymweld â: Lle gwych ar gyfer digwyddiadau byw, DJ's a hyd yn oed noson salsa wythnosol.

   14. Bar Harry's

   Bar cymharol newydd, a sefydlwyd yn 2017 yn unig, mae Harry's wedi cael ei bleidleisio fel Bar Byrgyr Gorau Diwrnod Cenedlaethol y Byrger yn Iwerddon 2021. Os ydych chi'n chwilio am fwyd blasus ac efallai hyd yn oed ychydig o goctels, Harry's yw'r lle i fod.

   Maent yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd blasus, gan gynnwys brecinio, adenydd, byrgyrs, stêc, nachos & pwdinau

   Gweld y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan Harry's Galway (@harrys_galway)

   Gydag enwau byrgyrs fel Brie-yonce, Hennifer Lopez a Cluck Norris yn ogystal â sglodion wedi'u llwytho ac ysgytlaethau, Harrys yn arhosfan hanfodol i unrhyw un sy'n hoff o fwyd yn ninas Galway.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan Harry's Galway (@harrys_galway)

   Lle: Harry's Bar 77 Bohermore Galway, H91 E7FN

   Oriau Agor:

   Brunch: Gwe – Sul: 9am-12.30pm

   Nosweithiau: Llun – Iau: 3pm- 11.30pm, Gwener-Sadwrn:1pm-12.30am, Sul: 1pm-11.30pm

   Pam dylech chi ymweld â: Mae'r byrgyrs a'r sglodion wedi'u llwytho yn hanfodol yn ninas Galway.

   15. Tig Cóilí

   Lle perffaith i eistedd yn ôl a mwynhau peint wrth wrando ar gerddoriaeth draddodiadol Wyddelig yng nghanol dinas Galway, mae Tig Cóilí wedi ei leoli yn y Chwarter Lladin.

   Gallwch chi hefyd roi cynnig ar bragu eu IPA arbennig 'Nan Frank Galway' yn arbennig ar gyfer Tig Cóilí.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan Tig Choili (@tigchoili)

   Gyda 2 sesiwn o gerddoriaeth bob dydd gallwch sicrhewch eich bod yn cael amser gwych yn y dafarn!

   Lle: Tigh Cóilí, Mainguard St, Galway, Galway County H9

   Oriau Agor:<7

   Llun- Iau 10.30AM – 11.30PM

   Gwener-Sad 10.30AM -12.30AM

   Sul: 12.30PM- 11PM

   Pam y dylech chi ymweld: Rhowch gynnig ar Tigh Cóilís, IPA, 'Galway's Nan Frank'.

   16. The Kings Head

   Darn o hanes yn ei rinwedd ei hun, mae'r Kings Head dros 800 mlwydd oed, gyda chysylltiadau â 14 llwyth Galway a chyn gartref maer Galway. Gallwch gynhesu wrth ymyl y lle tân a adeiladwyd yn 1612, a gwrando ar gerddoriaeth a pherfformiadau comedi dyddiol wrth fwynhau'r hanes cyfoethog o'ch cwmpas.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan TheKingsHeadGalway (@thekingsheadgalway)

   Ble: The Kings Head, 15 Stryd Fawr, dinas Galway

   Oriau Agor: Bob dydd 11am -10pm

   >Pam y dylech chiymwelwch â: Profwch hanes Galway o gysur eich barstool.

   17. Bar Dáil

   Gan ymfalchïo yn eu hawyrgylch cyfeillgar a'u coctels blasus, mae bar Dáil yn lle yn ninas Galway i bobl leol a thwristiaid wrth eu bodd ymweld ag ef. Gyda gemau chwaraeon byw yn cael eu dangos, bwyd bar a bwydlen helaeth ar gael, y bar hwyr yw'r lle i fod.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan The Dail Bar Galway 🍻🍸🍷🍾🍽 (@thedailbargalway )

   Ble: 42-44 Middle Street, dinas Galway

   Oriau Agor: Bob dydd 12pm-2am

   >Pam dylech chi ymweld: Awyrgylch cyfeillgar a pheintiau da.

   17. The Skeff

   Sefydlwyd The Skeff ym 1850 yn Eyre Square, ac mae yng nghanol Dinas Galway. Yn draddodiadol y man aros cyntaf i unrhyw un gyrraedd y ddinas, mae'r Skeffington Arms yn westy gyda bar hwyr, bwyd blasus ac ystod eang o ddiodydd, yn arbennig gyda bar wisgi 1852 sydd wedi ennill Gwobr.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐤𝐞𝐟𝐟 𝐋𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐫 & 𝐊𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐧 (@theskeffbar)

   Gyda gemau chwaraeon byw ar gael i'w gwylio ar y teledu mawr yn ogystal â cherddoriaeth fyw a DJ's saith noson yr wythnos, gallwch fod yn sicr y bydd unrhyw noson yn y bar yn amser gwych. .

   Gweld y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐤𝐞𝐟𝐟 𝐋𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐫 & 𝐊𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐧 (@theskeffbar)

   Lle: The Skeff Bar & Cegin Eyre Square Galway

   AgoriadOriau: 9am – 2am

   Pam dylech chi ymweld â: Blasu whisgi yng Nghlwb Chwisgi 1852.

   18. Bierhaus

   Gyda dros 60 o wahanol gwrw crefft a brag o bedwar ban byd, Bierhaus yw dewis cwrw gorau Galway. Yn far ffynci, mae Bierhaus yn cynnwys DJs tanddaearol gorau Galway ar benwythnosau

   Gweld y post hwn ar Instagram

   Postiad a rennir gan Bierhaus (@bierhausgalway)

   Lle: 2 Henry St, Galway, H91 E27

   Oriau Agor:

   Llun – Iau: 4pm-11.30pm

   Gwe: 4pm -12.30pm

   Sadwrn: 2pm -12.30pm

   Sul: 2pm – 11.30pm

   Pam dylech chi ymweld â: Allwch chi fyth gael gormod o fathau o gwrw crefft?

   19. O'Connells

   Mae un o'r gerddi cwrw mwyaf diddorol yn Galway i'w ganfod ym mar O'Connell's sy'n dynwared stryd draddodiadol Wyddelig.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Nodyn a rennir gan O Connells Bar Galway (@oconnellsgalway)

   Gyda bwyd gwych ar gael gan swyddog y Dough Bros a Prataí, bar O'Connells yw'r lle delfrydol i fwynhau eich hun ar ddiwrnod heulog yn Galway.

   Nid dim ond unrhyw pizza y byddwch yn ei fwynhau ar y penwythnos, mae gan y Doughbros fan ar y safle sy'n cyflenwi'r bwyd. Os nad ydych wedi clywed am y Doughbros eto, mewn gwirionedd cawsant eu pleidleisio fel y Pizzeria tecawê gorau yn Ewrop 2021 & the Top Pizzeria yn Iwerddon 2021.

   Gweld y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan The Dough Bros (@thedoughbros)

   Pam ydychdylech ymweld â: Bwyta i mewn ar y bws deulawr

   Ble: 39 Dominick St Lower, dinas Galway, H91 RX83

   Lle: 8 Eyre Square, Galway, H91 FT22

   Oriau Agor:

   Llun – Iau: 12pm-11.30pm

   Gwe – Sad: 11am - 12.30pm

   Sul 12pm-11pm

   Pam dylech chi ymweld â: Gardd gwrw wych arall yn ninas Galway.

   20. MP Walshes

   Bar arddull traddodiadol a fu unwaith yn swyddfa bost, daeth MP Washes yn dafarn yr ydym yn ei hadnabod ac yn ei charu yn 2008. Gyda llawer o'r nodweddion gwreiddiol yn dal yn eu lle, bydd eich llygad yn cael ei dynnu at y llu gwych. manylion a gweithiau celf hanesyddol o amgylch y bar.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan AS Walsh (@mpwalshgalway)

   Adnabyddus am ei beint gwych o Guinness a sesiynau cerddoriaeth fyw ar y penwythnosau MP Mae Walshes yn cyfuno'r gorau oll o swyn yr hen ysgol a dinas gyfoes Galway.

   Lle: 55 Dominick St Lower, dinas Galway, H91 PY70

   Oriau Agor :

   Llun – Iau: 2pm – 11pm

   Gwener – Sul: 1pm -11pm

   Pam dylech chi ymweld: Lle arall oes gennych chi beint mewn swyddfa bost?

   21. Saith

   Bwyd, Diodydd, Chwaraeon a cherddoriaeth fyw; fe welwch y cyfan yn y bar Saith sydd wedi'i leoli yn y Chwarter Lladin. Yn un o'r tafarndai bwyd gorau yn ninas Galway, mae Seven yn cynnig brecwast, cinio a swper

   Gweld y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan Seven Bar Galway(@sevengalway)

   Lle: 5-7 Bridge St, dinas Galway, H91 A588

   Oriau Agor:

   Llun-Iau: 12pm -11.30pm

   Gwener:12pm -2am, Sad: 12pm -12am, Sul: 12pm -11.30pm

   Pam dylech chi ymweld: A lle gwych yn Galway am fwyd.

   22. The Sliding Rock

   Tafarn, Bwyd a Llety i gyd ar gael yn y Sliding Rock. Mae sesiynau cerddoriaeth yn parhau yn y dafarn tan 12.30am ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn. Sicrheir awyrgylch hwyliog gan y bydd pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd yn y dafarn yn mwynhau'r gerddoriaeth a'r peintiau.

   Ble: 37 Newcastle Rd, Galwaycity, H91 W42F

   Oriau Agor: Cegin 9am-8pm, Tafarn: Llun – Iau: 9am – 11.30pm, Gwener - Sadwrn: 9am – 12.30am, Sul: 10am – 11pm

   Pam chi Dylai ymweld â: Man ymgynnull poblogaidd i dwristiaid a phobl leol fel ei gilydd.

   23. 1520

   Bar thema ganoloesol gyda chic o’r 21ain ganrif, mae 1520 yn ymfalchïo mewn bod yn ‘bar cymdogaeth’ yn ninas Galway. Gyda llawer o nodweddion hanesyddol cŵl gan gynnwys un o waliau canoloesol hynafol y ddinas sy'n rhedeg drwy'r dafarn, byddwch yn teimlo eich bod wedi ymgolli mewn tafarn ganoloesol hynafol, (gyda golau naws wrth gwrs.)

   Gyda bwyd sy'n cynnwys y gorau o gynnyrch lleol, mae gan seigiau Gwyddelig traddodiadol ysbrydoliaeth ganoloesol unigryw.

   Yn llawn hanes, staff cyfeillgar a bwyd a diod gwych, mae 1520 yn far cofiadwy a dweud y lleiaf. Wrth gwrs mae ynadigon o gerddoriaeth fyw hefyd!

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan 1520 (@1520bar)

   Ble: 14 Quay St Galway city

   <0 Oriau Agor: 10.30am -11.30pm

   Pam dylech chi ymweld: Blas ar fwyd lleol Galway, wedi'i amgylchynu gan hanes.

   24. Bar Bwdha

   Mae Bar Bwdha a agorodd yn 2012 yn rhan o’r Asian Tea House a agorodd yn ninas Galway yn 2008, gan gynnig y bwyd Asiaidd gorau yn y dref. Yn lle gwych i gwrdd â ffrindiau am swper, mae'r Bwdha Bar hefyd yn gwahodd cwsmeriaid sydd eisiau diodydd yn unig.

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Postiad a rennir gan BWYTY ASIAN TEA HOUSE & BAR BUDDHA GALIWAY (@buddhabargalway1)

   Gall gwesteion edmygu'r tu mewn unigryw, y bwyd blasus a'r esthetig traddodiadol cyffredinol ynghyd ag awyrgylch ffasiynol a chyffrous

   Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan ASIAN TEA BWYTY TY & BAR BUDDHA GALIWAY (@buddhabargalway1)

   Gweld hefyd: 10 Amgueddfa Ceir Orau yn Lloegr > Lle: 14 & 15 Heol Eglwys Fair, dinas Galway

   Oriau Agor: Bar Bwdha: Llun – Iau: 5pm -11.30pm, Gwe: 5pm – Hwyr, Sad 3pm – Hwyr, Sul: 5pm -11pm

   Pam y dylech ymweld â: Bwyd ac awyrgylch gwych.

   25. Sally Longs

   Mae murlun Rock Legends y tu allan yn gallu gweld Sally Longs yn hawdd. Y tu mewn gallwch ddod o hyd i'r jiwcbocs amgen gorau yn ninas Galway, wedi'i lenwi â metel, roc, amgen, pync, a phopeth rhyngddynt.

   Peintiau,byrddau pŵl a gigs byw 7 diwrnod yr wythnos… beth arall allech chi ofyn amdano?

   Gweld y post hwn ar Instagram

   Post a rennir gan Sally Longs (@sallylongs)

   Ble: 33 Abbeygate Street Galway city.

   Oriau agor: Llun – Iau: 12pm-11.30pm Gwe- Sad: 12pm -12.30am Sul: 12pm -11pm

   Pam dylech chi ymweld â: Bar Roc gorau Galway.

   Panorama o’r Claddagh yn ninas Galway, Iwerddon.

   Mae cymaint o bethau i’w gwneud y tu allan i ddinas Galway, gan gynnwys y llu o dafarndai gwledig lleol sydd ar wasgar ym mhob tref a phentref

   Clifden Co. Galway

   Amserau gorau i ymweld â Galway

   St. Dydd Padrig: Mae'r 17eg o Fawrth yn amser gwych i ymweld â Galway, y ddinas sydd dan ddŵr gyda phobl yn gwylio'r orymdaith ac yn mwynhau eu hunain mewn tafarndai. Mae Dydd San Padrig yn gyfnod lle mae traddodiad Gwyddelig yn llifo’n llawn ledled y ddinas.

   Rasys Galway : Cynhelir wythnos rasio Galway rhwng dydd Llun 25 Gorffennaf a dydd Sul 31 Gorffennaf 2022. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wythnos y ras yma. Os ydych chi'n mwynhau awyrgylch bywiog, rasio ceffylau ac yn hoffi gwisgo i fyny, mae wythnos rasio yn amser gwych i ymweld â Galway.

   Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Galway: Ar gyfer y rhai sy'n hoff o gerddoriaeth, celf, drama a popeth creadigol, mae Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Galway yn hanfodol. Mae'r ddinas liwgar yn dod yn fwy bywiog fyth gyda sioeau, cyngherddau a gorymdeithiau yn llu. Yn 2022 mae'r GIAF yn cymrydlle rhwng 11eg a 24ain o Orffennaf

   Gŵyl Wystrys Ryngwladol Galway : I’r rhai sy’n hoff o fwyd môr Medi yw’r amser delfrydol i ymweld, gan fod un o wyliau bwyd hynaf Ewrop yn cael ei chynnal. Gallwch ddod o hyd i fwyd môr gwych o amgylch y ddinas, yn enwedig yn ystod Gŵyl Wystrys Ryngwladol Galway!

   Marchnad Nadolig Galway : O ddiwedd mis Tachwedd hyd at yr 21ain o Ragfyr, mae Eyre Square, canol dinas Caerdydd. Dinas Galway yn trawsnewid yn farchnad Nadolig ynghyd ag anrhegion wedi'u gwneud â llaw, siocled poeth a hyd yn oed babell gwrw gyda steins mawr o gwrw a whisgi poeth ar gael.

   Y Farchnad Nadolig yn Galway

   Tra bod yr amseroedd uchod a grybwyllir yn arbennig o brysur, mae yna bob amser lawer o dwristiaid a phobl leol yn y ddinas felly os yw'n well gennych ymweliad tawelach dylech fod yn ymwybodol o'r digwyddiadau blynyddol hyn!

   Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein rhestr o'r tafarndai gorau i ymweld yn ninas Galway. Ydyn ni wedi anghofio unrhyw dafarndai? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod ac os ydych eisoes wedi ymweld â Galway rhowch wybod i ni am y dafarn orau ar y rhestr!

   Beth am edrych ar ganllawiau tafarndai eraill ar ein gwefan, fel ein canllaw pennaf i dros 80 o'r bariau gorau yn Iwerddon, wedi'u dadansoddi fesul rhanbarth!

   Tafarndai hynaf Iwerddon / Bariau a Thafarndai Enwog yn Iwerddon / Ein hoff 33 o dafarndai yn Iwerddon / Tafarndai Llenyddol Dulyn / The Best Bars in Belfast

   11:30pm
  • Gwe: 12:00pm – 02:00am
  • Sad: 10:30am – 02:00am
  • Sul: 10:30am – 11:00pm<9

  Cwestiynau Cyffredin :

  • A yw Púcán yn gyfeillgar i gŵn? yn anffodus na, oni bai eu bod yn gŵn tywys cofrestredig.
  • Oes gan Púcán ardd gwrw? Oes, mae gardd gwrw wedi'i chynhesu
  • Oes gan y Púcán gerddoriaeth fyw? Oes, mae yna gerddoriaeth fyw 7 noson yr wythnos
  • Alla i wylio gemau chwaraeon yn y Púcán? Oes, mae 11 teledu mawr yn y dafarn.
  • Oes gan y Púcán wefan? Gallwch, gallwch ddod o hyd i'w holl fanylion yn anpucan.ie

  2. The Quays Bar Galway

  Wedi’i leoli yn Chwarter Lladin Galway, mae’r Quays yn doreithiog o nodweddion hanesyddol, o’r ffenestri lliw 250 mlwydd oed sy’n goleuo’r bar mewn golau euraidd. Mae gan y dafarn gyfan ffitiadau eglwys ganoloesol unigryw sy'n gwneud unrhyw ymweliad yn brofiad gwirioneddol gofiadwy. Mae llawer o fwytai gwych gerllaw, neu os ydych eisoes wedi ymgartrefu yn y dafarn beth am roi cynnig ar fwydlen y bar newydd!

  Gallwch hefyd eistedd y tu allan a gwylio’r dyrfa brysur yn crwydro drwy stryd y siop a gwrando ar y nifer fawr o bobl. cerddorion yn bysgio y tu allan.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Quays Bar Galway (@quaysbargalway)

  Yn y nos mae'r bar yn trawsnewid yn ganolbwynt ar gyfer cerddoriaeth fyw a craic wrth i'r torfeydd ymgynnull i wrando i'w hoff artistiaid.

  Cynhelir cerddoriaeth draddodiadol fyw bob wythnos i fyny’r grisiau yn neuadd gerddoriaeth Quay. Mae llawer o deledu enwogmae rhaglenni arbennig gan gynnwys Glór Tíre TG4 yn cael eu ffilmio yn y neuadd yn ogystal â pherfformiadau byw gan rai o sêr canu gwlad mwyaf poblogaidd Iwerddon.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Quays Bar Galway (@quaysbargalway)

  Lle : Quay Ln, dinas Galway

  Oriau Agor: Llun-Sul: 11.30am-2am

  Pam rydych Dylai ymweld â: 400 mlynedd o gymeriad wedi'i gadw mewn tafarn yn Galway.

  3. Carroll's Bar

  Unodd tafarn hen ffasiwn dda ag un o'r gerddi cwrw gorau yn ninas Galway, mae bar Carrolls yn lleoliad gwych ar gyfer pob achlysur.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Cartref Y Bws Deulawr (@carrollsondominickstreet)

  Cafodd y dafarn ei adnewyddu'n ddiweddar, gan osod bws deulawr maint llawn yn yr ardd gwrw, a elwir hefyd yn 'fwced gramen'. Gyda pheintiau, coctels a pizza yn barod i'w gweini, mae noson allan wych yn sicr!

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan @birdhouse_galway

  Mae'r Bws Deulawr yn dyblu fel y Tŷ Adar ar gyfer bwyta i mewn a tecawê Cyw iâr.

  Oriau agor:

   Llun – Iau: 3pm – 11pm
  • Gwe – Sul: 1pm – 11pm

  4. Caribou

  Gemau bwrdd a chwrw crefft, beth arall allech chi ofyn amdano? Yn ganolbwynt cymdeithasol ffasiynol gyda chadeiriau anghymharol, goleuadau naws a digon o'ch hoff gemau bwrdd, y Caribou yw'r lle diffiniol yn ninas Galway i ddal i fyny â hen ffrindiau ynawyrgylch hamddenol.

  Gweld y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Caribou, 31 Woodquay, Galway (@caribougalway)

  Yn cŵl ac yn hynod, mae'r Carribou yn cynnig rhywbeth gwahanol i'r dafarn Wyddelig draddodiadol. Mae coctels a bwyd ar gael hefyd, sy'n golygu bod y dafarn yn lle perffaith ar gyfer noson allan glyd.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Caribou, 31 Woodquay, Galway (@caribougalway)

  Pam y dylech ymweld â: Cwrw a Gemau Bwrdd.

  Lle: 31 Woodquay, Galway, Iwerddon

  Oriau agor: Llun – Iau: 5pm -12am, Gwener-Sad: 1pm-1am, Sul: 1pm-12am

  5. Róisín Dubh

  Y lle gorau yn ninas Galway ar gyfer cerddoriaeth fyw a pherfformiadau Comedi, mae’r Róisín Dubh yn gartref i bob math o adloniant. Mae’r man preswyl ar gyfer artistiaid sefydledig yn ogystal â llwyfan ar gyfer cerddorion a digrifwyr newydd, gan berfformio yn y Róisín Dubh yn garreg filltir i unrhyw berfformiwr eiddgar.

  Ar gyfer gigs mwy mae’r Róisín Dubh yn dod ag actau i leoliadau eraill fel Seapoint, Theatr Neuadd y Dref a’r Black Box, yn ogystal â chyd-hyrwyddo Big Top Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol Galway.

  Gyda cherddorion megis Ed Sheeran, Two Door Cinema Club a’r Coronas, yn ogystal â digrifwyr fel Tommy Tiernan a Kevin Bridges, mae’r dafarn wedi cynnal rhai sioeau eiconig. gallwch wirio'r rhestrau i weld beth sydd ymlaen pan fyddwch yn ymweld â roisindubh.net.

  Gweld y post hwn ar Instagram

  Postiad a rennirgan Róisín Dubh (@roisindubhpub)

  Mae Sisco, Disgo Tawel Galway yn digwydd bob dydd Mawrth a dydd Mercher ac mae’n ffefryn gan fyfyrwyr. Mae ardal awyr agored fawr i fyny'r grisiau lle gallwch ymlacio a mwynhau'r heulwen.

  Ble: Róisín Dubh, 9 Dominic Street Upper, dinas Galway

  Oriau agor:

  • Llun – Sul 3pm-2am

  Pam y dylech ymweld: Mynychu un o’r llu o sioeau byw neu ddawns y noson i ffwrdd yn Sisco.

  6. Barr an Chaladh

  Tafarn wledig yng nghanol Dinas Galway, mae Barr an Chaladh yn cynnal 2 sesiwn cerddoriaeth fyw bob nos. Y lle perffaith ar gyfer peint tawel o Guinness yn ystod y dydd, gallwch chi basio'r amser trwy edrych ar yr arwyddion niferus sydd wedi'u plastro o gwmpas y bar. Mae'r dafarn yn llecyn Gwyddelig traddodiadol gwirioneddol ddilys gyda thân rhuo a bythau cyfforddus.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan BARR AN CHALADH (@barranchaladhgalway)

  Tafarn gymedrol o ran termau o faint, mae Barr an Chaladh yn sicr o fod yn llawn yn y nos pan fydd y gerddoriaeth fyw yn cychwyn. Mae'r dafarn yn trawsnewid yn gyfarfod bywiog gyda Guinness, cerddoriaeth wych a ffrindiau.

  Yn cynnwys y bandiau Gwyddelig gorau a thalent sydd ar ddod, mae'r dafarn fywiog yn llawn cymeriad a bydd unrhyw noson allan yma yn un i'w chofio.

  Mae swyn traddodiadol yn byrlymu i fywyd mewn dinas prifysgol, lle mae myfyrwyr a phobl leol fel ei gilydd yn mwynhau'r hen fyd decór a naws.

  Gweld hwnpost ar Instagram

  Post a rennir gan BARR AN CHALADH (@barranchaladhgalway)

  > Ble:Daly's Place, 3 Woodquay, dinas Galway

  Oriau agor :

  Llun – Iau: 10am -11.30pm

  Gwener: 10am -12.30pm

  Pam dylech chi ymweld â: A noson fywiog o gerddoriaeth mewn tafarn Wyddelig draddodiadol

  7. Darcy's Bar

  Gyda cherddoriaeth fyw bob nos o'r wythnos, mae Darcy's yn sicr o fod yn noson dda allan yn y ddinas.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Darcy's Bar Galway (@darcysbargalway)

  Wedi'i leoli ychydig oddi ar Sgwâr Eyre a ger yr orsaf fysiau, dylai Darcy's fod yn un o'ch arosfannau cyntaf yn ninas Galway.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Nodyn a rennir gan Darcy's Bar Galway (@darcysbargalway )

  Ble: 2 Forster St, Galway, H91 W862

  Oriau Agor:

  Llun – Iau: 12pm- 11.30pm

  Gwe – Sad: 12pm-12.30pm

  Sul: 12pm-11pm

  Pam dylech chi ymweld: Cerddoriaeth fyw wych, staff gwych .

  8. Teulu Freeney's

  Mae Freeney's yn berchen ac yn gweithredu ers 1938, ac mae Freeney's yn un o dafarndai gorau Galway am wisgi gwych ac awyrgylch traddodiadol. Gyda thân yn rhuo a cherddoriaeth draddodiadol byddwch chi'n teimlo'n gartrefol iawn.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Galway Pub Challenge (@galwaypubchallenge)

  Lle: 19 Stryd Fawr, Galway, H91 TD79

  Oriau Agor

  Llun – Maw: 1pm – 11.30pm

  Mercher – Iau: 12pm-11.30 pm

  Gwe: 11am –11.30pm

  Sad: 10am – 11.30pm

  Sul:12.30pm-11.30pm

  Pam dylech chi ymweld: Lle gwych i gwrdd â phobl leol , twristiaid a ffrindiau newydd.

  9. Taylor’s

  Tafarn gydag etifeddiaeth hanesyddol fel uwchganolbwynt diwylliant a’r celfyddydau, ers hynny mae Taylors wedi trawsnewid yn dafarn boblogaidd ynghyd â gardd gwrw wedi’i chynhesu a bar coctels awyr agored. Mae'r dafarn hon sy'n croesawu cŵn yn cynnal cerddoriaeth fyw bob nos.

  Gweld y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Taylor's Bar & Gardd Gwrw (@taylorsgalway)

  Ble: 7 Dominick Street Upper, Galway's Westend, Galway city

  Oriau agor:

  <2
 • Llun – Iau: 5pm – 11.30pm
 • Gwener: 3pm – 2am
 • Sad: 12.30pm– 2am
 • Sul: 1pm – 11pm
 • Cwestiynau Cyffredin :

  • A yw ci Taylor yn gyfeillgar? Oes!
  • Oes gan Taylor’s ardd gwrw? Oes, mae gardd gwrw wedi’i chynhesu
  • Oes gan Taylor’s gerddoriaeth fyw? Oes, mae yna gerddoriaeth fyw 7 noson yr wythnos
  • Alla i wylio gemau chwaraeon yn Taylor’s ? Oes, mae yna 7 teledu mawr drwy’r dafarn.
  • Oes gan Taylor’s wefan? Gallwch, gallwch ddod o hyd i'w holl fanylion yn taylorsgalway.ie

  Pam y dylech ymweld â: Gardd gwrw, bar coctels a cherddoriaeth fyw y gall eich ci ei mwynhau hefyd.<1

  10. Y Drws Ffrynt

  Un o fariau hwyr mwyaf poblogaidd dinas Galway, mae The Front Door yn cynnal cerddoriaeth fyw o ddydd Sul i ddydd Iau bob wythnos yn ogystal â DJ hwyr bob nos

  Gweld y post hwnar Instagram

  Post a rennir gan The Front Door Pub Galway (@frontdoorpub)

  Os ydych chi'n hoff o gin a thonic, peidiwch ag edrych ymhellach, mae tafarn The Front Door yn cynnig coeden G&T '!

  Gweld y postiad hwn ar Instagram

  Post a rennir gan The Front Door Pub Galway (@frontdoorpub)

  Lle: Cross Street & Stryd Fawr, Galway, Iwerddon

  Oriau Agor:

  Llun – Sad: 10.30am – 2am

  Sul: 11am – 2am

  Pam dylech chi ymweld â: Bar hwyr y nos ar gyfer pan nad ydych chi'n barod i'w alw'n noson yn ninas Galway

  11. Taaffes Bar

  Y sefydliad 150 oed hwn yw'r lle gorau yn ninas Galway i brofi cerddoriaeth draddodiadol Wyddelig. Yn aml yn cael ei nodi fel un sydd â'r peint gorau o Guinness yn Galway, mae Taaffes hefyd yn bar chwaraeon GAA brwd.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Swydd a rennir gan Taaffes Bar Galway (@taaffesbar)

  Taaffes gweini dognau hael o fwyd hefyd gyda swper ar gael tan 5pm a brecwast yn gorffen am hanner dydd.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Taaffes Bar Galway (@taaffesbar)

  Ble: 9 Shop Street Galway, Iwerddon H91 WF20

  Oriau Agor:

  Llun – Sad: 10.30am-11pm

  Sul: 12.30pm -11pm

  Pam dylech chi ymweld â: Paint gorau Guinness yn ninas Galway? Darganfyddwch drosoch eich hun!

  12. Tigh Neachtain

  Ers 1894 mae Tigh Neachtain wedi bod yn dafarn sy’n cofleidio cerddoriaeth draddodiadol Wyddelig, gyda rhai o’r rhai mwyaf poblogaidd.cerddorion traddodiadol Gwyddelig talentog fel Sharon Shannon, Brendan O’Regan, a Deirbhile Ni Bhrolchain.

  Adref i’r ymgyrchydd hawliau anifeiliaid hanesyddol Richard Martin, mae Tigh Neachtain bob amser wedi bod yn fan cyfarfod amrywiol lle mae croeso i bawb.

  Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

  Post a rennir gan Tigh Neachtain (@tighneachtain)

  Wedi'i leoli ar gornel Stryd y Groes a Stryd y Cei, mae Tigh Neachtain yn lle perffaith i eistedd allan ac amsugno. awyrgylch y ddinas, neu os yw'n rhy oer i bobl sy'n gwylio gallwch gynhesu wrth y tân y tu mewn.

  Mae'r dafarn hefyd yn stocio eu cwrw cartref eu hunain os ydych am roi cynnig ar rywbeth gwahanol. Gweinir ciniawau ysgafn yn ddyddiol. Gallwch weld perfformiad o gerddoriaeth draddodiadol drwy gydol yr wythnos ac yn dibynnu ar yr amser y byddwch yn ymweld efallai y gwelwch fod y dafarn yn cynnal digwyddiad gan eu bod yn gefnogwyr amlwg i ddoniau cynyddol yn y celfyddydau yn ninas Galway.

  Gweld hwn post ar Instagram

  Post a rennir gan Tigh Neachtain (@tighneachtain)

  Ble: 17 Cross Street, Galway

  > Oriau Agor :

  Llun – Iau: 10.30am – 11.30pm

  Gwe – Sad: 10.30am – 12.30pm

  Gweld hefyd: Olyniaeth: Lleoliadau Ffilm Ffantastig a Ble i Ddod o Hyd iddynt!

  Pam dylech chi ymweld â: Os ydych chi yn gefnogwr o gerddoriaeth, cwrw a chelf rydych chi yn y lle iawn!

  13. Monroes

  Gyda cherddoriaeth fyw 7 noson yr wythnos a lleoliad byw mawr i fyny'r grisiau sydd â lle i 600 o bobl, gall Monroes ddarparu ar gyfer unrhyw achlysur.
  John Graves
  John Graves
  Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.