Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddinas Lerpwl, Cronfa Bywyd

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddinas Lerpwl, Cronfa Bywyd
John Graves

Mae Lerpwl yn ddinas enwog ym Mhrydain sydd wedi dod yn enwog fel un o'r dinasoedd gorau yn y DU i fyw ynddi. Mae'n cyfuno hanes, harddwch ac adloniant gyda chostau byw fforddiadwy. Mae byw neu astudio yn Lerpwl yn cynnig cyfleoedd i ddod i gysylltiad â chymdeithas Prydain a llawer o weithgareddau amrywiol.

Mae Lerpwl ar lan Afon Merswy, gan ei gwneud yn ddinas arfordirol hardd. Mae hefyd yn chweched ymhlith y dinasoedd yr ymwelir â hwy fwyaf ym Mhrydain, oherwydd ei phensaernïaeth nodedig a'i natur swynol, yn ogystal â'i thrigolion cyfeillgar.

Mae poblogrwydd dinas Lerpwl yn y byd Arabaidd wedi cynyddu'n ddiweddar, yn enwedig ar ôl i'r chwaraewr Eifftaidd Mohamed Salah ymuno â Chlwb Pêl-droed Lerpwl, a phwy sydd ddim yn caru Mo, a dweud y gwir?

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Lerpwl, Pwll Bywyd 14

Hanes o ddinas Lerpwl

Bu Lerpwl unwaith yn bentref pysgota yng ngogledd orllewin Lloegr yn 813, ac yna fe'i datblygwyd gan y Brenin John, a sefydlodd Borthladd Lerpwl yn 1207. Ger y porthladd yn farchnad wythnosol lle gellid cyfnewid nwyddau.

Yn ystod 1699, dechreuodd twf masnachol y ddinas gynyddu ymhellach fyth oherwydd i lawer o fasnachwyr gyrraedd o India'r Gorllewin, Iwerddon, a chyfandir Ewrop.

Tywydd yn Lerpwl

Mae’r tywydd yn Lerpwl yn amrywio, fel gweddill Prydain, gan ei fod yn gymysgedd o glawog, heulog,tywydd gwyntog, a chymylog ar hyd y flwyddyn. Mae'r tywydd yn yr haf yn gynnes ac yn cyrraedd hyd at 20 gradd Celsius rhwng Gorffennaf ac Awst. Yn y gaeaf, mae'r tywydd yn oer rhwng Rhagfyr a Chwefror, gan gyrraedd 4 gradd Celsius.

Dinas Lerpwl a Phêl-droed

Mae'r ddinas yn enwog am ei byd- clybiau pêl-droed enwog, dau o dimau mwyaf Ewrop a'r byd: Lerpwl ac Everton.

Liverpool FC

Popeth Mae Angen i Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl , The Pool of Life 15

Fel y mae llawer o bobl yn gwybod, mae Lerpwl yn un o dimau pêl-droed mawr Lloegr. Mae’r tîm wedi ennill mwy o dlysau nag unrhyw un arall yn Lloegr, a’i stadiwm gartref yw Anfield. Fe'i sefydlwyd ar 15 Mawrth 1892, yn Lerpwl, yng Nglannau Mersi, Lloegr, gan John Holding.

Mae taith y stadiwm yn cynnig golwg unigryw y tu mewn i’r meysydd pêl-droed, lle gallwch ddysgu mwy am dlysau a hanes y tîm. Wrth fynd ar daith o amgylch y tiroedd, efallai y byddwch yn dod ar draws rhai o chwedlau CPD Lerpwl a hyd yn oed yn derbyn llun wedi'i lofnodi.

Gweld hefyd: Penrhyn Snaefellsnes – 10 Rheswm Anhygoel i Ymweld

Mae Lerpwl wedi ennill 13 o deitlau Ewropeaidd, mwy nag unrhyw glwb arall yn Lloegr, ar ôl ennill Cynghrair y Pencampwyr 6 gwaith, gyda’r olaf yn 2019. Enillodd y tîm hefyd Gwpan Ewrop 3 gwaith a’r SuperCup Ewropeaidd 4 amserau.

Yn lleol, Lerpwl yw'r ail glwb mwyaf o Loegr i ennill teitl y gynghrair, gyda 19 pencampwriaeth. Ar lefel y cwpanau, mae'renillodd y tîm 15 teitl yn Nharian yr FA, saith yng Nghwpan yr FA, ac wyth yng Nghwpan Cynghrair Lloegr. Gwybod Am Ddinas Lerpwl, y Pwll Bywyd 16

Y clwb pêl-droed enwog arall yn y ddinas yw Everton, a sefydlwyd yn Lerpwl ym 1878. Mae'r tîm yn enwog am ei liwiau glas ac yn rhannu'r un stadiwm â chystadleuwyr y ddinas, Lerpwl, o'r blaen gan gymryd perchnogaeth yn unig o Barc Goodison.

Coronwyd Everton â llawer o deitlau lleol, gan ennill y Gynghrair 9 gwaith, y Super 9 gwaith, Cwpan y Ffederasiwn 5 gwaith, a Chwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop unwaith.

Pethau i'w Gwneud yn Ninas Lerpwl

Y peth pwysicaf sy'n gwahaniaethu dinas Lerpwl yw mai dyma fan geni'r Beatles enwog, a gall dilynwyr cerddoriaeth y Beatles gymryd taith i weld cartrefi eu plentyndod. Mae llawer o atyniadau twristiaeth hefyd yn gysylltiedig â phorthladd y ddinas. Yn 2011 agorwyd amgueddfa'r ddinas, ychwanegiad gwych at ei rhestr o atyniadau, lle gallwch ddod o hyd i lawer o gasgliadau celf sy'n cynrychioli hanes cymdeithasol a diwylliannol y ddinas.

Mae Lerpwl yn enwog am ei nifer o safleoedd twristiaeth, lle gallwch siopa, gweld adeiladau hanesyddol, ac ymweld â lleoliadau adloniant a thraethau prydferth.

Dechrau ar ein hantur yn ninas hardd Lerpwl, gan ddod i wybod popeth am y ddinas, y lleoedd y gallwch ymweld â nhw, a'r gweithgareddau rydych chigallwch ei wneud yno.

Gweld hefyd: Dinas Mecsico: Taith Ddiwylliannol a Hanesyddol

Amgueddfa Forwrol Glannau Mersi

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddinas Lerpwl, Pwll Bywyd 17

Amgueddfa Forwrol Glannau Mersi, wedi'i leoli ar Ddoc hanesyddol Albert, yn cynnwys llawer o arddangosfeydd sy'n arddangos gwybodaeth am fewnfudwyr a adawodd Prydain am Ogledd America rhwng 1830 a 1930.

Dewch i mewn i Eglwys Gadeiriol Anglicanaidd Lerpwl

Popeth Mae Angen i Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, y Pwll Bywyd 18

Mae Eglwys Gadeiriol Lerpwl yn atyniad enwog iawn yn y ddinas. Fe'i lleolir ar St. James's Mount ac fe'i hadeiladwyd ym 1904. Ei chynllunydd yw'r pensaer Giles Gilbert Scott a greodd y blychau ffôn coch enwog.

Y Gadeirlan hon yw'r hiraf yn y byd, gan gyrraedd 189 metr, gyda to copr a 2,500 o glychau, a'r mwyaf ohonynt yn pwyso tua 4 tunnell.

Darganfod Popeth am y Beatles

Popeth Mae Angen I Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, Cronfa Bywyd 19

Pwy sydd ddim yn nabod yr enwog band cerddorol y Beatles? Mae’n lle perffaith i bobl sy’n hoff o gerddoriaeth gan mai’r ddinas oedd man geni’r band enwog. Gallwch fynd ar daith gyffrous a darganfod llawer o bethau am y Beatles, megis ymweld â Penny Lane a Strawberry Fields.

Hefyd, gallwch ymweld â'r Beatles Story yn Albert Dock a'r Cavern Club, lle gwnaethant eu hymddangosiad cyntaf yn 1961. Lle arall i'w weld yw siop y Beatles aCyn gartref Paul McCartney, lle ysgrifennodd ac ymarferodd y band lawer o'u caneuon cynnar. Nawr mae'r lle ar agor i dwristiaid, gyda lluniau a llawer o bethau cofiadwy am y Beatles.

Cadeirlan Fetropolitan Lerpwl

Popeth Mae Angen I Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, y Pwll Bywyd 20

Adeiladwyd Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Lerpwl ym 1967. Cafodd ei henwi'r Eglwys Gadeiriol Gatholig i'w gwahaniaethu oddi wrth Eglwys Gadeiriol Anglicanaidd Lerpwl, a hi yw'r Gadeirlan Gatholig fwyaf ym Mhrydain. Pan fyddwch chi'n ymweld, fe welwch ei fod wedi'i ddylunio mewn arddull gylchol a bod ganddi nodweddion safonol fel ffenestri gwydr lliw.

Dod i Wybod mwy am Gelf yn Oriel Gelf Walker

Popeth Mae Angen I Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, Cronfa Bywyd 21

Celf Walker Mae'r Oriel yn cynnwys llawer o gasgliadau o weithiau gan artistiaid Eidalaidd, Ffleminaidd a Ffrainc o'r 14eg ganrif hyd heddiw, gan gynnwys campweithiau enwog gan Rubens, Rembrandt, a Rodin.

Peidiwch â methu Ymweld â Neuadd San Siôr

Popeth Mae Angen i Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, y Pwll Bywyd 22

Mae'n un o'r prif atyniadau i ymweld ag ef yn Lerpwl, lle mae ei ffasâd wedi'i addurno â cholofnau Corinthaidd a delwau. Mae’r neuadd fawr wedi’i haddurno’n foethus, wedi’i haddurno ag un o organau mwyaf y byd sydd hefyd yn cael ei defnyddio’n aml ar gyfer cyngherddau. Mae'r neuadd yn enghraifft wych o neo-pensaernïaeth glasurol.

Pier Head

Popeth y Mae Angen i Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, Cronfa Fywyd 23

Mae'r Pier Head yn ardal yn Lerpwl. Pan fyddwch yn ymweld â'r ardal, fe welwch Gofeb y Titanic, a godwyd i goffau'r Arwyr yn yr Ystafell Injan a barhaodd i weithio wrth i'r llong enwog suddo ar y noson dywyll honno ym 1912. Yn yr un ardal, fe welwch hefyd Cofeb y Frenhines Victoria, Cerflun y Beatles, a Neuadd y Dref Sioraidd, a adeiladwyd ym 1754.

Ewch am Dro ar Bont Arian y Jiwbilî

Mae Pont y Jiwbilî Arian yn wedi'i leoli ychydig ger dinas Lerpwl, ac fe'i hadeiladwyd yn 1961 gydag estyniad o 482 metr o hyd ac 87 metr o uchder. Mae'r bwa sengl sy'n nodweddu'r bont, sydd bellach yn adeilad rhestredig, yn enwog am ei phensaernïaeth ddisglair.

Mae Pont y Jiwbilî Arian yn gorwedd ar draws Afon Merswy ac fe'i hystyrir yn fynedfa i Lerpwl a'r ardal gyfagos.<1

Mwynhewch Eich Diwrnod ar Draeth Crosby

Mae Traeth Crosby y tu allan i Lerpwl, ac mae estyniad y traeth tywodlyd yn edrych dros Fôr Iwerddon. Mae'n hawdd cyrraedd y traeth mewn car, a gallwch chi fwynhau gwylio'r machlud godidog oddi yno. Heblaw hynny, gallwch roi cynnig ar y llwybrau cerdded sydd wedi'u lleoli ar hyd yr arfordir.

Darganfod Parc Sefton

Popeth Mae Angen i Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, y Pwll o Bywyd24

Mae Parc Sefton yn barc cyhoeddus mawr yn Lerpwl wedi’i wasgaru dros 235 erw. Mae'n well gan bobl leol a thwristiaid ymweld â'r parc i fwynhau ei nodweddion hanesyddol, fel y tŷ palmwydd a adeiladwyd ym 1896 i arddangos planhigion egsotig.

Fe welwch hefyd gerfluniau hanesyddol a phensaernïaeth hyfryd wrth ymyl y bandstand Fictoraidd a ysbrydolodd y Beatle's cân “ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.”

Ymweliad â'r Llyfrgell Ganolog

Popeth Mae Angen I Chi Ei Wybod Am Ddinas Lerpwl, Cronfa Bywyd 25

Mae'r Llyfrgell Ganolog wedi'i lleoli drws nesaf i Oriel Walker a chafodd ei hailadeiladu am dair blynedd tan 2013. Pan fyddwch yn ymweld â'r llyfrgell, fe welwch gromen eliptig wedi'i gwneud o tua 150 o ddarnau o wydr.

Hefyd, ymwelwch ag Ystafell Ddarllen gron Picton, sydd ymhlith y harddaf o’i bath, gan fod ei muriau wedi’u leinio â phren cyfoethog, tywyll, a bod llyfrau o’r llawr i’r nenfydau. Mae colofn bren anferth o amgylch yr ystafell gyda lamp enfawr siâp blodyn ar ei phen, sy'n symbol o oleuo gwybodaeth.

Mae ystafell o'r enw Oak Room, sy'n cynnwys copi cas gwydr helaeth o un John James Audubon. Birds of America, gwaith arloesol o naturoliaeth y 19eg ganrif wedi'i ddarlunio gan brintiau maint bywyd hardd.

251 Menlove Avenue

Popeth y Mae Angen I Chi Wybod Amdano Liverpool City, Pool of Life 26

Un o'r lleoedd enwog iymweliad yn y ddinas yw cartref plentyndod John Lennon. Ysgrifennwyd rhai o ganeuon y Beatle yn y tŷ hwn, ac mae’n adeilad treftadaeth rhestredig. Gallwch chi fynd i mewn i'r tŷ a gafodd ei ailaddurno i edrych yn union fel y gwnaeth tra roedd Lennon yn tyfu i fyny yno yn ystod y 1950au.

I ddysgu mwy am ddinas hardd Lerpwl a'i hanes cyfoethog, darllenwch Lerpwl hardd & Ei Etifeddiaeth a'i Chysylltiad Gwyddelig!
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.