Mytholeg yr Alban: Lleoedd Cyfriniol i'w Harchwilio yn yr Alban

Mytholeg yr Alban: Lleoedd Cyfriniol i'w Harchwilio yn yr Alban
John Graves

Tabl cynnwys

gallwch ddod o hyd iddynt, yn union yn Glenbrittle, o dan fynyddoedd y Cuillin Du.

Y Ddynes Werdd

Dysgwch am y Ddynes Werdd drwy fynd i Gastell Crathes, sydd hanner ffordd rhwng Aberdeen a Pharc Cenedlaethol Cairngorms, un o barciau gorau’r Alban i ymweld ag ef. Wrth i chi gerdded drwy'r castell hwn o'r 16eg ganrif, gallwch weld ei ffigwr iasol yn cydio yn blentyn ifanc.

Y Drymiwr Di-ben

Mae gan Gaeredin fwy o chwedlau paranormal i'w rhannu â nhw. ti. Yng Nghastell Caeredin, honnir bod llawer o ysbrydion yn cael eu carcharu, yn enwedig y Headless Drummer.

Castell Caeredin

Gweld hefyd: Pont Heddwch – Derry/Londonderry

Mae gan yr Alban dreftadaeth Geltaidd hirfaith, dros 2,000 o flynyddoedd oed. Ar y pryd, roedd digwyddiadau rhyfedd yn gyffredin, ac ofergoeliaeth yn rheoli. Mae hyn wedi arwain at gasgliad cyfoethog o fythau a chwedlau sy’n ffurfio mytholeg yr Alban gyda’i gilydd, ac a gawn ni ddweud ei fod yn llawer mwy cyffrous na’i gymar yng Ngwlad Groeg.

Cawn ni. Ydy, mae mytholeg Roegaidd yn dominyddu'r olygfa gyfriniol. Fodd bynnag, mae gwir Philomath yn gwybod bod mytholeg yr Alban yn cynnig amrywiaeth cyfoethocach o wahanol fathau o chwedlau, ynghyd ag adrodd straeon celfydd cyfriniol yr Albanwyr. Mae eu dawn adrodd straeon wedi ei gario o un genhedlaeth i’r llall, pob un yn ychwanegu ei “blas” i’r mythau a chwedlau Celtaidd hyn. Yn ffodus i ni, cadwodd hwn un o'r llên gwerin gorau yn hanes dyn.

Y ffordd orau o wir deimlo cyffro ac unigrywiaeth chwedloniaeth yr Alban yw trwy archwilio'r lleoedd chwedlonol niferus sydd ar wasgar ledled y wlad. Mae’r lleoedd hyn yn rhoi cipolwg ar y gymdeithas hynafol a oedd yn dal i adrodd ac ailadrodd y chwedlau, sy’n rhan sylweddol o hanes yr Alban. Isod mae rhai yn unig o'r lleoedd cyfriniol yn yr Alban lle gallwch, hyd yn oed am eiliad, gysylltu â chwedloniaeth y wlad, yn ogystal ag archwilio rhai credoau hynafol unigryw.

Gweld hefyd: SS Nomadic, Belfast Chwaer Llong y Titanic

Mytholeg yr Alban ac Agweddau Natur<1. 4>

Dywedir fod gan Beira, Brenhines y Gaeaf, afael cadarn ar y genedl erbynachosi stormydd ym mis Ionawr a Chwefror, a oedd yn atal ymddangosiad gwyrddni. Roedd yn cael ei hystyried yn ddynes oedrannus ffyrnig a chreulon a ysgogodd weithred droellog angheuol Corryvreckan, gan ddod ag eira a llifogydd a achosodd i afonydd orlifo. Cafodd hyd yn oed y clod am adeiladu mynyddoedd a llynnoedd.

Duwiesau Albanaidd

Roedd y duwiesau Celtaidd pwerus yn gysylltiedig â genedigaeth fenywaidd gan ei bod yn gysylltiedig â dwyfoldeb benywaidd a'r pridd. Roedd y dduwies, y cyfeirir ati hefyd fel “dduwies genedlaethol,” unwaith yn gysylltiedig â phobl a thiriogaeth y Celtiaid, a gwasanaethodd y frenhines fel ei hamlygiad daearol. Roedd yr “hag,” endid nefol sy’n niweidiol ac a elwir hefyd yn Dduwies, y Cailleach Gaeleg, a’r Gawres, yn ffigwr “amwys” arall o fytholeg yr Alban. Credir bod yr hag yn ddwyfol, gyda “treftadaeth ddofn a hyd oes rhyfeddol,” ac mae'n fuddiol yn ystod y geni yn ogystal â bod yn “iachawdwr.” Mae hi hefyd yn adnabyddus am fod yn “creawdwr a dinistriwr, yn fam ac yn fagwr, ar unwaith yn garedig ac yn dreisgar.”

Ar ôl cyflwyno prif agweddau mytholeg yr Alban, gadewch i ni fynd dros rai o'r rhai mwyaf enwog. Symbolau, creaduriaid a gwirodydd mytholegol yr Alban.

Unicorns

Mytholeg yr Alban: Lleoedd Cyfriniol i Archwilio yn yr Alban 4

Yn ddiddorol ddigon, y creadur chwedlonol bod pob plentyn yn ymddangos i gael ei swyno gan, yunicorn, yw anifail cenedlaethol yr Alban.

Mae unicornau wedi’u cynrychioli’n ysgrifenedig mor bell yn ôl ag amser y Celtiaid a’r hen Fabiloniaid. Yn yr Alban, erbyn y 12fed ganrif, roedd yr unicorn wedi dod i symboleiddio teulu brenhinol ac awdurdod. Dywedwyd mai’r “anifail” hwn oedd y gwir ffurf ar bŵer, a dim ond brenin yr Alban a allai ddofi’r bwystfil hwn. Yn y pen draw, daeth yn gynrychiolaeth o ysbryd rhyddid yr Alban a’i thirwedd hudolus, dienw.

Ble yn yr Alban y byddech chi’n dod ar draws unicorn?

Ynys Skye

Ar yr ynys fryniog hon sydd wedi’i gorchuddio â niwl , o'r enw “cloud island” yn Hen Norwyeg, gallai unicorn yn sicr droedio. Yn ddiamau, yr Ynys Skye yw un o gyrchfannau mwyaf hudolus yr Alban. Ni fyddai teithlen wir yr Alban yn gyflawn heb aros ac edmygu'r rhyfeddod naturiol hwn.

Castell Eilean Donan

Ar ynys rhwng dau lyn, y 13eg ganrif Mae Castell Eilean Donan yn sicr yn werth ymweld ag ef. Mae'n un o'r cestyll mwyaf hudolus yn yr Alban.

Gogledd Ucheldir yr Alban

Mewn lle mae'r lle dienw hwn, mae hud ym mhob twll a chornel - dim ond un yw unicornau. enghraifft. Gallwch weld a ydych yn cymryd llwybr 500 Arfordir y Gogledd.

Caeredin

Chwiliwch am y cerflun unicorn ar dirnodau pwysig ym mhrifddinas yr Alban, megis Holyrood Palace a ChaeredinCastell.

Kelpies

Ydych chi'n gwybod beth yw “kelpie”? Yn ôl traddodiad yr Alban, mae môr-wiail yn wirodydd dŵr sy'n debyg i geffylau a honnir bod ganddyn nhw bŵer 100 o geffylau. Gallant fod yn cuddio ymhlith afonydd yr Alban. Ond byddwch yn ofalus. Mae gan Kelpies, yn wahanol i unicorns, anian sinistr a brawychus.

Gall kelpie eich hudo i farchogaeth ar ei gefn i lawr ger y dŵr. Ond gwyliwch am y ceffyl dŵr hwn. Mae’r ffigwr cyfrwys chwedlonol hwn yn cario unrhyw un sy’n ildio i’w gri i’r dyfroedd tywyll.

Ble yn yr Alban y gallech chi ddod ar draws Kelpie?

Loch Coruisg

Dros y blynyddoedd, mae'r llyn hwn wedi gwasanaethu fel ysbrydoliaeth i nifer o feirdd ac arlunwyr Albanaidd. Heddiw, gallwch hyd yn oed fynd ar fordaith cwch 45 munud o bentref Elgol i chwilio am y môr-wiail.

Yr Helix

Mytholeg yr Alban: Cyfrinach Lleoedd i'w Harchwilio yn yr Alban 5

Mae'r Kelpies, dau gerflun pen ceffyl dur anferth ger Falkirk, yn gyfle gwych i'w weld ac yn gyfle gwych i dynnu lluniau.

Gwŷr Glas y Minch <5

Efallai y dewch ar eu traws os ymwelwch ag Ynys Lewis.

Dywedir bod gwŷr gleision y Minch, a elwir hefyd Storm Kelpies, yn ysglyfaethu ar forwyr sy'n ceisio'r fordaith. Yn ôl y chwedl, byddai'r Gwyr Glas, gyda'u croen glas, yn cysgu yn y tywydd tawel. Ond roedd ganddyn nhw'r pŵer i alw stormydd i mewn pryd bynnag y dymunent. Llawer o gapteiniaidfarw o ganlyniad i hyn. Gallai cadw'ch ceg ar gau fod yn rhywbeth i chi feddwl amdano os byddwch byth yn ymweld â'r ardal oherwydd yn ôl y chwedl, nid oes llwybr diogel arall i basio.

Tylwyth Teg

Ni roedd pob un yn caru tylwyth teg ar un adeg pan oeddem yn ifanc, ond mae'r Albanwyr bach hyn yn wahanol iawn. Os ydych chi’n ffan o’r Outlander enwog, fe wyddoch mai’r gred mewn tylwyth teg oedd yn bennaf yn yr Alban, ac mae rhai yn dal i gynnal hyn heddiw.

Yn ôl traddodiad yr Alban, mae gan y “fferies” neu’r “bobl fach” hyn lawer o ffurfiau ac anian. Efallai eu bod nhw’n gyfeillgar, mae’n siŵr, fel y rhai y bydden ni’n eu dychmygu yn ystod ein plentyndod, ond os meiddiwch chi eu hamarch, disgwyliwch wynebu eu digofaint.

Os byddwch chi’n dangos caredigrwydd i dylwyth teg y Sidhe, fe allan nhw roi cawod i chi. gyda phob lwc. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i gadw draw o'r coedwigoedd tra-ddu, dwfn gyda'r nos. Os na wnewch chi, mae’n bosibl y bydd y Ghillie Dhu, neu “ieuenctid gwallt tywyll” yn Gaeleg yr Alban, yn eich cosbi. Os byddwch chi'n ymosod ar ei gartref coedwig, ni fydd yn hapus.

Ble yn yr Alban allech chi ddod ar draws Tylwyth Teg?

Fairy Glen

Mytholeg yr Alban: Lleoedd Cyfriniol i’w Harchwilio yn yr Alban 6

Archwiliwch y Fairy Glen, llan chwedlonol ar Ynys Skye, ac efallai y byddwch chi'n rhedeg i mewn i rai o ffeiriau'r Sidhe.

Pyllau Tylwyth Teg

Ar yr Ynys Skye, y Fairy Pools, lleoliad cyfriniol arall i'r hogia bach, chimath o deithiwr ydych chi.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.