Malta: 13 Peth i'w gwneud yn yr Ynys Gorgeous

Malta: 13 Peth i'w gwneud yn yr Ynys Gorgeous
John Graves

Mae ynys Malta yn dilyn cyfandir Ewrop, mae wedi'i hamgylchynu gan ddŵr o bob cyfeiriad ac mae wedi'i lleoli yng nghanol Môr y Canoldir i'r de o'r Eidal. Mae Malta yn mwynhau lleoliad strategol breintiedig o ganlyniad i'w leoliad rhwng cyfandir Ewrop, y Dwyrain Canol, a gwledydd cyfandir Affrica.

Ystyrir Ynys Malta fel yr ynys fwyaf yn y tair prif ynys sy'n ffurfio gwlad Malta a'r ynysoedd hyn yw Malta, Gozo, a Comino.

Dechreuodd pobl fyw ym Malta o 5200 CC, adeiladon nhw aneddiadau carreg cynnar ac ogofâu a ddarganfuwyd ac roedd hynny o 2500 CC. Roedd Malta dan reolaeth y Ffeniciaid, y Rhufeiniaid, y Bysantiaid a'r Arabiaid. Daeth Malta yn annibynnol yn 1964, ymunodd â'r Undeb Ewropeaidd yn 2004, a phedair blynedd yn ddiweddarach defnyddiodd arian yr ewro.

Tywydd ym Malta

Mae'r tywydd yn yr haf yn Wedi'i nodweddu gan dymheredd poeth, sych ac uchel, yr amser gorau i ymweld â Malta yw rhwng Mehefin a Medi ac mae'n dymor perffaith i ymweld â Malta. Mae cyfartaledd tymheredd yr haf rhwng 28 a 32 gradd.

Tra bod tywydd y gaeaf yn cael ei ystyried fel y tymor gwlypaf, lle mae tymheredd Rhagfyr yn cyrraedd 17 gradd ac yn Ionawr a Chwefror yn cyrraedd 15 gradd.

Gweld hefyd: 3 Ffaith am Real Direwolves o'r Amazing Hit Show Game of ThronesMalta: 13 Pethau i’w gwneud yn yr Ynys Gorgeous 9

Pethau i’w gwneud ym Malta

Mae ynys Malta ynyn cael ei ystyried ymhlith yr ardaloedd twristiaeth pwysicaf sy'n denu twristiaid o bob cwr o'r byd, mae ganddo lawer o henebion archeolegol unigryw sy'n ei gwneud yn berl gwerthfawr o fewn cyfandir Ewrop ac mae hefyd yn cael ei nodweddu gan luosogrwydd gwareiddiadau fel y Rhufeiniaid, y Sbaenwyr, y Mwslemiaid, y Ffrancwyr, a'r Prydeinwyr.

Nawr mae'n bryd mynd ar ein taith yn y wlad leiaf yn Ewrop a gweld beth allwn ni ei wneud yno a gweld.

Valletta : Prifddinas Malta

Malta: 13 Pethau i'w gwneud yn yr Ynys Gorgeous 10

Valletta yw prifddinas Gweriniaeth Malta, cynigiwyd yr ynys yn 1530 i Farchogion Malta gan Frenin Sbaen ac fe adeiladon nhw brifddinas i fod yn debyg i ddinasoedd hardd eraill Ewrop. Cynlluniwyd Valletta yn hynod ddiddorol gyda sgwariau ac adeiladau cyhoeddus.

Pan ymwelwch â'r ddinas fe welwch lawer o atyniadau i ymweld â hwy megis Eglwys Gadeiriol Sant Ioan, mae'n un o'r mannau enwog i ymweld ag ef yn y brifddinas a adeiladwyd yn yr 16eg ganrif gan farchogion o Ffrainc, yr Eidal, a Sbaen.

Lle arall yn Valletta yw Palas y Grandmaster, yr oedd yn yr hen ddyddiau yn breswylfa i Farchogion Malta, ac y mae ynddo lawer o beintiadau a darluniau hyfryd. hefyd arfdy sy'n adrodd hanes buddugoliaethau'r marchog.

Ynys Gozo

Malta: 13 Pethau i'w gwneud yn yr Ynys Gorgeous 11

Dyma'r ail-fwyafynys ym Malta, mae'n lle perffaith i dwristiaid fwynhau gwyliau hyfryd ynddi gyda thraethau hardd a threfi hyfryd. Mae'r ynys yn cynnwys llawer o atyniadau i ymweld â nhw fel Marsalforn ac fe'i hystyrir fel y safle archeolegol pwysicaf ym Malta a hefyd mae Temlau Ggantija a adeiladwyd yn 3500 CC.

Un o'r hoff draethau yno yw Bae Ramla , gyda'i lan tywodlyd a dŵr glas godidog ac yno gallwch ddod o hyd i lawer o gyfleusterau fel cawodydd, ystafelloedd gorffwys, mannau newid a phethau eraill.

Y peth hardd ar yr ynys yw cefn gwlad, lle mae ffermydd yn gorchuddio dyffryn yr ynys a hefyd pentrefi uwchben y tirweddau ac oddi tano, mae yna draethau a hen borthladd. Mae Ynys Gozo yn lle perffaith i bobl sy'n hoff o fyd natur a phobl sydd wrth eu bodd yn ymlacio gyda'r holl leoedd hyfryd hyn o'u cwmpas.

Castell Malta

Mae Castell Malta yn cael ei ystyried yn un o'r cestyll harddaf, ac mae wedi'i leoli ar ynys Gozo yn rhanbarth Victoria. Adeiladwyd y castell hwn yn 1500 CC, mae'r castell wedi'i amgylchynu gan gaerau cryf iawn ac mae'n enwog am ei bensaernïaeth hynafol nodedig.

Temlau Tarcsien

Ystyrir Tarxien Temples y safle cynhanesyddol mwyaf a'r un sydd wedi'i gadw orau ym Malta, mae'n cynnwys pedwar strwythur a chafodd ei gloddio ym 1914. Mae'r temlau yn gorchuddio arwynebedd o 5400 sgwâr ac mae'nyn arddangos diwylliant cynhanesyddol Malta rhwng 300 CC a 2500 CC.

Pan ymwelwch â’r safle fe welwch fod waliau cerrig y temlau wedi’u haddurno â phatrymau troellog a ffigurau anifeiliaid. Yn y De Deml, fe welwch ei bod yn cynnwys llawer o gasgliadau celf a hefyd cerfwedd fel geifr a theirw.

Yn y Deml Ddwyreiniol, fe welwch ei bod wedi'i gwneud o waliau slab cryf gyda thyllau oracl a'r Central Mae gan y Deml gynllun pensaernïol chwe-apse ac mae ganddi do bwa.

Y Groto Glas

Malta: 13 Peth i'w Gwneud yn yr Ynys Gorgeous 12

Mae'r Groto Glas yn lle natur mor ddiddorol y byddai unrhyw dwristiaid yn hoffi ymweld ag ef, mae wedi'i leoli ar ochr clogwyn uwchben Môr y Canoldir ac o'r brig, fe welwch olygfa odidog ac mae'r dŵr yn disgleirio'n las wych yn yr haul. .

Roedd stori yn dweud bod y Groto Glas yn gartref i'r seirenau oedd yn dal morwyr â'u swyn. Gallwch fynd ar daith dywys mewn cwch pan fydd y môr yn dawel ac mae'n cymryd 20 munud ac rydych chi'n mynd trwy'r môr heibio chwe ogof.

Cadeirlan John

Malta: 13 Peth i'w gwneud yn yr Ynys Gorgeous 13

St. Mae Eglwys Gadeiriol Ioan wedi’i lleoli ym mhrif ddinas Malta, fe’i hadeiladwyd yn 1572 ac mae’n un o eglwysi harddaf Ewrop. Fe'i hadeiladwyd gan Knights of St. Johns ac mae'n nodedig oherwydd ei gynllun da a'i bensaernïaeth Baróc.

Mae ynay llawr carreg fedd marmor sy'n cynnwys tua 400 o henebion a wnaed er anrhydedd Marchogion Malta. Mae'r addurniadau ar y beddrodau yno'n cynnwys angylion a phenglogau.

Pentref Marsaxlokk

Malta: 13 Pethau i'w gwneud yn yr Ynys Gorgeous 14

Marsaxlokk is pentref pysgota sydd wedi'i leoli yn ne Malta, yno gallwch ddod o hyd i'r farchnad curo a gynhelir bob dydd ac fe'i hystyrir yn un o'r atyniadau hysbys ym Malta. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael bwyd môr blasus, boed ar gyfer cinio neu swper.

Amgueddfa Archaeoleg Genedlaethol

Mae'r Amgueddfa Archaeoleg Genedlaethol yn un o'r atyniadau enwog ym Malta sydd yn arddangos casgliadau hanesyddol o bob rhan o'r wlad fel arfau'r Oes Efydd a sarcophagus Phoenician. Hefyd, mae yna lawer o gerfluniau, cerrig allor, a gemwaith, a pheidiwch ag anghofio edrych ar y nenfwd godidog yn y cyntedd mawreddog sydd wedi'i addurno'n hyfryd.

News Fort St Elmo

Malta: 13 Peth i'w Gwneud yn yr Ynys Gorgeous 15

Adeiladwyd y Gaer St Elmo gan Sant Ioan ym 1522, fe'i hadeiladwyd mewn man strategol i wynebu'r ymosodiadau Otomanaidd ac mae'n rhoi golygfa wych i chi o'r harbwr a'r pentrefi cyfagos.

Pan fyddwch yn ymweld â'r gaer gallwch hefyd weld ei fod yn gartref i'r Amgueddfa Ryfel Genedlaethol sy'n cynnwys llawer o gasgliadau o'r cyfnod cynhanesyddol.Hefyd, fe welwch yr harddpensaernïaeth y ddau gapel a gysegrwyd i'r Santes Anne.

9> Traeth Golden Bay

Mae Traeth y Bae Aur yn un o'r traethau hynod ddiddorol ym Malta, mae wedi'i leoli yng ngogledd-orllewin yr ynys ac mae wedi'i amgylchynu gan lawer o westai lle gallwch ymlacio a chael golygfa fendigedig.

Mae'n lle perffaith i ymwelwyr lle mae'n cael ei gynnwys. gyda thywod aur meddal, dŵr tawel sy'n addas ar gyfer nofio a thorheulo. Gallwch gyrraedd Traeth y Bae Aur mewn bws neu gar ac mae'r safle bws 5 munud yn unig ar droed o'r traeth.

Theatr Manoel

Adeiladwyd Theatr Manoel gan Prif Feistr Marchogion Sant Ioan ac fe'i hagorwyd ym 1732. Pan fyddwch chi'n dod i mewn i'r theatr, byddwch wrth eich bodd â'i haddurniadau gilt yn y brif neuadd sydd wedi'i gorchuddio ag aur a glas.

Y tu mewn i'r theatr, mae yna 623 o seddi, ac mae hynny’n rhoi naws gynnes i’r theatr a hefyd fe welwch y grisiau marmor gwyn. Cynhelir llawer o berfformiadau yno sy'n dangos llawer o gelfyddydau Malta i chi fel cyngherddau cerdd, sioeau opera, a datganiadau bale.

Tref Mdina Hilltop

Tref Hilltop o Mae Mdina wedi'i restru fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, bydd yn rhaid i chi fynd trwy'r brif giât i ddod i mewn i'r ddinas a byddwch yn gweld ac yn archwilio hanes y lle hwn o'i strydoedd i'r adeiladau tywodfaen.

Dyma chi yn gweled Eglwys Gadeiriol St. Paul, yr hon sydd aadeilad Baróc hyfryd ac mae wedi'i ddylunio gan Lorenzo Gafa. Mae'r adeilad yn cael ei nodweddu gan ei gromen, colofnau marmor, a phaentiadau nenfwd. Hefyd, cewch gyfle i ymweld â Phalas Vilhena, a adeiladwyd yn y 18fed ganrif ac sydd bellach yn gartref i'r Amgueddfa Hanes Natur Genedlaethol.

Gweld hefyd: 14 Artist Tatŵ Gorau’r DU y Mae Angen i Chi Ymweld â nhw Ar hyn o bryd

Blue Lagoon (Ynys Comino)

Malta: 13 Pethau i’w gwneud yn yr Ynys Gorgeous 16

Lle hyfryd arall i chi ymlacio a chael amser gwych gyda’ch teulu, mae ei ddŵr clir fel grisial yn gwneud ichi deimlo’n gyfforddus gyda’r tywod gwyn. Mae'n lle anhygoel ar gyfer nofio neu arnofio ar diwbiau chwyddadwy.

Mae traeth yno gydag ymbarelau a chadeiriau y gellir eu rhentu a gallwch gael bath haul ar ochr y bryn creigiog. Yn y tymhorau uchel, mae'r traeth bob amser yn orlawn o 10 pm felly gwnewch yn siŵr eich bod chi yno'n gynnar.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.