Game of Thrones: Y gwir hanes y tu ôl i'r gyfres deledu Hit

Game of Thrones: Y gwir hanes y tu ôl i'r gyfres deledu Hit
John Graves
Delwedd Game of Thrones ar gyfer ConnollyCove (Ffynhonnell Delwedd - HBO - //www.hbo.com/game-of-thrones)

Mae bron pawb wedi gweld neu glywed am neu wylio'r gyfres HBO lwyddiannus Game of orseddau. Byth ers ei ymddangosiad cyntaf yn 2011, mae Game of Thrones wedi ennill dros gefnogwyr o bob rhan o'r byd, gan ysbrydoli gwyliau chwarae rôl a digwyddiadau ledled y byd. Wrth gwrs, mae'r byd lle mae Game of Thrones wedi'i leoli yn gwbl ffuglennol, ond a oes yna ddigwyddiadau bywyd go iawn a ysbrydolodd George R.R Marin, a ysgrifennodd y llyfrau gwreiddiol? Os ydych chi'n meddwl bod Game of Thrones yn gwbl ffug ac nad oes ganddo unrhyw berthynas â bywyd go iawn yna efallai eich bod chi'n anghywir.

Mae Martin yn cydnabod, “Rwy'n cymryd [hanes] ac rwy'n ffeilio'r rhifau cyfresol ac rwy'n ei droi hyd at 11.”

Mae tymor olaf Game of Thrones yn cael ei ddarlledu ar Ebrill 14eg, felly cyn i hynny ddigwydd, gadewch i ni ystyried hyn yn gryno.

Yn gyntaf oll:

George R R Martin: Cân o Rew a Thân

George R R Martin yw lle y dechreuodd y cyfan. Wedi'i eni ym 1948, mae GRRM yn nofelydd Americanaidd a'i wreiddiau wedi ymledu i Iwerddon, Cymru, Lloegr a'r Almaen. Tra dechreuodd GRRM ei yrfa fel athro, dychwelodd yn gyflym at ei angerdd am ysgrifennu, rhywbeth yr oedd wedi'i ddatblygu ers ei fod yn llawer iau.

Yn ôl Financial Times, dechreuodd Martin ifanc ysgrifennu a gwerthu straeon anghenfil am geiniogau iddynt. plant eraill y gymdogaeth. Ysgrifennodd hefyd straeon am deyrnas chwedlonol wedi'i phoblogi ganTargaryen Margaret of Anjou Cersei Lannister Richard of York Ned Stark Marcus Licinius Crassus Viserys Targaryan Oes yr Iâ Fach Mae'r Gaeaf yn Dod

Game of Thrones Tymor 2

Mae Tymor 2 Game of Thrones yn parhau â'r digwyddiadau cythryblus rhwng y teuluoedd a oedd yn rhyfela yn erbyn ei gilydd ar gyfer yr Orsedd Haearn. Yn y Gogledd, mae Robb Stark yn ymladd i ennill annibyniaeth i'w bobl ac yn ceisio gwneud cynghreiriau, felly mae'n anfon ei ffrind gorau Theon Greyjoy i ffurfio cynghrair gyda'i dad. Yn King’s Landing, mae Joffrey Baratheon wedi’i gyhoeddi’n frenin fel olynydd ei “dad” i’r Orsedd Haearn gyda chefnogaeth y House Lannister pwerus. Fodd bynnag, mae ei ewythr Renly hefyd yn honni fod ganddo hawl i'r orsedd gyda chefnogaeth teulu ei wraig y House Tyrell.

Trwy'r amser, mae Stannis Baratheon, brawd iau Robert a brawd hŷn Renly, hefyd wedi hawlio'r Yr Orsedd Haearn, gyda chymorth Melisandre, offeiriades enigmatig o'r dwyrain.

Er gwaethaf ei hyder, trechir Stannis Baratheon gan House Lannister ym Mrwydr y Blackwater dan arweiniad yr Arglwydd Tywin Lannister, Hand of the King a'r real pŵer y tu ôl i'r Orsedd Haearn.

Yn ôl yn y Dwyrain ac ar ôl goresgyn marwolaeth drasig ei gŵr Khal Drogo, mae Daenerys Targaryen wedi dod yn fwy pwerus fyth gyda thair draig wrth ei hymyl.ochr. Mae'n rhaid iddyn nhw nawr ddod o hyd i gynghreiriaid newydd er mwyn tyfu'n gryfach ac adennill yr hyn y mae hi'n ei gredu sy'n haeddiannol iddi hi hefyd: yr Orsedd Haearn.

Ymhellach i'r Gogledd, mae gwŷr y Night's Watch, gan gynnwys Jon Snow, Ned's fab bastard, wedi mynd ar alldaith y tu hwnt i'r Wal i chwilio am eu cyd-filwyr coll ac i edrych i mewn i'r gwylltineb enwog sy'n cael eu hystyried yn fygythiad.

Celf yn Dynwared Bywyd

Nawr, mae'r tebygrwydd i hanes bywyd go iawn yn nhymor dau yn dechrau gyda'r Brenin Joffrey sy'n debyg iawn i Edward Lancaster. Roedd bywyd go iawn a brenin ffuglennol yn adnabyddus am eu creulondeb heb ei ail a cham-drin eu pobl arwyddocaol eraill. Mae'n gwneud synnwyr ers i fam Edward Lancaster, Margaret o Anjou, gael ei chymharu â Cersei Lannister ar y sioe hefyd.

Mae tebygrwydd arall rhyngddo ef a Siôr III. Nid Joffrey yw'r unig reolwr gwallgof i boenydio ei wraig. Priododd Siôr III, chwaer ieuengaf Lloegr, y Dywysoges Caroline Matilda, â’r Brenin Christian VII o Ddenmarc ym 1766. Ymhen amser, datgelwyd bod Christian yn dioddef o ansefydlogrwydd meddyliol difrifol, a ysgogodd ei rediad hynod greulon, ei gaethiwed rhywiol a’i baranoia. Pan wysiwyd Dr. Johann Friedrich Struensee i drin y brenin, aeth hyd yn oed ymhellach na'r alwad dyletswydd trwy gymryd awenau'r llywodraeth a hyd yn oed ddechrau perthynas â'rbrenhines ifanc. Nid oedd eu diweddglo yn un hapus, fodd bynnag, gan i Struensee gael ei ddienyddio ac anfon y Frenhines Caroline i alltud lle bu farw yn 23 oed.

Ynglŷn â chymeriad Renly, gallai fod wedi'i dynnu neu ei seilio ar y Richard the Lionheart enwog, a oedd fel Renly yn eithaf carismataidd ac yn ffafrio'r un rhyw.

Brenin arall tebyg i fywyd go iawn yw Edward II o Loegr y chwalodd ei briodas â'r Frenhines Isabella o Ffrainc oherwydd ei obsesiwn gyda Piers Gaveston a Hugh Despenser. O ganlyniad, lansiodd ei wraig a'i chariad Rogert Mortimer gamp lwyddiannus yn ei erbyn. Carcharwyd Edward, ac yn 1327 bu farw yn ddirgel, yn debyg iawn i Renly a lofruddiwyd gan greadur cysgodol a anfonwyd gan Melisandre gydag wyneb ei frawd Stannis.

Yn Game of Thrones, mae Melisandre yn ymddangos fel fersiwn ffuglenol a benywaidd o Rasputin, cynghorydd dylanwadol i Czar Nicholas II o Rwsia. Dywedwyd ei fod yn garismataidd ac apelgar iawn ac ofer fu ymdrechion niferus i'w lofruddio nes iddo gael ei foddi yn y diwedd mewn afon rhewllyd.

O ran Brwydr Bae Blackwater, gellir ei gymharu â'r Ail Warchae Arabaidd o Constantinople. Wrth i Stannis Baratheon geisio gwarchae ar King’s Landing a chael ei drechu ar ôl i Tyrion ymosod ar ei lynges â thân gwyllt, cemegyn sy’n llosgi ar ddŵr. Yn ystod Ail Warchae Arabaidd Caergystennin, roedd Tân Groeg wedi arfergwrthyrru goresgynwyr.

Daw tebygrwydd arall â digwyddiadau go iawn o fywyd cariad Robb Stark. Er gwaethaf addo priodi merch Walder Frey er mwyn gwarantu ei deyrngarwch, mae Robb yn syrthio mewn cariad â Talisa, iachawr y cyfarfu ag ef ar faes y gad. Digwyddodd yr un peth i fab Richard York, Edward, a oedd hefyd yn athrylith milwrol a gefnogodd o'i ddyweddïad er mwyn priodi Elizabeth Woodville yn gyfrinachol am gariad.

Fodd bynnag, ar ôl marwolaeth Edward York, ei frawd iau, Richard III, yn gyflym i gamu i mewn a chyhoeddi ei hun yn frenin, gan ddweyd am fod Edward wedi priodi yn ddirgel fod ei holl blant yn anghyfreithlon. Fel Richard III, roedd Stannis Baratheon eisiau cyhoeddi bod plant ei frawd yn anghyfreithlon er mwyn cadarnhau ei hawliad am yr Orsedd Haearn.

Fel yn Game of Thrones, gwneir cynghreiriau trwy briodas i gadarnhau honiadau gwleidyddol ac ennill rhyfeloedd. , Harri Tudur, yr hwn a gafodd hawl gyfreithlon i orsedd Lloegr er ei fam. Ef mewn gwirionedd oedd y brenin Seisnig olaf i ennill yr orsedd trwy frwydr wrth iddo drechu'r Brenin Richard III. Penderfynodd briodi Elizabeth York, nith Richard a thrwy hynny gyfuno teuluoedd Lancaster a Iorc a rhoi terfyn ar Ryfel y Rhosynnau.

Mae Henry Tudor hefyd wedi ei gymharu â chymeriad Denaerys Targaryan a oedd, fel Harri , wedi ei halltudio neu wedi gorfod rhedeg i ffwrdd ar ôl marwolaeth ei thad, dim ond idychwelyd ar ôl cronni byddinoedd mawr er mwyn adennill ei hawl cyfreithlon i'r Orsedd Haearn.

Bywyd Go Iawn Edward of Lancaster <15

Tymor 3 Game of Thrones

Yn nhymor 3 Game of Thrones, mae’r “gaeaf” yn dod yn agosach ac yn agosach, ac mae ein cymeriadau yn dechrau paratoi ac yn mynd yn fwy pryderus fyth. Ynghanol y rhyfel cartref yn y Saith Teyrnas, mae’r Brenin Renly Baratheon wedi’i lofruddio. O ganlyniad, mae'r Brenin Joffrey Baratheon yn cryfhau ei gynghrair â House Tyrell, a hyd yn oed yn trechu ei ewythr Stannis mewn brwydr.

Mae'r Brenin Robb Stark yn pwyso a mesur ei opsiynau i gymryd y camau cywir i ennill buddugoliaeth gyffredinol. Bellach mae ganddo fwy o elynion nag o’r blaen ar ôl troseddu House Frey trwy dorri ei ddyweddïad â merch Walder Frey er mwyn priodi am gariad. Mae dicter Walder Frey yn cynyddu fodd bynnag ac mae'n diweddu i drefnu cyflafan, gan ladd Robb Stark, ei wraig, a'i fam yn yr hyn a elwir yn enwog fel y Briodas Goch. gyda'r offeiriades goch Melisandre wrth ei

Ynglŷn â Starks iau, rhaid i Bran Stark groesi tiroedd diffaith rhewllyd y Gogledd i gyrraedd y Mur, a rhaid i Arya herio Riverlands, sydd wedi'u rhwygo gan ryfel, i chwilio am ei mam a'i brawd.

Mae cymeriad bygythiol arall yn codi trwy'r rhengoedd hefyd. Mae’n rhaid i Brienne o Tarth hebrwng y carcharor Jaime Lannister adref ar draws cannoedd o filltiroedd o feysydd brwydrau a lladdfa. Ar ben hynny, mae Theon Greyjoy bellach yn wynebu canlyniadau ei frad yn Winterfell.

Yng King's Landing, mae Tyrion Lannister a Sansa Stark yn syml yn ceisio goroesi trwy ddirgelwch y llys.

Yn y dwyrain , Daenerys Targaryen wedi tyfu'n gryfach ac yn fwy pwerus, ond mae hi'n dal i chwilio am fyddin i feddiannu'r Orsedd Haearn, felly mae'n penderfynu ymweld â Bae Caethweision.

Mae perygl arall yn llechu yn y tywyllwch fel mae'r Cerddwyr Gwyn yn dechrau symud tuag at y Wal, gan fygwth pob un o'r Saith Teyrnas nad ydynt yn ymwybodol o'r perygl y maent i gyd yn ei wynebu ar hyn o bryd. Nawr, mae Jon Snow yn cael ei orfodi i ymdreiddio i'r fyddin wyllt dan arweiniad Mance Rayder King-Beyond-the-Wall i ddarganfod ei gynlluniau.

Celf yn Dynwared Bywyd

Mae stori Theon Greyjoy yn bur debyg i ei gymar go iawn George Plantagenet, Dug Clarence, a fradychodd ei frawd, y Brenin Edward IV, i alinio â'i dad-yng-nghyfraith, Richard Neville, yn union fel y bradychodd Theon Robb er mwyn bwrw ymlaen a bod yn Arglwydd arWinterfell ei hun ac ennill edmygedd ei dad Baylon ei hun.

Gwahanwyd Theon a George ill dau oddi wrth eu rhieni yn ifanc, gan i dad George gael ei ladd ym Mrwydr Wakefield, tra bod Theon yn cael ei faethu gan y Starks a thyfodd i fyny gyda phlant Stark.

Tynnwyd tebygrwydd hefyd rhwng cymeriad Brienne o Tarth a'r arwres hanesyddol go iawn, Joan of Arc. Mae Joan a Brienne ill dau yn cymryd eu llwon o ddifrif ac yn ddelfrydyddol iawn, ill dau wedi gwisgo fel dynion ac yn ymladd brwydrau er gwaethaf y gwawd a wynebwyd ganddynt o ganlyniad.

Mae’r Briodas Goch hefyd wedi’i chymharu â digwyddiad yr un mor erchyll mewn gwirionedd. bywyd a elwir y Cinio Du a ddigwyddodd ym 1440. Gwahoddwyd Iarll Douglas, 16 oed, a'i frawd iau i giniawa gyda'r Brenin Iago II, 10 oed, yng Nghastell Caeredin. Gan ofni pŵer a dylanwad cynyddol clan Du Douglas, cafodd Canghellor y brenin un o’i ddynion i ollwng pen tarw du ar y bwrdd yn ystod cinio, i symboleiddio eu tŷ. Wedi hynny, llusgwyd Iarll ifanc Douglas a'i frawd allan a dienyddiwyd eu pen.

Digwyddiad tebyg i olygfa'r Briodas Goch yn Game of Thrones yw Cyflafan Glencoe yn 1691. Roedd James VII wedi cynnig pardwn i'r Albanwr Clans yn gyfnewid am iddynt dyngu llwon teyrngarwch i William III. Ceisiodd Alasdair Maclain o Clan MacDonald hefyd dyngu ei lw,ond yr oedd yn rhy ddiweddar. Yn gynnar yn 1692, cymerodd y MacDonalds nifer o filwyr i mewn a arhosodd gyda nhw am 12 diwrnod gan fod y MacDonalds yn meddwl eu bod yn ddiogel, ond lladdodd y milwyr 38 o MacDonalds a llosgi eu cartrefi.

Mae hanes yn cofio priodas arall a oedd yn gyfartal. canlyniadau erchyll; priodas y Brenin Henri De Navarre a Marguerite De Valois. Roedd Marguerite yn ferch i Frenin Catholig Henri II o Ffrainc a Catherine de Medici, tra bod Henri yn Frenin Protestannaidd Navarre.

Daeth eu priodas ym Mharis ar Awst 18, 1572 â Phabyddion a Phrotestaniaid i'r ddinas i ddathlu'r briodas frenhinol. Fodd bynnag, byrhoedlog iawn fu'r ysbryd o undod wrth i Gyflafan St. Bartholomew gael ei chyflawni ar orchymyn brawd Marguerite, y Brenin Siarl IX a'i mam, gan orffen gyda lladd llawer o Brotestaniaid.

Cyflafan debyg digwydd yn yr Aifft yn 1811 dan law ei rheolwr ar y pryd Mohammed Ali. Gan obeithio cael gwared ar ei elynion a sefydlu rheol ddiwrthwynebiad o’r wlad, gwahoddodd holl beiau’r Mamluk yn Cairo i seremoni yn y cadarnle i benodi ei hoff fab, Tusun, yn bennaeth y fyddin. Fodd bynnag, cyn gynted ag y cyrhaeddodd y Mamluks y gaer, caewyd y drysau a chyflafanwyd yr holl Mamluks o fewn y gaer.

Tymor 4 Game of Thrones

Yn nhymor 4 Game of Thrones, mae'r cynllwynio a'r rhyfeloedd dieflig yn parhauwrth i'r frwydr dros yr Orsedd Haearn dyfu'n gryfach gyda llawer bellach yn y fantol. Mae Robb Stark bellach wedi marw ar ôl cael ei fradychu gan y Freys a’i fanerwyr ei hun. Mae’r rhan fwyaf o Westeros o dan reolaeth Lannister, ond nid heb golled bersonol wrth i Jaime Lannister golli ei law cleddyf yn y broses. Maent yn penderfynu cryfhau eu cynghreiriau hyd yn oed ymhellach trwy drefnu priodas rhwng y Brenin Joffrey a Margery Tyrell, gweddw Renly Baratheon, i ennill cefnogaeth ei theulu. Nid yw'r briodas frenhinol, fodd bynnag, yn mynd fel y cynlluniwyd gan fod y Brenin Joffrey yn cael ei wenwyno a'i ewythr Tyrion Lannister wedi'i fframio ar gyfer ei farwolaeth.

Y Boltons bellach sy'n rheoli Winterfell, gyda Theon yn “gaeth” ar ôl i'w dad gefnu ar ef i'w artaith sadistaidd.

Er ei orchfygiad blaenorol a cholli'r rhan fwyaf o'i fyddin, mae Stannis Baratheon yn dal i wrthod ildio. Mae Melisandre yn ei gynghori i ganolbwyntio ar fygythiad y gwylltfilod y tu hwnt i'r mur.

Gweld hefyd:Tref swynol Carlingford, Iwerddon

Yr unig ddwy deyrnas sydd wedi aros yn niwtral hyd yma yw Dyffryn Arryn a Dorne. Felly yn naturiol, mae'r Lannisters yn crochlefain am eu cefnogaeth hefyd. Anfonir Petyr Baelish, cyn Feistr Darn arian ac Arglwydd newydd Harrenhal, gan yr Arglwydd Tywin Lannister i briodi Lysa Arryn, Arglwyddes Rhaglaw y Fro. Un o'r bobl fwyaf cyfrwys yn y deyrnas, gydag agenda ei hun nad oes neb yn gwybod amdani, mae'n llwyddo i wneud hynny.

Ynglŷn â House Martell o Dorne, maen nhw'n fwy.yn gyndyn o ffurfio unrhyw fath o gynghrair gyda’r Lannisters oherwydd eu casineb tuag atynt sy’n mynd yn ôl i’r Sach o Glaniad y Brenin, pan lofruddiodd y Ser Gregor Clegane Elia Martell, chwaer Doran Martell, Tywysog Dorne oedd yn rheoli. Cyn hynny, roedd y Dywysoges Myrcella, merch Cersei Lannister a chwaer y Brenin Joffrey, wedi cael eu hanfon i Sunspear fel rhan o'i dyweddïad i'r Tywysog Trystane Martell, ac yn gyfnewid am hynny, cafodd y Martells addewid o sedd ar y Cyngor Bach. Ond yn lle dyfodiad disgwyliedig yr henoed Tywysog Doran, daw ei frawd iau y Tywysog Oberyn i hawlio sedd y cyngor hefyd gan obeithio dial yn union ar lofrudd ei chwaer.

Yn y cyfamser, mae Daenerys Targaryen a'i thair draig yn Salver's Bay a byddin o wyth mil o ryfelwyr Unsullied. Mae hi'n mynd trwy ddinas ar ôl dinas gan ryddhau'r caethweision sydd wedi'u difrodi ac ennill mwy a mwy o gefnogaeth gan bobl y rhanbarth.

Yn y Gogledd wrth y Mur, mae'r Cerddwyr Gwyn bellach wedi dod allan yn llawn, gan arwain byddin o wights, sy'n ysgogi'r gwylltion i geisio gwacáu ymhellach i'r de. Maen nhw'n bwriadu gorfodi eu ffordd drwy'r Wal os oes rhaid. Mae Gwylfa'r Nos, gan gynnwys Jon Snow a Samuel Tarly, yn gwneud yr hyn a allant i baratoi ar gyfer ymosodiad gan y gwylltion.

Mae'r gwylltfilod yn ymosod ac yn dringo dros y Wal, gan arwain at golledion ar y ddwy ochr, gan gynnwys Jon Snow's cariad Ygritte,ei grwbanod anwes; bu farw’r crwbanod yn aml yn eu castell tegan, felly penderfynodd o’r diwedd eu bod yn lladd ei gilydd mewn “lleiniau sinistr”.

Efallai mai hyn a baratôdd y ffordd at ei waith mwyaf nodedig hyd yma, sef cyfres o ffantasi nofelau o'r enw A Song of Ice and Fire, sy'n olrhain sawl cymeriad wrth iddynt naill ai geisio cyfiawnder neu frwydro i ennill Gorsedd Haearn y saith teyrnas gyda chymeriadau lluosog yn colli eu bywydau yn drasig yn y broses. Mae’r gyfres yn cydblethu nifer o blotiau a straeon cymeriad yn hyfryd gan greu tapestri syfrdanol o antur, cariad, rhyfel, a dial. Mae gan y stori linell amser gymhleth sy'n ymestyn dros gannoedd o flynyddoedd a sawl cenhedlaeth.

A Game of Thrones oedd enw'r llyfr cyntaf yn y gyfres a chymerodd bum mlynedd gyfan i Martin orffen. Fe’i cyhoeddwyd gyntaf yn 1996 a derbyniodd ganmoliaeth eang gan y beirniaid a derbyniodd sawl gwobr lenyddol fawreddog.

Ysgrifennodd Lauren K. Nathan o’r Associated Press fod y llyfr “yn gafael yn y darllenydd o Dudalen Un” ac wedi’i osod mewn byd ffantasi “gwych” sy’n “gyfriniol, ond yn dal i fod yn gredadwy.”

Disgrifiodd Phyllis Eisenstein o’r Chicago Sun-Times y llyfr fel “cyfuniad amsugnol o’r chwedlonol, yr ysgubol o hanesyddol, a’r hynod o personol.”

Cyhoeddwyd Clash of Kings, yr ail lyfr yn y gyfres, ym 1998 yn y DU, ac yna'r Unol Daleithiau ym 1999. Like itsa oedd yn un o'r gwylltion.

Yr oedd Sansa Stark, a fu'n dal yn wystl i'r Orsedd Haearn drwy gydol hyn oll, wedi cael ei gorfodi i briodi Tyrion Lannister, ac mae Arya Stark, yn gwneud popeth o fewn ei gallu i oroesi. a cheisio dial ar ei theulu.

Art yn Dynwared Bywyd

Gellid hefyd gymharu Richard III, y soniasom amdano o'r blaen, â Tyrion Lannister. Cafodd Richard ei fframio am lofruddio ei neiaint, y ddau dywysog ifanc a gafodd eu rhoi dan glo yn Nhŵr Llundain ac na chlywsant ddim eto. Yn debyg iawn i Richard, safodd Tyrion hefyd am lofruddiaeth ei nai y Brenin Joffrey, a gafodd ei wenwyno yn ei briodas ei hun â Margery Tyrell.

Ar ôl colli ei law, derbyniodd Jaime Lannister law aur yn lle'r un a ei hacio i ffwrdd. Yn yr un modd, ganed Gottfried von Berlichingen (Gotz of the Iron Hand) i deulu bonheddig cyn gwasanaethu fel Marchog Ymerodrol, yn union fel Jaime. Yn ystod y frwydr, chwythwyd llaw Gotz i ffwrdd ac yn ddiweddarach cynlluniodd law haearn brosthetig a dychwelyd i frwydro.

Mae Petyr Baelish yn dangos tebygrwydd anhygoel i ffigwr hanesyddol enwog Thomas Cromwell. Nid oedd meistr y darn arian yn Game of Thrones yn dod o uchelwyr, yn union fel Cromwell. Cododd y ddau yn y rhengoedd, Petyr yn llys Robert Baratheon a Cromwell yn llys Harri VIII, gan ddefnyddio eu gwybodaeth. Yr oedd y ddau hefyd yn barod i fradychu y rhai oedd agosaf atynt i gael y blaen, fel y bradychodd BaelishArweiniodd Ned Stark a'i wraig Catelyn at eu llofruddiaethau erchyll. Fe wnaeth Cromwell hefyd fradychu un o'i gynghreiriaid cryfaf, Anne Boleyn, a welodd hi'n cael ei dienyddio yn y pen draw.

Game of Thrones Season 5

Yn nhymor 5 Game of Thrones, mae'r byd mewn anhrefn llwyr gyda phawb gan unioni eu dial eu hunain. Mae Tyrion Lannister yn lladd ei dad Tywin Lannister ac yna’n ffoi o King’s Landing. Mae Joffrey Baratheon hefyd wedi marw ar ôl cael ei wenwyno yn ei briodas ei hun. Mae ei frawd iau, Tommen, bellach yn Frenin.

Mae'r Orsedd Haearn bellach mewn dyled enfawr i fanciau tramor oherwydd y rhyfeloedd y maen nhw wedi'u sefydlu, felly mae'n rhaid iddyn nhw ddod o hyd i ffordd i dawelu'r Banc Haearn Braavos.

Oherwydd y rhyfeloedd parhaus sydd wedi arwain at newyn ar draws gwledydd mawr, mae pobl Westeros wedi dechrau mynd yn ôl at hen ffanatigiaeth grefyddol dan arweiniad arweinydd crefyddol sydd wedi galw ei hun yn Uchel Aderyn y To.

Mae’r gystadleuaeth rhwng y Lannisters a’r Tyrels yn parhau i gynyddu wrth i Margery briodi Tommen a dechrau rhoi ei rheolaeth drosto. Fodd bynnag, mae'r Lannisters yn parhau i ddibynnu ar gymorth Tyrell oherwydd eu hadnoddau wedi'u disbyddu, naill ai arian neu filwyr.

Un o'r prif feddyliau y tu ôl i'r cyfan sydd wedi digwydd hyd yn hyn yw Petyr “Littlefinger” Baelish a fu'n gyfrifol am gwenwyno Jon Arryn trwy gynllwynio gyda'i wraig ei hun Lysa Arryn. Fe wnaeth hefyd fradychu Ned Stark, a helpu OlennaTyrell yn llofruddio'r Brenin Joffrey.

Aeth Baelish hefyd cyn belled â llofruddio Lysa, ddyddiau'n unig ar ôl ei phriodi, i gipio grym dros y Fro fel rhaglaw dros ei mab ifanc. Mae Baelish hefyd yn ceisio rheoli Sansa Stark, a syrthiodd i'w ddalfa ar ôl iddo ei helpu i ddianc o'r llys brenhinol.

Yn y cyfamser, mae pobl Dorne yn mynnu dial am farwolaeth y Tywysog Oberyn, a fu farw mewn achos llys gan Mr. ymladd yn nwylo'r Ser Gregor Clegane yn King's Landing. Yn awr, y mae gan y Lannisteriaid un teulu mawr arall yn edrych i ryfela yn eu herbyn.

Yn ol yn y Gogledd, attaliwyd yr ymosodiad gwylltion ar y Mur gan Stannis Baratheon. Mae angen i Stannis ennill teyrngarwch y banerwyr sydd wedi’u trechu gan Robb Stark, i rali’r Gogledd yn erbyn rheolaeth Lannister. Mae wedi dod mor newynog ar bŵer fel ei fod yn gwrando ar Melisandre wrth iddi awgrymu ei fod yn aberthu ei ferch i'r duwiau er mwyn iddo allu ennill y brwydrau sydd i ddod.

I chwilio am Arglwydd Gomander newydd, mae Gwylio'r Nos yn edrych i Jon Snow am yr arweinyddiaeth tra bod y Cerddwyr Gwyn yn nesáu at y Mur.

Mae'r Boltoniaid bellach yn gynghreiriaid i'r Lannisters wrth i'w harweinydd yr Arglwydd Roose Bolton ladd Robb Stark yn bersonol, ac maen nhw wedi cael eu gosod fel llywodraethwyr newydd y Gogledd.

Y mae Theon Greyjoy yn awr yn garcharor i'r Boltoniaid, wedi ei flino yn greulon, ei arteithio, a'i dori yn seicolegol gan Ramsay Snow, mab anghyfreithlon Bolton, ei hun,sydd wedi gostwng Theon i'w gaethwas personol, “Reek”. Fe'i gorfodwyd hefyd i fod yn dyst i briodas Sansa Stark â Ramsay Bolton, a'i gwnaeth o'r diwedd i ddifaru ei weithredoedd yn y gorffennol yn erbyn y Starks.

Roedd priodas Sansa a Ramsay yn arswydus o'r cychwyn, gan ei bod yn ymddangos bod dyfodol Sansa yn anhygoel. llwm. Nod Ramsay wrth briodi Sansa oedd cadarnhau honiad y Boltons ar y Gogledd.

Mae Tyrion Lannister wedi ffoi ar ôl llofruddio ei dad i’r Dinasoedd Rhydd, yng nghwmni Varys. Mae Arya Stark hefyd wedi ffoi i Braavos, oherwydd ffafr oedd yn ddyledus iddi am achub bywyd un o'r urdd dirgel o lofruddwyr yn Braavos a elwir y Faceless Men.

Ym Mae Slaver's Bay, mae Daenerys Targaryen yn cael trafferth i wneud hynny. parhau i reoli dinas Meereen wrth i drais ddigwydd rhwng y cyn-gaethweision a'r cyn gaethfeistri. Nid yn unig hynny, ond hefyd mae ei dreigiau sydd wedi tyfu mewn maint bron yn afreolus.

Mae'r gair wedi lledaenu o'r diwedd i Westeros fod gan yr etifedd Targaryen olaf sy'n fyw dair draig fyw. Mae Westeros nawr yn meddwl sut y bydd Daenerys a'i dreigiau yn cymryd rhan yn y rhyfel cartref dryslyd ac amlochrog sy'n dal i rwygo'r Saith Teyrnas. Mae cenhadon yn dechrau mynd tua’r dwyrain i lys Daenerys teyrngarwch.

Celf yn Dynwared Bywyd

Rydym wedi sôn am y Banc Haearn, nad oedd yn gysyniad tramor yn y byd go iawn yn ystod y canol oesoedd. Yr enghraifft orauo'r cysyniad o fancio ar y pryd fyddai teulu bancio Medici o Fflorens. Nid yn unig roedden nhw'n hynod o gyfoethog, ond roedden nhw hefyd yn ddylanwadol iawn ym myd gwleidyddiaeth, celf a diwylliant. Roedd rhai o aelodau eu teulu hefyd yn frenhinoedd teyrnasu, megis Catherine de' Medici a oedd yn briod â Brenin Harri II o Ffrainc a Marie de' Medici, Brenhines Ffrainc, fel ail wraig Brenin Harri IV.

Pan nad oedd Edward IV, yr ysbrydoliaeth y tu ôl i gymeriad y Brenin Robert Baratheon, yn gallu talu ei fenthyciadau, fe drafododd gyda'r Medicis ynghylch pwysigrwydd masnach Seisnig gyda Fflorens i'w darbwyllo i barhau i roi benthyg arian iddo.

Yn ystod Rhyfel y Rhosynnau, y Medicis yn y diwedd yn rhoi benthyg gormod i ochr Lancastrian, sy'n golygu eu bod yn ochri ag ochr y rhyfel a gollodd y rhan fwyaf o'u harweinwyr, ac wrth gwrs ni fyddai'r Iorciaid na'r Tuduriaid yn talu'r dyledion hynny yn ôl .

Yn y pen draw, daeth etifeddiaeth Medici i ben oherwydd goresgyniad Ffrainc ar yr Eidal. Cawsant eu troi allan o Fflorens ac atafaelwyd eu hasedau.

Gellid priodoli’r cynllwyn o aberthu Shireen hefyd i stori yn yr Hen Destament sy’n dod yn agos iawn at aberth Shireen gan ei thad Stannis Baratheon. Arweiniodd Jefftha, barnwr a fu'n llywyddu ar Israel am chwe blynedd, yr Israeliaid mewn brwydr yn erbyn Ammon ac, yn gyfnewid am orchfygu'r Ammoniaid, gwnaethaddunedu aberthu beth bynnag a ddeuai allan o ddrws ei dŷ ef yn gyntaf. Pan oedd ei ferch y cyntaf i ddyfod allan o'r tŷ, efe a edifarhaodd ar unwaith am yr adduned, yr hon a fynai iddo aberthu ei ferch i Dduw. Mae dadl a gyflawnwyd yr aberth mewn gwirionedd ai peidio, ond os yn wir y digwyddodd, dywedir i'w ferch gael ei rhoi yn offrwm trwy ei llosgi wrth y stanc, yn union fel y gwnaeth Stannis i'w ferch ar Game of Thrones yn er mwyn plesio'r duwiau ac ennill ei frwydr sydd i ddod, sef yr hyn y mae Melisandre yn ei awgrymu iddo ac er ei fod yn arswydus ar y dechrau, mae'n gorffen yn gwrando arni ac yn aberthu ei ferch ei hun.

Cymeriad yr Aderyn y To wrth gwrs wedi ei seiliau mewn bywyd go iawn hefyd. Roedd Girolamo Savonarola, brawd Dominicaidd Eidalaidd a phregethwr yn Fflorens y Dadeni, yn adnabyddus am ei fawredd ac am ddadwneud llawer o'r Oes Aur a ddygwyd i Fflorens dan nawdd Lorenzo de' Medici.

Pan ddaeth i Fflorens, cafodd ei “ffieiddio” gan yr hyn a ystyriai fel afradlondeb gormodol y ddinas o dan y teulu Medici.

Ar ôl marwolaeth Lorenzo, daeth Savonarola yn fwy poblogaidd trwy ei bregethau ac enillodd lawer mwy o ddilynwyr. Fel yr Uchel Aderyn y To, apeliodd hefyd at y rhai oedd mewn tlodi trwy wadu oferedd a llygredd y cyfoethog.

Daeth ei nerth i ben gyda Coelcerth y Gwagedd lle bu eicurodd dilynwyr ar ddrysau'r cyfoethog a mynnu eu bod yn trosglwyddo unrhyw eitemau moethus. Cawson nhw i gyd eu casglu a'u taflu i'r goelcerth fawr. Yn ffodus, gwanychodd grym Savonarola ar ôl ychydig.

Ym mis Mai 1497, ysgymunodd y Pab Alecsander VI Savonarola o’r Eglwys a chyfaddefodd dan artaith iddo ffugio ei weledigaethau a’i broffwydoliaethau. Cafodd ei grogi a'i losgi'n fyw yn y Piazza della Signoria.

Ysgrifennodd Niccolo Machiavelli am esgyniad a chwymp Savonarola yn Y Tywysog , “Pe buasai Moses, Cyrus, Theseus, a Romulus yn ddiarfog. ni allasent fod wedi gorfodi eu cyfansoddiadau yn hir—fel y digwyddodd yn ein hamser ni i Fra Girolamo Savonarola, yr hwn a ddinistriwyd gan ei drefn newydd o bethau ar unwaith [pan] nad oedd y dyrfa yn credu ynddo mwyach, ac nid oedd ganddo fodd i gadw y rhai hynny yn ddiysgog. a gredai neu o wneud i'r anghredinwyr gredu.”

Ynglŷn â hanes trasig priodas Sansa Stark â Ramsay Bolton, yn anffodus, mae hanes yn llawn priodasau gwleidyddol a ddaeth i ben mewn trychineb.

Y Roedd gan Frenin Prydain Siôr I briodas wedi'i threfnu ym 1682 â Sophia Dorothea o Celle, bonheddwr Germanaidd. Fel llawer o frenhinoedd o'i flaen ac ar ei ôl, roedd gan Siôr I sawl meistres y bu'n eu fflansio o flaen ei wraig. Er mwyn dial yn union efallai, aeth Sophia hefyd i berthynas â Philip Christoph von Königsmarck, cyfrif yn Sweden. Pan ganfu Georgeallan a wynebu ei wraig, trodd y cyfnewid yn drais corfforol wrth i'r gŵr ddechrau curo ei wraig. Ysgarodd hi hefyd yn 1694 a bron â'i charcharu am weddill ei hoes. Yr hyn sy'n fwy trasig fyth yw bod ei chariad hefyd wedi'i lofruddio.

Mae gan Ramsay ei gymheiriaid mewn hanes hefyd. Arweiniodd y Tywysog Siôr IV o Brydain fywyd o ddi-bauchery a chronni cymaint o ddyledion fel bod yn rhaid i'w dad ei fraich gref i briodi a setlo i lawr. Y briodferch a ddewiswyd oedd ei gefnder cyntaf Caroline o Brunswick. Roedd eu priodas yn drychineb llwyr o'r cychwyn cyntaf. Roedd noson eu priodas, yn debyg iawn i noson briodas Ramsay a Sansa, yn llanast gan fod George yn hollol feddw. Gwahanodd y cwpl yn fuan ar ôl genedigaeth eu merch a threuliodd George weddill oes Caroline yn ceisio profi ei bod hi'n odinebwraig er mwyn ei hysgaru. Ni ddaethpwyd o hyd i dystiolaeth o unrhyw odineb erioed.

Hefyd yn debyg i drychineb Ramsay-Sansa mae hanes y frenhines ffyrnig Tamar o Georgia. Er ei bod yn frenhines yn ei rhinwedd ei hun ac yn rheoli ochr yn ochr â'i thad, roedd pawb yn credu bod angen dyn wrth ei hochr. Felly priododd Yuri Bogolyubsky ym 1185, a drodd yn gamgymeriad enfawr. Yr oedd ei anbawsder a'i fywyd hamddenol yn profi ei fod yn anaddas i lywodraethu. Penderfynodd Tamar ddirymu eu priodas ym 1187. Fe wnaeth hi hyd yn oed drechu gwrthryfel a arweiniodd yn ei herbyn ac aeth ymlaen i deyrnasu tan 1213.

GameTymor 6 o Thrones

Mae tymor 6 Game of Thrones o'r diwedd yn dod â'r Gaeaf disgwyliedig i ni. Wrth i bawb baratoi am aeaf hir o’u blaenau, mae’r Cerddwyr Gwyn yn barod i ymosod ar y Mur a phopeth y tu hwnt iddo.

Mae troad o ddigwyddiadau wedi digwydd yn King’s Landing. Ar ôl dod yn oruchaf fel Brenhines ddiamheuol Westeros, mae'r Frenhines Cersei Lannister wedi cael ei gorau gan yr Uchel Aderyn y To a'i chywilyddio'n gyhoeddus gan Ffydd y Saith. Mae hi hefyd yn aros am ei phrawf am deyrnladdiad a llosgach. Bu bron i arweinyddiaeth anweddus Cersei ddinistrio gafael House Lannister ar yr orsedd. Nawr, mae pawb wedi troi yn ei herbyn a does ganddyn nhw ddim bwriad i adael iddi afael mewn grym eto wrth iddyn nhw geisio delio â'r argyfwng dyled i'r Banc Haearn a thwf y Faith Militant ffanadol.

Yn y Gogledd , Mae Stannis Baratheon wedi cael ei drechu gan y Boltons, tra gwnaeth Sansa Stark a Theon Greyjoy eu dihangfa trwy neidio oddi ar waliau castell Winterfell. Brienne o Tarth mewn gwirionedd yw'r un a ddienyddiodd Stannis ac sy'n teimlo euogrwydd aruthrol am roi ei hadduned i ddial ar y lladdedig Renly Baratheon cyn yr adduned a roddodd i Catelyn Stark i ddod o hyd ac amddiffyn ei merched Sana ac Arya, nawr bod Sansa mor agos ond maent wedi cael eu gorfodi ar wahân eto gan amgylchiadau anrhagweladwy.

Mae gweddill lluoedd Tully, nad oedd yn bresennol yn y Briodas Goch, yn awr yn yr Riverlands, wedi'u hamgylchynu gan fyddin House Frey.Wedi’i reoli gan hen-ewythr Robb Stark, Brynden “The Blackfish” Tully, un o gadfridogion mwyaf profiadol a medrus Westeros, mae gan garsiwn Riverrun amddiffynfeydd aruthrol a digon o gyflenwadau bwyd i bara am flynyddoedd. Mae angen i'r Lannisters a'u cynghreiriaid Frey reoli Riverrun cyn gynted â phosibl.

Cyn belled ag y mae'r Lannisters yn ceisio ennill mwy o dir, maent yn parhau i wynebu colledion personol. Yn Dorne, gwenwynodd cariad Oberyn Martell, Ellaria Sand, ferch Cersei, y Dywysoges Myrcella.

Mae Daenerys Targaryen yn parhau â’i hymdrechion i ryddhau Meereen, ond mae wedi arwain at dywallt gwaed, wrth i’r cyn gaethfeistri geisio adennill y ddinas. Maent yn llwyfannu cudd-ymosod, gan orfodi Denaerys i ffoi trwy ddringo i gefn Drogon. Maen nhw'n hedfan i'r Gogledd lle mae hi'n cael ei hun wedi'i hamgylchynu gan filoedd o Dothrakis. Yn y cyfamser, ymwahanodd ei chyfeillion a'i chynghorwyr, wrth i rai ohonynt fyned i'w chwilio, tra bod eraill yn ceisio dal y gaer i lawr yn ei habsenoldeb.

Ymhellach fyth i'r Gogledd, Arglwydd Comander Gwyliadwriaeth y Nos Jon Mae cynllun Snow i sefyll yn erbyn y Cerddwyr Gwyn trwy ollwng cymaint o wylltinebau drwy'r wal i'r de yn ôl, wrth i hyd yn oed mwy o wylltiaid ddioddef y cerddwyr gwyn a chael eu troi'n wights undead. O ganlyniad, mae prif swyddogion y Night’s Watch wedi cynnal gwrthryfel a thrywanu Jon sawl gwaith.

Mae chwaraewr arall bellach wedi ymuno â’r rhyfel hefyd. Ers yr ironborns wedirhagflaenydd, cafodd y nofel dderbyniad da gan feirniaid llenyddol, megis Dorman Shindler o The Dallas Morning News a’i disgrifiodd fel “un o’r [gweithiau] gorau yn yr isgenre arbennig hon”.

Y drydedd a’r bedwaredd gyfrol, A Storm of Swords (2000) ac A Feast for Crows (2005), roedd Martin wedi dod yn awdur sefydledig ac adnabyddus o gwmpas y lle, yn ymddangos yn aml ar y rhestrau gwerthu mwyaf.

Erbyn cyrraedd y pumed llyfr , A Dance with Dragons , a ryddhawyd yn 2011, digwyddodd y newid go iawn,  pan benderfynodd sianel deledu Americanaidd, HBO, addasu’r llyfrau yn gyfres deledu. Er y dywedir ei bod yn costio $60 miliwn i'r rhwydwaith gynhyrchu pob pennod, daeth y sioe yn boblogaidd iawn dros nos ledled y byd, gan wneud iawn am ei chost cynhyrchu a adroddwyd. Y gyfres bellach yw'r sioe fwyaf llwyddiannus yn hanes teledu.

Er nad Game of Thrones yw cyrch cyntaf Martin i dir y teledu, gan ei fod wedi gweithio fel awdur ar The Twilight Zone a Beauty and the Beast o'r blaen, mae yn sicr ei ymdrech mwyaf llwyddiannus. Mae'r sioe bellach yn cael ei darlledu mewn 29 o wledydd a gyda ffigurau gwylio cyfartalog yr UD o fwy na 10 miliwn fesul pennod.

Yn anffodus, rhedodd y sioe i dipyn o rwystr pan ddarganfuwyd ei bod yn debygol na fyddai Martin yn gallu gorffen ei chweched nofel erbyn i'r sioe gyrraedd y pwynt hwnnw yn y plot.

Tra bod rhai gwyriadau wedi bod gan y sioeheb fod yn rhan o unrhyw frwydrau hyd yn hyn, mae eu llynges enfawr yn dal i fod yn llawn nerth, a gyda dychweliad sydyn yr Euron Greyjoy didostur, mae'r haearn anedig yn dechrau concro tiriogaethau newydd.

Celf yn Dynwared Bywyd

Trwy gydol y tymor hwn o Game of Thrones, mae llawer o ddigwyddiadau dramatig wedi digwydd, ond yn fwy na dim arall na cherdded cywilydd Cersei. Soniodd George R.R. Martin o’r blaen am yr ysbrydoliaeth ar gyfer yr hyn sy’n digwydd i Cersei, gan ddweud ei fod yn ei seilio ar stori Jane Shore, meistres Brenin Edward IV o Loegr. Pan gydiodd Richard III yr orsedd o'r diwedd ym 14831 ar ôl trechu Edward, er i Jane gynllwynio yn ei erbyn, rhoddwyd hi ar brawf am gynllwynio ac am ei hymddygiad annoeth. Felly, fe'i gorfodwyd i gerdded yn droednoeth drwy'r ddinas yn ei dillad isaf.

Daw paralel hanesyddol-mytholegol arall o chwedl Arthuraidd Gwenhwyfar a Lawnslot. Syrthiodd Gwenhwyfar, a oedd yn briod â'r Brenin Arthur, dros y marchog Lawnslot. Efallai y bydd rhai ohonoch yn cofio mai'r sawl y cyhuddir Cersei o odineb ag ef yw ei chefnder Lancel, sy'n swnio'n ddigon tebyg i Lawnslot.

Nid yw'r gymhariaeth â'r Chwedl Arthuraidd yn darfod yno, fel y mae llawer yn ymddangos cymharu Jon Snow â'r Brenin Arthur ei hun. Mae'n ymddangos bod marchog bonheddig sy'n amddiffyn y deyrnas ar bob cyfrif yn disgrifio Jon Snow a'r Brenin Arthur. Yn amser Arthur, rhannwyd Lloegr yn saithteyrnasoedd, yn union fel Westeros. Mae dewrder Arthur yn wyneb y goresgynwyr yn ennill iddo gariad a defosiwn ei bobl, gadewch i ni obeithio y bydd Jon Snow yn cael yr un ffawd.

Un o hoff gymeriadau Game of Thrones yw Daenerys Targaryen y gallwn ni gymharu ag ef. brenhines hanesyddol arall a ffafrir: y Frenhines Elisabeth I. Ganed y ddwy ddynes i deuluoedd a oedd yn mynd trwy ymryson gwleidyddol, a breuddwydiodd eu dau dad y byddai eu hetifeddion gwrywaidd yn parhau â'u hetifeddiaeth dim ond i gael eu gadael gyda neb llai na merch i gario enw'r teulu ymlaen ac yn rheoli eu teyrnasoedd.

Tra bod Daenerys wedi trefnu priodas â Khal Drogo, arweinydd y Dothrakis, a dod yn rheolwr ar ôl ei farwolaeth, adwaenid y Frenhines Elisabeth fel y “Frenhines Forwyn,” a wrthododd briodi tan ei marwolaeth. Adeiladodd y ddwy frenhines fyddinoedd cryfion ac roeddent yn rym i'w gyfrif. Bu'n rhaid i'r ddau hefyd gosbi cynghorydd agos ar ôl darganfod eu brad: alltudiodd Daenerys Jorah Mormont ar ôl iddi ddarganfod ei fod wedi ysbïo arni, a dienyddiodd Elizabeth ei chynghorydd agos Robert Devereux, Iarll Essex, wedi iddo geisio cynnal gwrthryfel.

Nawr, o ran gwarchae Riverrun ar Game of Thrones, defnyddiwyd y dechneg blocâd sawl gwaith trwy gydol hanes i orfodi gelyn i ildio trwy rwystro mynediad at fwyd, dŵr neu unrhyw adnoddau y gallai fod eu hangen arnynt i oroesi. Gosodwyd gwarchaeau tebyg ar Leningrad ynRwsia a elwir yn “Gwarchae Leningrad” a gynhaliwyd gan yr Almaen Natsïaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cafodd pob ffordd sy'n arwain i'r ddinas ei chau rhwng 1941 a 1944 gydag anafusion difrifol.

Game of Thrones Tymor 7

Mae'r gaeaf yma o'r diwedd yn seithfed tymor Game of Thrones. Yn King's Landing, er gwaethaf ei cholledion niferus, mae Cersei Lannister o'r diwedd wedi cipio'r pŵer y mae wedi'i chwennych trwy ddileu'r rhan fwyaf o'i gelynion, gan gynnwys y Frenhines Margaery Tyrell, yr Aderyn y To, a'r rhan fwyaf o'r Milwriaethwr Ffydd pan blannodd lawer iawn o danau gwyllt oddi tano. Medi Mawr Baelor, gan ei chwythu i fyny yn y broses. O ganlyniad, mae ei phlentyn olaf sydd wedi goroesi, y Brenin presennol Tommen yn cymryd ei fywyd ei hun ac mae'n coroni ei hun yn Frenhines y Saith Teyrnas.

Er hynny, ni all Cersei helpu ond cofio proffwydoliaeth a gafodd pan oedd hi'n iau a ddywedodd y byddai iddi fyw i weled ei thri o blant yn marw o flaen ei hnn, yr hyn sydd yn ei gwneyd yn fwy dieflig fyth wrth erlid ei gelynion. Byddai'n eithaf anodd, fodd bynnag, gan mai hi bellach yw'r fenyw sy'n ei chasáu fwyaf yn Westeros, gyda'r rhan fwyaf o'r saith teyrnas yn gwrthryfela yn erbyn yr Orsedd Haearn.

Arweiniodd ei brawd Jaime fyddin i gymryd yr awenau gan ei chynghreiriad cryfaf. rhedyn yr afon. Mae Brynden “The Blackfish” Tully, wedi marw, wedi dewis ymladd i farwolaeth yn hytrach nag ildio, tra bod ei nai Arglwydd Edmure Tully, a oedd wedi cael ei ddal yn wystl gan y Freys ers y Briodas Goch,gorchymyn i garsiwn Tully sefyll i lawr er mwyn ei wraig a'i blentyn, yr oedd Jaime wedi'u bygwth yn dreisgar pe bai Edmure yn gwrthod cydweithredu.

Mae Arya Stark wedi dychwelyd i Westeros yn benderfynol o ddial yn union am yr hyn sydd wedi digwydd i'w theulu ar ôl cwblhau ei hyfforddiant fel Dyn Di-wyneb yn Braavos. Mae'n llwyddo i ladd Walder Frey, cerddor olaf y Briodas Goch a hawliodd fywydau ei mam a'i brawd, a hefyd lladd ei ddau fab, Lothar Frey a Walder Rivers a helpodd i gyflawni'r gyflafan.

Dychwelodd Theon Greyjoy i'r Ynysoedd Haearn ar ôl helpu Sansa Stark i ddianc o Ramsay Bolton a chymeradwyo ei chwaer hynaf, Yara, fel olynydd eu tad. Fodd bynnag, mae eu hewythr Euron wedi hawlio ac ennill Gorsedd yr Halen trwy addo cynghrair â Daenerys Targaryen, y bydd yn ei ddefnyddio i orchfygu'r Saith Teyrnas.

Gan ofni am eu bywydau, mae Theon ac Yara yn dwyn cant o longau o'r afon. Fflyd Haearn gyda morwyr sy'n deyrngar iddynt ac yn teithio i Meereen i gwrdd â Daenerys a gofyn am ei chymorth. Nawr, mae gan Denaerys hefyd y Dornish a'r Tyrells ar ei hochr. Yn Dorne, mae Ellaria Sand a'r Nadroedd Tywod wedi ennill rheolaeth ar ôl llofruddio'r Tywysog Doran Martell a'i etifedd, Trystane.

Gweld hefyd:Hanes Anwaddol a Chyfoethog Sir Down

Ar y llaw arall, datganodd Cersei ryfel yn erbyn y Sands am eu llofruddiaeth o'i merch Myrcella. Ar ben hynny, yr Arglwyddes Olenna Tyrell, yr unig Tyrell sydd wedi goroesi,yn cael ei galaru gan farwolaethau ei mab, ei ŵyr, a’i hwyres, felly mae’n ymuno â lluoedd Denaerys i ddial ar ei theulu.

Yn y Gogledd, mae Jon Snow a Sansa Stark, sydd bellach wedi aduno, wedi trechu Ramsay Bolton ac adenillodd Winterfell, yn bennaf oherwydd cefnogaeth marchogion y Fro, dan arweiniad yr Arglwydd Petyr “Littlefinger” Baelish.

Nawr y tŷ hwnnw Stark sy’n rheoli’r Gogledd unwaith eto, mae arglwyddi’r Gogledd a’r Fro wedi troi at Jon a'i enwi'n Frenin newydd y Gogledd, tra bod Sansa yn gwrthod cynnig Littlefinger i'w helpu i gymryd yr Orsedd Haearn a dod yn frenhines iddo. Felly, mae’n ceisio plannu hadau diffyg ymddiriedaeth yn Sansa tuag at Jon i greu rhwyg rhwng y brodyr a chwiorydd a hawlio’r llaw uchaf yn y rhyfel.

Ar ôl darganfod ei rôl yn aberthu Shireen Baratheon i Arglwydd y Goleuni, Melisandre yn cael ei ddiswyddo o wasanaeth Jon.

Mae Samwell Tarly, Gilly, a'i mab o'r diwedd wedi cyrraedd y Citadel yn Oldtown, lle bydd Sam yn hyfforddi fel maester i gymryd lle'r ymadawedig Maester Aemon of the Night's Watch, gan obeithio ennill peth cipolwg ar y Cerddwyr Gwyn a sut i'w trechu. Fodd bynnag, mae Sam wedi mynd i ddigofaint ei dad trwy ddwyn cleddyf dur Valyrian ei deulu, Heartsbane. Rhaid i Samwell ddefnyddio'r cleddyf i ddatgelu'r cyfrinachau y tu ôl i Valyrian Steel ar gyfer y frwydr sydd ar ddod yn erbyn y meirw.

Ar draws y Môr Cul, mae Daenerys Targaryen wedi trechu'rcaethfeistri a Meibion ​​y Telynor, yn hwylio am Westeros. Gyda byddin o Unsullied, Dothrakis, a'r milwyr o House Greyjoy, House Tyrell, Dorne, a'i thair draig lawn, a chymorth Tyrion Lannister fel Llaw y Frenhines, mae Denaerys wedi dod yn rym i'w gyfrif yn y wlad. rhyfel dros yr Orsedd Haearn.

Trwy'r amser, mae Bran Stark wedi bod yn hyfforddi Beyond the Wall i ddatblygu ei allu i weld, gan ddysgu rhai cyfrinachau dinistriol yn y broses, gan gynnwys gwir rieni ei hanner brawd Jon Snow . Darganfyddir bod Jon yn fab i Lyanna Stark a'r Tywysog Rhaegar Targaryen, a fyddai'n ei wneud yn nai i Daenerys Targaryen ac yn wir hawliwr ar gyfer yr Orsedd Haearn. Cymerir Bran yn ôl i'r Mur wrth iddo baratoi ar gyfer dyfodiad Brenin y Nos.

Gwneir cynghreiriau newydd gan fod tynged y Saith Teyrnas yn gorwedd yn y fantol.

Celf yn Dynwared Bywyd

Mae cynllun Cersei i ddinistrio ei holl elynion drwy eu chwythu â thân gwyllt yn ein hatgoffa o fywyd go iawn Cynllwyn Powdwr Gwn 1605. Er bod Cersei yn llwyddiannus yn ei chynlluniau, roedd Cynllwyn y Powdwr Gwn yn ymgais lofruddiaeth aflwyddiannus yn erbyn y Brenin Iago I. gan grŵp o Gatholigion Seisnig dan arweiniad Robert Catesby.

Bwriadodd y llofruddion chwythu Tŷ'r Arglwyddi i fyny yn ystod Agoriad Gwladol y Senedd ar 5 Tachwedd 1605. Daeth y cynllun wrth i'r bobl golli gobaith o sicrhau mwy o grefyddaugoddefgarwch yn ystod teyrnasiad y Brenin Iago, felly roeddynt yn bwriadu ei ladd a gosod ei ferch naw oed, Elisabeth, yn bennaeth y wladwriaeth Gatholig.

Fodd bynnag, hysbyswyd yr awdurdodau o'r cynllwyn ymlaen llaw trwy llythyr dienw a anfonwyd at William Parker, 4ydd Barwn Monteagle, ar 26 Hydref 1605. Darganfuwyd 36 casgen o bowdr gwn. Yn ystod ymgais i ddod o hyd i'r llofruddion a'u harestio, cafodd Catesby ei saethu a'i lladd. Cafwyd wyth o'r cynllwynwyr yn euog a'u dedfrydu i gael eu crogi, eu tynnu a'u chwarteru.

Trwy gydol y sioe, sonnir yn aml am Valyrian Steel, a weithgynhyrchwyd yn Rhydd-ddaliad y Valyrian. Gwyddys bod llafnau Valyrian Steel yn ysgafnach, yn gryfach ac yn fwy craff nag unrhyw fath arall o ddur. Dim ond 227 o arfau Valyrian Steel sydd ar ôl yn Westeros, y rhan fwyaf ohonynt yn perthyn i dai bonheddig.

Mae'n ymddangos bod y disgrifiad o Valyrian Steel yn cyfateb i ddur Damascus y byd go iawn, a ddefnyddiwyd i gynhyrchu arfau yn y Dwyrain Canol sy'n dyddio'n ôl i yr 11eg ganrif. Nodweddir y ffuglen a'r byd go iawn gan eu patrymau crychdonnau unigryw.

Cast Game of Thrones

 • Mae'n ffaith adnabyddus, erbyn hyn, ymhlith cefnogwyr Game of Thrones bod Peter Dinklage oedd dewis cyntaf Martin erioed i chwarae Tyrion Lannister, yr ieuengaf a'r ffraethaf o epil Lannister. Mae'r Lannisters yn un o'r rhai cryfaf a mwyaf pwerusteuluoedd yn y deyrnas ac ar hyn o bryd nhw yw'r teulu sy'n rheoli yn Westeros.
 • Dywedir hefyd mai Sean Bean oedd yr unig ddewis i chwarae Ned Stark ar Game of Thrones, a dyna pam na fyddwch byth yn dod o hyd i unrhyw fideos clyweliad iddo ef neu Peter Dinklage, oherwydd ni fu’n rhaid iddynt erioed gael clyweliad yn y lle cyntaf.
 • Fel plant di-rif yn clyweliad ar gyfer rolau’r genhedlaeth iau ar Game of Thrones, nododd Martin fod Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) “… dyn ifanc neis iawn, swynol a chyfeillgar.” Yna anfonodd Martin lythyr at Gleeson yn dweud, “Llongyfarchiadau ar eich perfformiad gwych, mae pawb yn eich casáu.”
 • Charles Dance oedd dewis cyntaf Martin i chwarae rhan Tywin Lannister, patriarch didostur teulu Lannister.
 • Maisie Dywedir mai Williams, sy'n chwarae rhan Arya Stark, yw hoff gymeriad gwraig Martin, felly hi yw'r unig gymeriad y mae wedi addo peidio â lladd. Arya, FTW!
 • Bu Mahershala Ali, Enillydd Gwobr yr Academi, mewn clyweliad ar gyfer Tymor 2 Game of Thrones i chwarae rhan y masnachwr o Qarthian Xaro Xhoan Daxos. Dywedodd ar ei chast bron, “Roeddwn i wedi mynd i mewn ar gyfer y cyfarwyddwr castio hwn o'r blaen, ac roeddwn i'n teimlo fy mod wedi cael dau glyweliad rhyfedd arall gyda hi.”
 • Colled arall ar ran y cyfarwyddwr castio yw'r Outlander calon Sam Heughan. “Fe wnes i glyweliad ar gyfer Game of Thrones saith gwaith!” Dywedodd wrth Vulture yn 2014. “Cefais glyweliad ar gyfer Renly, Loras, rhai oaelodau Gwylfa'r Nos. A byddwn bob amser yn dod mor agos! Byddwn fel, ‘Bois, rhowch gleddyf i mi!’”
 • Proses gastio Jason Momoa oedd, efallai, y mwyaf diddorol. Llwyddodd y seren Aquaman i ennill rôl Tymor 1 Khal Drogo, trwy gymryd agwedd wahanol. “Nid yw [Drogo] yn dweud llawer,” meddai Momoa. “Felly sut ydych chi'n ei gyfleu? Does dim byd yn y sgript. Felly dywedais: ‘Mae’r syniad hwn gen i. Ydy hi'n O.K. i wneud [dawns] cyn y clyweliad?’ Ac roedden nhw fel, ‘O, siwr.’ Yna gwnes i’r Haka. Roedd yn heriol gwneud y clyweliad wedyn - ni allwn atal fy nghalon rhag curo. Y tro cyntaf i mi ei wneud, roedden nhw'n ofnus iawn. Ond wedyn roedden nhw eisiau i mi ddod yn ôl i mewn er mwyn iddyn nhw allu ei roi ar dâp.”
 • Yn ôl pob tebyg, cymerodd partner Game of Thrones Momoa, Emilia Clarke, agwedd debyg hefyd trwy ddawnsio ei ffordd trwy ei chlyweliad, gan wneud The Funky Chicken and The Robot.
 • Ynglŷn â pherfformiad y duriwr golygfa Pedro Pascal, a oedd yn chwarae rhan Oberyn Martell yn Nhymor 4, fe nathodd y rhan drwy fabwysiadu acen Ladin ei dad, sef yr hyn yr oedd y cyfarwyddwr cast yn edrych am y portread gorau o rôl y tywysog Dornish.
 • Cafodd Tamzin Merchant ei chastio i chwarae rhan Denaerys Targaryan a Jennifer Ehle yn chwarae rôl Catelyn Stark, ond ar ôl ffilmio pennod beilot drychinebus” a gafodd ei chwalu'n llwyr, sioe gyfan neu'r rhan fwyaf ohoni wedi'i hail-ddarlledu.
 • Sam Claflin (FiDatgelodd Before You a The Hunger Games) hefyd iddo gael clyweliad ar gyfer rolau Jon Snow a Viserys Targaryen

Cymeriadau Game of Thrones

Cast Game of Thrones yw'r mwyaf ar teledu a rhai o'r rhai sy'n talu uchaf hefyd. Yn 2016, fe wnaeth sawl actor aildrafod eu cytundebau a dywedir bod eu cyflogau wedi cynyddu i £2 filiwn y pennod am y ddau dymor diwethaf.

The Starks

Sean Bean fel Eddard “Ned” Stark

Roedd Ned yn bennaeth House Stark ar Game of Thrones, a'i aelodau yw'r prif gymeriadau trwy gydol y sioe gyfan. Mae’n ŵr ymroddedig i Catelyn Tully ac yn dad i Robb, Sansa, Arya, Bran a Rickon, yn ogystal â’i “fab anghyfreithlon” Jon Snow, yr oedd ei bresenoldeb bob amser yn cythruddo Catelyn, gan feddwl ei fod yn gynnyrch brad ei gŵr. Datgelwyd yn ddiweddarach mai nai Ned yw Jon, nid mab, a'i fod wedi cadw'r gyfrinach i'w amddiffyn.

Digwyddodd dienyddiad Edward oherwydd iddo fygwth datgelu anghyfreithlondeb plant Cersei Lannister, a ysgogodd hynny yn ei dro. Rhyfel y Pum Brenin rhwng Joffrey Baratheon, Robb, Renly Baratheon, Stannis Baratheon a Balon Greyjoy.

Kit Harington fel Jon Snow

Jon Snow, neu Aegon Targaryen fel yr ydym yn ei adnabod yn awr be, yn fab i Lyanna Stark (Chwaer Ned Stark) a Rhaegar Targaryen (brawd hŷn Denaerys Targaryan). Ar hyd ei oes, roedd Jon yn meddwlcrewyr o'r plot gwreiddiol yn naratif Martin, y tro hwn, gwnaeth y rhedwyr sioe benderfyniad creadigol i ymchwilio i'r anhysbys a gweithio ar lain tymor pump heb lyfr i'w hategu. Tra bod Martin yn bendant yn rhoi'r prif bwyntiau i'r rhedwyr sioe ac yn cyfrannu at ysgrifennu'r sgript, mae pwyntiau plot y tymhorau diwethaf wedi gwyro i raddau helaeth oddi wrth y llyfrau.

Beth yw plot Game of Thrones?

Mae'r gyfres deledu ddrama ffantasi yn digwydd mewn byd dychmygol lle mae nifer o deuluoedd brenhinol amlwg yn ymladd am orsedd eithaf (Yr Orsedd Haearn) o'r saith teyrnas.

Mae'r stori'n datblygu trwy lawer o gynghreiriau a brad rhwng y llu. y prif gymeriadau i gyd mewn ymdrech i ennill y brif wobr, Gorsedd Haearn y Saith Teyrnas.

Nid yn unig y mae'r teuluoedd brenhinol hyn yn ymladd yn erbyn ei gilydd, ond maent hefyd yn brwydro yn erbyn creaduriaid cyfriniol fel y White Walkers dan arweiniad Brenin y Nos. Ond nid yw pob creadur cyfriniol yn erbyn bodau dynol, gall rhai hyd yn oed gael eu dofi ganddyn nhw, fel y dreigiau.

Nawr, sut mae popeth sy'n berthnasol i hanes go iawn?

Gadewch i ni ei dorri i lawr fesul tymor .

Pa ddigwyddiadau hanesyddol a allai fod wedi ysbrydoli Game of Thrones?

Tymor 1 Game of Thrones

Roedd tymor cyntaf Game of Thrones yn cynnwys 10 pennod.<3

Mae'r stori'n cychwyn yn Saith Teyrnas Westeros lle mae mantra 'Winter is Coming' yn dal i ddod.i fod yn fab bastard i'r Arglwydd Eddard Stark o Winterfell.

Mae Jon yn ymuno â Gwyliadwriaeth y Nos ac yn codi yn y rhengoedd i gyrraedd statws yr Arglwydd Gomander. Fodd bynnag, pan fydd yn ochri â’r gwylltineb, mae dynion y Night’s Watch yn cynnal gwrthryfel ac yn ei llofruddio. Yn ddiweddarach caiff ei atgyfodi gan yr Offeiriades Goch Melisandre.

Yn ddiweddarach, caiff Jon ei ryddhau o’i addunedau Night’s Watch ac mae’n aduno â Sansa Stark i adeiladu byddin ac adennill Winterfell o House Bolton. Maent yn llwyddo i adfer goruchafiaeth House Stark dros y Gogledd gyda Jon yn cael ei ddatgan yn Frenin newydd yn y Gogledd. Wrth i fygythiad y Cerddwyr Gwyn dyfu, maen nhw'n sylweddoli bod angen ffrynt unedig arnyn nhw i wynebu'r perygl y tu hwnt i'r Mur. Maent yn dal wight ac yn mynd ag ef at y Lannisters fel prawf bod Byddin y Meirw yn real. Wedi hynny, mae Jon yn addo ei hun a'i fyddin i Daenerys Targaryen ac yn camu i lawr fel Brenin y Gogledd.

Sophie Turner fel Sansa Stark

Merch hynaf Ned a Catelyn Stark yw Sansa. Roedd ganddi berthynas bell â Jon, oherwydd dylanwad ei mam, y mae’n difaru yn ddiweddarach. Roedd Sansa yn eithaf bregus ac yn mwynhau gweithgareddau tebyg i ferched yn wahanol i'w chwaer iau Arya sy'n dipyn o tomboi. Breuddwydiodd Sansa am fod yn frenhines fel Cersei Lannister. Fodd bynnag, yn ddiweddarach un mae hi'n darganfod pa mor ddrwg yw'r Lannisters mewn gwirionedd, a daw ei bywyd yn hunllef fyw pan fydd yn briod â Ramsey Bolton.Mae hi’n llwyddo i ddianc rhag ei ​​afael gyda chymorth Theon Greyjoy, sef ffrind gorau ei brawd Robb ond oedd wedi ei fradychu yn y gorffennol. Mae hi'n aduno gyda Jon a gyda'i gilydd maent yn adennill y Gogledd.

Maisie Williams fel Arya Stark

Arya Stark yw ail ferch yr Arglwydd Eddard Stark a'r Fonesig Catelyn Stark. Roedd hi’n bresennol ar ddienyddiad anghyfiawn ei thad, a feithrinodd ei chasineb at y Lannisters ac sy’n cadw rhestr gynyddol o bobl y mae hi am ddial arnynt yn union am wneud cam â’i theulu ar ôl cael hyfforddiant fel Dyn Di-wyneb yn y House of Black and White yn Braavos. .

Yn groes i'w chwaer hŷn Sansa, mae Arya bob amser wedi dyheu am greu ei thynged ei hun yn hytrach na dod yn foneddiges yn unig a phriodi i gael dylanwad a grym. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan ryfela a hyfforddiant yn y defnydd o arfau. Hefyd yn wahanol i Sansa, mae hi'n agos at Jon, sy'n ymddangos fel yr unig un heblaw ei thad a anogodd ei diddordebau ac a roddodd ei chleddyf cyntaf iddi.

Isaac Hempstead-Wright fel Bran Stark

Mae Bran yn ail fab i'r Fonesig Catelyn a'r Arglwydd Ned Stark. Cafodd Bran ei enwi ar ôl brawd hŷn Ned, Brandon, a gafodd ei ddienyddio’n greulon gan y Mad King ynghyd â thaid tad Bran, Rickard Stark. Gwelwn Bran gyntaf yn blentyn ifanc yn breuddwydio am ddod yn farchog Gwarchodlu'r Brenin un diwrnod. Yn anffodus, ei hoff hobi o ddringo waliau oAchosodd Winterfell ei gwymp, wrth iddo weld y berthynas anghyfreithlon rhwng Cersei a Jaime Lannister ac ar ôl hynny gwthiodd yr olaf ef i lawr y wal. Nid yw Bran wedi gallu cerdded ers hynny.

Fodd bynnag, mae wedi ennill pŵer gweledigaeth, a thrwy hynny mae'n rhagweld digwyddiadau sydd ar fin digwydd ac yn ymchwilio i'r gorffennol i ddarganfod llawer o gyfrinachau, gan gynnwys gwir Jon Snow rhiant.

Y Lannisters

Lena Headey fel Cersei Lannister

Y Frenhines Cersei I Lannister yw gweddw y Brenin Robert Baratheon. Mae hi'n efaill i Jaime Lannister a chwaer hynaf Tyrion Lannister, y mae hi'n ei dirmygu oherwydd ei bod hi'n credu mai ef oedd yn gyfrifol am farwolaeth eu mam, tra mewn gwirionedd, bu farw ei mam wrth eni plant. Roedd ganddi berthynas losgachol â Jaime, sy'n dad i'w thri o blant, Joffrey, Myrcella a Tommen.

Ar ôl marwolaeth drasig ei thri phlentyn, daw Cersei yn Frenhines Westeros.

Pan oedd hi tua phymtheg oed, ymwelodd Cersei â gwrach a ragfynegodd ei dyfodol. Dywedodd na fyddai Cersei yn priodi “y Tywysog” ond “y Brenin”, a thra byddai gan y brenin ugain o blant, dim ond tri o blant a fyddai'n gwisgo coronau aur yn ogystal ag amdoau aur. Dywedodd hefyd wrth Cersei, er y byddai'n wir yn Frenhines, y byddai'n cael ei bwrw i lawr gan frenhines arall, iau a harddach.

Nikolaj Coster-Waldau fel JaimeLannister

Ser Jaime Lannister yw mab hynaf Tywin, efaill iau Cersei, a brawd hŷn Tyrion Lannister. Fel y soniasom o'r blaen, bu mewn perthynas losgachol gyda'i efaill Cersei, ac ef yw tad biolegol ei phlant.

Roedd Jaime yn rhan o Warchodlu Brenhines Aerys Targaryen (y Mad King), cyn ei drywanu yn ôl yn enwog yn ystod Sach Glaniad y Brenin, gan ennill y llysenw y Kingslayer i Jaime. Parhaodd â'i rôl o fewn Gwarchodlu'r Brenin Robert Baratheon, ac yna daeth yn Arglwydd Gomander i Joffrey a Tommen pan esgynodd y ddau i'r orsedd. Fodd bynnag, cafodd ei ddiswyddo o'r urdd llwg yn dilyn gwrthdaro â Ffydd y Saith.

Yn wahanol i Cersei, roedd Jaime bob amser yn trin Tyrion â charedigrwydd a pharch. Er y credir bod Jaime mor ddideimlad ac mor lofruddiedig â'i chwaer, ychydig o enghreifftiau sy'n profi nad yw mor ddrwg ag y mae pawb yn ei feddwl. Dywedodd y Brenin Aerys mai gorchmynion terfynol Aerys oedd i Jaime ladd ei dad, a llosgi'r ddinas gyfan a'i thrigolion â thanau gwyllt. Mae hefyd yn mynegi ei anghymeradwyaeth o sut y cafodd Ned Stark ei drin gan gyfaddef ei fod yn credu y dylai fod wedi cael cyfle.

Ar ôl esgyniad Cersei i’r Orsedd Haearn, daeth Jaime yn Gadlywydd y Lannisterbyddinoedd. Ond ar ôl gwrthdaro'n gyson â Cersei ac anghytuno â'i dulliau o reoli Westeros trwy lwybr dinistr, mae'n gadael ei safle i helpu'r Gogledd i wynebu'r Cerddwyr Gwyn.

Peter Dinklage fel Tyrion Lannister

Tyrion Lannister yw brawd ieuengaf Cersei a Jaime Lannister. Mae’n goresgyn dirnadaeth pobl ohono fel corrach, trwy ddefnyddio ei ffraethineb a’i ddeallusrwydd i oresgyn eu rhagfarn.

Oherwydd lle Jaime yn y Kingsguard, ni all etifeddu tiroedd na theitlau ei dad, gan wneud Tyrion yn etifedd ei dad; ffaith sy'n poeni eu tad yn ddirfawr.

Mae ei chipio gan Catelyn Stark am drosedd na chyflawnodd yn gwasanaethu fel un o gatalyddion Rhyfel y Pum Brenin. Mae'n llwyddo i ddianc ac yn cael ei benodi gan ei dad fel actio Hand of the King i Joffrey Baratheon. Mae’n profi ei werth trwy amddiffyn Glaniad y Brenin yn llwyddiannus yn erbyn Stannis Baratheon ym Mrwydr y Blackwater. Fodd bynnag, caiff ei ddiswyddo’n ddiweddarach i Master of Coin a’i fframio am lofruddiaeth Joffrey. Mae’n dianc i Essos ond yn cael ei ddal unwaith eto, y tro hwn gan Jorah Mormont sy’n ei ddanfon i Daenerys Targaryen ym Meereen. Mae Daenerys yn penderfynu cael ei help i adennill yr Orsedd Haearn, felly mae hi'n enwi Hand of the Queen cyn iddynt hwylio am Westeros.

Emilia Clarke fel Danaerys Targaryan

Daenerys yw plentyn ieuengaf Mad Brenin Aerys II Targaryen, aei chwaer-wraig, Rhaella. Lladdwyd ei thad gan Jaime Lannister yn ystod Glaniad y Sach y Brenin cyn iddi gael ei geni hyd yn oed. Ffodd ei mam feichiog a'i brawd Viserys i ynys Dragonstone, cartref hynafol House Targaryen, i ddianc rhag Robert Baratheon a osododd ei hun yn Frenin. Lladdwyd brawd Daenerys, Rhaegar Targaryen, yn y rhyfel gan Robert, oherwydd credai Robert ar gam fod Rhaegar wedi herwgipio ei ddyweddi Lyanna Stark, tra mewn gwirionedd, rhedodd y ddau i ffwrdd gyda'i gilydd a phriodi'n gyfrinachol ar ôl i Rhaegar ddirymu ei briodas ag Elia Martell. Arweiniodd eu hundeb at eu hunig fab, Aegon Targaryen (aka Jon Snow). Llofruddiodd lluoedd House Lannister Elia Martell, ynghyd â'i phlant, yn ystod Sach Glaniad y Brenin.

Mae Denaerys yn credu mai hi yw'r Targaryan olaf yn fyw ac felly mae'n rhaid iddi adennill yr Orsedd Haearn a gafodd ei dwyn yn anghyfiawn oddi wrth ei theulu ar ôl llofruddiaeth ei thad.

Game of Thrones Books vs Show Timeline

Fel unrhyw addasiad teledu neu ffilm, mae'r gwneuthurwyr ffilm yn cymryd rhyddid gyda'r testun gwreiddiol er mwyn ei wneud yn fwy apelgar i gynulleidfaoedd ar y sgrin. Mae'r un peth yn wir am Game of Thrones, gan fod llawer o wahaniaethau rhwng llyfrau Game of Thrones a'r rhaglen deledu.

Ydy tymhorau Game of Thrones yn cyfateb i lyfrau?

Ydy, maen nhw'n gwneud ar gyfer y rhan fwyaf. Fodd bynnag, yn nhymor 6 Game of Thrones, symudodd y sioe y tu hwnt i ddigwyddiadauy llyfrau a ysgrifennwyd gan George R.R Martin, felly nid yw’r digwyddiadau o hynny ymlaen wedi digwydd yn y llyfrau eto, neu ni fyddant yn gwneud hynny, yn dibynnu ar waith Martin sydd ar y gweill y mae’r cefnogwyr yn ei ddisgwyl yn ddiamynedd.

Beth yw’r gwahaniaethau rhwng Llyfrau Game of Thrones a'r Sioe?

 • Mae Daario Naharis yn edrych yn wahanol iawn yn y llyfrau. Mae gorfodwr y Frenhines yn cael ei orfodi i wahanu â hi wrth iddi hwylio am Westeros. Cafodd ei chwarae'n enwog gan Ed Skrein yn nhymor tri, cyn cael ei ddisodli gan Michiel Huisman (tymhorau 4 i 6), pan ddewisodd y cyn-actor rannu ffyrdd â'r sioe. Tra bod y cymeriad yn y sioe yn cael ei bortreadu fel un digon golygus a charismatig, ond hefyd yn gynnil iawn, yn y llyfrau fe'i disgrifir fel un lliwgar, gyda gwallt a dillad lliwgar. Disgrifir Daario yn y nofel “A Storm of Swords” fel un sydd â “barf trident las a glas llachar, gwallt hir, gyda mwstas aur ac un dant aur”.
 • Nid yw Sansa Stark yn mynd yn ôl i Winterfell yn y llyfrau. Hyd yn hyn, nid yw hi wedi aduno â Jon o hyd, ac nid oedd erioed yn briod â Ramsay Snow. Fodd bynnag, cyfunodd y rhedwyr ei stori â stori ei hen ffrind Jeyne Poole (yn esgusodi fel Arya Stark) sef yr un a anfonwyd i fyny North i briodi Ramsay yn y llyfrau.
 • Cymeriad y cynllunydd adnabyddus Petyr Mae “Bys Bach” Baelish yn hollol wahanol yn y llyfrau. Yn lle ei threfnu hipriodas â Ramsay Snow yn y sioe, yn y llyfrau trefnodd yr Arglwydd Petyr Baelish briodas Sansa â Ser Harry Hardyng, a elwir hefyd yn “Harry the Heir,” yn “A Feast for Crows.” Mae Harry Hardyng yn etifedd yr Eyrie y tu ôl i Robert Arryn (a enwyd yn Robin ar y sioe). Mae Littlefinger yn cyflwyno Sansa fel ei ferch bastard ac nid ei nith fel y disgrifir hi yn y sioe.
 • Mae noson briodas Denaerys a Khal Drogo yn dra gwahanol yn y llyfrau. Yn y sioe, mae noson eu priodas yn cael ei phortreadu mor dreisgar wrth i Drogo ddatgan ei rym drosti, tra yn y llyfrau mae Drogo yn hudo Denaerys ac yn gofyn am ei chaniatâd cyn gwneud unrhyw beth.
 • Y stori garu rhwng Robb Stark a'i wraig nid yw'n digwydd yn llyfrau Game of Thrones. Tra ar y sioe mae Rob yn gwrthod priodas wleidyddol â merch Walder Frey, ac yn hytrach yn priodi Talisa am gariad, yn y llyfrau mae’n priodi Jeyne Westerling yn “A Storm of Swords”, merch o dŷ hynafol yn y Westerlands y mae ei theulu yn tyngu llw i House Lannister, oherwydd eu bod wedi treulio noson gyda'i gilydd ac mae'n credu mai dyna'r peth iawn i'w wneud. Wedi i'r newyddion am y briodas dorri allan, mae'n colli parch y Gogleddwyr am briodi'r gelyn ac mae hefyd yn ennyn casineb House Frey. Mae Jeyne yn goroesi’r Briodas Goch gan ei bod yn ofni digofaint Walder Frey a dewisodd beidio â bod yn bresennol.
 • Yn Game of Thrones, mae Aegon Targaryan arall, nidJon Snow. Pan fydd Tyrion yn dianc o Glaniad y Brenin i osgoi erledigaeth ar ôl lladd ei dad, mae'n cychwyn am Meereen gyda nifer o gymdeithion teithiol, gan gynnwys bachgen ifanc, a drodd yn ddiweddarach i fod yn Aegon Targaryen, mab Rhaegar Targaryen, gan ei wneud yn nai Daenerys - y etifedd gorsedd Westeros.
 • Roedd gan Robb Stark berthynas reit dda â’i “frawd” Jon, a ysgogodd hynny i geisio ei gyfreithloni cyn ei farwolaeth, mewn ymdrech i gadw’r Gogledd allan o ddwylo o'r Starks. Fodd bynnag, ar y sioe, pan fydd Robb yn dod â'r syniad i fyny, mae ei fam yn gwrthod yn chwyrn.
 • Un o'r prif resymau gan Tyrion i ffieiddio ei dad yw iddo ddarganfod bod ei gariad Shae wedi bod yn cael perthynas gyda'r Lannister patriarch, felly mae'n ei lladd hi hefyd. Roedd yn drobwynt dinistriol i gymeriad Tyrion ar y sioe, ond yn y llyfrau, ni smaliodd Shae ei fod yn caru Tyrion o gwbl ac yr oedd gydag ef yn unig am ei gyfoeth a'i statws.
 • Mae Tyrion Lannister eisoes yn wallgof fel asgellwr. am ei dwarfism ar y sioe, ond yn y llyfrau, ei fod mewn gwirionedd yn eithaf anffurfiedig yn ogystal. Fe'i disgrifir fel un â choesau crebachlyd, talcen chwyddedig, wyneb gwasgu yn ei wyneb, ffon wag, ac wyneb anffurf ar ôl Brwydr Blackwater Bay, lle mae'n colli rhan o'i drwyn.

Cwestiynau Cyffredin am Game of Thrones

Sut alla i wylio Penodau Game of Thrones?

Gêm oThrones yn darlledu ar rwydwaith cebl America HBO ar ddydd Sul. Bydd wythfed a thymor olaf y sioe yn cael ei darlledu ar 14 Ebrill.

Ai Tymor 8 yw'r olaf o Game of Thrones?

Ydy, mae.

A fydd yna sgil-gynhyrchiad Game of Thrones?

Ydy, mae nifer o sgil-effeithiau yn y gwaith ar hyn o bryd. Mae prequel, o bosibl o'r enw The Long Night, wedi'i gynllunio ar gyfer y sioe ac mae'r cast eisoes wedi'i ddewis. Y cyfan rydyn ni'n ei wybod yw y bydd yn digwydd filoedd o flynyddoedd cyn digwyddiadau Game of Thrones, gan groniclo disgyniad y byd o Oes Aur yr Arwyr i'w awr dywyllaf. Dywedir hefyd y gallai newid cysyniadau cefnogwyr o'r hyn y credent oedd yn wir am darddiad y Cerddwyr Gwyn a hanes Westeros.

Yr hyn a wyddom yw bod Oes yr Arwyr 8,000 o flynyddoedd ynghynt. digwyddiadau Game of Thrones. Amharwyd arno gan aeaf creulon o’r enw Y Noson Hir a dyfodd hyd yn oed yn fwy dinistriol pan gyrhaeddodd y White Walkers Westeros am y tro cyntaf. Yn y diwedd fe'u trechwyd gan rywun o'r enw Arwr Olaf ynghyd â Phlant y Goedwig.

Mae'r cast a ddewiswyd eisoes yn cynnwys Naomi Watts a Josh Whitehouse, ochr yn ochr â Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, a Toby Regbo.

Pryd fydd y Game of Thrones Prequel yn cael ei ryddhau?

Yn anffodus, does dim newyddion prydailadrodd gan nifer o gymeriadau. Deallwn fod y Saith Teyrnas wedi bod yn mynd trwy haf hir, yn ôl pob tebyg yn dynodi modicum o heddwch, a bod y gaeaf yn agosáu, sy'n golygu bod helynt ar fin bragu. Mae hyd yn oed y tywydd yn y sioe yn cael eu hysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn. Yn Ewrop yr Oesoedd Canol, yn ystod cyfnod a elwir yn Gynnes Canoloesol, roedd y tymheredd 2 radd Celsius yn uwch nag ydyn nhw heddiw. Fodd bynnag, dilynwyd y cyfnod hwnnw gan Oes yr Iâ Fach, a ddinistriodd gynaeafau a dod â'r newyn mwyaf yn hanes Ewrop.

Yn Game of Thrones, mae'n ymddangos mai'r Arglwydd Eddard Stark yw ein prif gymeriad, dyn â chryfder a moesau. Ef yw cyfrinachwr clos y Brenin Robert Baratheon, y dysgwn iddo dyfu i fyny gydag ef ac a oedd mewn cariad â chwaer Eddard, Lyanna, a oedd drwyddo i gael ei herwgipio gan Rhaegar Targaryen, a ysgogodd Gwrthryfel Robert a’i glanio ar yr Orsedd Haearn. Mae stori Lyanna yn hynod debyg i herwgipio Lucretia, gwraig Rufeinig a gymerwyd gan y Brenin Etrwsgaidd. Mae ei geiriau olaf hi hyd yn oed yn debyg i eiriau Lyanna fel y dywedodd Lucretia, “Addaw i mi dy air difrifol, nad yw'r godinebwr yn mynd heb gosb”, tra bod Lyanna yn siarad â'i brawd Ned ar ei gwely angau gan ofyn iddo, “Rho dy air i mi, Ned”.

Wrth i Ned Stark helpu Robert yn ystod y gwrthryfel, mae’n gwneud synnwyr i’r ddau dyfu’n weddol agos, ond fel mae’r Brenin Robert yn gofyn i ArglwyddStark i wasanaethu fel Llaw y Brenin. Mae Ned yn amau ​​bod Llaw y Brenin blaenorol, ei fentor Jon Arryn wedi'i lofruddio, felly mae'n derbyn cynnig Robert i ymchwilio ymhellach i'r mater.

Yn Essos, cyfandir dwyreiniol y Saith Teyrnas, mae helynt yn wir yn bragu fel mae plant House Targaryen, Viserys a Denaerys, a ddinistriodd Robert i hawlio'r orsedd, yn cynllwynio i ddychwelyd i adennill eu 'hawl gyfreithlon' i'r orsedd. Gan fod cynghreiriau yn bwysig o ran cynlluniau gwleidyddol, mae Viserys Targaryen yn trefnu priodas ei chwaer Daenerys â Khal Drogo, arweinydd rhyfelwyr Dothraki er mwyn ennill ei gefnogaeth a gwarantu cymorth rhyfelwyr enwog Dothraki yn ei gynlluniau i adennill. yr Orsedd Haearn. Fodd bynnag, pan ddaw’n amlwg fod Viserys yn mynd yn rhy farus a’i ofynion yn mynd yn fwyfwy gwarthus, mae Khal Drogo wedi cael llond bol ac yn y diwedd yn arllwys aur tawdd ar ei ben i roi ei “goron” iddo.

Y nid yw'r stori ymhell o ddigwyddiad tebyg a ddigwyddodd mewn bywyd go iawn.

Methodd Marcus Licinius Crassus, cadfridog Rhufeinig a noddwr Julius Caesar, a choncro Parthia (Iran heddiw) a bu farw yn ystod y Frwydr o Carrhae, nid fel y mae y rhan fwyaf o gadfridogion y Rhufeiniaid yn marw mewn brwydr fodd bynnag wrth i'r Parthiaid dywallt aur tawdd i'w wddf fel cosb am ei drachwant.

The Night's Watch is Real?

Yna symudwn ymhellach i'r Gogledd ,lle mae brodyr llwg y Night's Watch yn gwarchod y Mur ar ffiniau'r Teyrnasoedd, a fu'n eu hamddiffyn am filoedd o flynyddoedd rhag ymosodiadau'r gwylltfilod a bygythiadau peryglus posibl eraill.

Stori'r Mur mewn Gêm Nid yw of Thrones hefyd yn bell i ffwrdd o'r hyn a ddigwyddodd mewn bywyd go iawn. Os awn yn ôl mewn amser i'r Ymerodraeth Rufeinig a'i goresgyniad o Ynysoedd Prydain yn 43 CE, mewn gwirionedd fe adeiladon nhw wal i'w hamddiffyn rhag y llwythau sydd ymhellach i fyny'r Gogledd, tua lle mae'r Alban heddiw. Mur Hadrian oedd yr enw ar y mur, ac, yn debyg iawn i ddigwyddiadau Game of Thrones, roedd y gwŷr a wasanaethai wrth y mur yn isel eu statws ac yn cael eu gwahardd rhag cymryd gwragedd na dal tiroedd.

Pan oedd y Rhufeiniaid o'r diwedd ildiodd eu hawliad dros Brydain yn 410 OG, a disodlwyd hwy gan yr Eingl-Sacsoniaid a sefydlodd Saith Teyrnasoedd yn eu tro.

Mae'n gwbl amlwg mai'r Eingl-Sacsoniaid oedd sail yr Andaliaid, a oresgynnodd Westeros o cyfandir Essos a ffurfio Saith Teyrnasoedd.

Ymhellach, mae rhai wedi tynnu cymariaethau rhwng Willian y Concwerwr, bastard Dug Normandi a oresgynnodd Loegr ac a deyrnasodd dros y Saith Teyrnas yn 1066, ac Aegon a gymerodd drosodd Westeros a sefydlu Brenhinllin Targaryen.

Rhyfel y Rhosynnau

Tynnodd George R.R Matin ar lawer o ddigwyddiadau hanesyddol fel sail i ddigwyddiadau yn llyfrau Game of Thrones. Y mwyafamlwg ohonynt oedd Rhyfel y Rhosynnau, rhyfel cartrefol a fu rhwng y Lancasters (h.y. Lannisters) a'r Iorciaid (h.y. Starks), y ddau ohonynt am gymryd eu hawl dros orsedd Lloegr.

Tra bod y ddau deulu yn dod o un gangen frenhinol: Tŷ'r Plantagenet, ymladdodd y ddau dant ac ewinedd i ennill dros y llall ac ennill y pŵer eithaf. Digwyddodd y gwrthdaro rhwng 1455 a 1487, gan ddod â llinellau gwrywaidd y ddau deulu i ben i bob pwrpas.

Sut mae popeth sy'n berthnasol i Game of Thrones?

Yn Game of Thrones, mae Robert Baratheon yn dinistrio'r Mad Y Brenin Aerys II Targaryen y credwyd iddo golli ei synnwyr yn llwyr ac a ddaeth yn anaddas i reoli.

Digwyddodd yr un peth ag y dechreuodd Rhyfel y Rhosynnau. Y gred oedd bod y Brenin Harri VI yn mynd yn wan ac yn colli ei alluoedd meddyliol hefyd, ac felly dechreuodd y diddordeb yn hawl Richard o Efrog i’r orsedd. Ni helpodd ychwaith fod gwraig Harri, Margaret o Anjou, yn cymryd drosodd y cyfrifoldebau o reoli’r deyrnas wrth i’w gŵr dyfu’n wannach, sy’n dod â ni at gymhariaeth rhwng Margaret o Anjou a Cersei Lannister, gwraig Robert Baratheon, sy’n gynllwyngar ac yn ystrywgar. y frenhines yn benderfynol o danseilio rheolaeth ei gŵr.

Unodd priodas Cersei â Robert Baratheon House Lannister a House Baratheon, tra daeth priodas Margaret â Harri VI â heddwch i Loegr a Ffrainc. Eutebygrwydd yw'r modd yr oedd y ddau yn rheoli pan na allai eu gwŷr, a'r ddau yn brwydro yn erbyn sibrydion am gyfreithlondeb eu plant, yr oedd gan y ddau feibion ​​treisgar, a chollodd y ddau eu meibion ​​mewn ffyrdd erchyll.

Os nad oedd hynny'n ddigon o tebygrwydd rhwng hanes a Game of Thrones, daeth Harri hefyd â Richard o Efrog yn ôl o Iwerddon a'i benodi'n Arglwydd Amddiffynnydd y Deyrnas (Llaw'r Brenin yn y bôn), a dyna'n union a gymerodd le rhwng Robert Baratheon ac Eddard Stark.<3

Hefyd fel y sioe, gan nad oedd Margaret o Anjou a Richard o Efrog erioed wedi gweld llygad i lygad, yn union fel yr Arglwydd Stark a Cersei Lannister, tyfodd materion yn fwyfwy cymhleth. Tynnodd y Brenin Harri safle Richard i ffwrdd, gan ei annog i ddechrau gwrthryfel yn union fel y ceisiodd Ned gipio’r gorseddau oddi wrth Joffrey Baratheon. Yn anffodus, lladdwyd Richard o Efrog a Ned Stark trwy ddienyddio.

Mae Robert Baratheon hefyd i'w weld yn debyg iawn i Edward IV, a ddisgynnodd fel Robert i mewn i ddibeniad yn rhan olaf ei fywyd ac a laddwyd hefyd mewn damwain hela.

Ar ôl marwolaeth Ned Stark, cyhoeddir ei fab Robb yn Frenin y Gogledd, yn debyg iawn i Edward, mab Richard o Iorc.

Gêm of Thrones
Richard III Stannis Baratheon
Edward York Robb Stark
Elizabeth Woodville Talisa Stark
Joffrey Baratheon
Henry Tudor Denaerys Targaryan
Richard the Lionheart Renly Baratheon
9> Bywyd Go Iawn
Game of Thrones
Brenin Harri VI/ Edward IV Robert Baratheon
Brenin Harri VI Brenin Gwallgof Aerys IIbydd y prequel yn dechrau ffilmio, bydd llawer llai yn cael ei ryddhau. Dywedodd Llywydd rhaglennu HBO, Casey Bloys, wrth banel Cymdeithas y Beirniaid Teledu yn 2017, “Y brif flaenoriaeth yn hyn oll yw tymor olaf Game of Thrones ... dydw i ddim eisiau gwneud unrhyw beth gyda sgil-off neu unrhyw beth. yn tynnu sylw oddi wrth hynny.”

Edrychwch yn ôl yma wrth i Dymor 8 Game of Thrones ddarlledu ar Ebrill 14eg i gael ein golwg fanwl ar yr hanes a ysbrydolodd y saga fwyaf epig ar y teledu!<17

Darlleniadau teilwng eraill a allai fod o ddiddordeb i chi:

Canllaw i Leoliadau Ffilmio Game of Thrones yn Iwerddon
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.