Barbie: Lleoliadau Ffilmio Syfrdanol y Fflic Pinc Hir Disgwyliedig

Barbie: Lleoliadau Ffilmio Syfrdanol y Fflic Pinc Hir Disgwyliedig
John Graves

Ers rhyddhau trelar swyddogol y ffilm hirddisgwyliedig Barbie , mae'r byd yn cyfrif i lawr i 21 Gorffennaf. Ydych chi'n barod i ddod yn Ferch Barbie yr haf hwn?

Ers ei chreu 60 mlynedd yn ôl, mae Barbie wedi dod yn fwy na thegan yn unig. Gyda'i harddwch di-ffael a'i gwisgoedd lluniaidd, ffasiynol gyda'r llofnod Barbie, mae hi wedi dod yn ffigwr eiconig, yn symbol o berffeithrwydd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau o ferched ifanc ledled y byd, gan wneud y ffilm Barbie newydd yn ddigwyddiad sinematig y bu disgwyl mawr amdano. .

Mae trelar ffilm Barbie yn addo gwledd weledol i'r llygaid; Mae gwneuthurwyr ffilm Barbie wedi plethu ynghyd dapestri o leoliadau ffilmio hudolus a fydd yn cludo'r gynulleidfa i deyrnasoedd rhyfeddol o fyd Barbie pinc lliw candi i strydoedd bywiog a bywiog Los Angeles.

Os nad ydych wedi gweld y rhaghysbyseb eto, gwyliwch isod am gipolwg o'r hyn sydd ar y gweill.

Dyma drosolwg cyflym o'r plot, y cast a'r cyfarwyddo cyn ymgolli yng ngosodiad y ffilm.

Y Plot

“Dwi'n ferch Barbie mewn byd Barbie! Bywyd mewn plastig, mae'n ffantastig! Dewch ymlaen, Barbie, gadewch i ni barti!

Mae geiriau cân eiconig Aqua wedi cael eu hysgythru am byth yn ein meddyliau a'n heneidiau, ac yn y ffilm dechrau yn adfywio'r naws gyda golwg fwy modern ar ein hoff arwres blastig.

Mae'r rhaghysbyseb yn dechrau gyda Margot Robbie,Mae Parc Sglefrio Fenis yn gyfleuster cyhoeddus a ystyrir yn fan geni sglefrfyrddio modern ac mae'n cyfrannu'n sylweddol at ddatblygiad y gamp.

Datblygodd sglefrfyrddio i ddechrau yn y 1940au, ond dechreuodd y gamp flodeuo yn y 70au pan adawodd sychder Draeth Fenis wedi'i ysgythru â phyllau gwag. Defnyddiodd sglefrfyrddwyr y pyllau hyn fel eu meysydd chwarae hyfforddi - prawf byw o ddod o hyd i gyfleoedd mewn problemau. Yn gynnar yn y 2000au y dechreuodd sglefrfyrddwyr lleol, dan arweiniad Jesse Martinez, y gwaith o adeiladu'r parc sglefrio.

Os yw'r parc yn rhy heriol i'ch lefelau sgiliau, gallwch wylio'r sglefrfyrddwyr arbenigol a'r beicwyr BMX yn arddangos eu doniau a perfformio celf. Paratowch eich hun i gael eich syfrdanu gan eu triciau a'u symudiadau.

Campfa Awyr Agored Muscle Beach yw'r cartref ar gyfer adeiladu corff. Fe'i hystyrir yn fan geni rhai o'r adeiladwyr corff mwyaf adnabyddus, gan gynnwys Franco Columbu ac Arnold Schwarzenegger. Gallwch naill ai weithio allan i guriadau'r gerddoriaeth rap bygythiol neu dim ond bod yn wyliwr sy'n dyst i gampau trawiadol o gryfder ac ystwythder, lle mae corfflunwyr yn perfformio arferion syfrdanol.

Archwilio Camlesi Fenis

Barbie: Lleoliadau Ffilmio Syfrdanol y Fflic Pinc Hir Ddisgwyliedig 12

Mentrwch i ffwrdd o'r traeth a darganfod Camlesi Fenis swynol. Mae'r campwaith pensaernïol hwn yn talu teyrnged i'w enw yn yr Eidal. I ddechrauWedi’u dylunio gan yr Abad Kinney, mae’r camlesi artiffisial hyn yn cynnig dihangfa dawel o olygfa fywiog y traeth. Mae arnofio ar hyd y camlesi prydferth yn rhaid ei wneud. Gallwch rentu canŵ neu drefnu taith breifat. Edmygwch y cartrefi a'r gerddi modernaidd hardd sy'n swatio ynghanol y camlesi, a mwynhewch awyrgylch tawel y berl gudd hon.

Ymunwch â'r Bwyd Lleol

Gadewch i'ch blasbwyntiau parti gyda'r holl fwydydd blasus o lorïau bwyd, caffis glan môr a bwytai ffasiynol ar hyd y llwybr pren. Gan fod y traeth yn bot toddi o wahanol ddiwylliannau, byddwch yn baglu ar olygfa goginiol amrywiol.

Yr hyn sydd mor ddiddorol yw digwyddiad Food Trucks Galore ar ddydd Gwener cyntaf pob mis ar Abbot Kinney Boulevard yn Fenis. Pobl sy'n hoff o fwyd, mae'r digwyddiad hwn yn barti i'ch taflod! Wrth i chi gerdded i lawr y rhodfa, cymerwch ychydig o frathiadau a danteithion. Mae'r bwydlenni a'r tryciau'n newid yn fisol, felly disgwyliwch anturiaethau newydd i'ch blasbwyntiau bob tro.

Triniwch Eich Llygaid i'r Tŷ Teils Mosaig Addurnedig Gloyw

Os ydych chi'n llwydfelyn celf, ffotograffydd neu yn syml, mwynhewch bopeth sy'n rhyfedd a newydd, byddech am fynychu'r Mosaic Tile House. Wedi'i leoli ar Palms Boulevard, mae'n gampwaith celf werin amryliw un-o-fath.

I ddechrau, roedd yn dŷ diflas, difywyd a brynwyd yn y 1940au gan gwpl cariadus, Cheri Pann a Gonzalo Duran, a oedd yn digwydd bod yn artistiaid. Gyda'u cariada chreadigedd y tu allan i'r byd hwn, fe'i trawsffurfiwyd yn gampwaith artistig enfawr, yn gorchuddio pob modfedd mewn teils mosaig lliwgar, bywiog. Dechreuodd y cwpl o'r ystafell ymolchi a chropian yn araf i'r ystafelloedd, y waliau a'r cypyrddau nes bod y tŷ cyfan wedi'i orchuddio â mosaigau lliw-popio. Bydd y daith yn ddim llai na syfrdanol. Dim ond ar ddydd Sadwrn y mae'r teithiau cerdded trwodd i'r tŷ ar agor ac mae angen archebu lle ar-lein, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu ymlaen llaw.

Yn gryno, mae un peth rydyn ni'n siŵr ohono yr haf hwn. Bydd y ffilm Barbie yn bendant yn boblogaidd iawn! Paratowch eich hun am brofiad sinematig sy'n addo newid gosodiadau o fyd hudolus, pinc, hudolus gyda glannau pinc i strydoedd bywiog a thraethau tywodlyd euraidd LA gyda'i gyfuniad unigryw o gelfyddydau, diwylliant ac adloniant bywiog. Felly marciwch eich calendrau ar gyfer 21 Gorffennaf a pharatowch i ddawnsio a breuddwydio gyda Barbie!

fel Barbie, yn gwahodd Ryan Gosling, Ken, ar gyfer parti blowout enfawr yn y byd Barbie hudolus, bywiog pinc, lle gwelwn hefyd fersiynau eraill o Barbie a Ken. Dylai'r ychydig eiliadau sy'n arddangos y golygfeydd hudolus, pinc-bomio ym myd Barbie eich gadael wedi'ch swyno a'ch swyno.

O bartïon disglair i gestyll breuddwydiol, mae byw mewn byd Barbie yn ffantasi wedi'i gwireddu lle mae popeth yn fanwl gywir. perffaith. Gyda'r ychydig olygfeydd cyntaf, byddwch yn cofleidio hiraeth ac yn ail-fyw hud plentyndod pan nad oedd y dychymyg yn gwybod unrhyw derfynau a bod breuddwydion mor ddiriaethol â'r ddol yn eich dwylo.

Fodd bynnag, gall y pwysau i gynnal perffeithrwydd arwain at

Gweld hefyd: Prifddinas Ewrop, Brwsel: Atyniadau, Bwytai a Gwestai o'r Radd Flaenaf1>argyfwng dirfodol ac ymdeimlad o wacter. Wrth i'r trelar fynd yn ei flaen, gwelwn Barbie yn cael ei gorfodi i adael ei byd hudolus am fod yn ddol lai na pherffaith i gychwyn ar daith wefreiddiol i'r byd dynol i chwilio am hapusrwydd a hunan-bwrpas. Unwaith eto, byddwn yn gweld sut mae Barbie bob amser wedi bod yn fwy na dim ond wyneb hardd. Mae hi'n ymgorffori ysbryd gwytnwch, chwilfrydedd a di-ofn, gan ddadorchuddio ei chryfderau mewnol ar ei thaith.

Y Cast

Mae'r ffilm yn cynnwys cast enfawr, llawn sêr. gan Margot Robbie a Ryan Gosling. Byddwn hefyd yn gweld Will Ferrell, sy'n adnabyddus am ei ddawn ddigrif, a fydd yn chwarae rhan Prif Swyddog Gweithredol Mattel, y cwmni teganau sy'n gweithgynhyrchu doliau Barbie. Actorion amlwg eraillcynnwys Emma Mackey, Simu Liu, Michael Cera, Kate McKinnon, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Nicola Coughlan, Rhea Perlman, a llawer mwy. Yn onest, ni allwn aros i weld yr holl ryngweithio rhwng y sêr a'u cymeriadau!

Cafodd y Cyfarwyddo

Barbie ei gyd-ysgrifennu gan y dawnus Greta Gerwig ac enwebai Oscar Noah Baumbach a chyfarwyddwyd gan Gerwig. Gyda Gerwig wrth y llyw, mae'r ffilm yn argoeli i fod ag ymyl ffeministaidd ac yn cario neges o rymuso merched, gan amlygu'r syniad y gall merched freuddwydio a chyflawni unrhyw beth.

Mewn cyfweliad â Vogue , awgrymodd Margot Robbie y byddai'r ffilm yn herio disgwyliadau ac yn herio rhagdybiaethau am gymeriad Barbie. Cydnabu fod ffilmiau Barbie fel arfer yn cynnwys syniadau rhagfarnllyd rhagdybiedig. Ac eto, gyda chyfraniad Gerwig, mae'r ffilm eisoes wedi tanio dirgelwch a newid canfyddiadau.

Gweld hefyd: Gwyliau Jamaica: Canllaw i'r 5 Prif Gyrchfan a'r Pethau Gorau i'w Gwneud

Y Lleoliadau Ffilmio

Gadewch inni blymio'n ddyfnach i ble yn union Barbie daliwyd hud ar gamera a'r lleoliadau ffilmio hudolus a ddaeth â stori ein dol annwyl yn fyw. Dechreuodd saethu Barbie ym mis Mawrth 2022 ar safle Warner Bros. Studios, Leavesden, yn y DU. Ailddechreuodd y saethu yn Los Angeles, California, UDA a daeth i ben ym mis Gorffennaf 2022. Mae dwy o ddinasoedd mwyaf cyffrous y byd wedi uno i greu campwaith sinematig.

WarnerBros. Studios, Leavesden, DU

Mae ffilmio ar y set Barbie wedi cychwyn yma. Byd delweddaeth a gynhyrchir gan gyfrifiadur (CGI) yw Barbie Land a grëwyd yn Stiwdios Warner Bros. (WB). Wedi'i leoli yn Watford, Swydd Hertford, yn Ne-ddwyrain Lloegr, mae Leavesden Studios, sy'n eiddo i Warner Bros., yn gyfadeilad cyfryngau ffilm a drawsnewidiwyd o Faes Awyr hanesyddol Leavesden, ffatri awyrennau a ddefnyddiwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae'r stiwdios yn cynnig llawer iawn o waith. gofod hyblyg, gan gynnwys camau ac ôl-groniad helaeth yn rhychwantu 32 hectar; mae'r lleoliad yn darparu gorwel di-dor sy'n ddelfrydol ar gyfer setiau allanol. Ar ôl gwaith adnewyddu sylweddol a gostiodd dros £110 miliwn, mae’r stiwdios bellach yn cael eu hystyried yn un o’r cyfleusterau gwneud ffilmiau mwyaf a mwyaf datblygedig yn dechnolegol yn fyd-eang.

Tra bod Warner Bros. yn berchen ar y stiwdios, maent hefyd ar gael i’w rhentu i gynyrchiadau eraill . Roedd y stiwdio yn gartref i saethu'r Charlie and the Chocolate Factory oesol. Yn ogystal, mae'r wefan yn cynnwys atyniad cyhoeddus poblogaidd o'r enw Warner Bros. Studio Tour Llundain – The Making of Harry Potter , sy'n croesawu miloedd o ymwelwyr bob dydd.

Los Angeles

Barbie: Lleoliadau Ffilmio Syfrdanol y Fflic Pinc Hir Ddisgwyliedig 7

Ym mis Mehefin 2022, roedd Margot Robbie a Ryan Gosling yn saethu ar y set yn Los Angeles gwisgo gwallt melyn cannydd cyfatebol, gwisgoedd gorllewinol, pinc ar gyfer Barbie a du ar gyferKen, esgidiau cowboi sawdl wen a hetiau cowboi gwyn.

Gwelwyd hyd yn oed Will Ferrell hefyd yn gwisgo esgidiau rholio gyda chrys pinc, tei pinc a chombo siwt ddu yn ystod y saethu yn Los Angeles. Datgelodd ffotograff grŵp o ddynion, gan gynnwys Ferrell, yn sglefrio gyda'i gilydd, yng nghwmni'r digrifwr Prydeinig Jamie Demetriou a'r actor Connor Swindells.

Dyma rai o'r mannau y gwelwyd yr actorion ynddynt:

The Regency Village Movie Theatre, Los Angeles, California

The Regency Village Movie Theatre, a leolir yn Westwood Village yn UCLA yn Los Angeles, California, yn fan ffilmio amlwg a welir yn y Ffilm Barbie , lle mae Barbie yn cerdded heibio.

Mae'r theatr wedi bod yn gyrchfan eiconig ar gyfer premières ffilm, gwyliau ffilm, a digwyddiadau carped coch, diolch i'w phensaernïaeth fawreddog a'i chynllun art deco. Mae wedi cael sylw mewn nifer o sioeau teledu a ffilmiau ysgubol, gan gynnwys Once Upon a Time in Hollywood , gyda Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, a Margot Robbie yn serennu. Mae hanes cyfoethog y theatr a'i lleoliad canolog yn ei gwneud yn ddewis ffafriol i wneuthurwyr ffilmiau Hollywood.

Gallwch archwilio'r theatr, dysgu am ei gwaddol ffilmio, a dychmygu'ch hun yn cerdded yr un carped coch â sêr enwog, lle gallwch weld hudoliaeth a chyffro'r diwydiant ffilm.

Venice Beach, Los Angeles, California

Barbie: The StunningLleoliadau Ffilmio'r Fflic Pinc Hir Disgwyliedig 8

Ar ôl gwylio'r rhaghysbyseb, rydym i gyd wedi gweld Ryan Gosling a'r lliw platinwm Margot Robbie yn sglefrio mewn gwisgoedd seicedelig neon, ynghyd â fisorau. Roedd eu gwisgoedd yn drawiadol o ddal y llygad, ac roedd ganddynt esgidiau sglefrio melyn neon, gêr amddiffynnol neon, pecyn ffani neon ar gyfer Gosling a chlustdlysau cylch neon ar gyfer Robbie. Yn yr olygfa hon, rydym yn gwybod bod saethu Barbie wedi gwneud ei ffordd i Draeth Fenis byd-enwog bywiog yn Los Angeles, California.

Gyda'i llwybr pren eclectig, glannau tywodlyd, ac ystod amrywiol o weithgareddau, Traeth Fenis, dwylo i lawr, wedi cynnig set saethu gyffrous ar gyfer y cast a'r criw. Yn yr olygfa, roedd Barbie a Ken yn gwenu, wedi’u swyno gan y “byd go iawn”, yn meddwl tybed pam roedd pobl yn syllu arnyn nhw wrth iddyn nhw rolio i lawr llwybr pren Fenis.

Digwyddodd cyd-ddigwyddiad ffodus yn ystod y ffilmio yn The Venice Hotel, a leolir yn Rhodfa Fenis a Westminster Ave. Roedd y gwesty yn digwydd bod yn cynnal llif byw, ac o ganlyniad, darlledwyd y broses ffilmio. Mae'r fideo llif byw yn arddangos eiliadau wrth i'r tîm cynhyrchu weithio ei hud, gan ganiatáu i wylwyr ymgolli yn yr egni y tu ôl i'r llenni yn agos. Mae’r ffilm hudolus yn amlygu awyrgylch eiconig unigryw ac ysbryd artistig Fenis, gan ei wneud yn brofiad deniadol i’r rhai sydd â diddordeb yn ydiwydiant ffilm.

Ar Gyfer Bywyd Go Iawn Barbies and Kens: Y Pethau Gorau i'w Gwneud yn Fenis, Los Angeles

Sefydlwyd Fenis gan yr Abad Kinney ym 1905 fel cyrchfan glan môr tref. Parhaodd yn ddinas annibynnol nes iddi gael ei chyfeddiannu gan Los Angeles yn 1926. Nawr, mae Fenis yn gymdogaeth arfordirol fywiog yn Los Angeles, yn cynnig cymysgedd o ardaloedd masnachol uwchraddol a phocedi preswyl.

Os ydych yn Los Angeles, dylech fanteisio ar y curiad egni bywiog yng nghymdogaeth Fenis. Gadewch inni dynnu sylw at rai tirnodau a gweithgareddau enwog i fwynhau yn Fenis.

Cusanwch ar Draeth Fenis yn y Môr Tawel

Barbie: Y Lleoliadau Ffilmio Syfrdanol o'r Fflic Pinc Hir Ddisgwyliedig 9

Y pethau cyntaf yn gyntaf: ewch i Draeth Fenis. Dewch o hyd i lecyn ar y traeth, gosodwch eich tywel ar ei draethlin dywodlyd newydd, mwynhewch haul California ac ymlaciwch. Ymlaciwch wrth i chi fwynhau awel y cefnfor yn cosi blaen eich trwyn ac yn brwsio trwy'ch gwallt. Ymgollwch i olygfeydd panoramig y gorwel ar y Môr Tawel.

Cymerwch sblash adfywiol yn y cefnfor oer, chwaraewch bêl-foli traeth gyda'ch cymdeithion teithio, neu mwynhewch sesiwn heddychlon o gribo ar hyd ymyl y dŵr. Ar gyfer rhuthr adrenalin, beth am gymryd eich gwers syrffio gyntaf? Gyda dosbarthiadau syrffio lluosog a hyfforddwyr ar y traeth, byddwch yn bendant yn ychwanegu gweithgaredd llofnod at eichteithlen.

Mae bron i 28,000 i 30,000 o bobl yn ymweld ag ef bob dydd, ac mae Traeth Fenis eiconig yn un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd yr ardal. Felly, mae'r Adran Hamdden a Pharciau yn ei reoli ac yn trefnu ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys pêl-fasged, tennis padlo a thwrnameintiau pêl-law ar y traeth. Mae'r traeth hefyd yn cynnwys pier pysgota a dwy ardal chwarae i blant. Mae’r cyfleusterau hyn, sy’n agored i’r cyhoedd yn ddyddiol, yn cyffroi pob ymwelydd diwylliannol amrywiol.

Mae apêl Traeth Fenis hefyd yn ymestyn i’r diwydiant ffilm, gyda chynyrchiadau’n aml yn dewis y lleoliad hynod fywiog hwn ar gyfer saethu. Trwy gydol y flwyddyn, mae gwneuthurwyr ffilm yn manteisio ar y cyrtiau chwaraeon, y plaza sglefrio, y pier, y darn o'r traeth newydd a'r cyfleusterau eraill a gynigir gan Draeth Fenis i ddod â'u gweledigaeth yn fyw.

Cerdded ar hyd Llwybr Pren Traeth Fenis

Barbie: Lleoliadau Ffilmio Syfrdanol y Fflic Pinc Hir Ddisgwyliedig 10

Un o’r profiadau hanfodol ar Draeth Fenis yw mynd am dro ar hyd llwybr pren enwog Traeth Fenis, sydd hefyd yn cael ei gydnabod fel Taith Gerdded Blaen y Cefnfor. Mae'r promenâd prysur hwn, sy'n ymestyn dros tua 4km, wedi'i leinio â pherfformwyr stryd, gwerthwyr, rhifwyr ffortiwn ac artistiaid. Mae'n cynnig cipolwg ar ddiwylliant lliwgar a bohemaidd yr ardal. Mae ei ysbryd bohemaidd yn unigryw; dyma'r ail gyrchfan yr ymwelir ag ef fwyaf yn Ne California, yn denudros ddeg miliwn o ymwelwyr yn flynyddol.

Gweithiau celf gwych, o gerfluniau i furluniau lliwgar, i’w gweld ar hyd y darn hwn o’r llwybr pren sy’n addurno waliau strydoedd y ddinas. Bydd Waliau Celf Fenis yn hafan i'ch ysbryd rhydd os ydych chi'n artist. Wedi'u lleoli ar y llwybr pren, mae Waliau Celf Fenis yn gynfasau rhad ac am ddim sy'n hygyrch i unrhyw artist, dechreuwr neu arbenigwr. Gan fod paentio ar waliau yn cael ei ystyried yn fandaliaeth, rhaid i chi gael trwydded, a gynigir ar y safle fel arfer. Os nad oes gennych y sgiliau celf ond eich bod yn dal i werthfawrogi celf, gallwch eistedd yn ôl a gwylio'r arbenigwyr yn gwau eu campweithiau.

Wrth i chi grwydro'n hamddenol, socian yng ngolygfeydd a synau'r lle eiconig hwn, mwynhewch ei fywiogrwydd. naws, porwch drwy siopau a bwtîcs unigryw, a mwynhewch fannau poeth a chaffis sy'n llawn bwyd.

Yn rhedeg ochr yn ochr â'r Llwybr pren mae Llwybr Beiciau Traeth Fenis. Os byddai'n well gennych anadlu natur na chrwydro yn y tyrfaoedd, rhentwch feic a herciwch draw i'r llwybr beic gan drin eich enaid i egni bywiog y llwybr pren a thrin eich llygaid i olygfeydd syfrdanol y traeth ar eich taith.

Ymweld â Champfa Awyr Agored y Parc Sglefrio a’r Traeth Cyhyr

Barbie: Lleoliadau Ffilmio Syfrdanol y Fflic Pinc Hir Ddisgwyliedig 11

I’r rhai sy’n chwilio am fwy o egni profiad awyr agored, manteisiwch ar y cyfle i rolio i lawr lôn Parc Sglefrio Traeth Fenis a gweithio allan yn Muscle Beach Gym.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.