Bariau a Thafarndai Enwog yn Iwerddon - Y Tafarndai Gwyddelig Traddodiadol Gorau

Bariau a Thafarndai Enwog yn Iwerddon - Y Tafarndai Gwyddelig Traddodiadol Gorau
John Graves
eu hunain.

Beth yw’r dafarn orau yn Iwerddon i chi ymweld â hi? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych yn y sylwadau isod.

Gweld hefyd: 7 Peth Rhagorol i'w Gwneud yn Chattanooga, TN: the Ultimate Guide

Mwy o flogiau y gallech eu mwynhau:

Live Music in Belfast: A Local’s Guide to Entertainment

Mae Iwerddon yn lle sy'n enwog am ei thafarndai, lle byddwch chi'n dod o hyd i lawer o Wyddelod yn mwynhau diod ac yn cymdeithasu â ffrindiau. Daw tafarndai yn Iwerddon mewn llawer o wahanol siapiau a meintiau; fe ddewch o hyd i dafarndai bach clyd, tafarndai traddodiadol, tafarndai modern a thafarndai i fwynhau cerddoriaeth Wyddelig fyw ynddynt. Beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano byddwch yn sicr o ddod o hyd iddo yn Iwerddon.

Mae'n hanfodol i unrhyw dwristiaid sy'n ymweld ag Iwerddon fynd ar daith i'r tafarndai Gwyddelig gwahoddedig a llenwi'ch hun â thraddodiadau tafarndai Gwyddelig.

Ond mae cymaint mwy i dafarndai Gwyddelig na dim ond lle i yfed. Mae diwylliant tafarndai unigryw yn Iwerddon sy’n mynd ymhell y tu hwnt i yfed, mae tafarndai wedi chwarae rhan yn hanes Iwerddon, gan ddarparu lle i bobl gymdeithasu a dianc o’u bywyd bob dydd.

Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy am ddiwylliant tafarn Iwerddon a’r tafarndai enwog i ymweld â nhw yn Iwerddon.

>

Diwylliant Tafarndai yn Iwerddon

Fel y crybwyllwyd mae diwylliant tafarndai yn bwysig iawn yn Iwerddon, bu am ganrifoedd lawer yn allfa i Wyddelod i gyfarfod ereill ; darparu canolfan gymdeithasol a chymunedol i'r Gwyddelod. Wrth gwrs, roedd yfed yn rhan o ddiwylliant y dafarn ond roedd yn ymwneud mwy â chyfeillgarwch, dod ynghyd â chymdogion a dieithriaid fel ei gilydd i ymlacio y tu allan i amgylchedd y cartref.

Llawermae dathliadau a dathliadau yn digwydd mewn tafarndai yn Iwerddon o briodasau, bedyddiadau, angladdau, penblwyddi; yn y bôn, unrhyw beth y gellir ei ddathlu, byddwch yn siŵr o'i weld yn digwydd mewn tafarndai Gwyddelig.

Bydd llawer o Wyddelod yn cyfeirio at dafarndai fel ‘y lleol’, yr un y maent yn fwyaf cyffredin ag ef ac y byddent yn ymweld ag ef yn aml. Ym mron pob tref a phentref Gwyddelig bydd tafarn leol y mae llawer o drigolion yr ardal yn hoffi ymweld â hi.

Mae tafarndai Gwyddelig fel arfer yn anffurfiol iawn gyda chyfeillgarwch cyfeillgar rhwng staff y bar a’r cwsmeriaid. Yn y rhan fwyaf o dafarndai Gwyddelig bydd y cwsmeriaid i gyd yn adnabod ei gilydd a hyd yn oed os nad ydyn nhw, mae’r tafarndai’n rhoi’r cyfle perffaith i ddod i adnabod eraill.

Fe welwch mewn tafarndai yn Iwerddon y bydd staff y bar yn cymryd diddordeb ynoch chi; gan ofyn eich enw ac o ble rydych chi'n dod. Mae hyn yn nodweddiadol iawn o Wyddelod gan eu bod yn hoffi sgwrsio a dod i adnabod eraill, p'un a ydych yn lleol neu'n newydd i'r ardal.

Y peth gorau am dafarndai yn Iwerddon yw bod dros 1,000 wedi’u lleoli o gwmpas y lle, felly does byth angen mynd yn bell i fwynhau diod yn rhywle. Edrychwch ar ein rhestr o dafarndai Gwyddelig enwog isod yr ydym yn argymell ymweld â nhw ar daith i Iwerddon.

Tafarndai Enwog yn Iwerddon

Seans Bars, Althone

Yn gyntaf, mae gennym nid yn unig y dafarn hynaf yn Iwerddon ond hefyd y dafarn hynaf yn Ewrop gyfan sydd wedi'i chadarnhau a chofnodi gany Guinness Book of Records. Dyma Seans Bar yn Athlone yn Swydd Westmeath. Wedi'i lleoli'n berffaith yng nghanol Iwerddon, mae'r dafarn yn denu llawer o ymwelwyr o bedwar ban byd. Man lle mae'r peintiau bob amser yn llifo a'r craic yn nerthol.

Mae Lonely Planet hyd yn oed wedi cynnwys Sean’s Bar yn eu rhestr “25 o Fariau Mwyaf Rhyfeddol yn y Byd’. Fel y dafarn hynaf yn Iwerddon, fe wyddoch fod yn dod â chyfoeth o hanes, yn dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif y mae dros 200 mlynedd o hanes rhyfeddol i blymio iddo.

Mae’n rhaid ymweld â bar Sean yn Iwerddon, er nad oes dim byd hudolus am y bariau Gwyddelig hwn, mae’n syml ac yn groesawgar a dyna’r cyfan sydd ei angen arnoch mewn gwirionedd.

Crown Bar, Belfast

Mae’r bar Gwyddelig enwog hwn wedi’i leoli yn Belfast, Gogledd Iwerddon, yn bendant ni fyddwch yn dod o hyd i dafarn arall fel hon. Mae Crown Bar yn un sy’n llawn cymeriad cyn gynted ag y byddwch chi’n camu i mewn, tafarn draddodiadol hardd sy’n enwog am ei chynllun unigryw a’i bwyd tafarn clasurol.

Gweld hefyd: 8 Ffeithiau Diddorol am Deml Kom Ombo, Aswan, yr Aifft

Mae hefyd yn enwog am ei letygarwch Gwyddelig gwych sy’n gwneud i chi deimlo’n gartrefol hyd yn oed os ydych chi’n dwristiaid yn ymweld â’r ardal.

Mae’n dafarn Gwyddelig oesol gyda phensaernïaeth Fictoraidd syfrdanol a fydd yn eich swyno’n llwyr, fel adeilad rhestredig A y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdano, sydd wedi ei adfer dros y blynyddoedd. Mae'n un o'r bariau cŵl nid yn unig yn Iwerddon ond yn y byd a chirhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn stopio gan a rhyfeddu at ei harddwch yn ogystal â mwynhau diod braf. Mae'r cyfleoedd tynnu lluniau yn y dafarn Wyddelig hon yn ddiddiwedd.

Temple Bar, Dulyn

Wedi’i leoli yng nghanol man poeth diwylliannol Dulyn, yn ardal Temple bar, fe welwch y Temple Bar byd-enwog. Mae wedi dod yn un o dafarndai mwyaf poblogaidd Iwerddon, yn ffefryn mawr gyda thwristiaid.

Mae Temple Bar yn cŵl ac yn hynod, yn fan lle gallwch chi fwynhau cerddoriaeth Wyddelig draddodiadol fyw, bron trwy gydol y flwyddyn a chydag awyrgylch drydanol sy'n wahanol iawn i unrhyw un arall. Ar ddiwrnodau fel St.Patricks Day, mae’r lle yn llawn o bobl yn canu, dawnsio ac yfed a chael llawer o hwyl.

Mae’n dafarn Wyddelig draddodiadol wych lle byddwch chi’n cael croeso cynnes iawn gyda gwasanaeth cyfeillgar.

O'Connells Bar, Galway

Tafarn wych arall yn Iwerddon yw'r bar traddodiadol 'O'Connells' sy'n enwog am fod yn fan ffilmio ei fideo cerddoriaeth ar gyfer 'Galway Girl' gan Ed Sheeran. yn cynnwys yr actores Wyddelig Saoirse Ronan.

Ond nid dyna’r unig beth i’w garu am y dafarn Wyddelig hon, mae gan y lle egni deniadol iawn gydag addurniadau anhygoel gan gynnwys rhai o’i osodiadau gwreiddiol sy’n dyddio’n ôl i’r 1970au. Ar un adeg roedd yn siop fwyd fach cyn cael ei drawsnewid yn far.

Mae rhai o nodweddion syfrdanol y dafarn hon yn cynnwys ffenestri lliw, lloriau teils a hen bethaugoleuo. Mae gan y lle hefyd hanes gwych o fewn ei wal yn ogystal â bod yn gartref i amrywiaeth eang o gwrw crefft, gwirodydd premiwm a gwin wedi'i fewnforio o bob cwr o'r byd. Yn fwyaf enwog am y wisgi a'r gins anhygoel sydd ar gael.

Heb anghofio bod yn gartref i un o erddi cwrw gorau Iwerddon sy’n cynnwys dau far allanol, digonedd o leoedd eistedd wedi’u gwresogi,  felly yn y gaeaf gallwch chi fwynhau’r lle drwy gydol y flwyddyn o hyd.

McHughs Bar, Belast

Mae’r dafarn enwog hon yn Iwerddon wedi’i lleoli yn un o adeiladau hynaf Belfast ond ers y 18fed ganrif, mae wedi bod yn gartref i McHugh’s Bar. Dyma’ch hen dafarn Gwyddelig nodweddiadol sydd wedi’i lleoli ar gornel yng nghanol dinas Belfast.

Mae Bar McHughs yn enwog am fod yn fan poblogaidd ar gyfer sesiynau cerddoriaeth draddodiadol a’r wisgi eithriadol sydd ar gael. Mae’r dafarn yn cynnig naws gartrefol gyda’i thanau mawr agored a’i mannau eistedd ymlaciol, sy’n ei wneud yn lle gwych i gael diod yn Belfast.

Mae'r bar hefyd yn cynnig bwyd tafarn traddodiadol ond gyda dawn fodern i gyffroi ymwelwyr. Mae McHugh’s yn dafarn enwog sy’n cynnig adloniant gwych, hanes, diwylliant a bwyd blasus dan yr un to.

Dyma rai o’r tafarndai enwog yn Iwerddon y dylech neilltuo amser i’w harchwilio ar eich taith Wyddelig nesaf. Mae tafarndai Gwyddelig yn lle gwych i gwrdd â phobl newydd a darganfod yr holl leoedd gorau i ymweld â nhw yn yr ardal gan y bobl leol
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.