14 Artist Tatŵ Gorau’r DU y Mae Angen i Chi Ymweld â nhw Ar hyn o bryd

14 Artist Tatŵ Gorau’r DU y Mae Angen i Chi Ymweld â nhw Ar hyn o bryd
John Graves

Cofiwch y tro diwethaf i chi fod eisiau dod o hyd i'r artistiaid tatŵ gorau yn y DU i gael inc ar gyfer yr haf nesaf?

Peidiwch â phoeni, os byddwch chi'n dod yma yn chwilio am ddyluniad tatŵ rhagorol, Llongyfarchiadau! Rydym wedi eich gorchuddio. Rydym wedi casglu criw o artistiaid tatŵ gorau'r DU a fydd yn cyd-fynd yn llwyr â'ch steil a'ch esthetig eich hun.

Hefyd, fe welwch eu cyfrifon Instagram i ddod o hyd i ysbrydoliaeth dylunio dope. Felly, p'un a ydych chi o ddifrif am eich tatŵ, yn rhoi inc i'ch braich, neu os ydych chi am drin eich llygaid gyda'r tats diweddaraf, bydd yr erthygl hon yn eich plesio!

Dewch i ni!

Artist Tatŵ Gorau’r DU

Diolch byth, mae’r DU yn adnabyddus am ei artistiaid tatŵ anhygoel. Ni fydd byth yn brin o ddyluniadau hardd, wedi'u crefftio'n fanwl. Mae'r wlad hon dan ddŵr gyda'r artistiaid gorau, waeth beth fo'ch chwaeth. Mae rhywbeth i chi yma.

Mowgli: Y GORAU

Mowgli yw un o’r artistiaid tatŵ gorau yn y DU gyda chyffyrddiad nodedig nad yw efallai at ddant pawb! Ond yr hyn sydd mor arbennig am Mowgli yw bod ganddo ddyluniadau ar gyfer holl rannau'r corff. Mae Mowgli yn credu mewn un peth; dylai unrhyw fan gwag gael ei lenwi â darnau llawn dychymyg. Mae'n barod i weithio ar eich tatŵ hir-aros am fwy na thridiau dim ond i warantu y byddwch chi'n cael yr hyn rydych chi ei eisiau, a dyna pam y bydd ei gelf drawiadol yn swyno unrhyw un ag argraff benodol na fydd byth yn diflannu.

Mae elle mae patrymau blodeuog allan, a'r gwaith llinell gain melys i mewn. Mae cleientiaid bob amser yn eu canmol am eu dyluniadau manwl a'u harddulliau amrywiol.

Instagram: Vagabond_Tattoostudio

Lleoliad: Hackney Road, Llundain , DU

Beth sydd angen i mi ei ystyried cyn cael inc?

Cyn chwilio am yr artistiaid tatŵ gorau yn y DU, mae angen darlun mwy cynhwysfawr o'r hyn y dylech ei wneud.

<0 Yn gyntaf, unrhyw artistiaid tatŵ rydych chi'n dewis cysylltu â nhw, disgwyliwch restr aros bob amser.

Ail , peidiwch â chymryd gair neb amdani, gan gynnwys ni . Nid yw cerdded i mewn i stiwdio enwog yn gwarantu'r profiad gorau rydych chi'n chwilio amdano. Darllenwch adolygiadau a sylwadau bob amser a gofynnwch i bobl a oeddent wedi wynebu unrhyw broblemau yn y parlwr hwn.

Trydydd , a'r peth pwysicaf, yw'r ystyr y tu ôl i'ch dyluniad. Cofiwch, nid ydych chi eisiau argraffu delwedd ar eich braich yn unig. Mae'n hanfodol cael cysyniad sy'n cyfiawnhau'r boen, yr amser, a'r gost. Serch hynny, byddai gennych rywbeth ar eich croen sy'n adlewyrchu DIM!

Weithiau, mae mwy nag un ystyr cywir. Cyn belled â bod gennych eich rheswm, mae'n ddigonol ac yn addas!

Ond pam?

Oherwydd y bydd yn gwneud mwy o synnwyr i chi a'r artistiaid tatŵ, po fwyaf y byddant yn deall eich cymhelliant, y gorau y byddant yn ei wneud.

Os ydych eisoes wedi ystyried y rhain i gyd, paratowch i gael eich incio!

Faintydy tatŵ yn costio i mi yn y DU?

Mae'n dibynnu ar y maint a'r parlwr y byddwch chi'n cael eich tatŵ. Yn gyntaf, bydd delwedd fach yn gorchuddio ychydig o gentimetrau sgwâr yn costio tua £50.

Po fwyaf yw'r arwynebedd y cewch inc, y mwyaf y byddwch yn ei dalu, a gallwch dalu hyd at £600. Hefyd, po fwyaf o oriau y bydd yr artist tatŵ yn eu treulio yn dylunio'ch celf, y mwyaf y byddwch chi'n ei dalu. Y gyfradd gyfartalog gydag artistiaid tatŵs gorau’r DU yw tua £120.

Pa mor hir ddylech chi aros rhwng tatŵs?

Gallwch gael tatŵs lluosog ar unwaith, ond nid ydym yn argymell y strategaeth hon . Yn lle hynny, arhoswch bythefnos i roi digon o amser i'ch un gyntaf wella.

Beth yw steiliau tatŵs?

Gallwn roi trefn ar datŵs yn fwy na 12 math, ond rydym yn dewis y tri math mwyaf cyffredin i'ch helpu i ddileu'r arddulliau nas dymunir.

Traddodiadol

Dyma’r arddull gyntaf y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei ffafrio, gyda lliwiau beiddgar a thrawiadol yn defnyddio amlinelliadau nodedig. Y rhan fwyaf o'r amser, mae wedi'i ysbrydoli gan elfennau morol a delweddau gwyllt. Yn cael ei adnabod fel y tatŵ Americanaidd clasurol, mae'n cymysgu rhosod, wynebau benywaidd a chalonnau. Wedi'i gyflwyno ym 1930, mae'r arddull draddodiadol hon yn dal i fod yn ddewis cyson i'r rhai sy'n hoff o datŵs yn y DU.

Geometrig

Mae'n un o'r arddulliau mwyaf cyffredin y dyddiau hyn. Ond, yn bwysicaf oll, mae'n duedd na fydd byth yn gollwng gafael os caiff ei wneud yn gywir. Dim ond un elfen geometrig y gallwch chi ei chael neu ddewis cyfuniad o organigsiapiau. Wedi'i ddiffinio gan linellau miniog, gall y brif ddelwedd gynnwys cromliniau a ffigurau geometrig a fydd yn llunio darlun unigryw.

Llinell gain

Am sefyll allan gyda golwg syml ond cain? Ewch am Linellau Cain.

Wedi'u dylunio â nodwyddau bach, mae tatŵau llinell fain yn dod â chynllun tenau, cain gan ddefnyddio inc du a llwyd yn unig. Bydd yr artistiaid yn symud eu ffocws oddi wrth arlliwio a chymhwyso gwahanol arlliwiau i'r paent gyda llinellau cywrain. Yr unig gyngor sydd angen i chi ei wybod yw dewis yr artist mwyaf dawnus a all gyflawni hyn gydag un llinell.

Nawr, dywedwch wrthym isod pwy yw'r artist tatŵ gorau yn y DU, yn eich barn chi.

jac o bob crefft, yn manteisio ar ei ysgol ei hun. Mae ganddo waith llinell-fain pwerus sy'n defnyddio inc du a llwyd gyda chysyniadau gwahanol ac arloesol. Porwch ei dudalen, a byddwch yn bendant am ei anfon ar hyn o bryd i drefnu apwyntiad.

Instagram: Artist Mowgli

Lleoliad: Through My Third Eye, Llundain

Chris Green: Cymeradwyaeth Uchel

Bydd eich tatŵ aros gyda chi am amser hir; hefyd, byddwch yn sicr yn CARU ei ar yr olwg gyntaf. Mae Chris Green yn artist unigryw sy'n gwneud creadigaeth sy'n amrywio rhwng rhyngweithio a samplu o ddeunyddiau gwych. Felly, efallai y bydd angen i chi drefnu apwyntiad o flaen amser gan fod llawer o gefnogwyr tatŵs yn eu targedu o bob rhan o'r byd.

Mae Chris yn adnabyddus am sawl arddull, y paentiau llachar gyda chyfuniadau hardd sy'n sefyll allan yn ei broffil . Dyna pam mae ei enw da yn croesi pob genre a ffin. Mae ei datŵs a ddyluniwyd yn arbennig yn wir yn ddatguddiad o weithiau celf gyda chymysgedd llinell gain yn asio rhwng real a swreal.

Ie, efallai ei fod yn draddodiadol, ond bydd yr hyn a gewch yn eich hudo i adael i bobl sylwi ar eich dyluniad ble bynnag ti'n mynd. Celf feiddgar fawr Chris Master yn disgleirio gyda phalet lliw unigryw a fydd yn gorchuddio ardal eang o'ch corff, ond bydd yn chwythu meddwl unrhyw un ar ôl i chi ymddangos.

Ymwelwch â'i dudalen Instagram isod, a byddwch wrth eich bodd yn ei hoffi i ni!

Instagram:IMChrisGreen

Lleoliad: Manceinion, Lloegr

Jak Connolly: Sgôr Uchaf

Mae ei gelf yn croesi'r byd gyda gwaith printiedig â thema a fydd yn dal gwaith unrhyw un sylw, diolch i'w afael hyfryd ar siâp a llif gan ddefnyddio arlliwiau du a llwyd yn unig. Ni ellir dweud dim yn ddigon da am sut mae Connolly yn defnyddio ei ddawn i greu cynnyrch terfynol nerthol gan drawsnewid hyd yn oed elfennau haniaethol yn baentiadau trawiadol a fydd yn troi pennau. Mae'n un o'r hoff fathau o filflwyddiaid sy'n ddeniadol i gael golwg fywiog a deinamig.

Mae'n adnabyddus am ei arddull neo-draddodiadol, gydag amlinelliadau tywyll a darluniadol yn cyfuno ffigurau benywaidd gyda siapiau 3D gyda llinellau dwys gwahanol. Wedi'i ysbrydoli gan datŵio Americanaidd clasurol, mae Connolly yn darparu dyfnder mewn dimensiynau gydag inc datganiad. Byddwch yn dawel eich meddwl, ef yw'r un iawn i ddylunio gwaith celf perffaith i orchuddio'ch coes neu'ch braich.

Instagram: JakConnollyArt

Lleoliad: Bournemouth/Manchester

Courtney Lloyd

Mae’n gymaint o’r norm i gael eich swyno gan ei celf y mae bron yn ddieithr i beidio â bod felly! Gall Courtney roi tat bach ond eiconig i chi sy'n unigryw ac nad yw ar y rhestr. Mae ei chreadigaethau yn aml yn cynnwys anifeiliaid wedi'u hasio â blodau a rhai elfennau naturiol, gan ddathlu harddwch symlrwydd. Mae ganddi obsesiwn â delweddau bach, ond os oes gennych chi bortreadau cywrain mewn golwg, mae'n well gan Courtney nhwhefyd.

Trefnwch apwyntiad os ydych yn hoffi llinellau du ynghyd â siapiau bywyd gwyllt bywiog. O, angen sgript ting? Bydd ei nodwydd yn eich helpu i gael yr hyn rydych chi'n chwilio amdano - gadewch iddi fynd gyda'i dychymyg, ac ni fyddwch byth yn cael eich siomi.

Instagram: CourtneyLloydTattoos

Lleoliad: Hackney, Llundain

Frank Carter

Frank Carter, un o artistiaid tatŵ gorau’r DU , yn eich ysbrydoli gyda’i yrfa drawiadol, gan ddechrau fel canwr ac yna defnyddio ei ddwylo dawnus i greu rhywbeth hynod. Mae Carter yn rhedeg caffi stiwdio tatŵs cyfforddus yn Llundain ar gyfer profiad mwy eithriadol i'w deimlo'n gartrefol wrth gael inc.

Mae ei waith yn canolbwyntio ar yr arddull Americanaidd glasurol o orchuddio'ch corff â rhywbeth realistig ond cryf i gael gwedd newydd. ag arddull draddodiadol. Mae ei stiwdio yn cofleidio sawl artist arall, felly peidiwch ag oedi i adael i un o'i fyfyrwyr greu darluniau syfrdanol ar eich croen os nad yw Frank ar gael. Maen nhw wedi’u hyfforddi’n dda i gynhyrchu paentiadau a fydd yn gwneud i chi sgrechian yn uchel, “Am datŵ hardd!”

Instagram: FrankCarter23

Lleoliad: Rose of Mercy, Llundain

Poppy Smallhands

Adnabyddus am steil henna- a mehndi, Mae Poppy yn barod ar gyfer prosiect bach a mawr a fydd yn agor pennod newydd yn eich bywyd. Gall feistroli blodau syml mewn gwaith darluniadol hynod fanwl. Yn ddiamau, mae gan Poppy adawn sy'n ei helpu i sefyll allan. Hefyd, mae hi'n weithiwr proffesiynol wrth greu ffigurau benywaidd sy'n cyfuno lluniau dilys â breuddwydion.

Am redeg yn wyllt? Bydd Poppy yn eich helpu i gael eich hoff gymeriadau Disney gyda llinellau llawrydd llyfn ar eich croen. Yn ddi-os, byddwch chi'n cwympo mewn cariad â'i gwaith ar ôl i chi edrych ar ei thudalen Instagram a sylwi ar ei brwdfrydedd a'i hangerdd wrth ddylunio'ch dyluniad cywrain, hyfryd.

Instagram: Tattoo PoppySmallHands

Lleoliad: Norwich, UK

Josh Young

Cyfunodd arddull braslunio Josh wahanol gysyniadau ag un canolbwynt : ser y sioe.

Ond pam mae’n cael ei ystyried yn un o’r artistiaid tatŵs gorau yn y DU?

Mae Josh yn ddylunydd tatŵs rhyfeddol o dalentog sy’n creu portreadau geometrig, thema neu syml. Disgwyliwch ddod o hyd i wahanol arddulliau mewn un gwaith celf sy'n amlygu ei sgiliau craff. Yn ogystal, gall John lunio sgript chwedlonol i argraffu eich hoff ddyfyniad ar eich coes neu fraich. Mae ganddo rai o'r graddiannau puraf i ddod â bywyd i'ch tatŵ gan ddefnyddio lliwiau.

Gall roi tatŵs mawr, addurnedig neu fân, pwerus i chi sy'n cymysgu ffotorealaeth ag eitemau symbolaidd! Mae pawb sy'n caru tatŵ bob amser yn taro stiwdio tatŵ Josh i gael y gorau o nodwyddau. Ymwelwch â'i gyfrif Instagram isod i weld mwy o bytiau.

Instagram: JoshYoungTattooer

Lleoliad: De Cymru & De-orllewin Lloegr

ZinaidaPasko

Y tro hwn, nid oes angen i chi brofi poen yn y corff. Mae Zinaida wedi meistroli'r grefft o ddyfrlliwiau byw, a gafodd lawer o adborth cadarnhaol ar Inkppl.

Felly, beth yw tatŵ dyfrlliw?

Mae'n ddull sy'n eich galluogi i gael mwy o liw marcio ar eich croen heb y boen a achosir gan y nodwydd. Mae'r math hwn o datŵ yn cynnwys sawl graddiant lliw, a dylai'r artist berffeithio technegau arbennig i gynhyrchu pylu lliw mwy graddol wedi'i ysbrydoli gan y delweddau dyfrlliw clasurol.

Mae Zinaida yn artist dymunol os ydych chi'n cerfio am bortread anhygoel sy'n llawn manylion a difywyd. Os nad oes gennych ddiddordeb mewn lliwio, gall greu portread du a llwyd yn gyfan gwbl, gan arddangos golygfeydd yn bennaf.

Bach neu fawr, y cyfan rydych chi ei eisiau yw arddangos yn ei chyfrif Instagram. Gwiriwch ef cyn i chi archebu eich sesiwn.

Instagram: Zinaida Pasko

Lleoliad: London, UK

ᴋᴇᴇʟʏ ɢʟɪᴛᴛᴇʀs

Ar ôl i chi gyrraedd ei thudalen, fe fyddwch gweld sut mae Keely yn mwynhau'r hyn mae hi'n ei wneud gyda chynlluniau doniol, hiraethus a phortreadau lliw pastel, a dyna pam mae hi eisoes wedi denu mwy na 100k o ddilynwyr. Wel, mae dau fath o artistiaid tatŵ gorau'r DU: tywyll a siriol. Diolch byth, mae Keely yn perthyn i'r ail ddiadell.

Nid yw ei steil tatŵio dyfrlliw artistig yn gwrth-ddweud ei dawn i greu dyluniad mawr â llinell gain a fydd yn cwmpasueich cefn. Yr hyn rydyn ni'n ei garu am ei gwaith yw'r edrychiad realistig heb ormod o gysyniadau swreal. Beth bynnag a fynnoch, mae ᴋᴇᴇʟʏ yma i gyffwrdd am waith celf hardd.

Instagram: KeelyGlitters

Lleoliad: Leamington, UK

Jean Le Roux

Mae Jean yn gyfreithlon wrth greu gwahanol fathau ac arddulliau o datŵs. Gallwch ddod o hyd iddo yn ei stiwdio Good Fortune , yn Llundain, yn gweithio'n angerddol i blesio pawb sy'n camu i mewn i'w deyrnas. Mae ei wraig hefyd yn ei helpu i redeg eu stiwdio, gan ganolbwyntio ar ddyluniadau di-dor ond bythol sy'n gwneud i'w gleientiaid ddod yn ôl amdano bob tro.

Byddwch yn barod ar gyfer dyluniadau neo-draddodiadol clasurol a du-a-llwyd sy'n cynnwys estheteg sy'n cyfuno tylwyth teg, anifeiliaid, ac elfennau blodau. Gall Jean gynnig amlochredd, o bortreadau anferth i olygfeydd un nodwydd trawiadol. Nid dim ond tatŵio, gall ei wraig eich helpu i gael microbladio naturiol i'ch aeliau i gael golwg hollol ffres.

P'un a ydych chi'n dorcalonnus neu ddim ond eisiau rhywbeth newydd i'w ddathlu, gall Jean eich bodloni gyda dyluniad cysyniadol a fydd yn mynd trwy holl gyfnodau bywyd.

Instagram: JeanLeRoux

Lleoliad: King’s Cross Rd, Llundain

Rizza Boo

Mae Rizzo yn defnyddio lliwiau’n gynnil gyda lliw mwy traddodiadol ac arddull llachar. Fodd bynnag, gallwch ymddiried ynddi â gwaith celf enfawr oherwydd mae ganddi lygad rhagorol am fanylion bach. Mae gwaith celf Rizza yn cyfuno beiddgarwch adash o girliness.

Mae portreadau dynol, pennau merched ac anifeiliaid i gyd yn amlwg iawn yn ei chynlluniau. Ble bynnag y mae angen iddi gyffwrdd, mae'n teithio ledled y DU, ond mae ei stiwdio wedi'i lleoli yn Glasgow, yr Alban. Hefyd, mae hi'n gallu rheoli tatŵs mawr neu brintiau clasurol syml. Mae hi bob amser yn barod i greu ei hud.

Torri neu golur, gallwch ddod o hyd i Rizza Boo fel cyfaill cefnogol ar gyfer eich stori. Dyna pam efallai y byddech chi'n disgwyl rhestr aros hir, ond mae'n hollol werth chweil.

Instagram: Rizza_Boo

Lleoliad: Glasgow, DU

Matt Daniels

Does dim penglogau, patrymau geometrig neu finimalaidd na hyd yn oed seirff tywyll yma. Yn lle hynny, mae cartwnau a gemau fideo i gyd yn cael sylw yng ngwaith Matt. Ydy, mae'n COOL!

Ac, wrth gwrs, Simpsons ac anime… WOW! Mae hynny'n ei wneud yn un o'r artistiaid tatŵ gorau yn y DU, gan ei fod wedi buddsoddi yn ei enw da dros y blynyddoedd diwethaf i adeiladu rhywbeth a fyddai'n siarad ar ei ran. Ond, wrth gwrs, mae unrhyw ddarn hyfryd o nerdi i'w weld yn ei ddyluniadau blaenorol.

Mae ei gariad at y byd tatŵio yn ei arwain i dorri trwy ei gleientiaid gyda deunydd ffynhonnell doniol ac unigryw.

Os ydych chi'n chwilio am datŵ llofnod bach neu gelf enfawr gyson ac ymroddedig, archebwch eich sesiwn yr wythnos hon a disgwyliwch ddod o hyd i awyrgylch cyfforddus wrth gael inc.

Instagram: StickyPop

Gweld hefyd: Tŵr y Forwyn 'Kız Kulesi': Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am y tirnod chwedlonol!

Lleoliad: Preston,Lloegr

Ryan Evans

Mae Ryan yn artist tatŵ enwog arall o’r DU y mae ei gerdyn galw yn cynnwys portreadau enfawr, manwl. Efallai y bydd ei ysbryd hardd yn arddangos ei esthetig gwallgof o hyfryd, ond gallwch chi ddweud wrtho yn union beth rydych chi ei eisiau ar eich croen. Gellir sylwi ar ei angerdd am y tatŵio y mae'n ei gynnig yn yr ysbrydoliaeth ragorol y mae'n ei dynnu o'r llif organig hwnnw ar y corff. Mae'n guru ar gyfer creu darnau syfrdanol wedi'u hargraffu dros datŵs presennol.

Gall Hercules neu Morgan Freeman, eich hoff gymeriad, nawr gael ei dynnu'n berffaith dros eich braich neu'ch coes. Os ydych chi'n dal yn ansicr o'ch sesiwn gyda Rayn, tarwch ar ei gyfrif Instagram a mentro i weld ei brintiau du-a-gwyn.

Instagram: Ryan Evans

Lleoliad: Llundain, DU

Gweld hefyd: Place des Vosges, Sgwâr Cynlluniedig Hynaf Paris

Vagabond Tattoo Studio

Mae'n un o'r stiwdios tatŵ gorau yn y DU lle gallwch gael dyluniadau, fel pili-pala hardd o ychydig gentimetrau. Byddwch wrth eich bodd yn gwirio ei gyfrif am ei ddyluniadau bach unigryw.

Ond beth os oes angen gorchudd mawr ar eich braich arnoch chi? Mae'r stiwdio yn cynnwys criw o enwau rhagorol a chyfeillgar. Yr hyn rydyn ni'n ei hoffi fwyaf am y gofod hwn yw y gallwch chi gael unrhyw beth heblaw deunydd pwnc traddodiadol. Yna, wrth gwrs, gallwch chi ofyn amdano, ond mae'n wahanol i'r hyn maen nhw ar ei gyfer.

Mae'r holl ddylunwyr tatŵ yma yn artistiaid sy'n rhoi tatŵs coeth yn y byd milflwyddol hwn
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.