Yr Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd

Yr Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd
John Graves

Pan fydd rhywun yn meddwl am le trofannol, mae'n debyg mai coed palmwydd, dŵr assur, ac yfed o gnau coco ar draeth tywodlyd yw'r pethau cyntaf a ddaw i'r meddwl. Mae ynysoedd trofannol yn ddihangfa ddelfrydol, taith anturus, a noddfa enaid.

Mae ynysoedd trofannol yn cynnig gwyliau ysblennydd lle gallwch chi deimlo awel y cefnfor wrth fwynhau blas ffrwythau a sudd trofannol gyda'ch traed yn cyffwrdd â'r tywod meddal. . Gyda mwy na 40,000 o ynysoedd trofannol ledled y byd, gallwch chi drefnu'ch taith fel sy'n gyfleus i chi.

Rydym yn eich cyflwyno yn yr erthygl hon i'r ynysoedd trofannol harddaf ledled y byd sy'n addo gwyliau na fydd yn bythgofiadwy. Dewiswch eich hoff gyrchfan, archebwch docynnau, a pharatowch ar gyfer profiad trofannol rhyfeddol.

Y Maldives

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 15

Wrth siarad am ynysoedd trofannol, dylai'r Maldives fod ar frig y rhestr. Yn cynnwys mil o ynysoedd, mae'r Maldives yn cynnig amrywiaeth o draethau, cyrchfannau, a gweithgareddau pleserus i fodloni pob ymwelydd.

Mae'r ynysoedd o harddwch swrrealaidd. Mae'r traethau newydd yn frith o dywod meddal, gwyn, yn gwahodd am dro droednoeth, ac mae'r dyfroedd yn glir, gwyrddlas, a chynnes.

Mae'r Maldives hefyd yn gyrchfan orau ar gyfer gweithgareddau dyfrol, fel syrffio, deifio , a snorcelu. Gyda digonedd o riffiau cwrel ac amrywiaeth o fywyd morol, deifio yn y Maldivescyrchfan ac yn fan perffaith i bobl sy'n hoff o fyd natur.

Mae gan Ko Lipe dri phrif draeth a rhai llai neu rai preifat eraill. Y traeth mwyaf a'r prif draeth yw Traeth Pattaya, bae cysgodol gyda thywod powdrog a dŵr bas, heb ei ail. Yr ail draeth mwyaf yw Traeth Sunrise, sy'n dawelach ac yn llai gorlawn na Pattaya. Mae'n lle gwych ar gyfer snorcelu o amgylch y ddwy ynys fach, Koh Kra a Koh Usen. Ymhellach i ffwrdd ac yn dawelach mae Sunset Beach, bae bach, diarffordd sy'n wych ar gyfer gwylio machlud, fel y mae'r enw'n awgrymu.

Yn ogystal â'r traethau hardd, mae Ko Lipe yn cynnig rhai safleoedd deifio heb eu hail. Gyda riffiau cwrel gwych a rhywogaethau o bysgod trofannol, mae gan Ko Lipe amrywiaeth aruthrol o fywyd morol.

Mae Ko Lipe hefyd yn fan perffaith ar gyfer hercian ar ynysoedd. Gallwch chi gyrraedd un o'r ynysoedd anghyfannedd niferus yn hawdd mewn tacsi cwch. Mae'r ynysoedd hyn bron yn annatblygedig ac yn werth taith archwilio.

Sut i Gyrraedd Yno?

Nid oes unrhyw feysydd awyr yn Ko Lipe, a dim ond drwy law y gallwch gyrraedd yno. cwch. Felly, gallwch chi fynd ar hediad i'r maes awyr agosaf, Maes Awyr Rhyngwladol Hat Yai, ac yna cysylltu â Pak Bara ar minivan a chwch. Mae llawer o fferïau dyddiol yn cysylltu Pak Bara â gwahanol fannau gadael.

Barbados

19>Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 25

Mae Barbados wedi bod yn un o'r ynysoedd trofannol mwyaf poblogaidd am wyliau ers degawdau. Amgylchynuger Cefnfor yr Iwerydd, mae'r ynys Caribïaidd hon yn adnabyddus am ei golygfeydd hudolus, ei mannau gwyrdd, a'i thraethau syfrdanol. Mae hefyd yn enwog am ei atyniadau diwylliannol, gyda'i phrifddinas, Bridgetown, yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Mae gan Barbados rai o’r traethau trofannol harddaf a mwyaf prydferth ledled y byd. Mae Arfordir y Gorllewin yn cynnwys traethau tawel, ardderchog ar gyfer nofio, ac mae Arfordir y Dwyrain yn cynnwys traethau tonnau gwyllt, sy'n ddelfrydol ar gyfer syrffio.

Gweld hefyd: Y 7 Cantores Eifftaidd Mwyaf Poblogaidd Rhwng y Gorffennol a'r Presennol

Mae Barbados hefyd yn gartref i’r Goedwig Flodau, gwlad gadwedig o dros 50 o erddi botanegol. Mae'n lle swynol yng nghefn gwlad Barbados lle gallwch ddarganfod ac edmygu rhai o'r rhywogaethau blodau harddaf.

Sut i Gyrraedd Yno?

Mae llawer o deithiau hedfan uniongyrchol yn cyrraedd yn Barbados o sawl rhan o'r byd, gan gynnwys y DU, UDA a Chanada. Y prif faes awyr sy'n gwasanaethu Barbados yw Maes Awyr Rhyngwladol Syr Grantley Adams (BGI) yn Bridgetown.

Anguilla

20>Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 26

Mae Anguilla yn ynys fechan, anghysbell sy'n berffaith fel noddfa i'r enaid a nefol. Taith Caribïaidd o fywyd bob dydd. Cyfrannodd ei maint a'i phoblogaeth at wneud yr ynys yn gymuned fach. Mae pobl Anguilla yn garedig a chroesawgar, ac mae ganddyn nhw'r arferiad o gyfarch pobl eraill ym mhobman.

Mae gan arfordir Anguilla draethau amrywiol ar gyfer ymwelwyr a hwyliau gwahanol.Fe welwch draethau diarffordd ar gyfer teimlad preifat a thraethau poblogaidd eraill ar gyfer parti.

Yn Anguilla, byddwch chi'n byw'r freuddwyd baradwys drofannol ar draethau tywod gwyn hardd yn frith o goed palmwydd cnau coco. Mae dŵr môr yn grisial-glir ac yn gyfoethog gyda riffiau cwrel ysblennydd, sy'n rhoi hwb i'r profiad snorcelu i'r gorau.

Gweld hefyd: Yr Ankh: 5 Ffeithiau Diddorol Am Symbol Bywyd Eifftaidd

Sut i Gyrraedd Yno?

Prif faes awyr rhyngwladol Anguilla , Maes Awyr Rhyngwladol Clayton J. Lloyd (AXA), yn derbyn hediadau uniongyrchol o Miami, St. Maarten neu San Juan. Fodd bynnag, mae'n well hedfan yn syth i St. Maarten ac yna mynd ar y fferi i Anguilla, ac mae teithiau hedfan i St. Maarten yn rhatach nag i Anguilla.

Fiji

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 27

Mae Fiji yn baradwys heb ei chyffwrdd. Fel y rhan fwyaf o ynysoedd trofannol, nid yw'r wlad hon wedi'i datblygu'n ormodol, sy'n helpu i ymgolli yn ei natur. Yn cynnwys dros 300 o ynysoedd yn Ne'r Môr Tawel, mae'n ynys o harddwch naturiol hollbresennol sy'n cyfuno ymlacio ac antur.

Ni ellir dychmygu golygfa fwy heddychlon na gwylio machlud lliwgar yn edrych dros ddŵr pefriog y Cefnfor Tawel. Gallwch ymlacio ar draethau diarffordd â palmwydd ar eu hyd a nofio yn y dŵr newydd. Gallwch hefyd fynd i snorcelu neu sgwba-blymio a gweld y riffiau cwrel bywiog diddiwedd a physgod llachar o dan y dŵr.

Mae rhai ynysoedd Ffijïaidd yn cynnig moethusrwyddfilas gyda phyllau preifat, ac eraill yn darparu opsiynau diymhongar o lety sy'n fwy cysylltiedig â natur. Er enghraifft, gallwch chi aros mewn bure, sef byngalo sydd fel arfer wedi'i leoli ar y traeth. Mae'n opsiwn mwy dilys a gwych ar gyfer llety nag ystafelloedd gwesty safonol.

Sut i Gyrraedd Yno?

Y prif faes awyr yn Fiji yw Maes Awyr Rhyngwladol Nadi, sydd wedi'i leoli ar ynys Viti Levu. Mae'r rhan fwyaf o hediadau uniongyrchol yn cyrraedd o Seland Newydd, Awstralia, neu Los Angeles.

Naxos

Mae Naxos yn un o’r cyrchfannau trofannol hynny sy’n gallu bodloni unrhyw chwaeth; mae'n berffaith ar gyfer teuluoedd, mis mêl, grwpiau ffrindiau, a theithwyr unigol. Mae'n enwog am ei natur swynol, traethau egsotig, mynyddoedd godidog, a phensaernïaeth arwyddocaol sy'n dyddio'n ôl i ddiwylliant Groeg.

Mae gan yr ynys arfordir godidog sy'n cynnwys rhai o draethau mwyaf trawiadol y Môr Aegean. Mae'r traethau'n berffaith ar gyfer ymlacio ar y tywod gwyn o dan olau'r haul a nofio yn y dyfroedd glas pur. Mae Naxos hefyd yn lle gwych ar gyfer hwylfyrddio oherwydd y gwyntoedd sy'n chwythu trwy gydol y flwyddyn ar yr ynys.

Mae Naxos hefyd yn adnabyddus am ei hanes a'i ddiwylliant cyfoethog. Mae'r safleoedd archeolegol ar yr ynys yn tystio i'w hynafiaeth lewyrchus. Mae'r ynys yn cynnig llawer o demlau, eglwysi Bysantaidd, a thyrau Fenisaidd yn aros am eich ymweliad.

Sut i GaelYno?

Er ei bod yn un o ynysoedd enwocaf Gwlad Groeg, mae Naxos yn dal i fethu maes awyr rhyngwladol. Gallwch hedfan i Athen ac yna mynd ar hediad domestig neu fferi i Naxos. Mae hefyd wedi'i gysylltu â Mykonos a Santorini gan fferïau.

Y Bahamas

22>Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 28

Mae'r Bahamas ymhlith yr ynysoedd trofannol harddaf yn y Caribî a'r teithiau gorau cyrchfannau ledled y byd. Mae'n cynnwys 700 o ynysoedd, gan roi digon o anturiaethau i chi eu profi trwy nifer o ymweliadau. Mae gwyliau'r Bahamas yn cynnwys tywydd heulog, dyfroedd clir, traethau tywodlyd, atyniadau hanesyddol, a gweithgareddau dyfrol amrywiol.

Mae gan Ynys Eleuthera yn y Bahamas ryfeddod naturiol byd-enwog, y Bont Ffenestr Gwydr. Bydd taith ar y bont yn eich syfrdanu gan olygfa dyfroedd glas tywyll yr Iwerydd yn cyferbynnu â dyfroedd gwyrddlas llachar Eleuthera.

Sut i Gyrraedd Yno?

Mae'r Bahamas yn hawdd ei chyrraedd, boed ar yr awyr neu'r môr. Mae ei brif faes awyr rhyngwladol, Maes Awyr Rhyngwladol Lynden Pindling, yn ynys y brifddinas ac yn derbyn hediadau o bob rhan o'r byd. Opsiwn arall yw hwylio o Florida i'r Bahamas ar fferi.

Mwy o Ynysoedd Trofannol

Dim ond 15 o ynysoedd trofannol hardd rydyn ni wedi’u cyflwyno, ond mae’r byd yn cynnig llawer mwy. Gallwch edrych ar ynysoedd trofannol mwy anhygoel,megis yr Ynysoedd Dedwydd, Ynysoedd y Galapagos, Puerto Rico, ac Ynys Martinique syfrdanol.

bydd dyfroedd yn eich synnu.

Sut i Gyrraedd Yno?

Y prif faes awyr rhyngwladol yn y Maldives yw Maes Awyr Rhyngwladol Velana, sydd wedi'i leoli ar Ynys Hulhulé. Yna gallwch chi fynd ar daith fferi i'r ynys rydych chi ei heisiau. Opsiwn arall yw hedfan i Colombo, Sri Lanka, ac yna i Gwrywaidd.

Seychelles

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 16

Seychelles yn berl yng Nghefnfor India, yn cynnwys 115 o ynysoedd sy'n cynnig y gwyliau trofannol eithaf. Y prif ynysoedd yn Seychelles yw Mahé, Praslin, a La Digue, a gallwch symud rhyngddynt ar fferi.

Mae gan Seychelles lawer o draethau godidog gyda thywod gwyn yn cynnwys dyfroedd asur newydd, yn gwahodd nofio. Gallwch ymlacio ar y glannau a mwynhau golygfeydd golygfaol y cefnfor o flaen eich llygaid. Mae deifio hefyd yn wych yn Seychelles ac yn addo antur danddwr llawn hwyl ymhlith y riffiau cwrel llewyrchus.

Mae Seychelles hefyd yn gartref i lawer o warchodfeydd natur gwarchodedig gan UNESCO, megis Coedwig Vallée de Mai ar Ynys Praslin, wedi'i gorchuddio'n hyfryd â chawr. cledrau. Mae ynys La Digue yn lle ardderchog arall ar gyfer heicio a beicio gan mai prin fod ganddi unrhyw gerbydau modur.

Sut i Gyrraedd Yno?

Gallwch gyrraedd Seychelles mewn awyren drwy ei prif faes awyr, Maes Awyr Rhyngwladol Mahe. Mae gwasanaethau fferi mewnol yn cysylltu'r tair prif ynys.

Bali

Trofannol Mwyaf PrydferthYnysoedd yn y Byd 17

Mae'r gwyliau breuddwydiol trofannol a'r wir baradwys ar y Ddaear yn dod yn wir yn Bali. Mae'r ynys hon yn Indonesia yn gyfuniad chwedlonol o harddwch naturiol a diwylliant cyfoethog. Yn adnabyddus am ei draethau hyfryd, ei dirwedd ddienw, copaon folcanig, temlau mawreddog, a bywyd nos bywiog, mae Bali yn cynnig rhywbeth i bob ymwelydd.

Mae gan Bali amrywiaeth eang o draethau, o dywod gwyn i rai folcanig du-tywodlyd . Gallwch ymlacio ar y glannau o dan olau'r haul trofannol a mwynhau'r olygfa ysblennydd o flaen eich llygaid. Mae deifio a snorcelu hefyd yn boblogaidd yn Bali a bydd yn caniatáu ichi weld golygfeydd tanddwr anhygoel.

Mae Bali hefyd yn gyrchfan myfyrdod ac iachâd byd-enwog. Mae'n cynnig llawer o sba, parlyrau tylino, stiwdios ioga, a themlau lles i faldodi ei ymwelwyr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â sba neu ganolfan iechyd o leiaf unwaith ar eich gwyliau; bydd yn dod â chi'n ffres ac yn llawn bywyd.

Mae diwylliant cyfoethog Balïaidd yn amlwg yn ei demlau niferus, yn fwyaf nodedig Teml Uluwatu. Mae'n edrych dros Gefnfor India o glogwyn 70 metr o uchder, felly mae'r golygfeydd oddi uchod yn syfrdanol. Teimlwch yr awyrgylch tawel y tu mewn i'r deml, cymerwch yr olygfa machlud dros y cefnfor, ac yna gwyliwch Berfformiad Dawns Balïaidd gyda'r nos.

Sut i Gyrraedd Yno?

Mae’n hawdd cyrraedd Bali mewn awyren neu ar y môr. Mae hediadau uniongyrchol yn glanio yn Bali o bob cwr o'r byd, ac yn fewnolteithiau hedfan yn cyrraedd o brif ddinasoedd Indonesia. Gallwch hefyd fynd â'r fferi o Java neu Lombok i Bali ac i'r gwrthwyneb.

Tahiti

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 18

Tahiti yn ynys o raeadrau, jyngl gwyrddlas, mynyddoedd folcanig diflanedig, traethau syfrdanol, a fflora trofannol; gallwch ei alw'n wlad breuddwydion. Mae gan bob ynys Tahiti dirwedd syfrdanol a golygfeydd syfrdanol dros y Môr Tawel.

Mae gan Tahiti nifer o draethau hyfryd lle gallwch chi dorheulo wrth fwynhau diod trofannol gyda golygfa odidog. Mae traethau'n amrywio rhwng traethau tywod du a geir ar Arfordir y Dwyrain a thraethau tywod gwyn ar Arfordir y Gorllewin. Mae glannau Tahiti hefyd yn darparu llawer o weithgareddau pleserus, gan gynnwys syrffio, snorcelu, deifio, a sgïo jet.

Un o'r pethau gorau i'w wneud yw darganfod diwylliant a thraddodiadau dymunol Tahiti. Gallwch ymweld ag Amgueddfa Tahiti a'r Ynysoedd i deimlo'r egni hynafol a dysgu am eu hanes. Rhyddhewch a dysgwch rai caneuon a dawnsiau Tahitaidd a theimlwch y rhyddid.

Profiad Tahitaidd gwych arall yw ymweld â motu (gair Tahiaidd sy'n golygu ynys fechan wedi'i lleoli oddi ar lan un fawr arall). Mae mor fach fel y gallwch chi gerdded o un ochr i'r llall mewn ychydig funudau. Ewch am dro o dan arlliwiau cledrau cnau coco, ac ewch i snorcelu i archwilio'r pysgod trofannol lliwgar.

Sut i Gyrraedd Yno?

Y ffordd hawsaf a mwyaf cyffredin o gyrraedd Tahiti yw mewn awyren trwy Faes Awyr Rhyngwladol Faa'a, sydd wedi'i leoli ar brif ynys Tahiti . Gallwch neidio ar hediadau rhwng ynysoedd eraill ledled Polynesia Ffrainc i archwilio'r ynysoedd eraill.

Zanzibar

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 19

Zanzibar sy'n cynnig y blas gorau posibl o Gefnfor India. Dyma'r lle trofannol delfrydol i ddianc o'r byd a threulio gwyliau heb ei ail. Mae'r ynys yn enwog am ei harddwch naturiol syfrdanol, ei diwylliant cyfoethog, y machlud hudolus, a'i harfordir heb ei hail.

Mae traethau Zanzibar yn addo awyrgylch hyfryd, heddychlon gyda thywod gwyn a dyfroedd gwyrddlas cynnes. Bydd nofio a deifio ymhlith bywyd morol amrywiol a riffiau cwrel Cefnfor India yn rhoi ymdeimlad unigryw o bleser i chi.

Mae Zanzibar hefyd yn adnabyddus am hen chwarter y ddinas, Stone Town, sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Ewch am dro o amgylch ei farchnadoedd a'i strydoedd coblog ac edmygu arddulliau pensaernïol amrywiol y strwythurau.

Sut i Gyrraedd Yno?

Gallwch archebu taith awyren uniongyrchol i Faes Awyr Zanzibar o lawer o leoliadau ledled y byd. Opsiwn arall yw hedfan i Dar es Salaam, wedi'i gysylltu ar y môr â Stone Town, ac yna mynd ar daith fferi i Zanzibar.

Hawai

Mwyaf Prydferth Ynysoedd Trofannol yn y Byd 20

Mae Hawaii yn ddelfrydtaith gerdded drofannol sydd â phopeth sydd ei angen ar wyliwr. Mae'n grŵp o ynysoedd yng nghanol y Cefnfor Tawel a'r unig dalaith yn yr Unol Daleithiau yn y trofannau. Mae'r baradwys drofannol hon yn adnabyddus am ei natur hudolus ac amrywiol, gan gynnwys llosgfynyddoedd, traethau, jyngl, rhaeadrau, llwybrau, a safleoedd deifio.

Mae arfordir Hawaii i gyd yn frith o losgfynyddoedd, gan gynnig profiad gwefreiddiol o sefyll ar ei ben llosgfynydd gweithredol ac yn edrych y tu mewn i'w grater. Mae Parc Cenedlaethol Llosgfynyddoedd Hawaii, sy'n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, yn gartref i'r llosgfynydd mwyaf gweithgar yn y byd, Kilauea. Mae hyd yn oed y llwybr cerdded i'r crater yn antur ynddi'i hun.

Mae arfordir Hawaii hefyd yn cynnwys llawer o draethau euraidd-tywodlyd a du-tywodlyd hyfryd. Gallwch chi fynd i snorcelu a mwynhau'r olygfa wych o grwbanod môr a physgod trofannol yn nofio ymhlith riffiau cwrel lliwgar. Efallai y byddwch hefyd yn gweld dolffiniaid yn neidio allan o'r dŵr neu'n gorffwys yn y bae; gofalwch rhag tarfu arnynt.

Mae Hawaii hefyd yn cynnig profiadau syllu ar y sêr ardderchog yng nghanol y Môr Tawel. Mae Uwchgynhadledd Mauna Kea, er enghraifft, yn fan delfrydol i syllu ar y sêr oherwydd ei bod mor anghysbell oddi wrth lygredd golau dinas. Gallwch ymuno â thaith dywys a fydd yn mynd â chi i’r copa, lle byddwch yn gweld awyr y nos fel na welsoch erioed o’r blaen.

Sut i Gyrraedd Yno?

Hediadau uniongyrchol yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Honolulu yn Oahu o lawerlleoedd ledled y byd. Opsiwn arall yw archebu mordaith i Honolulu o rai lleoliadau yn yr Unol Daleithiau, Mecsico, a Chanada. Mae teithiau awyr dyddiol rheolaidd rhwng ynysoedd yn cysylltu prif Ynysoedd Hawai.

Jamaica

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 21

Gyda'i diwylliant cyfoethog, natur hyfryd, a phobl gyfeillgar, Jamaica yw un o'r ynysoedd trofannol gorau yn India'r Gorllewin. Mae'n wlad o ryfeddodau a chyffro. Gan mai hi yw'r drydedd ynys fwyaf yn y Caribî, mae'n anodd archwilio'r cyfan mewn un daith a hyd yn oed yn amhosibl cael digon ohoni.

Mae Jamaica yn fwyaf adnabyddus am ei rhaeadrau gwych. Dunn's River Falls yw'r mwyaf, sy'n enwog am ei haenau rhaeadru. Mae rhaeadrau eraill yn cynnwys Mayfield Falls, YS Falls, a Reach Falls, ac mae ganddyn nhw i gyd byllau naturiol sy'n berffaith ar gyfer nofio.

Mae Jamaica hefyd yn gartref i nifer o draethau hardd, yn fwyaf nodedig y Traeth Saith Milltir yn Negril. Mae'r lan yn cynnwys tywod gwyn sy'n cwrdd â'r dŵr grisial-glir mewn golygfa odidog. Mae digonedd o weithgareddau dŵr ar gael ar y traeth, gan gynnwys snorcelu, sgwba-blymio, jet-sgïo, caiacio, a mynd ar y Cwch Banana.

Sut i Gyrraedd Yno?

0>Y prif feysydd awyr rhyngwladol yn Jamaica yw Maes Awyr Rhyngwladol Norman Manley (KIN) yn Kingston a Maes Awyr Rhyngwladol Donald Sangster (MBJ) ym Mae Montego. Mae yna hefyd linellau mordaith i'rporthladdoedd Bae Montego, Falmouth ac Ocho Rios.

Ynysoedd Coginio

16>Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 22

Mae Ynysoedd Cook yn fan diarffordd ac yn gyfle i ddatgysylltu oddi wrth y byd. . Mae'n cynnwys 15 o ynysoedd yn y Cefnfor Tawel, sy'n gartref i draethau hyfryd, morlynnoedd gwych, tirweddau godidog, llystyfiant trwchus, a phobl groesawgar.

Mae'r ynysoedd yn ymfalchïo mewn digonedd o draethau tywod gwyn trawiadol yn frith o gledrau trofannol. Nid yn unig nofio yn y dŵr asur yn drawiadol, ond mae archwilio'r byd tanddwr hefyd yn wych. Gallwch fynd i snorcelu neu ddeifio i weld y riffiau cwrel bywiog a'r pysgod trofannol.

Mae’r ynysoedd hefyd yn enwog am eu tirweddau naturiol godidog. Mae'n cynnwys llawer o lwybrau cerdded trwy hen gopaon folcanig coediog trwchus. Mae'r rhan fwyaf o lwybrau cerdded sy'n arwain at gopaon folcanig yn cynnig golygfeydd syfrdanol o'r ynysoedd o'r copa.

Sut i Gyrraedd Yno?

Mae Ynysoedd Cook yn hygyrch i weddill y byd trwy Seland Newydd. Mae hediadau uniongyrchol o Auckland a Christchurch yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Rarotonga. Mae yna hefyd hediadau uniongyrchol i Rarotonga o Los Angeles, Sydney, a Tahiti. Gallwch gysylltu â hediadau mewnol i deithio i ynysoedd eraill y Cogyddion.

St. Lucia

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 23

Mae Saint Lucia yn ynys folcanig fach sy'n llawn dop otirweddau amrywiol ac amgylchoedd gwyrddlas, gan ei wneud yn fan gwyliau delfrydol. Mae ganddi draethlin gyda thraethau tywod du a rhai tywod gwyn hyfryd eraill yn ymestyn am filltiroedd. P'un a ydych chi'n ceisio taith dawel neu wyliau bywiog, mae gan St Lucia rywbeth i'w gynnig at bob chwaeth.

St. Mae Lucia yn fwyaf adnabyddus am ei dau fynydd taprog, y Pitons, ar ei harfordir gorllewinol, yn ymwthio allan o Fôr y Caribî mewn golygfa fawreddog. Mae'r Pitons, o'r enw Gros Piton a Petit Piton, yn ymddangos yn pigo i fyny ochr yn ochr o'u gweld o wahanol onglau.

Mae gan arfordir St Lucia fwy i'w gynnig. Mae'n gartref i gyrchfannau traeth moethus, pentrefi pysgota, safleoedd deifio o safon fyd-eang, a thraethau folcanig ysblennydd. Mae'n hwyl ac yn ymlaciol i dorheulo ar y traethau tywod euraidd a nofio yn y dyfroedd clir.

Sut i Gyrraedd Yno?

Mae prif faes awyr rhyngwladol St. Lucia, Maes Awyr Rhyngwladol Hewanorra (UVF), yn derbyn hediadau uniongyrchol dyddiol o Lundain, Efrog Newydd, Miami , Atlanta, a nifer o ynysoedd y Caribî. Mae'r maes awyr llai, Maes Awyr George F. L. Charles (SLU) yn gwasanaethu hediadau rhyng-Caribïaidd yn bennaf.

Ko Lipe

Ynysoedd Trofannol Mwyaf Prydferth yn y Byd 24

Mae Ko Lipe yn ynys fechan, ysblennydd yng Ngwlad Thai sy'n adnabyddus am ei thraethau tywodlyd braf a'i dyfroedd cwrel-gyfoethog. Gydag awyrgylch tawel, bywyd gwyllt newydd, a safleoedd deifio o'r radd flaenaf, mae Ko Lipe yn drofannol heb ei ail.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.