Traeth hudolus Bae Helen – Gogledd Iwerddon

Traeth hudolus Bae Helen – Gogledd Iwerddon
John Graves

Traeth Hardd Bae Helen

Mae yna ddau beth gwahanol y gwyddys eu bod ar wasgar ledled Gogledd Iwerddon ac yn ffurfio ei harddwch. Pa rai yw'r traethau anhygoel a'r gerddi a geir yma. Un o’r traethau enwog hyn yw Bae Helen sydd wedi’i leoli ym Mharc Gwledig Crawfordsburn.

Gweld hefyd: Sydney llachar: Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Ŵyl Goleuni a Cherddoriaeth Awstralia

Yn fwy felly mae Traeth Bae Helen yn un o ddau draeth rhagorol sydd i’w cael ym Mharc Gwledig Crawfordsburn. O ran y traethau gorau a geir yn ninas Belfast, Gogledd Iwerddon, mae'n rhaid i ni sôn bod Bae Helen yn cael ei ystyried yn un o'r goreuon yno. Mae hefyd yn un o'r traethau mwyaf poblogaidd yn enwedig yn ystod misoedd yr haf pan gawn ni dywydd braf.

Gweld hefyd: Archwiliwch Fyd Valhalla: Y Neuadd Fawreddog sydd wedi'i Chadw ar gyfer Rhyfelwyr Llychlynnaidd a'r Arwyr FiercestGolygfa o Draeth Bae Helen

Mae pobl yn mwynhau ymweld â Thraeth Bae Helen gan ei fod yn cynnig traeth ysgafn o silffoedd, ansawdd dŵr gwych sy'n ei wneud yn lle perffaith ar gyfer ymdrochi. Mae llawer mwy o gyfleusterau o amgylch y traeth hwn fel mannau picnic, caffis, a llwybrau cerdded gwych sy'n cynnig golygfeydd hardd.

Atyniadau Cyfagos Eraill a Mwy o Draethau

Mae Helen's Bay yn a elwir yn bentref ar arfordir gogleddol County Down, Gogledd Iwerddon. Fe'i lleolir o fewn treflan Ballygrot, rhwng Holywood, Crawfordsburn a Bangor. Un o’r lleoedd diddorol i ymweld ag ef ger Bae Helen yw Parc Gwledig Crawfordsburn, ar lannau deheuol Belfast Lough. Lle perffaith i ymlacio a mwynhau’rgolygfeydd heb eu difetha.

Mae yna draethau eraill ar wasgar ledled Gogledd Iwerddon sydd hefyd yn cael eu hystyried yn ddewis da i ymweld â nhw. Fel Traeth Whiterocks, Traeth Crawfordsburn, Traeth Ballywalter, Traeth Porballintrae, a Thraeth Ballygally.

Erthyglau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi Fferm Streamvale, Gerddi Botaneg, Amgueddfa Ulster, Parc Gwledig Redburn, Bae Browns, Archwilio Tref Caergybi ,Archwilio Pentref Saintfield.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.