Trademarket Belfast: Marchnad Awyr Agored Newydd Gyffrous Belfast

Trademarket Belfast: Marchnad Awyr Agored Newydd Gyffrous Belfast
John Graves

The Trademarket Belfast

Mae Belffast yn llawn bariau a bwytai gwych yn ogystal â mannau marchnad anhygoel. Mae'r bariau marchnad awyr agored hyn yn dod yn boblogaidd ledled Belfast gyda The Trademarket yn ymuno â rhengoedd Haymarket a Common Market. Mae'r lleoliadau amlbwrpas hyn sy'n addas i gŵn a theuluoedd yn caniatáu i bobl yn Belfast fwynhau diod yn yr awyr agored heb dorri ar y gwaharddiad ar yfed cyhoeddus. Maent hefyd yn rhoi cyfle i fusnesau bach a bwytai ffynnu a dod o hyd i gynulleidfaoedd newydd.

Mae'r Trademarket Belfast yn unigryw gan ei fod wedi'i leoli mewn cyfres o gynwysyddion storio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth sy'n eich disgwyl ym marchnad awyr agored fwyaf newydd Belfast.

Ble mae'r Trademarket Belfast?

Manteisio ar y gofod lle bu'r Movie House Dublin Road unwaith yn eistedd , mae'r Trademarket yn dod â bywyd newydd i Ffordd brysur Dulyn.

Lleoliad: 14-16 Heol Dulyn, Belfast BT2 7HB

Oriau Agor:

Dydd Mawrth Dydd Mercher Sul
Dydd Llun Ar Gau
Ar Gau
12–11pm
Dydd Iau 12–11pm
Dydd Gwener 12–11pm
Dydd Sadwrn 12–11pm
12–11pm

Siopau Trademarket Belfast

 • American Madness
 • Barkley & Waggins
 • Marchnad Ffrwythau Bethany
 • Y Tu Allan i Mewn
 • Marchnad Drefol

AmericanaiddGwallgofrwydd

American Madness on Instagram

Siop wych ar unrhyw sbri siopa vintage drwy Belfast, beth am ddod o hyd i rywbeth hen, wedi’i fenthyg, neu las wrth bori ar y farchnad? Hefyd yn lle gwych i brynu siaced os yw'r tywydd yn troi ychydig yn oer tra'ch bod chi'n mwynhau eich peint yn y farchnad.

Oriau Agor: Dydd Mercher-Dydd Sul 12pm – 7pm

Barkley & Waggins

Barkley & Waggins ar Instagram

Mae Trademarket Belfast yn gyfeillgar i gŵn ac nid yn unig hynny, mae ganddyn nhw bwtîc cŵn ciwt fel y gallwch chi drin eich ffrind gorau wrth ymweld â'r farchnad gyda'ch gilydd.

Marchnad Ffrwythau Bethany

Marchnad Ffrwythau Bethany ar Instagram

Lle gwych i gael cynnyrch lleol ffres perffaith i’w gymryd adref ar gyfer swper neu i gael byrbryd wrth fwynhau'r haul yn y farchnad (neu huddling ar gyfer cynhesrwydd o dan y canopi).

Tu Allan i Mewn

Outside In ar Instagram

Mae'r busnes gwych hwn yn darparu dillad stryd sydd nid yn unig yn ffasiynol ond sydd hefyd yn helpu i roi yn ôl i'r rhai sy'n profi digartrefedd. Os byddwch chi'n prynu het Wear One Share One ganddyn nhw, bydd person digartref yn cael un hefyd. Maen nhw'n gwneud llawer o waith pwysig iawn y tu hwnt i ddim ond gwneud eitemau dillad hardd a hirhoedlog i chi eu prynu.

Lle gwych arall i brynu siaced neu het os yw’r tywydd yn troi ychydig yn oer tra’ch bod yn mwynhau eich peint neu’ch bwyd yn ymarchnad.

Oriau Agor:

Dydd Mercher Dydd Sadwrn
Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth Ar gau
11 am – 6 pm
Dydd Iau 11 am – 8 pm
Dydd Gwener 11 am – 8 pm
11 am – 6 pm <10
Dydd Sul 12 pm – 6 pm

Marchnad Drefol

Yn cynnwys gwaith gan lawer o fusnesau annibynnol o amgylch Gogledd Iwerddon, mae Urban Market yn lle gwych i fynd i siopa anrhegion neu i drin eich hun.

Trademarket Belfast: Marchnad Awyr Agored Newydd Gyffrous Belfast 17

Trademarket Belfast Diodydd

Mae dau far mewnol y Trademarket yn cynnig gins, poitin, a gwasanaeth whisgi fel y 'High On Lemon Pie' - sy'n paru Boatyard Jin gyda Peach, Montenegro, Pastry Orgeat, a Lemon Zest Cordial. Yn ogystal â choctels diddorol fel y ‘Quick Maths’ cymysgedd o Union Spirit Lemon & Deilen, Rhosyn Regal Twyllodrus, Aperol, Perlysieuyn yn Diweddu Trwyth, Prosecco a Soda. Mae ganddyn nhw hefyd goctels clasurol fel y Long Island Ice Tea, Bramble, a Pornstar Martini. Mwy o yfwr cwrw? Nid ydych chi'n cael eich gadael allan. Mae eu tapiau'n cynnig cwrw fel Red Stripe, Harp, Estrella, yn ogystal â thapiau gwadd sy'n cynnwys cwrw crefft lleol fel 'Umbongo' gan Boundary Brewing Company.

Dysgwch fwy am fragdai cwrw lleol a bariau cwrw crefft yn Belfast yn ein herthyglau eraill.

Trademarket BelfastBwyd

  Baps

  Baps ar Instagram

  Chwilio am fyrgyr cig eidion yn llawn gyda blas ac o bosib rhai sglodion? Ychwanegiad newydd i Trademarket Belfast yw Baps ond mae'n werth ymweld ag ef.

  Uchafbwyntiau ar y Ddewislen

  Byrger Disgo – Salvador Slaw, caws Americanaidd, winwnsyn gwyn, letys, picls, saws disgo.

  Speakeasy – Chickpea Pattie , bhaji winwnsyn, letys, korma mayo, nionyn wedi'i biclo, & siytni mango.

  Bodega Bagels

  Bodega Bagels ar Instagram

  Bagelau arddull Efrog Newydd ar flaenau eich bysedd yma yn Belfast, a gynigir gan Bodega Bagels gyda llwyth o lenwadau a thaeniadau i'w dewis gan gynnwys rhai arbennig na ddylid eu methu.

  Uchafbwyntiau'r Ddewislen

  Toddwch Shroom – Madarch wystrys wedi'u marineiddio mewn soi a sinsir, kimchi, caws fegan a roced.

  Ace – Afocado, Caws Americanaidd, Wy yn null Bodega, Sriracha neu Ballymaloe Relish

  Oriau Agor : Mer – Sul 12-4

  Brew & Yaki

  Brew & Yaki ar Instagram

  Yn cynnig anialwch Taiwan a the boba rhagorol, mae'r lle hwn yn lle perffaith ar gyfer danteithion melys ac yn ddewis arall gwych ar gyfer diod flasus di-alcohol. Os ewch i Brew & Yaki a chwympo mewn cariad â the swigen, sy'n ddealladwy, dylech edrych ar ein herthygl ar Bubble Tea yn Belfast i ddarganfod ble gallwch chi gael rhywfaint o'rgoreu.

  Uchafbwyntiau'r Ddewislen

  Te ffrwythau afal & mefus boba

  Cacen Olwyn Obanyaki gyda llenwad cwstard Fanila

  Hei Chick!

  Hei Chick ! ar Instagram

  Os ydych chi'n chwilio am fyrger cyw iâr wedi'i ffrio gwych, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar Hey Chick! Pârwch eich peint gyda sglodion creision-groes a chyw iâr wedi'i ffrio o Corea i gael trît blasus.

  Uchafbwyntiau’r Ddewislen

  Byrger Cyw Iâr wedi’i Ffrïo Byfflo

  Corea Fegan Ffris Sothach

  Mercher-Sul //12-10pm<1

  Katsu Kitchen

  @lauren_tenner

  Mae pawb yn gwybod, o ran saws Buffalo, bod MWY YN FWY. #belfast #tradermarket #streetfood #belfastcity #belfasttiktok #belfastfood #friedchicken #katsu #heychick #katsukitchen #springrolls #mochi #friedchicken #buffalo

  ♬ B.O.T.A. (Y Drwg ohonyn nhw i gyd) – Eliza Rose & Interplanetary Criminal

  Edrychwch ar y fwydlen hon am ddanteithion ymasiad Asiaidd a bwyd a fydd yn addas ar gyfer unrhyw un, o Katsu curry i sglodion ar y brig.

  Uchafbwyntiau'r Ddewislen

  Katsu Chicken Bao Buns

  Rholiau Gwanwyn Llysieuol Gwyrdd Thai wedi'u gweini gyda Ponzu

  Kubo<2

  Kubo on Instagram

  Mae Kubo yn dod â detholiad anhygoel o fwyd Ffilipinaidd i farchnad fasnach belfast, gan gynnwys prydau bbq Ffilipinaidd.

  Uchafbwyntiau'r Ddewislen

  Barbeciw Porc Ffilipinaidd – Côs coch Banana Pîn-afal gyda finegr sbeislyd cartref & atchara picls

  Gweld hefyd: Darganfyddwch La CroixRousse Lyon

  Biko w/ caramel cnau coco -Cacennau reis glutinous wedi'u coginio gyda llaeth cnau coco a siwgr brown.

  Moon Gelato Co.

  Moon Gelato Co. on Instagram

  Chwilio am ddanteithion melys i oeri? Mae Moon Gelato Co. yn cynnig ystod eang o flasau gan gynnwys sorbets i weddu i unrhyw ofynion dietegol.

  Uchafbwyntiau'r Ddewislen

  Côn Waffl gyda gelato Lleuad Siocled Llaeth

  Slusi Sorbet Mefus a Banana

  Pi Guy

  PiGuy ar Instragram

  Un o'r pizzas pobi gorau y gallwch ei gael yn Belfast yn dod o hyd i'w gartref yn Trademarket.

  Uchafbwyntiau ar y Ddewislen

  The Uncle June (VG) – Artisiog, olewydd kalamata, capers, lemwn, basil, EVOO….(Dim caws!)

  The BB King – Caws glas lleol, afal, pistachio, garlleg confit, mozzarella.

  Pie Queen

  Pie Queen on Instagram

  Cynnwch bastai wrth fynd neu archebwch un ar gyfer achlysur arbennig, mae Pie Queen yn lle gwych i drin eich hun at nwyddau crwst blasus.

  Uchafbwyntiau'r Ddewislen <5

  Llus & Pei Meringue

  Afal & Butterscotch Pie

  Pipian

  @documentbelfast

  Pipián Burritos yn @trademarketbelfast #belfasttiktok #tiktokbelfast #belfast #tiktokireland #irishtiktok #irelandtiktok #belfastcity #nitok #californiaburrito #burrittoktok

  ♬ Breuddwydio California - Y Mamas & Y Papas

  Mae burrito llawn llenwi yn swnio'n dda? Pipian yw'r lle i fod.

  Uchafbwyntiau'r Ddewislen

  Adeiladwch eich burritos eich hun gyda llenwadau fel Cyw Iâr Sitrws Chipotle & Sboncen Arbol wedi'i Rhostio â Thân (opsiynau fegan ar gael).

  Rebel & Ruse

  Rebel & Ruse ar Instagram

  Bwyd bbq wedi'i goginio'n araf gyda chig eidion wedi'i frwysio, a dewis amgen madarch ar gael.

  Gweld hefyd: Maldives: 8 Traeth mewn Hafan Drofannol o Llonyddwch ac Ymlacio

  Uchafbwyntiau’r Ddewislen

  Oyster Po’ Boy – Madarch wedi’u Ffrio’n Ddwfn, Salsa India-corn Torgoch, wisgi Crafanc y Ddraig Saws Poeth & Dail

  Osso Buco – Mwg & Shin Cig Eidion Brwysiedig, Nionod Braster Cig Eidion, Pupurau, Provolone, Nionod Creisionllyd Balsamig a Grefi Gwahanol

  Marchnadoedd Eraill yn Belfast

  Mae Belffast yn llawn gwych marchnadoedd, fel Marchnad San Siôr. Yr unig ofod marchnad dan do Fictoraidd sy'n weddill sy'n dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnad.

  Marchnad San Siôr yn Belfast.

  Mae gan Belffast hefyd farchnadoedd tymhorol fel y Farchnad Gyfandirol yn y Gwanwyn a’r Nadolig.

  Marchnad Nadolig Belfast

  Am ddysgu mwy am farchnadoedd Belfast y gallwch ymweld â nhw? Edrychwch ar ein herthygl ar Farchnad San Siôr, Marchnad Gyfandirol y Gwanwyn, neu Farchnad Nadolig Belfast.
  John Graves
  John Graves
  Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.