Syniadau gwisgoedd Calan Gaeaf sy'n syml, yn hawdd ac yn rhad!

Syniadau gwisgoedd Calan Gaeaf sy'n syml, yn hawdd ac yn rhad!
John Graves
gallai hefyd fras i fyny eich gwallt gyda chwistrell gwallt neu gel a gweithio ar eich taith zombie, dim ond bod yn siwr i beidio â bod yn rhy argyhoeddiadol.

Syniadau am wisgoedd Calan Gaeaf gan ddefnyddio paent wyneb

Mae yna lawer o wahanol wisgoedd y gallwch chi eu creu gyda dim ond palet paent wyneb Calan Gaeaf syml. Nid oes angen i chi fod yn artist colur ffansi gyda sgiliau anhygoel, gall hyd yn oed dechreuwr peintio wynebau greu rhai dyluniadau Calan Gaeaf eithaf cŵl.

Syniad gwisg Calan Gaeaf gyda phaent wyneb

Y pethau hawsaf i baentio wyneb yw dyluniadau nad oes angen llawer o arbenigedd artistig arnynt. Mae'n hawdd peintio pethau fel gwe pry cop, pryfed cop neu ddyluniadau blodau syml arnynt.

Os ydych chi eisiau mynd am rywbeth mwy heriol, fel dyluniad paent wyneb spiderman, yna yn bendant gwyliwch rai fideos youtube i'ch arwain. Er mai dim ond tri lliw ydyw, mae'n fwy dyrys nag yr ydych chi'n meddwl i ddechrau.

Tiwtorial paentio wynebau rhyfeddol Spider-Man i ddechreuwyr

Mae Calan Gaeaf yn agosau a does gennych chi ddim gwisg i mewn, y cyfan sydd ar ôl yn y siopau gwisg ffansi yw siwtiau morph a onesies drud. Beth wyt ti'n gwneud?

Peidiwch â phoeni, oherwydd rydyn ni wedi llunio rhestr o syniadau gwisgoedd Calan Gaeaf ar gyfer plant ac oedolion sy'n syml, yn hawdd ac yn rhad. Gellir gwneud llawer o'r gwisgoedd hyn gydag eitemau cartref syml neu ddeunyddiau rhad sydd ar gael ar Amazon Prime.

P'un a ydych chi'n chwilio am syniadau creadigol am wisgoedd Calan Gaeaf neu ddewisiadau syml a diymdrech, mae gennym ni ysbrydoliaeth i'ch cael chi. dechrau.

Syniadau am wisgoedd Calan Gaeaf i blant

Gall gwisgoedd Calan Gaeaf i blant ddod yn eithaf drud, yn enwedig pan mae'n archarwyr neu'n ffigurau ffantasi o siop Disney. Hefyd, mae'n debygol y bydd eich plentyn yn mynychu mwy nag un parti Calan Gaeaf, sy'n golygu gwisg wahanol ar gyfer pob parti. Dyma rai awgrymiadau gwisg Calan Gaeaf syml i gadw pawb yn hapus a mwynhau'r tymor arswydus.

Syniad am wisg ysbryd gan ddefnyddio dalen

Mae gwisg ysbrydion yn wisg hawdd a syml y gallwch ei gwneud gartref. Yn syml, dewch o hyd i ddalen wen rydych chi'n hapus i gael gwared ohoni, a thaflu hi drosoch eich hun i ddod yn ysbryd. Gallwch naill ai dynnu llygaid a cheg ar y ddalen, gan ddefnyddio marciwr du, neu gallwch dorri tyllau allan i weld ac anadlu drwodd.

Syniad gwisg Calan Gaeaf – ysbryd

Yr unig beth am y wisg hon yw efallai nad yw poblgallu dweud pwy ydych chi, er weithiau nid yw hynny'n beth drwg, yn enwedig os oes gennych chi lawer o driciau i fyny'ch llawes ar gyfer y Calan Gaeaf hwn.

Gwisgwch fel cath

Mae'n debyg mai gwisg cath yw un o'r gwisgoedd Calan Gaeaf hawsaf y gallwch chi eu gwneud gartref. Y cyfan sydd ei angen yw:

  1. Pâr o glustiau cath.

(prynwch bâr ar Amazon am ddim ond £2.35)

  1. Rhywbeth i beintio wisgers ar eich wyneb gyda.

(gallech ddefnyddio eyeliner, eyeshadow neu baent wyneb, nid ydym yn argymell defnyddio marcwyr serch hynny, oni bai eich bod am fod yn gath am ychydig ddyddiau!)

Syniad am wisg Calan Gaeaf – cath

Chi sydd i benderfynu ar weddill gwisg y gath. Fe allech chi wisgo'r cyfan mewn du i fod yn gath ddu, ond fel arfer mae pobl yn cael y pwynt gyda'r wisgers a chlustiau cath. Y cyfan sydd wir angen i chi weithio arno yw eich galluoedd meowing.

Syniad gwisg gwrach gyda bag du

Hen wrach ond aur, y wrach bag bin clasurol. Iawn efallai ei fod yn eich atgoffa o fod yn blentyn yn yr 80au, ond mae'n dal i fod yn wisg Calan Gaeaf cyflym, hawdd a rhad bythol.

Gweld hefyd: Y Celtiaid: Cloddio'n ddyfnach i'r Dirgelwch Clyd Cyffrous hwn

Syniad gwisg Calan Gaeaf – gwrach

(Llun: Claire McGuigan/Facebook)

Gwisg glasurol y bag bin yn creu fel arfer yn wrach, er y gallech fynd fel bag o sbwriel os ydych am fod yn sbwriel y Calan Gaeaf hwn. Mae defnydd simsan y bag bin yn gadael i chi dyrnu drwy rai tyllau ar gyfer y breichiau a'r pen, ond cofiwch wneud hynnycadwch draw oddi wrth unrhyw fflamau neu danau agored os ydych chi'n defnyddio hwn fel gwisg!

Gwisg fampir

Nid oes angen clogynnau ffansi a chroen golau ar fampirod modern, maen nhw'n edrych fel bodau dynol arferol heblaw bod ganddynt ddannedd pigfain ac efallai rhywfaint o waed gweladwy o'u pryd olaf.

Y Calan Gaeaf hwn beth am wisgo i fyny fel fampir cywair isel, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ychydig o fangiau miniog i fflachio pan fydd pobl yn gofyn sut rydych chi wedi gwisgo i fyny? Yn ffodus, mae Amazon yn gwerthu pâr o fangs am ddim ond £ 3.99 ar Prime.

Gwisg fampir hawdd arall y gallech ei defnyddio yw brathiad fampir syml. Defnyddiwch waed ffug neu hyd yn oed marciwr coch i dynnu dau ddot ar eich gwddf. Bydd hyn yn dangos i bobl bod fampir wedi eich brathu a'ch bod yn y broses o droi'n un eich hun.

Syniad gwisg Calan Gaeaf – fampir

Fel y dywedodd un o’r Bechgyn Coll, “pan mae fampir yn ei frathu, nid yw byth yn olygfa hardd.”

Byddwch yn Zombie

Allwch chi ddim mynd o'i le mewn gwirionedd â gwisg zombie, mae i fod i edrych yn ofnadwy, yn flêr ac yn anghydlynol, yn union sut y byddai zombie go iawn yn edrych. Y peth pwysicaf i'w ddefnyddio yw dillad wedi'u rhwygo a'u rhwygo a llawer o waed ffug. Mae Amazon yn gwerthu gwaed ffug am £1.99 yn unig, ond fe ddylai fod yn ddigon hawdd codi rhai yn eich archfarchnad leol.

Syniad gwisg Calan Gaeaf – zombie

Gweld hefyd: Laverys Belfast: Y Bar Rhedeg Teulu Hynaf yng Ngogledd Iwerddon

Gallwch ddefnyddio unrhyw hen ddillad a’u rhwygo, sblashio ar waed ffug a whollah rydych chi’n sombi! TiYn syml, mae gwisg yn dod i mewn i bâr o lensys cyffwrdd lliw, os nad ydych chi'n wichlyd hynny yw! Fel arfer dim ond un defnydd y mae lensys cyffwrdd lliw yn eu defnyddio ac maent yn gymharol rad am tua £10 y pâr.

Syniad gwisg Calan Gaeaf gyda lensys cyffwrdd

Gyda phâr o lensys cyffwrdd lliw, gallwch ddweud eich bod yn llawer o bethau ar gyfer Calan Gaeaf. Dyma rai o'r pethau y gallech chi eu galw eich hun:

  • Cythraul.
  • Fampir.
  • Claf 0, wedi'i heintio â chlefyd prin.
  • Ysbryd.
  • Y Hetiwr Gwallgof – er fe fydd arnoch chi angen het wallgof ar gyfer hon hefyd.

Y llygaid yw ffenestr yr enaid a’r Calan Gaeaf hwn beth am godi ofn ar bobl â’ch llygaid brawychus a gwallgof. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw pâr o lensys cyffwrdd cŵl, dim byd arall!

Gwisg crys dyrnu / dis tri thwll

Beth am gymryd ysbrydoliaeth gan frenin gwisgoedd Calan Gaeaf hamddenol – Jim Halpert. Yn syml, torrwch 3 darn crwn du o bapur a’u gosod ar grys gwyn i wneud “pwnsh ​​tri thwll” i chi’ch hun.

Syniad gwisg Calan Gaeaf – syml

Fel arall, gallwch chi alw eich hun yn ddis ac rwy'n siŵr y bydd pobl yn dal i fod eisiau rholio gyda chi trwy noson Calan Gaeaf.

Facebook Face Gwisg Calan Gaeaf

Syniad syml, hawdd a rhad arall gan Jim Halpert, yw Facebook Face. Yn syml, ysgrifennwch ‘Llyfr’ ar draws eich wyneb a gadewch i bobl weithio allan gweddill eich Calan Gaeafgwisg.

Syniad gwisg Calan Gaeaf – doniol

Mae’r dull o ysgrifennu ‘llyfr’ ar draws eich wyneb yn ddull llawer symlach na gosod llyfr go iawn i’ch pen. Er ei fod yn dipyn o wisg goeglyd, mae’n dal yn llawer o hwyl gwylio pobl yn gweithio allan beth ydych chi i fod.

Prynwch grys-T ar gyfer gwisg Calan Gaeaf

Ar gyfer un o'r syniadau gwisgoedd Calan Gaeaf symlaf, beth am brynu crys-t Calan Gaeaf yn unig. Na, nid yw'n ddiog ac mae'n dal i fod yn wisg, er yn un syml.

Syniad gwisg Calan Gaeaf – crys-t

Mae Amazon yn stocio amrywiaeth eang o wisgoedd Calan Gaeaf ar hyn o bryd crysau-t, yn dechrau o £11 yn unig. Mae yna lawer o opsiynau o ddyfyniadau Calan Gaeaf syml i bwmpenni cartŵn, byddwch chi'n siŵr o ddod o hyd i rywbeth sy'n dathlu'r tymor arswydus.

Syniadau am wisgoedd Calan Gaeaf i blant ac oedolion

Nid oes angen i Galan Gaeaf fod yn ddathliad ffansi a drud, gyda'n syniadau gwisgoedd Calan Gaeaf, gallwch barhau i wisgo i fyny a mwynhau'r dathliadau arswydus heb fawr ddim ymdrech, amser a chost.

P'un a yw'n wisg gyflym i chi'ch hun neu'ch plentyn, y peth pwysicaf yw bod atgofion teuluol yn cael eu creu a pha ffordd well o greu atgofion teuluol na gwneud eich gwisgoedd eich hun gyda'ch gilydd?

Yn lleol i Ogledd Iwerddon? edrychwch ar y digwyddiadau Calan Gaeaf hyn sydd ar ddod yng Ngogledd Iwerddon.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.