Niall Horan: Gwireddu Breuddwyd Un Cyfeiriad

Niall Horan: Gwireddu Breuddwyd Un Cyfeiriad
John Graves

Ganed y canwr a chyfansoddwr caneuon Gwyddelig Niall Horan ar y 13eg o Fedi 1993 yn Mullingar, Iwerddon. Daeth yn ganwr poblogaidd fel aelod o'r band One Direction. Yn 2010, cymerodd ran fel canwr unigol yng nghystadleuaeth canu Prydain The X Factor. Cafodd ei ddileu o'r gystadleuaeth unawd a chafodd ei roi at ei gilydd gyda Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik, a Harry Styles mewn un band a rhyddhawyd pum albwm gyda'i gilydd ac aethant ar lawer o deithiau o amgylch y byd.

Arwyddodd Niall gytundeb recordio yn 2016 fel canwr unigol ar gyfer ei albwm Flickers a chyrhaeddodd ei ganeuon This Town and Slow Hands yr 20 uchaf mewn sawl gwlad. Roedd yr albwm yn rhif un yn Iwerddon a’r Unol Daleithiau a dechreuodd hefyd ar daith Flicker Sessions (2017) a’r Flicker World Tour (2018) i gefnogi’r albwm.

Gweld hefyd: Llyn Mývatn - 10 Awgrym Gorau ar gyfer Taith Ddiddorol

Niall Horan Family and Personal Life:

Rhieni Neil yw Bobby Horan a Maura Gallagher, cawsant ysgariad pan oedd yn bum mlwydd oed. Mae ganddo frawd o'r enw Greg, ac roedden nhw'n byw gyda'u mam ond ar ôl blwyddyn penderfynodd symud i fyw gyda'u tad. Aeth i Ysgol Genedlaethol St. Kenny, ysgol gynradd, a Choleg Mhuire, ysgol Gatholig i fechgyn, sydd ill dau wedi'u lleoli yn y Mullingar, ei dref enedigol.

Dechreuadau X Factor One Direction:

Yn 2010, pan oedd Horan yn 16 oed mynychodd y clyweliadau am seithfed tymor ysioe realiti teledu enwog The X Factor yn Nulyn. Canodd So Sick i Ne-Yo ond ni wnaeth argraff ar y beirniaid Cheryl Cole a Katy Perry ond gwnaeth Simon Cowell argraff fawr. Roedd ymhlith yr ychydig gystadleuwyr y tymor hwnnw a gafodd eu dewis ar gyfer Bŵtcamp yr X Factor i loywi eu sgiliau. Awgrymodd y gantores enwog, Nicole Scherzinger, a oedd yn un o feirniaid gwadd y sioe realiti, y dylai Niall Horan ymuno â phedwar cyd-gystadleuydd arall a ffurfio band eu hunain.

Ar ôl hynny, ymunodd Niall Horan â gyda Zayn Malik, Harry Styles, Louis Tomlinson, a Liam Payne i ffurfio'r band One Direction. Dechreuon nhw eu taith yn The X Factor trwy berfformio cloriau sawl cân boblogaidd, fel My Life Would Suck Without You gan Kelly Clarkson a chyfansoddiad y gantores Bonnie Tyler Total Eclipse Of The Heart. Yn anffodus, ni lwyddodd y band i ennill yn rownd yr wyth olaf yn y sioe orffenasant yn y 3ydd safle, tu ôl i’r ail safle Rebecca Ferguson a’r enillydd Matt Cardle, ond wedi hynny, derbyniasant gytundeb gyda label Cowell Syco a recordio ei albwm cyntaf, Up All Night, a ddaeth yn werthwr gorau yn y Deyrnas Unedig yn 2011 a'r Unol Daleithiau yn 2012. Dechreuodd y band a chystadleuwyr eraill o The X Factor daith fyw a pherfformiodd y grŵp i 500,000 o bobl ledled y DU.

Cân gyntaf One Direction oedd “What Makes You Beautiful”, a ryddhawyd ynMedi 2011, cyrhaeddodd y gân rif un mewn sawl gwlad yn dilyn senglau eraill, “Gotta Be You”, “One Thing”, a “More than This” wedi cael llwyddiant cymedrol a daeth y ddwy gân gyntaf yn ddeg uchafbwynt yn y DU. Rhyddhawyd albwm cyntaf y grŵp “Up All Night” yn Iwerddon a’r DU, gan gyrraedd rhif un a rhif dau ar y siartiau. Rhyddhawyd yr albwm yn rhyngwladol ym mis Mawrth 2012, a One Direction oedd y grŵp cyntaf yn y DU i gyrraedd rhif un eu halbwm cyntaf yn yr Unol Daleithiau.

Superstardom Rhyngwladol Niall Horan:

Eu taith gyntaf yn llwyddiannus iawn ac i hyrwyddo’r albwm, aethant ar eu prif daith gyngerdd gyntaf, Taith Up All Night Tour, gwerthodd pob tocyn mewn munudau, a chafwyd adolygiadau cadarnhaol gan feirniaid a ganmolodd eu gallu canu a’u presenoldeb ar y llwyfan. Yn 2012, rhyddhawyd llyfr o'r enw Dare to Dream: Life as One Direction yn America a chafodd ei gyhoeddi ac ar frig rhestr Gwerthwr Gorau The New York Times. Ym mis Tachwedd, yr un flwyddyn, rhyddhawyd eu hail albwm o'r enw Take Me Home It gan gyrraedd rhif un mewn dros 35 o wledydd, ac, ar ôl cyrraedd rhif un ar y Billboard 200, daeth y grŵp y band bechgyn cyntaf yn hanes siart yr Unol Daleithiau i recordio dau. albwm rhif un yn yr un flwyddyn ochr yn ochr â dod y grŵp cyntaf ers 2008 i recordio dau albwm rhif un yn yr un flwyddyn. Yn 2013, ffilm o'r enw OneCyfeiriad: Rhyddhawyd ffilm ddogfen This Is Us yn y swyddfa docynnau a llwyddodd i ennill 69 miliwn o ddoleri yn siarad am y band bechgyn Saesneg-Gwyddelig One Direction.

Ar ddiwedd 2013, rhyddhaodd y band eu trydydd albwm Midnight Memories, Hon oedd yr albwm a werthodd orau ledled y byd yn 2013 gyda 4 miliwn o gopïau wedi’u gwerthu ledled y byd “Best Song Ever”, prif sengl yr albwm, yw sengl siartio uchaf One Direction yn yr Unol Daleithiau hyd yma. Gwnaethant hefyd daith i'r albwm a hon oedd y daith stadiwm gyntaf i gyd a gwerthwyd pob tocyn yn gyflym iawn. Enillodd y daith dros $290 miliwn a hon oedd y daith â’r cynnydd mwyaf yn 2014, y 15fed daith gyngerdd â’r gwerth mwyaf erioed, a hon yw’r daith â’r cynnydd mwyaf erioed gan grŵp lleisiol. Yn 2014, rhyddhaodd One Direction eu pedwerydd albwm, Four. Derbyniodd yr albwm olaf i gynnwys Zayn Malik, y senglau “Steal My Girl” a “Night Changes” statws platinwm. Roedd yr albwm yn rhif un mewn 18 gwlad a One Direction oedd yr unig grŵp yn hanes 58 mlynedd siart albymau Billboard 200 i gael eu pedwar albwm cyntaf yn rhif un. Yn 2015, rhyddhawyd eu pumed albwm o'r enw Made in the AM, cyrhaeddodd yr albwm rif un mewn sawl gwlad, gan gynnwys y DU, tra cyrhaeddodd rif dau ar yr US Billboard 200.

Gyrfa unigol ar ôl One Direction:

Ar ôl i One Direction ddod i ben,Roedd Horan wedi arwyddo cytundeb unigol gyda Capitol Records. Rhyddhaodd ei sengl unigol gyntaf “This Town”, ac ar ôl iddi gael ei rhyddhau, cyrhaeddodd uchafbwynt rhif 9 ar Siart Senglau’r DU a rhif 20 ar Billboard Hot 100 yr Unol Daleithiau ac yn 2017, rhyddhaodd Horan ei ail sengl unigol “Slow Hands” . Daeth hefyd i'r 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig a'r 20 uchaf yn yr Unol Daleithiau.

Ar yr 20fed o Hydref, rhyddhawyd ei albwm “Flicker” a'i ddangos am y tro cyntaf ar ben y Billboard 200. Cyrhaeddodd hefyd rif un yn Iwerddon a'r Iseldiroedd. Yn 2018, cychwynnodd ar Daith Flicker World Tour i hyrwyddo'r albwm. Dechreuodd Horan ei fod yn gweithio ar ei ail albwm ym mis Medi 2019, rhyddhawyd prif sengl yr albwm, “Nice to Meet Ya”, ar 4 Hydref 2019, a dywedodd y byddai’n cychwyn ar Daith Nice to Meet Ya yn 2020 .

Gwobrau ac Enwebiadau:

Cafodd Niall ei gydnabod am ei ddawn gyda nifer o wobrau, gan gynnwys:

Yn 2016, enillodd One Direction wobr Caneuon y Pop Award am eu cân Night Changes yng Ngwobrau BMI Llundain. Roedd 2017 a 2018 yn flynyddoedd gwych i Niall Horan o ran ennill gwobrau, oherwydd yn 2017 fe wnaethant ennill Gwobr Hoff Artist Breakout yng Ngwobrau Dewis y Bobl, hefyd yng Ngwobrau Cerddoriaeth Radio Disney, enillodd yr Artist Gwrywaidd Gorau. Yng Ngwobrau Fideo Cerddoriaeth Much iHeartRadio enillodd y Fan Fave Artist neu Grŵp Rhyngwladol, enillodd hefyd y Teen Choice Award for Choice Song: MaleArtist am ei gân Slow Hands a chafodd ei enwebu yn yr un ŵyl ar gyfer Choice Summer Male Artist. Yn yr un flwyddyn yng Ngwobrau BMI Llundain, enillodd y Pop Award Songs am ei gân This Town, ac yn y American Music Awards, enillodd Wobr Artist Newydd y Flwyddyn.

Yn 2018, yn y Gwobrau Byd-eang, cafodd ei enwebu am dair gwobr Cân Orau, Pop Gorau, a Chanwr Gwrywaidd Gorau. Yng Ngwobrau Cerddoriaeth iHeartRadio, enillodd y Wobr Artist Pop Newydd Gorau a chafodd ei enwebu ar gyfer yr Artist Newydd Gorau a'r Unawd Orau Breakout. Hefyd yn yr un flwyddyn yng Ngwobrau Pop BMI, enillodd y Caneuon arobryn am ei ganeuon Slow Hands a This Town, ac yng Ngwobrau Cymdeithas Cyfansoddwyr, Awduron a Chyhoeddwyr Cerddoriaeth Canada (SOCAN) enillodd y Pop Music Gwobr am ei gân Slow Hands ac yng Ngwobrau BMI Llundain enillodd y Pop Award Songs am ei gân Slow Hand.

Yn 2019, yn y BMI London Awards, enillodd y Pop Award Songs am ei ddwy gân On y Rhydd a Gormod i'w Ofyn.

Mwy na Chanwr:

Yn 2016, wynebodd Horan newid mawr mewn gyrfaoedd pan sefydlodd gwmni o'r enw Modest Golf, cwmni rheoli golff, a llofnodi nifer o chwaraewyr golff. Ar ôl tair blynedd yn 2019, enillodd y cwmni ei fuddugoliaeth gyntaf ar daith Ewropeaidd pan enillodd y golffiwr Eidalaidd Guido Migliozzi, y golffiwr cyntaf a lofnododd y cwmni yn ôl ym mis Awst 2016, Bencampwriaeth Agored Kenya.

Pethau nad ydych chi'n gwybod amdanynt NiallHoran:

 1. Horan yw’r unig aelod o One Direction a aned y tu allan i Loegr, ac ef yw’r ail aelod ieuengaf o’r band.
 2. Pan oedd yn blentyn, gwnaeth Niall ei un ei hun golchi dillad a swper wedi'i goginio. Cerddodd i'r ysgol hyd yn oed, a oedd dros filltir i ffwrdd o'r lle roedd yn byw.
 3. Derbyniodd ei gitâr gyntaf ar ôl i'w frawd Gray ei gwrthod fel anrheg a dechreuodd chwarae arno yn 12 oed.
 4. Byddai wrth ei fodd yn chwarae i gynulleidfaoedd llai. Mae Niall yn teimlo eu bod yn fwy agos atoch a bod “pobl yn gwrando mewn gwirionedd.”
 5. Ar yr X-Factor, dywedodd Katy Perry wrth Niall am beidio â’i siomi. Y diwrnod y daeth eu halbwm allan yn yr Unol Daleithiau fe drydarodd Niall gan ddweud “Llongyfarchiadau, wnaethoch chi ddim fy siomi”.
 6. Pan wyliodd y ffilm Finding Nemo am y tro cyntaf, fe waeddodd!
 7. Aeth Niall i'w gig cyntaf pan oedd yn ddeg oed, gwelodd 'Busted' yn Nulyn.
 8. Mae'n hoffi merched sy'n gallu gwisgo acenion gwahanol neu siarad ieithoedd gwahanol.
 9. Mae o hapus gyda bod adref ar ben ei hun, yn gwylio chwaraeon ar benwythnos.
 10. Sgrechiodd pan ddilynodd Justin Bieber ef ar Twitter.
 11. Gall Niall roi sawl acen arno, mae'n dda am yr acen Albanaidd, y Geordie ac American.
 12. Pan oedd yn iau, roedd ofn clowns arno.
 13. Cyn iddynt enwi'r band One Direction, awgrymodd Niall mai Niall a'r tatws ddylai fod.
 14. Mae Horan yn gefnogwr o Bon Jovi, Y Sgript, Cymerwch Hwnnw, aWestlife.

Dyngarwch:

Nid oedd Niall Horan yn fodlon canolbwyntio ar yrfa canu yn unig, ceisiai bob amser ddefnyddio ei enwogrwydd er daioni. Roedd yn rhan o ymgyrch Action 1D sydd “yn anelu at roi terfyn ar dlodi eithafol, mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac arafu newid hinsawdd gyda chymorth eu miliynau o gefnogwyr”. Roedd y band hefyd yn cefnogi Comic Relief, elusen Brydeinig, a sefydlwyd ym 1985 gan y sgriptiwr comedi Prydeinig Richard Curtis a’r digrifwr Lenny Henry mewn ymateb i’r newyn yn Ethiopia.

Gweld hefyd: Y 14 Peth Gorau i'w Gwneud & Gweler yn Chile

Ym mis Mai 2014, gweithiodd Horan i godi arian i Wyddelod. Autism Action drwy gynnal yr Her Pêl-droed Elusennol yn Stadiwm King Power Caerlŷr. Denodd y gêm bêl-droed enwog tua 10,000 o wylwyr a chododd tua £300,000 i’r elusen. Yn 2016, parhaodd Horan i greu crysau T argraffiad cyfyngedig i gefnogi Irish Autism Action.

Gan gefnogi'r milwyr, bu Horan yn gweithio gyda Golf Digest i godi arian ar gyfer teuluoedd milwrol REACH. Nid yn unig hynny, ond bu hefyd yn cefnogi cleifion canser trwy gydweithio â’r chwaraewr golff Justin Rose a chreu digwyddiad elusennol “Horan and Rose Gala” er budd Cancer Research UK Kids and Teens. Bu Horan hefyd yn gweithio gydag UNICEF trwy ymuno â chodwr arian seren Soccer Aid 2016 fel rheolwr cynorthwyol a chwaraewr i dîm Gweddill y Byd.

Yn 2017, cafodd ei ddyngarwch ei gydnabod pan dderbyniodd Wobr Arnie am eigweithio gydag elusennau.

Does dim dwywaith fod Niall Horan yn un o’r bobl ifanc mwyaf dylanwadol o gwmpas y byd, yn gyntaf trwy ei gerddoriaeth, hyd yn oed ar ôl gadael One Direction, a nawr trwy ei waith elusennol anhygoel sy’n helpu plant ledled y byd . Mae'n enghraifft wych nad yw enwogrwydd yn golygu eich bod yn colli cysylltiad â'r hyn sy'n bwysig o'ch cwmpas.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.