Lleoliadau Ffilmio Rhyngwladol Y Witcher a Fydd Yn Dwyn Eich Calon

Lleoliadau Ffilmio Rhyngwladol Y Witcher a Fydd Yn Dwyn Eich Calon
John Graves

Tabl cynnwys

Roedd carw unig yn crwydro llyn yn dyfrio ei syched pan oedd coesau pry cop anferth yn torri trwy'r dwr swrth. Ffoniodd grwgnach y rhyfelwr di-ofn a oedd yn brwydro yn erbyn yr anghenfil drwy'r goedwig angheuol-dawel. Mae’r olygfa ddramatig hon yn cyflwyno agoriad pennod gyntaf The Witcher; mae hefyd yn un o greadigaethau lluosog y dylunwyr sioeau yn un o'u lleoliadau ffilmio yn Hwngari.

Cyfieithwyd The Witcher gan Andrzej Sapkowski i ieithoedd gwahanol ledled y byd, a mae'r broses o gyfieithu Arabeg ar y gweill. Mae'r gyfres yn un o'r cynyrchiadau mwyaf byd-trotian hyd yma; saethwyd pob un o'r tri thymor hyd yn hyn mewn gwahanol leoliadau ledled y byd. Ceisiwyd neidio gyda'r tîm cynhyrchu drwy'r lleoliadau ffilmio hyn a'u harchwilio gyda'n gilydd.

The Witcher: Lleoliadau Ffilmio Tymor Un

Cafodd awduron y sioe ysbrydoliaeth o'r ail. a thrydedd stori fer o gyfres Witcher Sapkowski, “ Sword of Destiney” a “ The Last Wish .” Dywedasant fod cyfuno sawl stori yn gwasanaethu’r byd yr oeddent yn bwriadu ei greu i ddod â gweledigaeth yr awdur yn fyw. Dechreuwyd saethu tymor cyntaf y Witcher yn 2018, a rhyddhawyd y tymor cyfan erbyn diwedd y flwyddyn ganlynol.

Y Mae llyfrau Witcher yn dod â bydoedd anghyffredin, creaduriaid egsotig, bwystfilod milain, aMae Knight, neu Cahir, yn y tymor cyntaf, yn lleoliad cadwraeth gwarchodedig o'r enw Frensham Common yn Frensham, Surrey. Cawsom olwg llawn ar y lleoliad pan ymwelodd Geralt ac Istredd ag ef i nodi'r rheswm y tu ôl i'r bwystfilod newydd oedd yn dod i'r amlwg a'u helfa benodol am Ciri.

Er na allent deithio, defnyddiodd dylunwyr y sioe leoliadau byd-eang am ysbrydoliaeth i gwblhau byd y Cyfandir. Mae lleoliadau o'r fath yn cynnwys Sighișoara yn Rwmania, a wasanaethodd fel cefndir i brifddinas Redania, Tretogor. Mae'r ardal hon yn edrych fel stori dylwyth teg mewn bywyd go iawn, a daeth yr ychydig gyffyrddiadau o hud digidol â'r brifddinas newydd yn fyw.

Cofeb fawreddog arall a ddefnyddiwyd gan y dylunwyr fel ysbrydoliaeth oedd Palas Alhambra yn Granada. Daeth y palas mawreddog y tu allan i Deml Melitele, lle mae Geralt yn mynd â Ciri i geisio cymorth i reoli a meistroli ei sgiliau hudol. Fodd bynnag, adeiladwyd set stiwdio ar gyfer tu mewn y deml. Ar yr un pryd, saethwyd yr eiliad y cyrhaeddodd Geralt a Ciri y tu allan i'r deml yn ôl yn Ardal y Llynnoedd.

Ble mae Tymor 3 o The Witcher yn cael ei Ffilmio?

As tynged llwm Geralt, Siri, a phawb ar y Cyfandir yn dod yn ei flaen, daeth tymor newydd Y Witcher yn ôl i drotian y byd eto. Mae'r gwneuthurwyr sioe wedi cyhoeddi hynny yn ogystal â saethu mewn sawl lleoliad ledled y DU aBydd Cymru, megis yn Surrey a Longcross Studios, The Witcher yn mynd â ni i lefydd egsotig fel Moroco, yr Eidal, Slofenia, a Croatia y tro hwn.

Rydym yn hynod gyffrous i ddysgu am y lleoliadau ffilmio newydd pan ddaw tymor newydd The Witcher allan eleni, ac rydych yn bet y byddwn yn iawn yma yn archwilio'r lleoliadau newydd hyn hefyd.

lleoliadau hynod grefftus. Penderfynodd y gwneuthurwyr sioe ddilyn ffynonellau ysbrydoliaeth Andrzej Sapkowski trwy ddewis ei famwlad fel lleoliad saethu, ymhlith nifer o leoedd eraill o amgylch Cyfandir Ewrop.

Hwngari

1> Saethodd y Witcher y rhan fwyaf o'i dymor cyntaf yn Hwngari a'r Ynysoedd Dedwydd. Gwasanaethodd tirwedd amrywiol Hwngari grewyr y sioe yn dda wrth ein trosglwyddo i fyd hudol The Witcher . Drwy gydol y sioe, mae'r camera yn mynd â ni o un wlad chwedlonol i'r llall, lle mae rhai golygfeydd yn cael eu saethu mewn gwahanol leoliadau ac weithiau mewn gwahanol wledydd.

Stiwdios Mafilm

Geralt's saethwyd cyfarfyddiad arwrol â'r pry copyn gwrthun yn y bennod gyntaf ger tref Blaviken yn Mafilm Studios , y stiwdio ffilm fwyaf yn Hwngari. Cafodd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau a ddigwyddodd yn Blaviken eu ffilmio yn Mafilm. Wedi’i saethu yn y stiwdios hefyd roedd y golygfeydd y tu allan i dŷ Stregobor. Mae tu fewn y tŷ, fodd bynnag, yn atgynhyrchiad digidol o'r cloestrau sydd wedi gordyfu y tu mewn i eglwys fechan o'r 13eg ganrif yn Budapest o'r enw Jaki Chapel.

Neuadd Fawr Cintra a Brwydr Marnadal

Cynhaliodd Budapest lawer o olygfeydd eraill drwy gydol y gyfres. Cynhaliodd Origo Studios ger prifddinas Hwngari Neuadd Fawr Cintra, sef cartref a phencadlys y Frenhines Calanthe, mam-gu Ciri. Ar gyfer ygolygfeydd allanol y tu allan i Neuadd Fawr Cintra ac o fewn ei muriau, saethodd y gwneuthurwyr sioe y tu allan i Monostori Erod, neu Fort Monostor, caer o'r 19eg ganrif yn Komárom.

Mae rhan olaf y tîm cynhyrchu a saethwyd o amgylch Budapest yn mynd â ni i y coedwigoedd trwchus yn Csákberény , Sir Fejér. Roedd y lleoliad hwn yn dyst i Frwydr Marnadal, lle arweiniodd y Frenhines Calanthe ei marchfilwyr i'w diwedd yn drahaus. Roedd lluoedd Nilfgaardian yn fwy na'r Cintrans, gan ladd y Brenin Eist ar unwaith a chlwyfo'r Frenhines. Fodd bynnag, dychwelodd Calanthe i Cintra a rhybuddio Ciri bod yn rhaid iddi ddod o hyd i Geralt o Rivia.

Yennefer yn Vengerberg ac Aretuza

Yennefer o Vengerberg yw'r enw ar Yennefer, lle mae hi tyfodd i fyny ymhlith bwlio a thriniaeth greulon gan ei theulu ei hun. Vengerberg yw prifddinas Aedirn, a dewisodd y cynhyrchiad yr Amgueddfa Awyr Agored Hwngari , a elwir hefyd yn ffurfiol fel yr Amgueddfa Bentref Szentendre Skanzen , i ddod â Vengerberg yn fyw. Mae amgueddfa'r pentref yn meddu ar holl elfennau pentref amaethyddol nodweddiadol, ar wahân i eglwys fechan a chlochdy. Mae'r cynllun nodedig hwn yn adlewyrchiad o bensaernïaeth Carpathia.

Pan mae Yennefer yn gwneud y fargen ansanctaidd o fasnachu ei ffrwythlondeb am gorff newydd, mae'n synnu pawb yn Aretuza gyda'i hunan newydd yn y Neuadd Fawr. Digwyddodd yr olygfa hon yn Amgueddfa Kiscelli , y gallwch ddod o hyd iddi mewn hen fynachlog yn Obuda. Mae'rRoedd conclave Northern Mages, lle ymgasglodd y mages a'r ddewinesau i bleidleisio naill ai ar ymladd dros neu wrthwynebu Nilfgaard, hefyd yn digwydd yn yr amgueddfa. Ar hyn o bryd mae'r amgueddfa'n gwasanaethu fel Amgueddfa Gelf Fodern Budapest.

Helfa'r Djinn a'r Ddraig

Lleoliadau Ffilmio Rhyngwladol Y Witcher A Fydd Yn Dwyn Eich Calon 7

Ar un o alldeithiau Geralt a Jaskier, mae Jaskier yn dod o hyd i botel od mewn llyn ac yn rhyddhau Djinn yn anfwriadol. Yna mae Jaskier yn mynd yn ofnadwy o sâl, a phan fydd Geralt yn ceisio cymorth, argymhellir iddynt geisio Yennefer. Fodd bynnag, ar ôl i Yennefer lwyddo i wella Jaskier, mae trachwant yn dallu ei llygaid, ac mae’n ceisio cymorth y Djinn i adennill ei ffrwythlondeb. Perfformiodd y ddefod sinistr o wysio'r Djinn mewn castell Hwngari o'r 14eg ganrif o'r enw Castell Tata ger Llyn Öreg .

Cymerodd beth amser i Geralt sylweddoli ei fod oedd meistr y Djinn ac nid Jaskier; felly mae'n defnyddio ei ddymuniad olaf i ryddhau'r creadur ac achub bywyd Yennefer. Mae Yenn, fodd bynnag, yn ystyried Geralt yn anghywir wrth ymyrryd, ac maent yn cwympo'n ddarnau. Flynyddoedd yn ddiweddarach, pan fyddant yn cyfarfod eto, mae pob un ohonynt ar dîm ar wahân mewn helfa dreigiau. Er i'r rhan fwyaf o helfa'r ddraig gael ei saethu yn Las Palma yn yr Ynysoedd Dedwydd , ogof gogledd-orllewin Hwngari yw ogof y ddraig, Ogof Szelim .

Yn y seithfed bennod, gwelwn y ffilmio Hwngari olaflleoliadau, lle mae Yennefer yn dod ar draws lleoliad cloddio Nilfgaardian yn Nazair. Roedd y milwyr yn cloddio am megalith, gweddillion a ddeilliodd o gysylltiad y sfferau yn yr hen amser, ac mae'r cerrig amhrisiadwy hyn yn cario proffwydoliaethau'r dyfodol. Mae'r safle cloddio sy'n cael sylw yn y bennod yn lleoliad mwyngloddio bocsit mewn parc daearegol yn Gánt , County Fejér .

Gwlad Pwyl

Lleoliadau Ffilmio Rhyngwladol Y Witcher a Fydd Yn Dwyn Eich Calon 8

Gwasanaethodd Castell Ogrodzieniec , castell canoloesol o’r 14eg ganrif yn rhanbarth Pwylaidd Jura yn ne Gwlad Pwyl, fel lleoliad y fflamio Brwydr Sodden. Roedd brwydr epig diweddglo’r sioe yn dangos Yennefer yn isymwybodol o hud tân gwaharddedig ac yn ceisio achub yr hyn sy’n weddill o’i chyd-ddewiniaid, mages, a’r rhai sy’n weddill o fyddin Teyrnasoedd y Gogledd. Os byddwch yn ymweld â’r castell gyda’r nos, gan ei fod ar agor i’r cyhoedd, bydd udo dro ar ôl tro a chlancio cadwyn yn gwneud ichi grynu. Mae'r udo yn perthyn i'r Ci Du o Ogrodzieniec , myth trefol sy'n dweud mai'r ci yw ymgnawdoliad castellan y castell Stanisław Warszycki.

Yr Ynysoedd Dedwydd <9 Lleoliadau Ffilmio Rhyngwladol Y Witcher A Fydd Yn Dwyn Eich Calon 9

Roedd natur eithriadol y Canaries yn lleoliadau saethu a chefndiroedd ysbrydoliaeth i ddylunwyr fwrw hud digidoldrostynt a chreu lleoliadau newydd yn y stori. Y drydedd fwyaf o'r ynysoedd, yr Ynys Grand Canaria , yw lle teithiodd Geralt a Jaskier y bardd trwy sawl rhan o'r stori.

Cynhaliodd Ynys Grand Canaria hefyd ymgyrch boeth y llofrudd o Yennefer , y frenhines Kalis o Lyria, a'i merch. Er i Yennefer geisio ei gorau glas drwy agor un porth ar ôl y llall, gan frwydro yn erbyn tywod meddal anial Traeth Maspalomas, creigiog Roque Nublo, mae hi yn y pen draw yn glanio ar dywod du Traeth Guayedra, gyda merch y Frenhines yn ddifywyd yn ei breichiau.

Gweld hefyd: 13 o Draddodiadau Calan Gaeaf Unigryw ledled y byd

Ar ôl i Ciri redeg i ffwrdd o Cintra a chwrdd â Dara yn y goedwig, fe wnaethon nhw ailddechrau rhedeg oddi wrth filwyr y Marchog Du a'r Nilfgaardian. Ar eu ffordd, maent yn dod ar draws Eithne, y Frenhines Dryad, yng Nghoedwig Brokilon. Digwyddodd y golygfeydd hyn yng nghoedwigoedd trwchus a hudolus Las Palma.

Mae'r lleoliadau a ddefnyddiwyd gan ddylunwyr y sioe fel ysbrydoliaeth yn cynnwys ynys greigiog Roque de Santo Domingo , yn Las Palma, lle defnyddiwyd hud digidol i greu lleoliad mwyaf grymus y Cyfandir, Tor Lara , neu Academi Hud Aretuza.

Awstria

Ffilmio Rhyngwladol The Witcher Lleoliadau A Fydd Yn Dwyn Eich Calon 10

Pan gyrhaeddodd y criw ffilmio Awstria, dewisasant y Castell Kreuzenstein ger Leobendorf i efelychu tu allan Vizima, un o Deyrnasoedd y Gogledd. Ailadeiladwyd y teulu Wilczeky castell yn y 19eg ganrif gan ddefnyddio cerrig o gestyll canoloesol adfeiliedig o bob rhan o Ewrop. Roedd y Brenin Foltest o Temeria yn byw yn Vizima ac erfyn ar Geralt i gael gwared arno o'r Striga a oedd yn aflonyddu ar y ddinas bob lleuad lawn. Fodd bynnag, ffilmiwyd y frwydr dreisgar rhwng Geralt a'r Striga, y mae'n dysgu ei bod yn ferch i Foltest, yn ôl yn Budapest.

The Witcher: Lleoliadau Ffilmio Tymor Dau

I'w wneud i gyfyngiadau teithio a chasglu llym a osodwyd ledled y byd i wrthweithio effeithiau pandemig COVID-19, ni chafodd tymor 2 o The Witcher lawer i deithio. Yn ôl cyfyngiadau teithio, dewisodd y gwneuthurwyr sioeau ffilmio yn Cumbria, sir yng Ngogledd Orllewin Lloegr sy'n rhannu ffin â'r Alban. Ffilmiwyd golygfeydd ychwanegol yn y stiwdio, gan ddefnyddio sgiliau dylunwyr y sioe a hud y sgrin werdd. Y rhan hynod ddiddorol yw pan fyddwch chi'n gwylio tymor 2, byddwch chi'n cael eich trosglwyddo i leoliadau hudol newydd yn y stori; fyddech chi byth yn dychmygu nad yw'r lleoliadau hyn yn rhai go iawn.

Cumbria

Lleoliadau Ffilmio Rhyngwladol Y Witcher a Fydd Yn Dwyn Eich Calon 11

Cumbria wedi'i ddarparu y lleoliad cefndir delfrydol i'r stori barhau. Roedd sawl lleoliad o amgylch y sir, megis Ardal y Llynnoedd, Ogof a Dŵr Rydal, Llyn Chwarel Hodge Close, a Blea Tarn, i gyd yn lleoliadau a ddilysodd y chwedl ffug ymhellach. Symudodd yr adroddiad rhwngy lleoliadau hyn yn ôl ac ymlaen wrth i'r cymeriadau a'r plot ddatblygu.

Hodge Close Quarry Lake a Cave oedd y lleoliad lle bu'r Witchers yn gorwedd i ben eu taith. Achubodd Geralt Vesemir rhag Eskel, a drodd yn anghenfil Leshy a cheisio lladd pawb yn y gorthwr a cheisio dial gan Geralt. Er mwyn dangos i ni'r tynged sy'n disgwyl Witcher marw, fe gariodd Geralt a Vesemir Eskel i'r ogof yn Nyffryn Morhen, neu Ogof Chwarel Hodge Close, a gosod ei gorff ar gylch cerrig bychan.

Ffilm Arborfield Stiwdios

Defnyddiodd dylunwyr y sioe y llwybr creigiog Hen Ddyn o Storr ar Ynys Skye yn yr Alban i ysbrydoli Kaer Morhen neu’r Witcher’s Keep. Cafodd yr holl olygfeydd a ddigwyddodd y tu mewn ac ar gyrion y gorthwr eu ffilmio yn Stiwdios Ffilm Arborfield , ychydig y tu allan i Lundain. Adeiladodd y dylunwyr y gorthwr dymunol y tu mewn i'r stiwdios. Ffilmiwyd y cwrs hyfforddi creulon lle bu Ciri dro ar ôl tro i brofi ei hun i gyd-wrachod Geralt yn un o ganolfannau milwrol y Fyddin Brydeinig ger Camberley.

Sir Efrog

Lleoliadau Ffilmio Rhyngwladol Y Witcher a Fydd Yn Dwyn Eich Calon 12

Rydyn ni i gyd yn cofio sut y taranodd ein calonnau pan oedd anghenfil tebyg i bryf copyn yn erlid ar ôl Ciri a dod yn agos ati, bron fel petai'r bwystfil yn ceisio cyfathrebu â hi. Y rhaeadr fechan o amgylch yr oedd yr anghenfil yn erlid ar ei hôlRhaeadr fechan yn Gordale Scar ym Parc Cenedlaethol Yorkshire Dales yw Ciri. Nid dyna'r unig greadur a erlidiodd Ciri. Lladdwyd yr anghenfil asgellog a anelodd yn fanwl ati oddi uchod yn Plumpton Rocks , parc creigiog o'r 18fed ganrif yng Ngogledd Swydd Efrog, y bu i'r criw ffilmio faglu arno yn ystod eu cyfnod yn Swydd Efrog a phenderfynu ei fod yn fwyaf addas ar ei gyfer. yr olygfa.

Cynhaliodd Abaty Fountains , sef mynachlog Sistersaidd adfeiliedig y 12fed ganrif, yr olygfa anhrefnus lle byddai Yennefer o Vengerberg yn dod i ben Cahir ac yn achub ei hun o flaen ei chymuned ac arweinwyr y Gogledd. Teyrnasoedd. Yn lle hynny, mae Yenn yn achub Cahir, yn dryllio hafoc, ac yn achosi tân enfawr i darfu ar y torfeydd wrth iddynt redeg i ffwrdd.

Lleoliadau Gwasgaredig a Hud Digidol

Sawl lleoliad arall o gwmpas gwasanaethodd y DU fel lleoliadau ffilmio, megis Coldharbour Wood yng Ngorllewin Sussex, lle cuddiodd Pentref Elven. Digwyddodd sgil Brwydr Sodden yn Bourne Wood yn Surrey. Ar ffordd Yennefer a Ciri i Cintra, mae Ciri yn wynebu prawf annisgwyl lle mae’n rhaid iddi ganolbwyntio ac adeiladu pont yn hudol iddynt ei chroesi i ochr arall yr afon. Mae'r olygfa hon o'r afon yn digwydd yn y Rhaeadr Llu Isel yn Swydd Durham.

Safle'r monolith toredig y tu allan i Cintra, y mae Ciri yn cyfaddef i Geralt y torrodd hi pan geisiodd ddianc rhag y Duon.

Gweld hefyd: 10 Bendith Ffarwel Wyddelig y Gellwch DdefnyddioJohn Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.