Grafton Street Dulyn – Iwerddon. Siopa Nefoedd!

Grafton Street Dulyn – Iwerddon. Siopa Nefoedd!
John Graves

Tabl cynnwys

dathliadau. Crëwyd y cerflun i anrhydeddu’r gwerthwr pysgod benywaidd a gafodd sylw yn y gân enwog o Ddulyn ‘Molly Malone’.

Dadorchuddiwyd gan Arglwydd Faer Dulyn ar y pryd ‘Alderman Ben Briscoe’. Mae'r gân wedi'i hawgrymu'n aml fel anthem answyddogol Dulyn.

Ydych chi erioed wedi ymweld â Grafton Street yn Nulyn? Rhowch wybod i ni am eich profiad yn y sylwadau isod.

Mwy o Ddiddordeb Blogs ConnollyCove: Siopa yn Iwerddon – An Insider’s Guide

Mae Dulyn bob amser yn ymweliad poblogaidd pan fydd pobl yn dod i Iwerddon, gan ei bod yn Brif Ddinas mae ganddi lawer i bobl ei weld a'i wneud. Yn enwedig o ran siopa, ni allwch golli'r cyfle i ymweld â'r Stryd Grafton enwog yn Nulyn. Mae'n un o'r ddwy brif ardal siopa a geir yn Nulyn ac mae ganddi hanes gwych a diddorol.

Mae yna nifer di-ben-draw o siopau i'w harchwilio o siopau dylunwyr a siopau stryd fawr i siopau bwtîc unigryw a vintage. siopiau. Os mai siopa yw eich peth chi, yna byddwch chi eisiau mynd i Grafton Street a chrwydro o gwmpas. P'un a ydych am brynu rhywbeth neis, mwynhau bwyd gwych, cael coffi neu fwynhau'r awyrgylch bywiog yna dyma'r lle i chi.

Gweld hefyd: Traddodiadau Gwyddelig Enwog: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Llên Gwerin & Mwy

Hanes Grafton Street <5

Mae bob amser yn dda gwybod am hanes yr ardal neu'r lle rydych chi'n ymweld ag ef ac nid yw Grafton Street yn brin o hanes diddorol. Sefydlwyd yr ardal gyntaf gan y teulu Dawsons yn ôl yn 1708. Roeddent yn deulu cyfoethog iawn o ddinas Dulyn ei hun ac enwyd y stryd ar ôl y Dug Grafton cyntaf, Henry Fitzroy.

Dechrau fel stryd breswyl a gweld fel ardal a oedd yn gysylltiedig â'r cyfoethocaf o bobl yn y 18g. Ar yr adeg hon crëwyd Academi Whytes, ysgol ramadeg yr oedd llawer o'r elitaidd hyn o Ddulyn yn ei mynychu. Ymhlith yr enwau nodedig a fynychodd yr ysgol hon mae Thomas Moore,Robert Emmet a Dug Wellington.

Dechrau'r Ardal Siopa

Yna crëwyd Pont O'Connell ym 1794 a adwaenid yn wreiddiol fel Pont Carlisle. Roedd yn ei gwneud hi'n haws i bobl o ochrau gogleddol a deheuol Afon Liffey groesi. Bu'r Bont hefyd yn gymorth i ehangu'r ddinas ac i bobl gael profiad o bethau newydd.

Gweld hefyd: 18 Ffynhonnau Poeth Gwych o Amgylch y Byd gyda Golygfeydd Pictiwrésg

Yna dechreuodd Stryd Grafton ddod yn fyw fel lleoliad siopa gyda llawer o fasnachwyr yn dewis gwerthu eu stwff yma. Roedd llawer o'r adeiladau wedi'u meddiannu fel unedau manwerthu drwy gydol dechrau 1815.

Erbyn diwedd y 18fed ganrif, roedd yr ardal yn lleoliad siopa llewyrchus. Roedd Grafton Street yn cael ei hystyried yn un o'r strydoedd masnachol gorau yn Nulyn ar yr adeg hon. Gydag amrywiaeth o siopa gan emyddion, siopau dillad, dylunwyr oriorau a chloc a masnachwyr bwyd a gwin.

Brown Thomas

Un o adrannau mwyaf ac adnabyddus Dulyn dechreuodd siopau yma hefyd 'Brown Thomas' yn 1849. Fe'i crëwyd gan Hugh Brown a James Thomas a dyna lle daeth yr enw o gyfuniad o'r ddau ohonynt.

Daeth y siop yn agwedd bwysig a phoblogaidd iawn o'r siop. ardal. Mae'r siop adrannol yn aml wedi bod yn adnabyddus am ei harddangosfeydd ffenestr anhygoel ac arobryn. Sy'n dal i fod yn rhan enfawr o'i atyniadau heddiw, mae'n rhaid i chi wirio eu harddangosfeydd tra yn GraftonStreet.

Siop arall sy’n parhau i flodeuo heddiw yw’r siop emwaith adnabyddus ‘Weirs and Sons’ a agorodd gyntaf yn y 1800au. Daeth y busnes teuluol mor boblogaidd nes bod yn rhaid iddynt symud i leoliad mwy.

Golygodd y lleoliad newydd mwy canolog eu bod yn parhau i wneud yn dda yn yr ardal. Fe wnaethon nhw greu darnau anhygoel o'r gemwaith a'r oriorau gorau y mae galw mawr amdanynt ac sy'n dal i fod. Maent wedi dod yn un o'r manwerthwyr mwyaf adnabyddus yn Nulyn.

Stryd Grafton Yn ystod y 19eg Ganrif

Yn y 19eg ganrif, dechreuwyd gweld Grafton Street fel nid yn unig. ardal siopa ond man hamdden. Crëwyd llawer o fwytai a chaffis newydd yma a dyma lle byddech chi'n dod o hyd i lawer o bobl o'r ddinas yn cymdeithasu.

Caffi Bewleys

Un caffi a agorodd yr hynaf yn Nulyn, a elwir yn 'Bewley's' ei ddrysau am y tro cyntaf ar y stryd yn 1927. Daeth y caffi yn fan poblogaidd i ymlacio a mwynhau coffi gwych.

Mae llawer o wynebau Gwyddelig enwog wedi gwario peth amser yma gan gynnwys yr awduron James Joyce a Patrick Kavanagh. Mae James Joyce hyd yn oed wedi sôn am y caffi yn ei waith ‘The Dubliner’.

Mae pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd yn caru’r Caffi, hyd yn oed yn fwy diweddar mae’r canwr a’r awdur Gwyddelig Bob Geldof wedi ymweld ag ef. Hyd yn oed ar ddiwrnod tawel, mae'n dal yn brysur ac yn wych eistedd a gwylio'r byd yn mynderbyn.

Mae hyd yn oed cynllun y caffi tu fewn a thu allan yn rhywbeth i'w edmygu a'i werthfawrogi. Fe'i hysbrydolwyd mewn gwirionedd gan yr ystafelloedd te Asiaidd unigryw. Daeth ail ddylanwad ar y dyluniad o Tutankhuman’s Tomb a ddarganfuwyd dim ond tair blynedd cyn agor Bewleys. Fe'ch tynnir ar unwaith i'r caffis chwe ffenestr lliw sy'n gwneud i chi fod eisiau stopio a'i wirio.

Perfformwyr Stryd

Ar ddiwedd y 19eg ganrif roedd gwaharddiad ar geir rhag dod i mewn i'r ardal, gan ei wneud yn brofiad mwy diogel a gwell i bobl. Gyda pharth dim ceir, roedd hyn yn caniatáu ar gyfer perfformwyr stryd a lleoedd gwych ar gyfer digwyddiadau. Trodd Grafton Street yn fan poblogaidd i gerddorion a chantorion rannu eu doniau.

Hyd yn oed hyd heddiw, fe welwch wahanol bobl yn perfformio ar y strydoedd ac maen nhw bob amser yn denu torf. Mae llawer o gerddorion llwyddiannus wedi gwneud ymddangosiad yn Grafton Street. Gan gynnwys y canwr U2 Bono a wnaeth gig dirybudd ar Noswyl Nadolig 2009 sydd wedi troi yn ddigwyddiad blynyddol bob blwyddyn ers hynny. Mae Grafton Street wedi dod yn rhan eiconig o Ddulyn i ddod o hyd i gantorion addawol, gan helpu i greu awyrgylch gwych yn yr ardal.

Cerflun Molly Malone

Cerflun Molly Malone – Stryd Grafton

Nodwedd enwog i'w hychwanegu at Grafton Street yw Cerflun Molly Malone a ddadorchuddiwyd gyntaf ym 1988 ar gyfer Mileniwm Dulyn
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.