Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau o Amgylch y Byd (Eich Canllaw Gorau)

Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau o Amgylch y Byd (Eich Canllaw Gorau)
John Graves

Tabl cynnwys

“Ydych chi am adeiladu dyn eira?” Efallai, yn debyg i Olaf a adeiladwyd gan Elsa yn yr animeiddiad Frozen?! “Dewch ymlaen, gadewch i ni fynd i chwarae!” Mae'r gaeaf o gwmpas y byd bron trwy gydol y flwyddyn! Mae'r Cyhydedd yn rhannu ein Planed Ddaear yn ddau hemisffer. Pan mae'n haf mewn un hemisffer, mae'n aeaf yn y llall. I ddathlu'r tymor hudolus, codwch un o'r cyrchfannau gwyliau eira, prynwch eich tocyn, paciwch eich bagiau, a gadewch i'r awyren esgyn!

Gaeaf yw hoff dymor llawer o bobl ledled y byd. Os ydych chi'n chwilio am wyliau yn un o ryfeddodau'r gaeaf gydag eira, byddwn yn mynd â chi ar daith trwy'r erthygl hon i archwilio'r cyrchfannau eira gorau y dylech ymweld â nhw y gaeaf hwn.

Y Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau i Ymweld â nhw y Gaeaf Hwn

Yn y Gaeaf, mae yna lawer o weithgareddau ar thema eira y gallwch chi eu gwneud, gan gynnwys adeiladu dyn eira, sgïo, toboganio, pedolio eira, heicio, adeiladu iglŵ , paragleidio, sledio hysgi, eirafyrddio, sglefrio iâ, ac ymlacio yn y sawna. Dyma restr o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau i ymweld â nhw y gaeaf hwn a'r pethau gorau i'w gwneud yno.

Cyrchfannau Gwyliau Eira – Sgïwr ar Lethr Mynydd

Cyrchfannau Gwyliau Eira yn Ewrop

Mae Ewrop yn hudolus yn y gaeaf pan fydd bron popeth wedi'i orchuddio gan eira. Mae ganddo'r amseroedd rhataf yn y gaeaf. Mwynhau'r misoedd oerach a chofleidio'r tywydd oer ynbwytai. Mae caws Formaela yn gaws melyn golau wedi'i wneud o laeth defaid, llaeth gafr, neu gymysgedd o'r ddau. Mae ganddo flas llaethog sydd ychydig yn hallt a sbeislyd. Mae'r caws lled-galed hwn yn PDO (Dynodi Tarddiad Gwarchodedig), a gynhyrchir yn Arachova yn unig.

11. Vermosh yn Albania

Ymhlith cyrchfannau gwyliau eira gorau Ewrop mae Vermosh yn Ne Albania. Wedi'i amgylchynu gan natur ysblennydd, mae'r pentref godidog hwn yn denu llawer o dwristiaid o bob rhan o'r byd trwy gydol y flwyddyn. Mae'r ffordd i Vermosh yn hudolus yn y gaeaf a'r hydref gyda arlliwiau gwyrdd, coch ac oren.

Yn y gaeaf, mae eira'n para bron i 100 diwrnod, gan gynnig tirweddau disglair wedi'u gorchuddio ag eira. Cael profiad mynyddig cyffrous yn Vermosh a mwynhau llawer o weithgareddau gaeaf, gan gynnwys sgïo, heicio, marchogaeth ceffylau, a mwy. Mae Vermosh hefyd yn enwog am ei fwyd traddodiadol blasus. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cynnig ar ei fwyd lleol yn un o'i fwytai.

Cyrchfannau Gwyliau Eira yn Asia

Mae Asia yn denu llawer o dwristiaid bob blwyddyn i ymweld â'i chyrchfannau syfrdanol. Yn y gaeaf, mae rhai gwledydd Asiaidd wedi'u gorchuddio ag eira. Ymlaciwch yn Asia a mwynhewch sgïo i lawr y llethrau. Dyma'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Asia y byddwch chi'n mwynhau ymweld â nhw y gaeaf hwn.

Mount Fuji yn Japan yw un o ryfeddodau gaeaf gorau Asia

1. Hokkaido yn Japan

Eira trwm, un o'rpethau gwych i'w gwneud yn Japan yn y gaeaf yw ymweld â Sapporo, prifddinas Hokkaido. Bob blwyddyn ddechrau mis Chwefror, mae Sapporo yn cynnal gŵyl eira fwyaf poblogaidd y byd “ Sapporo Yuki Matsui ”. Byddwch yn syrthio mewn cariad â'i gerfluniau eira enfawr a pherfformiadau cerddoriaeth fyw. Mae ganddo hefyd lawr sglefrio mawr lle gallwch chi gael hwyl gyda'ch teulu neu'ch ffrindiau.

Gyda nifer o gyrchfannau sgïo, mae Sapporo yn fan hudolus i sgïwyr ac eirafyrddwyr. Ar gyfer cynlluniau teithio eira anturus, ewch i Barc Cenedlaethol Takino Suzuran Hillside, a elwir yn y gaeaf yn Takino Snow World . Byddwch yn mwynhau llawer o weithgareddau eira, gan gynnwys sled tiwb a phedolu eira.

Yn y gaeaf, mae bryniau lliwgar y parc wedi'u gorchuddio ag eira ac yn troi'n lethrau sgïo hyfryd. Mae yna lwybrau a llethrau ar gyfer galluoedd cychwynnol, cymedrol ac uwch. Mae rhentu offer sgïo ar gael yn y parc. Peidiwch hefyd â cholli'r cyfle i fynd ar daith golygfeydd ger y Rhaeadr Ashiribetsu wedi'i rewi a gwerthfawrogi'r golygfeydd rhyfeddol.

Pryd bynnag y byddwch yn ymweld â Sapporo, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld ag un o'r cyrchfannau Onsen. Noboribetsu yw'r onsen mwyaf poblogaidd ac effeithiol yno. Ymlaciwch a socian yn un o'i wahanol fathau o ddŵr thermol. Mae ei ddŵr iachaol yn golchi'ch blinder i ffwrdd. Mae yna gyrchfannau gwyliau Onsen eraill, gan gynnwys Jozankei Onsen a Gwanwyn Poeth Asarigawa .

Wedi'i leoli hanner awrawr o Sapporo prysur, profwch bysgota iâ ar yr Afon Barato rhewllyd . Mae'r tywydd yn oer yno felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwisgo dillad trwm. Ar ôl i chi gyrraedd un o'r mannau pysgota iâ, bydd pob math o offer pysgota yn cael eu darparu i chi. Yn ogystal, bydd y canllaw yn esbonio i chi sut i gysylltu'r abwyd â'r wialen bysgota a'r pysgod.

Nawr, mae'n bryd rhoi cynnig ar bysgota eich hun! Ewch i mewn i babell wedi'i pharatoi ymlaen llaw sy'n ffitio chwe theithiwr a gadewch i'r antur ddechrau! Ar ôl ychydig oriau, casglwch y pysgod sydd wedi'u dal a'u hanfon i'r bwyty i'w ffrio. Yna byddwch yn blasu'r pysgodyn ffres wedi'i ffrio tempura yn eich cinio hamddenol.

2. Mynyddoedd yr Himalaya

Gydag eira trwm a thymheredd yn amrywio rhwng −20°C a −35°C, mae Mynyddoedd yr Himalaya, sydd â chap eira arno, â 10 allan o gopaon talaf y byd. Sgïo Heli yw un o'r gweithgareddau mwyaf cyffrous y gallwch chi ei wneud yn yr Himalayas. Ar uchder o fwy na 4000 metr (14000 troedfedd), neidiwch ar yr eira o hofrennydd a mwynhewch sgïo!

Golygfa natur o fynyddoedd yr Himalaya

Ewch ar saffaris iacod a byddwch yn cael eich swyno gan y tirweddau rhewllyd hyfryd. Mae'n hyfryd archwilio'r tiroedd tra'ch bod yn marchogaeth iacod domestig enfawr. Mae heicio a merlota ar draws y gwahanol lwybrau yn yr Himalaya hefyd yn bleserus. Os ydych chi'n caru beicio mynydd, mae gan yr ardal yllwybr gyrradwy uchaf y byd sy'n cysylltu Cwm Kullu â Ladakh.

3. Al Arz yn Libanus

Pam nad ydych chi'n meddwl adeiladu eich dyn eira yn Libanus eleni? Mae Libanus yn enwog am ei gedrwydd, a elwir yn lleol fel Al Arz. Yn nhref Bsahrri, mae Al Arz neu'r Cedars of God yn berffaith ar gyfer gweithgareddau eira cyffrous, gan gynnwys eirafyrddio ac eira. Ar ben hynny, mae'r ardal fawreddog hon yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei llethrau sgïo gwych. Mae hefyd yn cynnig golygfeydd syfrdanol o'r cedrwydd wedi'u gorchuddio ag eira.

4. El Laqlouq yn Libanus

Gwlad ryfedd gaeaf arall yn Libanus yw El Laqlouq. Yn cynnig golygfeydd panoramig o eira, mae'r gyrchfan sgïo hon wedi'i lleoli i'r gogledd-ddwyrain o Beirut dros 1700 metr uwchben lefel y môr. O ganol mis Rhagfyr i fis Ebrill, mwynhewch lawer o weithgareddau gaeafol cyffrous, gan gynnwys sgïo, eirafyrddio, sglefrio iâ, a phedolu eira.

5. Clwb Zaarour yn Libanus

Yn agos at Beirut, mae'r gyrchfan sgïo hon yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira yn Asia. Wedi'ch gorchuddio ag eira, mwynhewch rai chwaraeon gaeaf gyda'ch teulu neu'ch ffrindiau yn un o'r cyrchfannau sgïo mwyaf yn Libanus. Mae sgïo, eirafyrddio a pedoli eira ymhlith y pethau gorau i'w gwneud yng Nghlwb Zaarour.

6. Oyoun El Simane yn Libanus

Oyoun El Simane, a elwir hefyd yn Kfardebian, yw'r gyrchfan sgïo fwyaf yn y Dwyrain Canol a adeiladwyd yn 1960 pan fewnforiodd Libanus y lifft sgïo cyntaf o'r Swistir. Ar wahân i sgïo, Mwynhewchchwaraeon a gweithgareddau gaeaf amrywiol yno. Gyda llawer o gabanau gwyliau hardd, ymlaciwch a gwerthfawrogwch olygfeydd rhewllyd mawreddog y ddinas.

7. Cappadocia yn Nhwrci

Wedi'i leoli yng nghanol Twrci, mae Cappadocia yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Asia. Yn y gaeaf, mae prisiau'n gostwng ac mae torfeydd yn llai. Fodd bynnag, mae yna dirweddau mwy godidog.

Bob dydd ar godiad haul, gwyliwch gannoedd o falwnau aer poeth lliw llachar yn codi yn yr awyr. Yna, ewch i falŵns a mwynhewch dirwedd stori dylwyth teg Cappadocia wedi'i gorchuddio ag eira. Hedfan dros yr anheddau ogof hanesyddol a'r ffurfiannau creigiau unigryw. Peidiwch ag anghofio tynnu cymaint o luniau ag y gallwch. Mae hwn yn brofiad unigryw. Byddwch chi wir ar gwmwl naw!

Mae Cappadocia yn Nhwrci ymhlith y cyrchfannau eira hyfryd yn Asia

Os nad ydych chi'n hoffi uchder, ewch marchogaeth ceffyl yn yr eira! Mae mor hudolus â mynd am reid balŵn aer poeth i fyny yn yr awyr. Bydd y golygfeydd anhygoel o'ch cwmpas yn creu argraff arnoch chi.

Gweithgaredd gwych arall y gallwch ei fwynhau yn Cappadocia yn y gaeaf yw aros yn un o'i gwestai ogof . Wedi'i gerfio allan o'r dirwedd, chwiliwch am orffennol gwladaidd y bobl a fu'n byw mewn cartrefi ogof am ganrifoedd. Archebwch eich ystafell a phrofwch harddwch a diwylliant y ddinas.

Gweld hefyd: Rostrevor County Down Lle Gwych i Ymweld ag ef

Os oes gennych ddiddordeb mewn heicio, Cappadocia yw'r dewis cywir! Heicio yn yr eira o amgylch yr anhygoelffurfiannau creigiau yn hynod ddiddorol. Gwerthfawrogwch y clogwyni garw coch hardd yn Rose Valley . Yn Love Valley , edmygwch y ffurfiannau creigiau siâp twr unigryw. Hefyd, gwnewch argraff ar y tai cerfiedig colomennod a'r golygfeydd hyfryd o'r dyffryn yn Pigeon Valley .

Mae Rose Valley ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Nhwrci

Caru dyffryn ym mharc cenedlaethol Goreme. Cappadocia, Twrci

Ger y llwybrau cerdded, archwiliwch Amgueddfa Awyr Agored Göreme . Fe'i gelwir yn wybodaeth a meddwl Cappadocia. Wedi'i rhestru fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae'r amgueddfa yn gasgliad creigiog enfawr o fynachlogydd hanesyddol, yn cynnwys eglwysi ogof hynafol gyda ffresgoau Beiblaidd trawiadol.

Castell Uchisar mewn ffurfiant craig. Cappadocia. Talaith Nevsehir. Twrci

Ar gyrion Parc Cenedlaethol Göreme, ewch i Castell Uçhisar ! Mae'r gaer ganrifoedd oed hon yn grwm mewn esgair creigiog ar bwynt uchaf Cappadocia. Ar y brig, mwynhewch y golygfeydd godidog o'r ddinas wedi'i gorchuddio ag eira.

Caru dyffryn ym mharc cenedlaethol Goreme. Cappadocia, Twrci

Yn Cappadocia, siopa nes i chi ollwng! Mae siopa yn Cappadocia yn llawer o hwyl. Prynwch lusernau Otomanaidd hardd, rygiau patrymog anhygoel, cofroddion hyfryd, cerameg traddodiadol wedi'u gwneud â llaw, a mwy. Mae yna nifer o gyfleoedd siopa rhagorol eraill yn eich disgwylyno!

8. Sapa yn Fietnam

Efallai bod eich dyn eira unigryw yn Sapa, Fietnam eleni! O fis Tachwedd i fis Mawrth, mae Sapa yn troi'n un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Asia. Gwnewch argraff ar y dref sydd wedi'i gorchuddio gan haen denau o niwl a darnau o niwl.

Dinas dyffryn Sapa yn y niwl yn y bore, Fietnam

Alpau Fietnam, Mount Fansipan , yw mynydd uchaf Indochina yn uchder o fwy na 3000 metr. Gelwir ei gopa yn “To Indochina.” Un o'r gweithgareddau gaeaf gorau y byddwch chi'n ei fwynhau yn Fietnam yw heicio i fyny Mynydd Fansipan. Beth bynnag yw eich lefel, mae yna lwybr heicio i chi. Os nad ydych chi'n hoff o heicio, gallwch chi reidio car cebl a mwynhau golygfeydd naturiol Gogledd Fietnam.

Gweld hefyd: Marina Carr: Y Fonesig Gregory Y Dydd Modern

Mwynhewch y golygfeydd panoramig o Sapa o gopa siâp gên y ddraig Mynydd Ham Rong . Ar eich ffordd i'r copa, archwiliwch y gerddi blodau rhyfeddol sy'n cynnwys tegeirianau a blodau eraill. Mwynhewch y harddwch a mwynhewch y cof i'r eithaf!

Ar ôl storm eira, ymwelwch â Rice Terraces eiconig Sapa neu Ruộng Bậc Thang yn Muong Hoa Valley. Mae merlota yn bleserus ac yn anturus yno. Edmygwch y golygfeydd godidog o'r terasau wedi'u gorchuddio ag eira a'r dyffryn. Hefyd, cwrdd â rhai o'r llwythau yno i ddysgu sut maen nhw'n tyfu reis gan ddefnyddio'r ffordd draddodiadol.

ReisMae terasau ymhlith rhyfeddodau'r gaeaf yn Fietnam

Un o'r rhaeadrau harddaf yn Fietnam yw Thac Bac , y Rhaeadr Arian. Gan raeadru i lawr y creigiau miniog pigfain, symudliw dwr fel arian. Mwynhewch y golygfeydd trawiadol o'r llystyfiant toreithiog a'r dŵr yn disgyn ac yn llifo ar y creigiau garw.

Ô Quy Hồ Pass yw un o ryfeddodau gaeafol bendigedig Fietnam. Mae'r bwlch hudolus hwn yn cysylltu dwy dalaith: Lao Cai a Lai Chau. Gwerthfawrogwch y golygfeydd prydferth wrth gerdded ar hyd y bwlch mynydd hwn yn troelli o gwmpas y bryniau.

Archwiliwch Ganolog Tref Sapa gyda'i lleoliadau hyfryd a'i hawyrgylch hyfryd. Peidiwch â cholli'r cyfle i siopa yn Marchnad Sapa yno. Heblaw am ffrwythau, llysiau, sbeisys, planhigion meddyginiaethol, a pherlysiau, gallwch brynu ffrogiau lliwgar, bagiau llaw a waledi bendigedig, eitemau addurniadol, brocêd traddodiadol, a mwy.

Cyrchfannau Gwyliau Eira yng Ngogledd America

O fwynhau tirweddau eira'r gaeaf i sgïo ac adeiladu dyn eira neu iglŵ, mae Gogledd America yn cynnig llawer o gyrchfannau eira ysblennydd gyda llawer o weithgareddau eira. Os ydych chi am dreulio gwyliau unigryw yn y gaeaf, gadewch i ni gofleidio'r eira a hedfan i Ogledd America. Dyma restr o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yng Ngogledd America a'r pethau gorau i'w gwneud yno.

Parc Cenedlaethol Banff yng Nghanada yw un o'r eira goraucyrchfannau gwyliau yng Ngogledd America

1. Québec yng Nghanada

Mae gan Ganada lawer o gyrchfannau gwyliau eira; un ohonynt yw Québec. Wedi'i ystyried yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, archwiliwch yr hen ddinas swynol tra ei bod wedi'i gorchuddio ag eira. Gallwch reidio cerbyd ceffyl neu daith bws hop-on, hop-off. Fodd bynnag, y ffordd orau o archwilio calon y rhyfeddod gaeaf hwn yw ar droed.

>Mae Sainte-Agathe-des-Monts yn Québec ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira gorau yng Nghanada/ Unsplash

Peidiwch â cholli'r cyfle i siopa yn Quartier du Petit Champlain . Gyda'i strydoedd cobblestone cul troellog, mwynhewch gerdded trwy'r ardal fasnachol hynaf yng Ngogledd America. Fe welwch lawer o siopau i brynu cofroddion. Yna, gallwch ymlacio a phrofi bwyd lleol yn un o gaffis a bwytai lleol yr ardal.

Os ydych chi'n chwiliwr gwefr, mae rhediad tobogan Glissade de la Terrasse yn

10 Bydd Teras Dufferinyn eich herio! Mwynhewch y golygfeydd mawreddog o Afon St. Lawrence, Chateau Frontenac, a'r ardal gyfagos. Am brofiad unigryw a theimlad hyfryd!

Os nad oes gennych ddiddordeb mewn toboganio, gallwch fynd am dro ar hyd y llwybr troed pren wedi'i orchuddio ag eira o amgylch Chateau Frontenac. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus pan fyddwch yn cerdded ar y llwybr o dan y teras gan nad yw bob amser yn wastad. Mae sglefrio iâ, pedoli eira, rafftio eira, sgïo, a thiwbiau eiragweithgareddau gaeafol hwyliog eraill y gallwch eu mwynhau yn Québec.

Chateau Frontenac yn Québec

Ceisiwch reidio'r Funiculaire o lefel isaf y dref i fyny i Deras Dufferin serth lle mae Chateau Frontenac yn ei ben gogleddol neu o'r teras i lawr i'r dref isaf. Yn y daith tair munud hon, byddwch chi'n mwynhau'r golygfeydd godidog o'r ddinas sydd wedi'i gorchuddio ag eira.

Ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira yng Nghanada mae Patinoire de la Place d’Youville . Ar agor o ddechrau mis Rhagfyr tan ganol mis Mawrth, mwynhewch sglefrio iâ ar y llawr sglefrio awyr agored hyfryd hwn gyda'r hen ddinas swynol yn y cefndir. Nid oes angen tâl mynediad. Fodd bynnag, mae archeb ar-lein yn orfodol i gael mynediad i'r llawr sglefrio.

Un o ryfeddodau gaeaf Québec yw Pentref Gwyliau Valcartier . Mae gan y parc difyrion hwn y Cae Chwarae Gaeaf mwyaf yng Ngogledd America. Mwynhewch rafftio eira a sglefrio iâ ar lethrau a llwybrau sydd wedi'u gorchuddio ag eira. Peidiwch â cholli allan ar y cyngherddau, sioeau, a digwyddiadau chwaraeon amrywiol a drefnir gan y pentref.

Ym Mhentref Gwyliau Valcartier, treuliwch noson yn Hôtel de Glace (gwesty iâ). Mae'r gwesty yn un o fath yng Ngogledd America; mae'n newid ei thema bob gaeaf. Byddwch yn cael eich swyno gan y cerfluniau mawreddog a'r ystafelloedd a'r ystafelloedd thema hyfryd. Mae’r capel moethus yn denu cyplau o bedwar ban byd i briodi yno mewn hudoliaethmae'r rhyfeddodau gaeafol hudol Ewropeaidd hyn yn wefreiddiol ac yn ddedwydd. Dewch i ni archwilio cyrchfannau gwyliau eira gorau Ewrop.

Un o Ŵyl y Gaeaf yn Fienna

1. Söll yn Awstria

Gyda llawer o weithgareddau gaeafol, mae Söll yn Awstria yn un o ryfeddodau’r gaeaf. Mwynhewch sgïo yn SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental sef y gyrchfan sgïo rhyng-gysylltiedig fwyaf yn Awstria ac un o'r cyrchfannau mwyaf modern yn y byd. Mae sgïo yno gyda'r nos yn un o'r pethau mwyaf difyr i'w wneud yn y gaeaf.

Mae gan SkiWelt 90 o geir cebl i fwynhau'r golygfeydd gwych o'r tirweddau eira. I gael mwy o hwyl, mae 288 cilometr o lethrau dros 1800 metr uwchben lefel y môr ac 81 o gytiau mynydd. Mae yna hefyd 90 o lifftiau modern, 21 i lawr yr allt, tri rhediad tobogan, a thri pharc hwyl. Mae'r gyrchfan yn addas ar gyfer pob oedran.

Mae Wilder Kaiser yn Söll ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Ewrop

Ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira anhygoel yn Söll mae Pölven . Mae'n grib yn Alpau Kitzbühel gyda dau gopa: Großer (mawr) a Kleiner (bach). Ar gyfer sgïo gaeaf perffaith, ewch i'r mynydd hwn. Mwynhewch y golygfeydd rhyfeddol o'r coed, ynghyd â chopaon y mynyddoedd, dan orchudd o eira.

2. Lake Bled yn Slofenia

Ymhlith cyrchfannau eira yn Ewrop mae Lake Bled yn Slofenia. Rhwng Rhagfyr a diwedd Mawrth, mae Llyn Bled

Mont-Sainte-Anne yw un o'r cyrchfannau gwyliau eira hamdden gorau yng Nghanada. Mae sgïo traws gwlad, pedoli eira, canyoning iâ, a beicio braster ymhlith y gweithgareddau gaeafol cyffrous y gallwch eu mwynhau yno. Yn ogystal, gallwch sgïo, eirafyrddio, gwneud ychydig o ganicross, a mynd i golffio disg. Bydd eich plant hefyd yn cael hwyl ac yn mwynhau'r gaeaf i'r eithaf yn y gyrchfan sgïo anhygoel hon.

Ar ôl diwrnod hir yn y tywydd oer, ewch i Siberia Spa a phrofwch y tybiau poeth awyr agored a'r sawnau wedi'u hysbrydoli gan Sgandinafia a gwasanaethau tylino mewn amgylchedd coediog. Gan gynnig triniaethau sba, moethuswch mewn sawna chwyddedig ac yna plymio i mewn i bwll rhewllyd i leihau sbasmau cyhyrau a gwella cylchrediad.

Peidiwch ag anghofio rhoi cynnig ar y danteithion fwyaf poblogaidd yn Québec, Maple Taffy . Gan flasu fel mêl caled, cewch brofiad o wneud eich Syrop Masarn eich hun ar Snow Candy. Diferu Maple Syrup dros eira glân ffres. Gadewch iddo galedu mewn 30 eiliad. Trochwch ffon popsicle ar y taffy. Yna, rholiwch ef a bon appétit!

2. Nunavut yng Nghanada

Os ydych yn hoff o dywydd oer, mae gan Nunavut y man oeraf yng Nghanada, sef Eureka. Yn y gaeaf, mae ei dymheredd cyfartalog yn cyrraedd -19.7oC. Pan fydd y ddaear wedi'i gorchuddio â blanced wen o eira, mae'r lle yn cynnig tirwedd ysblennydd a llawer o weithgareddau gaeaf a mannau eira.

Os ydych chi'n hoffi anturiaethau, ewch amdaniArchwilio'r Arctig ar Ynys Baffin ! Hi yw'r ynys fwyaf yng Nghanada a'r bumed yn y byd. Ar yr ynys, gallwch chi arsylwi mwy na 100 o rywogaethau o adar, fel tylluanod eira a hebogiaid. Mae gan yr ynys noddfeydd adar ac ardaloedd bywyd gwyllt amrywiol.

Golygfa o'r awyr o Ynysoedd Baffin yng Nghanada

Bae'r Arctig ymhlith y cyrchfannau eira yng Ngogledd America. Dyma fan cychwyn Parc Cenedlaethol Sirmilik gerllaw. Mae heicio, sgïo, eirafyrddio, a sgïo traws gwlad i gyd yn weithgareddau awyr agored cyffrous y gallwch eu gwneud yno.

Ar gyfer antur Arctig eithaf, ewch i Parc Cenedlaethol Sirmilik ! Gwerthfawrogwch dirweddau hyfryd ymyl y fflô lle mae'r cefnfor rhewllyd a'r môr agored yn cwrdd, y rhewlifoedd, yr hwdi, y clogwyni creigiog wedi'u gorchuddio ag eira, a'r dyffrynnoedd. Dewch i gwrdd â rhai bywyd gwyllt, fel eirth gwynion, tylluanod eira, a morloi torchog. I weld mamaliaid morol ac archwilio eu bywyd, mwynhewch caiacio môr yno.

Mae Parc Tiriogaethol Katannilik hefyd yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yng Ngogledd America. Ar Ynys Baffin, mae'r parc wedi'i leoli yn Rhanbarth Qikiqtaaluk yn Nunavut. Mae Afon Soper yn Afon Treftadaeth Canada sy'n llifo trwy'r parc. Adeiladwch eich dyn eira neu ewch i heicio trwy'r parc gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu. I fwynhau eich amser i’r eithaf, mae llawer o weithgareddau gaeafol y gallwch eu gwneud yno, gan gynnwyssgïo ac eirafyrddio.

Hefyd ar Ynys Baffin, darganfyddwch y Northwest Passage sef y llwybr masnach forol hanesyddol rhwng archipelago Arctig Canada a Chefnfor yr Arctig. Ewch ar fordaith ac edmygu'r golygfeydd syfrdanol o fynyddoedd iâ a bywyd gwyllt yno.

I ffwrdd o'r llygredd, gwersylla o dan y sêr disglair a gwylio'r hudol Aurora Borealis, Northern Lights , o Ynys Baffin. Mae'r ynys hon yn cynnig cyfleoedd gwych i weld y ffenomen naturiol hyfryd hon. Yr amser gorau i'w weld yw o fis Hydref i fis Ebrill. I wneud eich profiad yn arbennig, archebwch gyda gweithredwr lleol.

3. Rhaeadr Niagara yng Nghanada ac UDA

Os gallwch chi ddioddef y tymheredd rhewllyd, Rhaeadr Niagara yw un o ryfeddodau gaeaf gorau Gogledd America. Yn pontio'r ffin rhwng Canada ac America, mae'r rhaeadrau'n edrych yn odidog yn y gaeaf gydag eira'n disgyn ar ddiwedd Chwefror ac Ebrill. Yr amser gorau i ymweld â'r cwympiadau yn y gaeaf yw diwedd Ionawr neu Chwefror.

Gyda thymheredd yn amrywio rhwng -2oC a -10oC, nid yw Rhaeadr Niagara yn rhewi yn y gaeaf. Fodd bynnag, mae'r niwl a'r chwistrell sy'n cael ei greu o'r dŵr rhuthro yn ffurfio cramen o rew. Felly, mae'n ymddangos fel pe bai'r cwympiadau wedi'u rhewi. Weithiau, gallwch weld talpiau o iâ yn disgyn o'r brig.

Mwynhewch sglefrio gyda'ch teulu yn ardal Niagara. Mae yna lawer o rinciau sglefrio awyr agored a dan do sy'n edrych dros y trawiadolyn cwympo. Nid oes angen unrhyw ffioedd mynediad ar gyfer rhai rinc ac eithrio cost rhentu esgidiau sglefrio.

Yn rhanbarth Niagara, gallwch sled neu dobogan i gael hwyl a mwynhau'r gaeaf i'r eithaf. Mae cerdded o amgylch y llwybrau byr yn Niagara gyda'ch teulu yn wych, ond cofiwch wisgo dillad cynnes.

4. Manhattan yn Efrog Newydd, UDA

Ymhlith cyrchfannau eira Gogledd America mae Efrog Newydd. Gyda llawer o weithgareddau gaeafol cyffrous, mae ganddi lawer o ryfeddodau gaeafol sy'n denu twristiaid o bob rhan o'r byd. Mae Dinas Efrog Newydd yn cynnwys pum bwrdeistref: Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens, ac Ynys Staten.

Mae Manhattan, y ddinas fwyaf poblog, yn llawn atyniadau gwych i dwristiaid y dylech ymweld â nhw y gaeaf hwn. Yn cael ei adnabod fel Sgwâr y Dref Manhattan, ymwelwch â Parc Bryant gyda'i weithgareddau cyffrous rhad ac am ddim, gerddi tymhorol gwyrddlas, ciniawa al fresco, ac ystafelloedd gorffwys o safon fyd-eang.

New York – Gorwel Manhattan ar fachlud haul y gaeaf – UDA

Heb unrhyw ffioedd mynediad, mwynhewch sglefrio iâ ym Mhentref Gaeaf Bank of America ym Mharc Bryant. Mae'r llawr sglefrio ar agor rhwng 8 am a 10 pm bob dydd. Gallwch rentu'r esgidiau sglefrio, ond bydd dod â'ch rhai eich hun ynghyd â'ch sach gefn yn arbed arian i chi. Tra'n sglefrio, gwerthfawrogi'r golygfeydd o'ch cwmpas o'r nenfeddi canol tref eiconig. Peidiwch ag anghofio cadw'r cofnod cyn eichymweliad.

Ym Mharc Bryant, mae yna Iglŵs Cosy lle gallwch chi ymhyfrydu gyda'ch teulu neu'ch ffrindiau. Yn edrych dros y llawr sglefrio, archebwch fwyd a diodydd Nadoligaidd blasus i roi cynnig arnynt gyda'ch cymdeithion yn eich cromen iglŵ wedi'i gynhesu eich hun. Gall pob iglŵ ddal hyd at wyth o westeion.

Mae yna hefyd Gaffi Curling sydd â chromennau preifat a lonydd cyrlio pwrpasol. Mwynhewch chwarae rhywfaint o gyrlio stryd, a elwir hefyd yn cyrlio iâ, gyda'ch teulu a'ch ffrindiau. Yna, ewch i mewn i un o'r cromenni gwresogi preifat yng nghwmni rhywun a mwynhewch ymlacio ac archebu eich hoff ddiod a brathiad.

Yn Manhattan, gallwch hefyd ymweld â Fotografiska . Wedi'i saethu gan Jerry Schatzberg, mae Fotografiska yn arddangosfa ffotograffau chwe llawr lle gallwch weld portreadau rhyfeddol o sêr enwog.

Mae Arddangosfa Polonsky o Drysorau Llyfrgell Gyhoeddus Efrog Newydd yn gyrchfan arall y gallwch fynd iddi yn y gaeaf. Mae ganddo gannoedd o arteffactau sy'n adrodd hanes 4000 o flynyddoedd. Darganfyddwch yr unig lythyr sydd wedi goroesi oddi wrth Christopher Columbus pan gyhoeddodd iddo ddarganfod yr Americas. Hefyd, archwiliwch anifeiliaid wedi'u stwffio Christopher Robin a ysbrydolodd straeon Winnie-the-Pooh.

Rhwng Manhattan a Brooklyn yng nghanol harbwr Efrog Newydd, ewch i sledio ar Pentref Gaeaf Ynys y Llywodraethwyr . Mwynhewch sglefrio iâ, beicio, ac adeiladu dyn eira neu iglŵ anhygoel. Gyda llawer o lawntgemau a phyllau tân, mae naws gaeafol niferus a gweithgareddau i gael hwyl gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.

5. Central Park yn Efrog Newydd, UDA

Mae adeiladu dyn eira ymhlith y pethau hwyliog i'w gwneud yn Central Park ym Manhattan yn y gaeaf. Ewch ar daith dywys i archwilio'r mannau hyfryd yn y parc ac ymchwilio i'w hanes cyfoethog. Mwynhewch reidio beic neu heicio trwy'r parc i ddarganfod ei berlau cudd.

Yn dawel a thawel, ymlaciwch yn un o laniadau cychod ar y llyn a mwynhewch y golygfeydd hudolus. Rhowch gynnig ar pedoli eira neu sgïo traws gwlad trwy ddolydd agored eang y parc neu ar hyd y llwybrau ceffylau. Hefyd, mwynhewch sglefrio yn Wollman Rink, Lasker Rink, neu Conservatory Water. Mae'r olaf yn cynnig sglefrio iâ am ddim os dewch â'ch esgidiau sglefrio gyda chi.

Os ydych chi mewn sled, Pilgrim Hill a Cedar Hill yw eich cyrchfannau perffaith yn Central Park. Mwynhewch sledio gyda'ch teulu neu ffrindiau dros yr eira gwyn pefriog. Dim ond pan fydd o leiaf chwe modfedd o eira yn gorchuddio'r ddaear y mae'r lleoliadau sledio ar agor.

Mae Arthur Ross Pinetum yn wlad ryfeddol aeafol yn Central Park. Archwiliwch yr 17 rhywogaeth wahanol o goed pinwydd sydd yno. Yn cynnig golygfeydd rhyfeddol, plannwyd y coed oedd wedi’u gorchuddio ag eira i guddio’r adeiladau ar hyd 86th Street Transverse Road.

Os oes gennych chi blant, mae stopio ger Sw Central Park yn un o'r goreuonpethau i'w gwneud yn Central Park. Ymwelwch â rhai o'r anifeiliaid sy'n gwneud i chi feddwl am y gaeaf a'i dirweddau hardd wedi'u gorchuddio ag eira, fel pengwiniaid, eirth gwynion, a llewpardiaid eira. Yna, cerddwch i Sw Plant Tisch i weld rhai anifeiliaid gan gynnwys Othello, yr unig fuwch sy'n galw Manhattan yn gartref.

Yn Central Park, gallwch hefyd weld sioe wych yn y Bwthyn Swedaidd . Mae'n gartref i un o'r cwmnïau marionettes mwyaf yn UDA gyda chynhyrchiad trwy gydol y flwyddyn.

Gwyliwch yr eira'n disgyn o'r gofod godidog ar Arcêd Teras Bethesda rhwng Ffynnon Bethesda a'r ganolfan yn Central Park. Edmygwch y nenfwd teils Minton a geir yn y lle hwn yn unig ynghyd â bwâu addurnedig y llwybr cerdded mewnol.

Os ydych chi wrth eich bodd yn chwarae gwyddbwyll, ewch i Gwyddbwyll & Checkers House yn Central Park. Gallwch fenthyg darnau gwyddbwyll a siecwyr neu ddod â rhai eich hun a dechrau'r her. Fel Scrabble a Jenga, mae yna hefyd gemau amrywiol yn y tŷ i gael hwyl.

Os ydych chi'n hoff o siopa, mae Marchnad Gwyliau Cylch Columbus a y Ganolfan Ymwelwyr Llaeth & ; Siop Anrhegion yn werth stopio. Gallwch brynu llyfrau i gyrlio â nhw cyn i chi gysgu, blancedi ar gyfer cynhesrwydd ychwanegol, crysau chwys, ategolion, a mwy.

6. Mae Brooklyn yn Efrog Newydd, UDA

William Vale ymhlith rhyfeddodau'r gaeaf yn Brooklyn. Ar y pedwerydd llawr, ewch i mewn iddosba gaeaf a mwynhewch y golygfeydd panoramig o ffenestr y gromen. I ffwrdd o'r awyr rhewllyd, ymollyngwch ac ymlaciwch eich cyhyrau yn un o'i sawnau awyr agored preifat neu dybiau ymolchi.

Ar ei 23ain llawr, mwynhewch sglefrio ar y to a throelli yn y Cwm. Mae’r llawr sglefrio wedi’i wneud â rhew synthetig cynaliadwy Glice. Wrth sglefrio, gwerthfawrogi tirwedd y gaeaf a'r golygfeydd hynod ddiddorol o orwel Dinas Efrog Newydd. Mae hwn yn brofiad unigryw y byddwch yn ei fwynhau i'r eithaf.

Ymhlith cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Ninas Efrog Newydd mae Prospect Park . Gwerthfawrogi'r golygfeydd anhygoel o'r parc tra wedi'i orchuddio ag eira. Gallwch fwynhau sledio a sglefrio dros y ddaear gorlawn o eira. Hefyd, heiciwch yn yr unig goedwig yn Brooklyn, the Ravine , tra'n mwynhau ei nant a'i rhaeadr llanastr rhyfeddol.

7. Lake Tahoe yng Nghaliffornia a Nevada

Gyda ffin California-Nevada, mae Lake Tahoe yn un o brif gyrchfannau gwyliau eira Gogledd America. Wedi'i ddisgrifio fel Cyrchfan Iwtopaidd, mae'r llyn a'i gyffiniau yn cynnig golygfeydd hudolus wedi'u gorchuddio ag eira. O sgïo a sglefrio i diwbiau eira ac eirafyrddio, mae'n enwog am ei chwaraeon antur.

Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau o Amgylch y Byd (Eich Canllaw Ultimate) 50

Ar wahân i sgïo lawr allt, mae sgïo traws gwlad yn fwy cyffrous. Ar gyflymder cyfforddus, gwynt o amgylch pinwydd siwgr a darganfod ygemau cudd y llyn. Gwerthfawrogwch y golygfeydd syfrdanol o'r llwybrau sydd wedi'u gorchuddio ag eira a'r pinwydd siwgr wedi'u gorchuddio ag eira.

Os nad ydych chi'n hoff o sgïo, beth am roi cynnig ar weithgareddau eira cyffrous eraill, fel awyrblymio, marchogaeth sled, sledio cŵn, a cherbydau eira. ? Gwerthfawrogi tirwedd gaeafol lliw glas dwfn y llyn a’r cefndir eira gwyn. Cerddwch o amgylch y llyn ac adeiladu dyn eira o'ch cynllun.

Gweithgaredd cyffrous arall y gallwch ei wneud yn Llyn Tahoe yn y gaeaf yw mynd â'r gondola i ben y mynydd. Bydd golygfeydd godidog y baradwys fendigedig hon yn cynhesu'ch calon. I fyny'r mynydd, cael cinio a diod yn y porthdy. Mae'n well gwisgo'ch esgidiau eira oherwydd byddwch chi'n cerdded am amser hir.

Ar y llyn, gallwch chi heicio i Castell Llychlynnaidd ar Fae Emrallt. Dewch ag esgidiau gyda gafael da oherwydd gallai'r llwybr i lawr i'r castell fod yn rhewllyd.

I gyrraedd Traeth Nevada, heiciwch trwy Lam Watch Nature Trail . Mwynhewch gerdded ar ddolydd gwlyptir a throi trwy goedwig pinwydd. Un o'r pethau mwyaf pleserus i'w wneud yno yw mynd ar daith eira yno. Gallwch hefyd heicio yn Baldwin Beach ac edmygu harddwch natur.

Yn ystod y dydd neu'r machlud, ewch ar daith cwch 2-awr i Emerald Cove a ei archwilio. Mae'n un o'r mannau syfrdanol ar y llyn. Mae'n adnabyddus am ei boblogrwydd fel un o'r mannau y tynnwyd y nifer fwyaf o ffotograffau ohonoO gwmpas y byd.

Fel arall, gallwch fynd ar daith hofrennydd 20 munud uwchben y llyn. Mwynhewch y golygfeydd godidog o'r dŵr clir a'r coed wedi'u gorchuddio ag eira wrth i chi esgyn uwchben Zephyr Cove, Fallen Leaf Lake, a Emerald Cove.

8. Parc Cenedlaethol Yellowstone yn Wyoming, Montana, ac Idaho

Mae parc cenedlaethol cyntaf y byd, Parc Cenedlaethol Yellowstone, yn un o ryfeddodau rhyfeddol y gaeaf. Wedi'i leoli yng ngogledd-orllewin Wyoming ac yn ymestyn i Montana, ac Idaho, mae'r parc wedi'i orchuddio gan eira llachar yn y gaeaf sy'n exuding harddwch mawreddog. Mae'r llynnoedd wedi rhewi, y mynyddoedd wedi'u capio ag eira, a'r coed yn wydredd iâ.

Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau o Amgylch y Byd (Eich Canllaw Eithaf) 51

Archwiliwch y Grand Canyon a'r geiserau gweithredol. Gwyliwch y stêm llwyd-gwyn yn pasio allan o'r geiser pan fydd y dŵr bron yn berwi yn taro'r aer oer. Gallwch hefyd arsylwi bywyd gwyllt a gweld anifeiliaid amrywiol wedi'u gorchuddio ag eira, gan gynnwys yr elc, y buail, a'r bleiddiaid.

Mae gweithgareddau gaeafol awyr agored diddiwedd, gan gynnwys pedoli eira, sgïo traws gwlad, a sglefrio iâ yn aros amdanoch chi yno! I ddysgu am y bywyd gwyllt ac ecoleg y gaeaf, mae teithiau tywys pedol eira a thraws gwlad yn y parc.

9. Ynysoedd San Juan yn Washington, UDA

Yn dawel a thawel, mae Ynysoedd San Juan yn baradwys gaeafol. Oddi ar arfordir gogleddolgodidog pan fydd wedi ei orchuddio ag eira. Ar wahân i adeiladu dyn eira, gallwch sglefrio o amgylch y llyn a mwynhau'r golygfeydd hudolus o'r llyn a'r mynyddoedd â chapiau eira.

Mae sgïo neu eirafyrddio yn wefreiddiol i lawr yr eira powdr o amgylch y llyn. Nid bob blwyddyn mae'r llyn yn rhewi. Dyna pam mae llawr sglefrio iâ o waith dyn yn edrych dros Lyn Bled. Y tu mewn i'r ardal hon, gallwch chi roi cynnig ar hoci iâ, bowlenni iâ, a chyrlio. Mae pedolu eira hefyd yn weithgaredd gaeafol poblogaidd y gallwch ei wneud yno.

Lake Bled yn Slofenia

Hike Osojnica Hill a mwynhau dringo iâ. Gallwch hefyd ddringo iâ y bryniau cyfagos, y cerfluniau iâ, a'r rhaeadrau rhewllyd. Ymhellach, dringwch Mount Triglav , mynydd uchaf Slofenia. Mae Mynydd Triglav yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira hyfryd. Mae dringo’r mynydd hwnnw ymhlith y gweithgareddau mwyaf heriol ac anturus yn Slofenia.

Mae marchogaeth ceffyl a mynd ar daith o amgylch y bryniau cyfagos yn wych hefyd. Ewch i'r Bled Castle uwchben y dref sy'n cynnig golygfeydd godidog o'r machlud, y llyn, Ynys Bled sydd wedi'i gorchuddio ag eira, ac eglwys hynafol y Santes Fair. Mae yna sawl amgueddfa ac arddangosfa yn yr amgueddfa lle gallwch chi ymweld y tu mewn i'r castell. Mae bwyta ym mwyty'r Castell yn brofiad gwych.

3.Washington, ei ynysoedd mwyaf poblogaidd yw Ynys San Juan, Ynys Orcas, Ynys Lopez, ac Ynys Whidbey. Ar Ynys San Juan, mwynhewch reidio ceffylau trwy'r coedwigoedd tawel.

Yn nhref swynol Friday Harbour ar Ynys San Juan, ewch i'r Amgueddfa Morfil i ddarganfod mwy am fywyd gwyllt morol rhwng 10 am a 4 pm bob dydd. Mae'n arddangos tarddiad a bioleg morfilod gwyllt ym Môr Salish ac yn arddangos rhai sgerbydau morfilod. Byddwch yn dysgu mwy am ymddygiad y creaduriaid hyn. Ar recordiadau hydroffon, gwrandewch ar synau cefngrwm a morfilod lladd.

Os ydych chi'n hoff o gelf, peidiwch â cholli'r cyfle i ymweld ag Amgueddfa Gelf Ynysoedd San Juan yng nghanol Dydd Gwener Harbwr. Mae ar agor o ddydd Gwener i ddydd Llun rhwng 11am a 5pm. Mae'n arddangos y gweithiau celf hynod ddiddorol gan aelodau Cofrestrfa Artistiaid Sir San Juan. Gyda'u doniau trawiadol, mynegodd yr artistiaid lleol newydd a sefydledig harddwch, dilysrwydd a hunaniaeth y gymuned trwy gelfyddyd weledol gain.

Mwynhewch heicio'r ddolen o amgylch Mountain Lake ar Ynys Orcas . Os ydych chi'n chwiliwr gwefr, mae'r Ynys yn cynnig llwybrau beicio llydan wedi'u gorchuddio ag eira a chribau serth. Ar y traethau caregog creigiog, eisteddwch y tu mewn i un o'r cytiau traeth boncyffion broc môr bach i wylio'r golygfeydd dramatig o'r storm yn codi'r tonnau.

10. Palouse Falls yn Washington, UDA

GorauCyrchfannau Gwyliau Eira o Amgylch y Byd (Eich Canllaw Ultimate) 52

Mae Palouse Falls yn Washington yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira mwyaf cyffrous. Gan gynnig golygfeydd hudolus, mae'r dŵr rhaeadru'n rhewi ac mae'r ardal gyfagos wedi'i gorchuddio â gwyn. Er gwaethaf yr oerfel creulon yn y rhan hon o'r wladwriaeth, mae cerdded o amgylch y cwympiadau yn bleserus.

Cerddwch nes cyrraedd Snake River a gwerthfawrogi ei golygfeydd godidog. Mwynhewch bysgota â phlu os gallwch chi sefyll mewn afon chwerw oer. Mae eirafyrddio, sgïo, eirafyrddio, tiwbiau eira, a sledio i gyd yn weithgareddau hwyliog y gallwch eu gwneud yn y gaeaf yn yr ardal hon.

Cyrchfannau Gwyliau Eira yn Antarctica

Am gwrdd â morfil cefngrwm a phengwin ? Y Cyfandir Gwyn yw eich cyrchfan perffaith. Wedi'i ddisgrifio fel y cyfandir o oruwchraddau, Antarctica yw'r cyfandir rhewaf, oeraf, mwyaf gwyntog, sychaf ac uchaf yn y byd. Er mai dyma'r lle yr ymwelir ag ef leiaf yn y byd, Antarctica yw un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau. Heblaw am y pengwiniaid, mae ganddo ddigon o weithgareddau gaeaf y gallwch chi eu mwynhau.

>Cyrchfannau Gwyliau Eira – Ymerawdwr Pengwin (Aptenodytes forsteri) Y Wladfa a Mynydd yr Iâ

Dan y sêr pefriog, gwersylla ar len iâ drwchus ac edmygu'r Llwybr Llaethog. I weld morfilod cefngrwm, mwynhewch gaiacio a mordeithio ymhlith mynyddoedd iâ enfawr Antarctica. Os ydych chi'n sgïwr neu'n eirafyrddiwr arbenigol, mae ynallawer o fynyddoedd eira lle gallwch ddangos eich cymwyseddau.

Mae Antarctica yn hemisffer y de lle mae'r haf a'r gaeaf yn gwrthwynebu hemisffer y gogledd. Rhwng mis Mawrth a mis Hydref, mae'r gaeaf yn Antarctica yn greulon gyda thymheredd cyfartalog o -34.4 ° C. Dyna pam mai ychydig o bobl sy'n aros yn Antarctica yn y gaeaf. Mae ymweld ag Antarctica yn y gaeaf hefyd yn anodd oherwydd bod y mynyddoedd iâ ffurfiedig a rhew môr yn amgylchynu'r cyfandir.

>Cyrchfannau Gwyliau Eira – Pâr o Bengwiniaid ar Fynydd Iâ Heulwen

Yn dechrau ym mis Hydref ac yn para tan fis Mawrth, mae gan Antarctica lawer mwy o fywyd yn yr haf. Mae'r rhan fwyaf o iâ'r môr yn toddi. Fodd bynnag, mae'r tywydd yn dal yn oer gyda thymheredd cyfartalog o 0°C. Mae twristiaid bob amser yn teithio yn yr haf ar gyfer rhai chwaraeon eira a gweithgareddau hamdden. Darllenwch ymlaen i wybod y prif gyrchfannau gwyliau eira yn Antarctica.

1. Drake Passage

I gyrraedd Antarctica, dylech fynd drwy Drake Passage. Yn ystod eich mordaith, mwynhewch wylio ystod eang o anifeiliaid, gan gynnwys y dolffin awrwydr, y pengwin, y morfil, a'r albatros. Yr atyniad cyntaf a welwch yn y Drake Passage yw Ynysoedd De Shetland.

2. Ynysoedd De Shetland

Mae Ynysoedd De Shetland i'r gogledd o Benrhyn yr Antarctig ac yn rhan o daith iddo. Maent yn archipelago o ynysoedd mawr a mân yr Antarctig, gan gynnwys Half Moon Island, Dee Island, aYnys Eliffant. Mae gan yr ynysoedd hyn sawl cyrchfan syfrdanol gyda llawer o weithgareddau gaeaf.

3. Ynys Twyll

Yn Ynysoedd De Shetland, mae Ynys Twyll yn gyrchfan gaeafol cynnes hyfryd. Gyda llethrau folcanig, rhewlifoedd haenog lludw, a thraethau stemio, mae'r ynys yn galdera o losgfynydd gweithredol sy'n cael ei orlifo gan y môr. O amgylch y caldera, arsylwch nifer o rywogaethau adar ar y clogwyni cyfagos.

Nid yw Ynys Twyll wedi'i gorchuddio'n llwyr â rhew. Dyna pam ei fod yn lle perffaith i chi os ydych chi'n caru heicio. Mae Whalers Bay a Bae Telefon yn fannau cerdded gwych ar yr ynys.

Yn y Bailey Head , archwiliwch y cytrefi amrywiol o'r pengwiniaid chinstrap ciwt. Cyrchfan ysblennydd arall ar yr ynys yw Pendulum Cove . I ymlacio, mwynhewch bath cynnes mewn pwll naturiol tebyg i dwb poeth.

4. Ynys Eliffant (Ynys Elefante)

Gerllaw i Benrhyn yr Antarctig, mae Ynys Eliffant yn ynys fynyddig wedi'i gorchuddio â rhew a enwir ar ôl y morloi eliffant a ddarganfuwyd ar ei glannau. Ymwelwch â chofeb y fforiwr Shackleton a'i griw “Dygnwch” a oedd yn sownd ar yr ynys oherwydd llongddrylliad am bedwar mis cyn cael eu hachub.

Ar eich mordaith, mwynhewch y golygfeydd o'r rhewlifoedd rhyfeddol sydd wedi'u hamgylchynu gan algâu pinc . Fe welwch sawl pengwin ar yr ynys. Ar ben hynny, mae Ynys Elephant yn gartref i gytrefi o fwsogl 2000 oed. Glanionid yw bob amser yn bosibl ar yr ynys hon oherwydd y tywydd.

5. Ynys y Brenin Siôr

Ynys fwyaf Ynysoedd De Shetland, mae Ynys y Brenin Siôr yn gartref i fywyd gwyllt a mamaliaid morol. Fe welwch eliffantod, morloi llewpard, gwahanol rywogaethau o bengwiniaid, a mwy. Mae gan yr ynys lawer o orsafoedd ymchwil. Dyna pam mae'n cael ei hadnabod fel prifddinas answyddogol y cyfandir gwyn.

Ym Bae'r Admiralty , gwerthfawrogi'r golygfeydd rhyfeddol o'r rhewlifoedd ac ymlacio ar y traeth bendigedig.

6. Penrhyn Antarctig

Archwilio Penrhyn yr Antarctig yw un o'r pethau hynod ddiddorol i'w wneud yn Antarctica yn y gaeaf. Sylwch ar fôr-wenoliaid yr Antarctig a gwahanol fathau o forloi. Ym mhen gogledd-ddwyreiniol y penrhyn, ewch i Ynys Paul , y nythfa pengwiniaid, i weld tua 100,000 o Bengwiniaid Adelie. Am olygfa anhygoel!

Cyrchfannau Gwyliau Eira yn Affrica

Nid Affrica yw'r lle cyntaf sy'n dod i'ch meddwl os ydych am dreulio gwyliau bendigedig mewn cyrchfan eira. Byddwch yn synnu o wybod bod rhai ardaloedd yn Affrica yn profi tywydd rhewllyd yn y gaeaf, hyd yn oed eira.

Gan fod y cyhydedd yn rhedeg trwy ganol Affrica, mae'r tywydd yn hemisffer y gogledd a'r de yn cael ei wrthdroi. Yng Ngogledd Affrica, mae'r gaeaf fel arfer yn dechrau ym mis Tachwedd. Fodd bynnag, mae'r gaeaf yn dechrau ym mis Mehefin ac yn para tan fis Awst yn Ne Affrica. Cadwdarllen! Gallwch adeiladu eich dyn eira y gaeaf hwn yn un o gyrchfannau gwyliau eira eiconig Affrica.

1. Santes Catrin yn yr Aifft

Sant Catherine (St. Katherine) yw un o gyrchfannau gwyliau eira hynod ddiddorol yr Aifft. Fe'i lleolir yng nghanol llywodraethiaeth brysur De Sinai. Wedi'i ddatgan yn swyddogol fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae'n dod o fewn Gwarchodaeth Saint Catherine. Mwynhewch y golygfeydd godidog yno wrth i chi reidio camelod, heicio, dringo mynyddoedd, neu ar saffari.

Mae gan Saint Catherine Protectorate atyniadau gwych i dwristiaid, gan gynnwys mynyddoedd sanctaidd rhyfeddol wedi'u gorchuddio ag eira, Mynachlog y Santes Catrin gyda'i hadeiladau cysegredig, gweithiau celf anhygoel, ffynhonnau hanesyddol arwyddocaol, henebion crefyddol, anifeiliaid gwyllt, a rhywogaethau adar. Mae hefyd yn gartref i fflora sydd mewn perygl, yn enwedig perlysiau a phlanhigion meddyginiaethol.

Ar fwy na 2,600 metr uwchlaw lefel y môr, Mount Catherine yw copa uchaf yr Aifft. Mae dringo'r mynydd hwn yn heriol ac yn beryglus felly argymhellir dringo gyda thywysydd taith. O'i gopa, gwerthfawrogi'r golygfeydd hyfryd o Gwlff Suez a Gwlff Aqaba. Hefyd, mwynhewch wylio'r awyr hudolus a'r mynyddoedd o amgylch â chapiau eira.

Ymhlith mynyddoedd talaf Sinai mae Mynydd Moses , a elwir hefyd Jabal Mussa, Mynydd Sinai, Mynydd Horeb, a Mynydd El-Tur. Dyma'r lle y mae'rArhosodd y proffwyd Moses am 40 diwrnod i siarad â Duw a lle derbyniodd y Deg Gorchymyn. Dringo mae'n werth rhoi cynnig arni! Ar ei hanterth, edmygwch y golygfeydd godidog o’r ddinas a’r olygfa syfrdanol o godiad yr haul.

Ar waelod Mynydd Moses, ewch i fan sanctaidd Uniongred Gwlad Groeg, Mynachlog y Santes Catrin , a elwir hefyd yn Fynachlog Sinai Tur. Ymwelwch â Capel y Llwyn Llosgi , yr Eglwys Gweddnewidiad , y basilica arddull Bysantaidd gyda'i chandeliers a'i mosaigau trawiadol, Llyfrgell y Fynachlog , a Mosg Caliph Hakim .

Cyrchfannau Gwyliau Eira – Mynachlog Santes Catrin

2. Yr Aifft Sgïo yn Mall of Egypt

Sgi Egypt yw'r gyrchfan sgïo dan do a'r parc eira cyntaf yn Affrica. Wedi'i leoli yn Cairo's Mall of Egypt, mae llawer o weithgareddau anturus yn aros i chi eu darganfod yn Ski Egypt. Mae ganddo gaffi lle gallwch chi yfed paned o siocled poeth. Mae Ski Egypt yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau y gallwch chi ymweld â nhw gyda'ch plant yn yr Aifft. Mae'r wefr yn sicr!

Cael hwyl yn sgïo ac eirafyrddio gyda'ch ffrindiau, waeth beth fo'ch profiad. Mae llethrau ar gyfer pob lefel a hyfforddwyr cymwys i chi a'ch plant, wedi'u hachredu gan Academi Chwaraeon Eira yn Awstria.

Cwrdd â'r pengwiniaid ym Mawrth y Pengwiniaid am 2:00 pm, 4:00 pm, 6:00 pm, ac 8:00 pm. Mae chwe Gentoo a phedair Chinstrappengwiniaid. Mae gan bob pengwin ei bersonoliaeth a'i ddiddordebau ei hun. Archebwch docyn Penguin Encounter i gael golwg agos ar y pengwiniaid a chipio'r eiliadau bythgofiadwy hyn.

Archwiliwch y Ceudwll Eira ym Mharc yr Eira a mwynhewch ei hanturiaethau bendigedig. Gallwch hefyd reidio'r trên cyflym pegynol o amgylch y parc gyda'ch plant. Yn y Tube Run hir, gadewch i'ch adrenalin lifo pan fyddwch chi'n llithro i lawr.

Ydych chi erioed wedi dychmygu eich hun y tu mewn i falŵn mawr yn troelli o gwmpas ar yr eira disglair? Ym Mharc yr Eira, ewch i mewn i Ddawns Zorb a chael llawer o hwyl! Hefyd, adeiladwch eich dyn eira perffaith a thynnwch lun gydag ef. Dewch ymlaen! Mae anturiaethau cyffrous diddiwedd, gan gynnwys Snake and Bumpy Rides, Bobsled, a Snow Rocket, yn aros amdanoch chi!

3. Snow City yn Citystars Shopping Mall

Yn debyg i Ski Egypt, mae Snow City yn gyrchfan sgïo sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Siopa Citystars Cairo. Mae'n barc dan do ar thema eira sydd â nifer o weithgareddau difyr unigryw. Gallwch ymweld ag ef gyda'ch teulu a'ch plant. Yn wahanol i Ski Egypt, mae Snow City wedi amseru ymweliadau gan mai dim ond am ddwy neu dair awr y cewch chi aros.

Mwynhewch adeiladu iglŵ iâ ffantasi a dyn eira o'ch cynllun eich hun. Yna, yfed paned o siocled poeth yn Snow Café. Gallwch hefyd fynd i mewn i Zorb Ball a mwynhau llithro i lawr y llethrau. Os ydych chi'n caru Bumper Cars, mae Ceir Bumper Ice yn yr ardal lle gallwch chi gael hwyl gyda'ch teulua ffrindiau.

Ydych chi'n caru anturiaethau? Yna, y Tiwbio yw'r lle gorau i chi lle gallwch chi sled ar ffyrdd anwastad! Gweithgareddau cyffrous eraill y gallwch eu gwneud yn Snow City yw sglefrio, toboganio, sgïo a reidio beic eira.

4. Mynyddoedd Atlas ym Moroco

Os ydych chi'n sgïwr neu'n ddringwr hyderus, Mynyddoedd Atlas Moroco yw'r lle delfrydol i chi! Maent ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira anturus gorau yn Affrica. Wedi'i orchuddio ag eira, mae Mynyddoedd Atlas yn gadwyn o fynyddoedd sy'n gwahanu arfordiroedd Môr y Canoldir a Môr Iwerydd oddi wrth Anialwch y Sahara.

Mae Mynyddoedd Atlas ymhlith rhyfeddodau gaeafol Moroco

Mount Toubkal (Jebel Toubkal) yw cyrchfan sgïo mwyaf poblogaidd Mynyddoedd Atlas a'r copa uchaf yng Ngogledd Affrica. Mae dringo'r mynydd hwn yn heriol ac nid yw'n hawdd. Gallwch hefyd fynd i merlota neu sgïo. Ar fwy na 4000 metr uwchben lefel y môr, edmygwch y golygfeydd gwych o Fynyddoedd yr Atlas Uchel.

Fel man cychwyn da ar gyfer dringo Mynydd Toubkal, pentref swynol Moroco Imlil yw'r lle perffaith . Ar 1800 metr uwchlaw lefel y môr, ewch i heicio neu ferlota a mwynhewch y golygfeydd godidog y mae'r pentref yn eu cynnig.

Mae Imlil a Mynyddoedd yr Atlas ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira gorau ym Moroco

5. Ifrane ym Moroco

Ydych chi'n frwd dros chwaraeon gaeaf? Ifrane ywyn aros amdanoch chi! Ym Mynyddoedd Canol yr Atlas, mae'r dref hudolus hon yn enwog am ei steil pensaernïol Alpaidd-Ewropeaidd gydag adeiladau â tho teils coch, dyffrynnoedd gwych, coedwigoedd hardd, gerddi gwyrdd trawiadol, llynnoedd hyfryd, a rhaeadrau hudolus.

Adnabyddus fel “Y Swistir Fach” neu “Swistir Moroco,” mae gan Ifrane yr amgylchedd glanaf ymhlith dinasoedd Arabaidd. Mae'n cynnwys tai â thoeau ar lethr, rhodfeydd llydan, a gerddi wedi'u cadw'n dda. Gwerthfawrogwch y golygfeydd gwych o'r dref hon sydd wedi'i gorchuddio ag eira gyda Kouro, y goeden gedrwydd hynaf yn y byd sydd dros 825 oed.

Mae Lake Daya Aoua yn gyrchfan godidog yn Ifrane lle gallwch chi dynnu lluniau cŵl gyda'ch dyn eira ar ei lannau. Bydd y lle hwn o harddwch golygfaol yn eich dallu. Ewch ar daith cwch neu mwynhewch bysgota brithyll tra byddwch yn edmygu'r golygfeydd deniadol. Mae'r lle hefyd yn addas ar gyfer heicio a marchogaeth.

Tua thri chilomedr i ffwrdd o Ifrane, mae yna atyniad hudol arall i dwristiaid a elwir yn Virgin Falls neu Ein Vital (Eye Vital). Mwynhewch y golygfeydd hudolus o'r gwyrddni ynghyd â'r dŵr sy'n llifo ar y creigiau. Gallwch yfed y dŵr pur, clir, croyw sy'n dod allan o'r pantiau yn Ein Vital.

Nesaf i Ifrane, ewch i Michlifen Resort ! Yn golygu “pluen eira,” gelwir Michlifen yn “Aspen Moroco” gan fod ganddo gyfleusterau sgïo anhygoel. MwynhewchZermatt yn y Swistir

Efallai y bydd eich dyn eira yn y Swistir y gaeaf hwn. Gyda nifer o chwaraeon a gweithgareddau gaeaf, mae Zermatt yn y Swistir yn wlad ryfeddod gaeaf arall yn Ewrop. Mae'n dref ddi-gar sydd ag ychydig o fysiau trydan a thacsis. Gan fod Zermatt yn dref fach, gallwch chi fynd ar droed i unrhyw le y tu mewn iddi.

tirwedd dyffryn Zermatt a chopa Matterhorn gydag eira ffres yn y Swistir

Ar uchder o tua 4000 metr, Paradwys Rhewlif Matterhorn yw'r uchaf ardal sgïo yn y Swistir gyda llawer o rediadau ar gyfer pob lefel o sgïo. O lifft y copa, mwynhewch olygfeydd 360 gradd o'r mynyddoedd sydd wedi'u gorchuddio ag eira yn yr Eidal, y Swistir a Ffrainc.

Mae sledio, toboganio, a hoci iâ yn chwaraeon iâ cyffrous eraill yn Zermatt. Mae gan y dref hefyd lawer o leiniau iâ sy'n boblogaidd ar gyfer sglefrio iâ a chyrlio. Ewch am dro o gwmpas y pentref tylwyth teg a mwynhewch siopa neu ewch am dro hamddenol ar hyd yr afon a gwerthfawrogi golygfeydd braf o’r dref a’r tai traddodiadol.

Archwiliwch harddwch byd natur yn Zermatt trwy heicio neu pedoli eira. Mae yna derasau bargodol sy'n cynnig golygfeydd golygfaol o'r dref sydd wedi'i gorchuddio ag eira. Gallwch hefyd fynd â'r Gornergrat Bahn gyda'ch plant a mwynhau'r golygfeydd godidog i fyny'r mynydd.

Paradwys Rhewlif Matterhorn yn y Swistir

Mae Ymweld â Amgueddfa Matterhorn - Zermatlantis hefyd yn un o'reirafyrddio a sgïo i lawr ei llethrau bendigedig. Gallwch hefyd fynd ar y ceir cebl ac edmygu'r golygfeydd hynod ddiddorol.

6. Mynydd Kilimanjaro yn Tanzania

Mount Kilimanjaro yn Tanzania yw un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Affrica. Dyma'r mynydd talaf yn Affrica gyda 5,895 metr a'r mynydd uchaf yn y byd sy'n sefyll ar ei ben ei hun.

Mount Kilimanjaro o Barc Cenedlaethol Amboseli yn Kenya

Gan fod Tanzania i'r de o'r Cyhydedd, mae ei gaeaf rhwng Mehefin a Hydref. Dringwch Fynydd Kilimanjaro unrhyw bryd o'r flwyddyn. Fodd bynnag, yr amser gorau i'w ddringo yw rhwng Rhagfyr a Mawrth pan fydd yn sych. Er mwyn ei ddringo, mae angen taith drwyddedig.

Gall y tywydd newid yn aruthrol i fyny'r mynydd o haul tanbaid i oerfel chwerw. Gallwch hefyd ddisgwyl glaw ac eira. Felly dewiswch eich eli haul, siaced drom neu gôt law, a photeli o ddŵr i gadw'n hydradol.

Gwerthfawrogi'r golygfeydd syfrdanol o'r awyr glir a'r codiad haul hardd o ben y mynydd â chapiau eira. Ar wahân i ddringo, gallwch heicio, cerdded, ac arsylwi bywyd gwyllt newydd. Peidiwch ag anghofio dal yr eiliadau cyffrous a thynnu llawer o luniau gwych.

Pobl ar Fynydd Kilimanjaro yn Kenya

7. Mynydd Kenya yn Kenya

Ni allwch ddychmygu sgïo neu eirafyrddio ger y cyhydedd. Fodd bynnag, yn Kenya, gallwch chi! Mae Kenya wedi'i ganoli ar y cyhydedd. Mae'n gartref i Fynydd Kenya, ymynydd ail-uchaf yn Affrica, lle gallwch chi wneud llawer o weithgareddau gaeaf cyffrous.

Mae Mynydd Kenya yn wlad ryfedd aeafol yn Affrica

Fel yn hemisffer y de, mae'r gaeaf rhwng Mehefin a Hydref yn Kenya. Mae'n bwrw eira ac yn bwrw glaw yn aml o fis Mawrth i fis Rhagfyr. Dyna pam mae Mynydd Kenya yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira perffaith yn Affrica.

Mwynhewch sgïo, eirafyrddio, dringo mynyddoedd, a heicio. Mae yna lawer o dirweddau rhyfeddol y byddwch chi'n eu hedmygu fwyaf. Yn yr ardal gyfagos, sylwch ar yr eliffantod, y byfflos, y llewpardiaid, a'r rhinos yn crwydro.

8. Hogsback yn Eastern Cape

Os ydych chi'n frwd dros fyd natur, ewch i Hogsback yn Eastern Cape ar unwaith! Mae'n un o'r cyrchfannau gwyliau eira poblogaidd yn Affrica. Pentref wedi'i orchuddio ag eira yn hemisffer y de yw Hogsback a'r amser gorau i ymweld yw rhwng Mehefin a Medi. Mae'n adnabyddus am ei dri Mynydd Hogsback â phen gwastad, ei goedwig ysblennydd, a'r golygfeydd godidog o'r rhaeadrau.

Rhaeadr yn Hogsback

Dringwch y mynyddoedd ac edmygu'r golygfeydd godidog o'r ddinas o'r brig. Mae sgïo, eirafyrddio a heicio hefyd yn weithgareddau gaeafol hwyliog y gallwch chi eu mwynhau yno. Man arall y mae'n rhaid ymweld ag ef yn Nwyrain Cape yw Marchnad Ffermwyr Hogsback . Ymwelwch â'r farchnad bleserus hon ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis i brynu ffrwythau a llysiau ffres.

EiraCyrchfannau Gwyliau yn Awstralia

Mae gan Awstralia ranbarth alpaidd sy'n derbyn cryn dipyn o eira bob gaeaf. Gyda digon o gyrchfannau gwyliau eira, mae Awstralia yn cynnig gweithgareddau hwyliog amrywiol yn y gaeaf. Gan fod Awstralia yn hemisffer y de, ystyriwch fod ei thymhorau'n cael eu gwrthdroi. Mae'r gaeaf yn Awstralia rhwng Mehefin ac Awst. Dyma restr o ryfeddodau gaeaf gorau Awstralia.

1. Tasmania

Yn adnabyddus am gael yr aer glanaf yn y byd, mae Tasmania yn un o gyrchfannau hyfryd eira Awstralia. Os ydych chi'n caru anifeiliaid blewog, mae'r ynys hon yn Awstralia yn lle delfrydol i chi. Yn y rhyfeddod gaeafol hwn, gallwch weld bywyd gwyllt dan orchudd eira yn cerdded ar hyd un o'r llwybrau cerdded. Am brofiad gwych!

Kuala Cysgu ar goeden yn Awstralia

Pam na chewch chi bicnic yn Cradle Mountain-Lake Parc Cenedlaethol St Clair ? Mae yna lawer o weithgareddau gaeaf y gallwch chi eu gwneud yno. Gwyliwch gythreuliaid Tasmania a bywyd gwyllt arall sydd mewn perygl yn crwydro Mynydd y Crud. Hefyd, archwiliwch geunentydd rhyfeddol Mynydd Cradle.

Os oes gennych ddiddordeb mewn heicio, gallwch gael taith gerdded aml-ddiwrnod yn y Trac Overland ym Mharc Cenedlaethol Llyn Crud St Clair. Dechreuwch eich taith ym Mynydd y Cradle a’i gorffen yn Lake St Clair, llyn dŵr croyw naturiol dyfnaf Tasmania. Yn ystod y daith chwe diwrnod hon, mwynhewch y golygfeydd ysblennydd o'rcopaon eira, y coedwigoedd dwfn, a thirweddau’r ucheldir.

Mae Tasmania hefyd yn gyrchfan berffaith i chi os ydych chi’n hoff o siocledi. Mae'n cynnal Chocolate Winterfest, gŵyl aeaf flynyddol yn Latrobe yng ngogledd Tasmania. Bydd llawer o siocled i'w flasu. Dewch i'w gweithdai lle byddwch yn dysgu'r holl gamau o wneud eich danteithion siocled eich hun.

Yn Tasmania, gallwch hefyd fynd ar daith ysbrydion o amgylch Port Arthur. Os oes gennych chi ddigon o ddewrder, ewch â llusern a darganfyddwch ochr ysbrydion y porthladd. Byddwch yn gwrando ar weithgareddau goruwchnaturiol a straeon arswyd ar y wefan.

2. Sydney

Peidiwch â cholli allan ar weithgareddau hwyl y gaeaf yn Bondi Winter Magic ar Draeth Bondi, un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Awstralia lle gallwch chi fynd gyda'ch plant. Profwch sglefrio iâ ar y llawr sglefrio poblogaidd hwn ar lan y traeth wrth fwynhau golygfeydd godidog o'r traeth, sŵn y tonnau, ac awyr iach y môr. Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw.

Yn ystod yr ŵyl, mae sioeau gwych ar y rhewbwynt i’ch diddanu chi a’ch teulu. Gallwch hefyd fynd am dro ar y traeth i ymlacio ac edmygu harddwch naturiol eithriadol glan y môr yn y gaeaf. Mae reidio olwyn Ferris 22 metr o uchder yn ychwanegu gwefr at eich taith. Mae'n rhoi golygfeydd 360-gradd i chi o'r traeth mawreddog.

3. De Cymru Newydd

Un o'r cyrchfannau eira bendigedig y dylech ymweld â hwny gaeaf yw De Cymru Newydd. Mae ganddo nifer o atyniadau gydag eira lle gallwch chi fwynhau llawer o weithgareddau.

Wedi'i ystyried yn un o'r lleoedd mwyaf golygfaol yn Ne Cymru Newydd, gwerthfawrogi'r golygfeydd hudolus o'r rhaeadrau a'r coedwigoedd yn Mynyddoedd Glas . Yn oriau mân y bore, mwynhewch heicio ar un o'i lwybrau cerdded eira. Gallwch hefyd pedol eira, abseilio, a dringo creigiau. Os ydych chi wrth eich bodd yn tynnu lluniau, mae Blue Mountains yn lle delfrydol ar gyfer saethu lluniau.

Gyda blanced wen, mae Pas Charlotte yn un o gyrchfannau gwyliau eira eiconig yn Ne Cymru Newydd. Yn cael ei ystyried fel y gyrchfan uchaf yn Awstralia, mae Charlotte Pass yn gyrchfan eira swynol a phentref ym Mharc Cenedlaethol Kosciuszko gyda llawer o weithgareddau anturus.

Ewch ar daith i Charlotte Pass gyda'ch teulu gan ei fod yn addas i blant. Mwynhewch farchogaeth cath eira i fyny'r mynydd i wylio'r codiad haul a gweld pa mor brydferth ydyw. Rhowch gynnig ar eirfyrddio neu sgïo ar yr eira disglair. Mae rhediadau a llethrau i bob lefel o sgïo neu eirafyrddio. Mae llwybrau cerdded i Fynydd Kosciuszko, y copa uchaf yn y Mynyddoedd Eira.

Mae'r Mynyddoedd Eira yn rhan o Alpau Awstralia. Gyda thua 20 rhywogaeth o blanhigion ar ei gopa uchaf, mae'r mynyddoedd yn Warchodfa Biosffer UNESCO. Mwynhewch sgïo ac eirafyrddio. Gallwch hefyd wneud gweithgareddau eraill, gan gynnwys sgïo traws gwlad, codi cadairreidiau, pedoli eira, ac ymladd peli eira.

Heblaw i Charlotte Pass, mae Thredbo hefyd yn y Mynyddoedd Eira. Adeiladwch eich dyn eira yn y pentref eira trawiadol hwn ac edmygu golygfeydd godidog y mynyddoedd. Mae taflu peli eira neu sgïo y rhediad hiraf yn Awstralia yn weithgareddau gaeafol poblogaidd eraill y gallwch eu gwneud yno.

Mae Perisher yn gyrchfan sgïo arall yn y Mynyddoedd Eira. Mae ganddo amrywiaeth eang o rediadau ac mae'n rhoi mynediad i feysydd eira Guthega a Blue Cow. Cyrchfan sgïo arall yn Snowy Mountains of New South Wales yw Selwyn Snow Resort . Mae hefyd yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira bendigedig yn Awstralia.

4. Victoria

Nid yn unig Alpau Awstralia yn Ne Cymru Newydd, ond maent hefyd yn rhedeg o Queensland, trwy New South Wales, i Victoria. Mae'r Alpau Fictoraidd yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau sydd â llawer o weithgareddau hwyliog.

Barod am antur newydd? Mae High Country Victoria yn yr Alpau Fictoraidd yn un o’r cyrchfannau eira poblogaidd yn Awstralia. Mwynhewch y maes chwarae naturiol sydd â dyffrynnoedd gwyrddlas, anialwch alpaidd, a dyfrffyrdd troellog gyda'ch teulu. Sylwch ar fywyd gwyllt ac adar wrth wersylla. Mae sledio, toboganio, sgïo ac eirafyrddio yn weithgareddau anturus y gallwch eu gwneud yn y maes hwn.

Yn yr Ucheldir, Mount Hotham yw'r gyrchfan sgïo orau yn Awstralia.Mwynhewch reidio lifft i wylio golygfeydd 360-gradd o'r cyrchfannau alpaidd. Os ydych chi'n sgïwr profiadol, profwch sgïo trwy goed gwm wedi'u gorchuddio ag eira ar rediad sgïo i lawr allt. Gallwch hefyd archwilio'r tir cefn gwlad ar daith dywys.

Yn Mount Buller yn yr Ucheldir, gallwch werthfawrogi'r golygfeydd golygfaol o lifft cadair. Profwch sgïo traws gwlad, toboganio, eirafyrddio, reidio sled ci, a mwy o weithgareddau hwyliog. Hefyd, archwiliwch gasgliad o Memorabilia sgïo yn yr Amgueddfa Alpaidd Genedlaethol.

Un o’r cyrchfannau hyfryd o eira yn yr Ucheldir yw Falls Creek . Mae'n adnabyddus am ei bentref sgïo i mewn / sgïo allan bywiog. Mae lifftiau i weld y golygfeydd hudolus o'r Alpau Fictoraidd.

Falls Creek yw un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Awstralia

Cyrchfannau Gwyliau Eira yn Ne America

Mae De America yn gyrchfan gwyliau eira gwych. O ucheldiroedd a mynyddoedd gwych i gyrchfannau a gwledydd rhagorol, mae gan Dde America lawer o ryfeddodau gaeaf a gweithgareddau gaeafol cyffrous. Mae yn hemisffer y De ac mae ei thymhorau ar adegau gwahanol. Dyna pam mae'r gaeaf yno yn dechrau ym mis Mehefin ac yn gorffen ym mis Awst.

Gallwch adeiladu eich dyn eira eleni yn Ne America. Gallwch hefyd archwilio ei safleoedd hanesyddol a gemau cudd yn y gaeaf. Felly yn y llinellau canlynol, byddwn yn darparu'r eira uchaf i chicyrchfannau gwyliau yn Ne America.

1. Mynyddoedd yr Andes

Yng ngorllewin De America, mae un o ryfeddodau gaeafol gorau, a elwir yn Fynyddoedd yr Andes. Dyma'r gadwyn o fynyddoedd cyfandirol hiraf sy'n cynnwys y copaon uchaf yn hemisffer y gorllewin. Gyda union 100 o gopaon, roedd yr Andes yn ymestyn dros saith gwlad yn Ne America.

Mae’r gadwyn fynyddoedd godidog hon yn cynnig golygfeydd godidog wedi’u gorchuddio ag eira. Os ydych chi'n fynyddwr anturus, mwynhewch lawer o chwaraeon gaeaf, gan gynnwys sgïo, toboganio, eirafyrddio, dringo iâ, ac eirafyrddio. I fyny'r mynyddoedd, fe fyddwch chi'n cwrdd â rhai bywyd gwyllt, fel lamas ac alpacas.

2. La Laguna Congelada yn yr Ariannin

Wedi'i leoli yn San Carlos de Bariloche yn yr Ariannin, mae La Laguna Congelada yn un o ryfeddodau gaeaf gorau De America. Ewch ar daith gerdded dywysedig trwy goedwig ffawydd hyfryd o eira nes i chi gyrraedd y lagŵn rhewllyd hudolus, Laguna Congelada. Drwy gydol y deithlen, gwerthfawrogi'r tirweddau eira ysblennydd.

Mae'r heic yn cychwyn o Neumeyer Refuge yn Challhuaco Valley, 40 munud i ffwrdd o San Carlos de Bariloche. Wedi rhewi yn y gaeaf, mwynhewch lawer o weithgareddau eira yno. Mae sledio, eirafyrddio, sgïo ac eira yn bleserus ar y lagŵn rhewllyd. Peidiwch â cholli allan ar adeiladu dyn eira a chwarae yn yr eira. Yna, tynnwch gynifer o luniau ag y gallwch.

3. El Calafate ynYr Ariannin

Dinas ym Mhatagonia, El Calafate yw un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Ne America. Mwynhewch sledio i lawr y bryn sydd wedi'i orchuddio ag eira neu gael hwyl yn adeiladu dyn eira yno gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu. Yna, tynnwch luniau gwych gyda'ch dyn eira. El Calafate hefyd yw'r lle gorau ar gyfer gwylio adar a'r machlud godidog.

Yn Cabalgata en Patagonia, gallwch chi farchogaeth ceffyl yn yr eira. Bydd y daith hon yn anghredadwy! Mae heicio Afon El Arroyo i la Cascada hefyd yn gyffrous. Mae'r llwybrau'n cynnig golygfeydd godidog o'r ddinas. Os ydych chi am chwarae hoci, dewiswch un o'r rhinciau hoci a dangoswch eich talent. Gallwch hefyd fwynhau cerdded allan i Punta Soberana.

Cael hwyl yn sglefrio dros y Llyn Ariannin rhewllyd , y corff mwyaf o ddŵr croyw yn yr Ariannin a'r trydydd yn y byd. Os nad oes gennych ddiddordeb mewn sglefrio, mae gwylio'r bobl yn sglefrio dros y llawr sglefrio enfawr hwn yn bleserus hefyd. Gallwch hefyd fynd ar daith cwch pum awr o amgylch y llyn. Yn Punta Soberana, y rhannau o'r llyn sydd heb eu rhewi, gwyliwch y fflamingos bendigedig.

Gan gynnig golygfeydd godidog o'r cadwyni o fynyddoedd o amgylch â chapiau eira, ymwelwch â'r ganolfan chwaraeon awyr agored, Hoya del Chingue . Mae heicio, eirafyrddio a sgïo yn weithgareddau eira anhygoel y gallwch chi eu gwneud yno. Os ydych chi'n hoffi heriau cyffrous, gallwch ddewis un o'r llwybrau cerdded nad ydyn nhw i'w caely map.

Ym Mharc Cenedlaethol Los Glaciares ym Mhatagonia, ymwelwch ag un o safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO, sef Rhewlif Perito Moreno . Mae’r profiad o glywed y mynyddoedd iâ yn torri fesul tipyn yn yr ardal hon yn un o’i fath. Gwerthfawrogwch y golygfeydd hudol o belydrau'r haul a adlewyrchir ar y rhewlifoedd lliw glas cain. Gallwch hefyd weld yr olygfa fawreddog o Lyn Ariannin wedi'i rewi.

>Cyrchfannau Gwyliau Eira – Rhewlif Perito Moreno

Mae gan eira harddwch mawreddog pan fydd yn gorchuddio tiroedd â blancedi gwyn! Mae llawer o gyrchfannau gwyliau eira rhyfeddol ledled y byd yn aros i chi eu harchwilio. Ar ba gyrchfan eira fyddwch chi'n adeiladu eich dyn eira eleni? Rhannwch eich barn gyda ni!

Cewch wyliau bendigedig yn un o'r cyrchfannau gwyliau eira ledled y byd!

Blogiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi: Winter in Ireland, Y Pethau Gorau i'w Gwneud Yn Rhone-Alpes, Y Goleuadau Gogleddol yng Nghanada, Y Goleuadau Gogleddol yn Norwy, a 10 Smotyn yn Alaska i Weld y Goleuadau Gogleddol disglair.

y pethau gorau i'w gwneud yn Zermatt yn y gaeaf. Mae'n dangos datblygiad Zermatt o fod yn bentref ffermio i fod yn gyrchfan Alpaidd fyd-enwog. Gwerthfawrogi'r tai gwreiddiol 100 mlynedd a'u tu mewn. Os ydych chi'n caru pensaernïaeth, edmygwch ddyluniad hynod ddiddorol yr amgueddfa.

4. Gwesty iâ yn Sweden

Ydych chi erioed wedi breuddwydio am fyw mewn ystafell wedi'i gwneud iâ? Yn Sweden, bydd eich breuddwyd yn dod yn wir! Wedi'i leoli yn Jukkasjärvi yng Ngogledd Sweden, Icehotel yw gwesty iâ cyntaf y byd gyda gwelyau a chadeiriau wedi'u gwneud ag eira a rhew. Mae'n un o'r cyrchfannau gwyliau eira syfrdanol yn Sweden.

Gwesty rhew yn Sweden, un o'r cyrchfannau gwyliau eira gorau

Mae artistiaid ledled y byd yn cyflwyno ceisiadau bob blwyddyn gyda gwahanol ddyluniadau ac addurniadau. Ym mis Tachwedd, maen nhw'n dechrau cerflunio gwesty un-o-fath â llaw allan o'r eira a'r blociau iâ sy'n cael eu cynaeafu o Afon Torne gerllaw. Maent hefyd yn adeiladu arddangosfa gelf gyda chelf sy'n newid yn barhaus wedi'i gwneud o rew ac eira i'w mwynhau.

Darganfyddwch eich Ystafell Iâ yn y llety oer neu uwchraddiwch i Ystafell Gelf i archwilio'r ystafell sydd wedi'i dylunio'n unigol. Mae mynd ar daith sled cŵn o amgylch y wlad ryfeddol aeafol hon yn un o’r gweithgareddau cyffrous y gallwch eu gwneud yno.

Manteisio ar y cyfle a pheidiwch â cholli allan ar wylio'r goleuadau gogleddol gwych. Taith arall y byddwch chi'n ei mwynhau yn ystod eich arhosiad yn y gwesty rhew yw Raidu llerydych chi'n cwrdd â charw ac yn ei fwydo. I gael taith fendigedig, ewch ar daith sled ceirw. Mae saethu lluniau syfrdanol o'r coedwigoedd wedi'u gorchuddio ag eira a'r afon wedi rhewi yn gwneud eich profiad yn fythgofiadwy.

Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau o Amgylch y Byd (Eich Canllaw Ultimate) 47

5. Treehotel yn Sweden

Ymhlith cyrchfannau gwyliau eira yn Sweden mae Treehotel. Fe'i lleolir mewn ardal ddiarffordd yng Ngogledd Sweden. Codwch ystafell goed o'ch dewis o blith amrywiaeth eang o opsiynau, gan gynnwys ystafell siâp UFO, ystafell ciwb drych, ystafell nythu adar, ystafell gwas y neidr, a chaban.

0>Ty coeden ciwb drych sy'n rhan o'r Treehotel yn Sweden

Edmygwch donnau lliwgar y goleuadau gogleddol ar draws yr awyr yn yr ardal. Hefyd, archwiliwch harddwch Dyffryn Afon Lule a'r coedwigoedd cyfagos. Bydd arogl cyfoethog coed conwydd yn lleddfu'ch straen ac yn gadael i chi ymlacio.

Gwyliwch y goleuadau gogleddol o Sweden

Yn yr ardal gyfagos, mwynhewch lawer o weithgareddau gaeafol, gan gynnwys saffari elc, pysgota iâ, pedoli eira, sledio cŵn, marchogaeth, a chiniawa iâ. Ar ôl taith hir mewn lleoliad oer, ymlaciwch a dadflino mewn jacuzzi neu dwb poeth afon.

6. Alsace yn Ffrainc

Gyda golygfa syfrdanol o Fynyddoedd Vosges wedi'u gorchuddio â gwyn, mae Alsace yn Ffrainc yn wlad ryfeddod gaeafol Ewropeaidd. Profwch heicio esgidiau eira yn y crand hwncadwyn mynyddoedd yn benderfyniad perffaith. Gyda thywysydd taith, archwiliwch harddwch natur yn yr ardal fawreddog hon sydd wedi'i hamgylchynu gan ffynidwydd. Mae sgïo hefyd yn ddewis gwych.

Cyrchfannau Gwyliau Eira

7. Llyn Balea yn Transylvania

Ymhlith cyrchfannau gwyliau eira hudolus yn Ewrop mae Llyn Balea yn Transylvania. Dilynwch y llwybr o Lyn Bâlea i Raeadr Bâlea a mwynhewch y golygfeydd godidog o’r tirweddau sydd wedi’u gorchuddio ag eira. O'r rhaeadr, neidiwch mewn car cebl a gwerthfawrogi'r golygfeydd godidog ar hyd y ffordd i'r llyn.

Mae Llyn Bâlea wedi'i amgylchynu gan Fynyddoedd Făgăraș sy'n rhan o'r Carpathiaid deheuol. Gadewch i ni gael ymchwydd o adrenalin i fyny'r gadwyn fynyddoedd hon! Mae Mynyddoedd Făgăraș yn cynnig cyfleoedd sgïo oddi ar y piste ac eirafyrddio ar eu llethr mwyaf gyda golygfeydd mawreddog.

O Lyn Bâlea i un o'r copaon mynyddoedd, mae'r ardal yn berffaith ar gyfer heicio, dringo iâ, beicio mynydd a beicio. Ar uchder o 2544 metr, gallwch gyrraedd y copa uchaf, Moldofeanu, mewn taith gerdded naw awr. Mewn dim ond cerddediad pum awr, gallwch gyrraedd y copa ail uchaf, Negoiu.

8. Castell Neuschwanstein yn yr Almaen

Un o ryfeddodau gaeafol yr Almaen yw Castell Neuschwanstein. Castell gwyn gyda tho du a ysbrydolodd gastell Disney’s Sleeping Beauty. Yn ne-orllewin Bafaria yng nghanol Alpau'r Almaen, mae'r llwch eira hwncastell yn cynnig tirweddau ysblennydd o'r pentref wedi'i orchuddio ag eira a'r llynnoedd rhewllyd.

Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau o Gwmpas y Byd (Eich Tywysydd Gorau) 48

Gan fod y castell ar fryn garw, mwynhewch heicio neu fynd â cherbyd ceffyl i'r castell. Fodd bynnag, mae heicio'r 500 metr olaf i'r castell yn orfodol. Felly, gwisgwch ddillad trwm ac esgidiau gaeaf addas oherwydd gall y ffordd fynd yn eithaf llithrig yn y gaeaf.

Ystyr y New Swan Castle, snoop o gwmpas y chateau hwn o'r 19eg ganrif ac ymchwilio i'w hanes. Ar daith dywys, byddwch yn mynd i ystafell wely’r Brenin Ludwig, neuadd y canwr, a’r stydi. Byddwch hefyd yn archwilio'r groto tebyg i ogof y tu mewn i'r castell hwn.

Yr amser gorau i ymweld â'r castell yw mis Mawrth. Rhwng canol mis Hydref a mis Mawrth, mae'n agor rhwng 10 am a 4 pm. Mae hefyd ar agor o fis Ebrill i ganol mis Hydref rhwng 9 am a 6 pm. Mae'r tocyn yn costio €15 ynghyd â ffi archebu o flaen llaw o €2.50. Mae plant ac oedolion o dan 18 oed yn archebu tocynnau am ddim am €2.50 yn unig. Argymhellir cadw lle ar-lein.

9. Livigno yn yr Eidal

O'r Almaen yn y gogledd i'r Eidal yn y de, mae Livigno ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira gorau yn Ewrop. Yn Alpau'r Eidal, mwynhewch eirafyrddio, beicio eira teiars braster, dringo iâ, a gweithgareddau eira hwyliog eraill. Gyda chyfleoedd oddi ar y piste, mwynhewch sgïo alpaidd o fewn dyffrynnoedd naturiol. Mae sledio husky hefyd yn weithgaredd eira pleserus yno.

Cyrchfannau Gwyliau Eira Gorau o Gwmpas y Byd (Eich Canllaw Ultimate) 49

I gael meddwl heddychlon, mae heicio pedol eira drwy'r coed yn gyffrous wrth i chi fwynhau'r golygfeydd rhewllyd. Os ydych chi newydd briodi, ewch ar daith ramantus hir yn Livigno ac adeiladu eich cwpl dyn eira. Gallwch hefyd fwynhau golygfeydd hudolus y ddinas dan orchudd eira.

10. Arachova yng Ngwlad Groeg

Ymhlith y cyrchfannau gwyliau eira hudolus yn Ewrop mae Arachova yng Ngwlad Groeg. Ar lethrau Mynydd Parnassos, mae'r eira gwyn hudolus yn gorchuddio'r dref fynyddig hon, gan gynnig golygfeydd syfrdanol. Os oes gennych ddiddordeb mewn sgïo, mae yna ganolfan sgïo gydag ysgolion hyfforddi. Dewch â'ch offer sgïo a gadewch i'r antur ddechrau!

Mae gan y dref ragorol hon hanes a diwylliant cyfoethog. Ewch am dro hamddenol yn ei strydoedd cobblestone ac archwiliwch harddwch naturiol y dref fach hudolus hon. Mwynhewch y golygfeydd o'r clogwyni serth wedi'u gorchuddio ag eiddew a'r Tŵr Cloch.

Os ydych chi’n gaeth i siopa, mwynhewch siopa yn Stryd Delfon gyda’i siopau niferus ac archwilio rhai o siopau traddodiadol yr ardal. Fe welwch yno lawer o frandiau lleol a rhyngwladol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu carpedi neu rygiau gwehyddu wedi'u gwneud â llaw, tecstilau lliwgar, a chreadigaethau torri pren anhygoel gan fod Arachova yn enwog am ei waith coed a'i decstilau.

Peidiwch â cholli'r cyfle i roi cynnig ar yr Amfissa Olives Groegaidd a'r caws Formaela blasus yn un o'r traddodiadol
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.