Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau MustVisit

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau MustVisit
John Graves

Tabl cynnwys

Gan fynd y tu hwnt i'w Bali enwog a llosgfynyddoedd syfrdanol, mae Indonesia yn berchen ar eitem ddiddorol arall yn ei arsenal - Ei baner! Mae’r ffeithiau y tu ôl i faner Indonesia a’i hanes yn dal sawl stori; mae'n un o symbolau gwlad Indonesia y mae'n rhaid ei barchu.

Yn seiliedig ar hanes, mae'r faner goch a gwyn wedi bod yn chwifio yn y wlad ers cannoedd o flynyddoedd. Fodd bynnag, roedd yn daith hir i faner Indonesia ddod yr un rydyn ni'n ei hadnabod heddiw. Wrth fynd trwy sawl tro, mae baner goch a gwyn Indonesia, yn union fel y wlad, yn haeddu cael ei chlosio.

Cyn dod ag atyniadau y wlad y mae'n rhaid ymweld â nhw i'r amlwg, gadewch i ni ddarganfod mwy am faner Indonesia. Beth yw ystyr y faner, pryd y cafodd ei chyhoeddi gyntaf, a beth mae ei lliwiau'n ei symboleiddio? Dewch i ni gael gwybod!

Hanes Baner Indonesia

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau Rhaid Ymweliad 23

Y coch a mae lliwiau gwyn ar y faner wedi cael eu defnyddio mewn gwirionedd ers y cyfnod brenhinol. Y deyrnas gyntaf i ddefnyddio'r faner oedd ymerodraeth Majapahit (o'r 13eg i'r 16eg ganrif), a wnaeth y faner goch a gwyn yn symbol o ymerodraeth.

Credir i'r ymerodraeth ddefnyddio'r ddau liw hyn oherwydd o ba mor sanctaidd oeddent i'r bobl Indonesia oedd yn gwerthfawrogi eu traddodiadau. Dywedir bod y coch yn cynrychioli'r siwgr sy'n dod o goed palmwydd,lle unigryw i ymarfer corff, efallai y byddwch hefyd yn mynd yma i fwynhau golygfeydd naturiol hardd Gorllewin Sumatra.

Kelimutu – Dwyrain Nusa Tenggara

28>Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau Rhaid Ymweliad 36

Mae'n bosibl bod poblogrwydd y llynnoedd amryliw yn Kelimutu eisoes wedi lledu ledled y byd. Fodd bynnag, gallwch chi ddal i alw'r llyn hwn yn baradwys gudd yn Indonesia.

Gweld hefyd: Tref y Cealla Bach: Gem Rhyfeddol Donegal

Ar wahân i ddŵr y llyn â lliwiau gwahanol, mae'r lle hwn hefyd wedi'i amgylchynu gan losgfynyddoedd, sy'n gwneud y rhyfeddod naturiol hwn yn ddiguro pan ddaw i'r golygfeydd y mae'n eu cynnig. .

Mae'r llyn, a leolir yn Ende, Flores, hefyd yn dangos cymysgedd o ddiwylliannau gorllewinol a dwyreiniol. Ar ôl i chi orffen tynnu lluniau syfrdanol ar gyfer eich porthiant, cewch gip ar hanes Indonesia — mwy o lên gwerin— i ddeall pam fod gan ddŵr y llyn newid lliw.

Goa Gong – Dwyrain Java

Efallai eich bod chi wedi clywed am Pacitan oherwydd ei draethau hardd. Fodd bynnag, mae gan yr ardal hon atyniadau twristaidd eraill nad ydynt yn llai o hwyl i ymweld â nhw, ac un ohonynt yw Goa Gong.

Gorwedd unigrywiaeth Goa Gong yn y stalactidau a stalagmidau y tu mewn. Mae'r lle wedi'i lenwi â goleuadau lliwgar, gan roi enw i'r ogof am fod y harddaf yn Ne-ddwyrain Asia.

Mae'r stori y tu ôl i enwi'r ogof yn eithaf diddorol. Dywedir pan fydd y wal yn cael ei daro, mae'n gwneud anyn adleisio sain “gong”. Mae'n debyg bod llawer i'w ddysgu pan fyddwch chi'n ymweld â'r ogof. Felly, os ydych chi'n chwilio am lecyn hamdden yn Pacitan i'ch teulu, yna mae Goa Gong yn un cyrchfan na ddylech ei golli.

Tamansari – Yogyakarta

Ynglŷn ag Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid ymweld â nhw 37

Mae Tamansari fel arfer wedi'i chynnwys yn y rhestr o atyniadau twristiaeth y mae'n rhaid ymweld â nhw yn Indonesia yn Yogyakarta, ac yn haeddiannol felly. Gwnaethpwyd y lle hwn ar un adeg i wahanol ddibenion, ond nid yw'r hyn sy'n bodoli yn awr ond rhan o'r adeilad.

Yn y gorffennol, heblaw bod yn fan ymolchi i'r teulu brenhinol, roedd y lle hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gorffwys, myfyrio. , a chuddio i swyddogion. Dyna pam mai'r atyniad mwyaf poblogaidd i dwristiaid yw'r pwll ymdrochi.

Yn ôl y stori, roedd y Sultan yn arfer chwilio am wraig yn y lle ymdrochi hwn. Byddai'r Sultan yn taflu rhosyn, a phwy bynnag fyddai'n ei ddal yn dod yn wraig neu'n ordderchwraig iddo.

Gweld hefyd: Ffeithiau Am yr Hen Aifft Dduwies Fawr Isis!

Os ydych chi'n chwilio am lecyn lluniau hudolus, Tamansari yw'r lle i fod.

Teml Ratu Boko – Yogyakarta

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau Rhaid Ymweliad 38

Os ydych chi'n chwilio am yr atyniadau twristiaeth mwyaf prydferth yn Indonesia, yna Ratu Boko Temple dylai gyrraedd brig eich rhestr. Mae'r olygfa banoramig y gallwch ei chael tra yng nghanolfan y deml yn sicr o wneud ichi ddod yn ôlyma unwaith eto — y mae yn arswydus o brydferth.

Pan oedd Brenhinllin Syailendra mewn grym, nid oedd y lle hwn yn cael ei ddefnyddio mwyach. Ar wahân i'w hanes diddorol, mae'r lle hwn yn hoff lecyn i dwristiaid dynnu lluniau, yn enwedig pan fo'r haul yn machlud.

Teml Prambanan – Yogyakarta

Ynglŷn Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid ymweld â nhw 39

Pwy sydd ddim yn gwybod chwedl Roro Jonggrang? Mae Prambanan sydd wedi'i restru gan Dreftadaeth y Byd, sydd wedi'i leoli ar ffin Central Java a Yogyakarta, yn boblogaidd ledled y byd, yn enwedig ymhlith De-ddwyrain Asia. Mae hi bob amser yn orlawn bob tymor gwyliau.

Adnabyddir y deml yn lleol fel Roro Jonggrang o’r chwedl ‘slender virgin.’ Dywedir mai Bandung Bondowoso, gyda chymorth ysbrydion, a adeiladodd y deml hon — mil o demlau. , i fod yn union— cyn codiad haul i brofi ei gariad at Roro Jonggrang. Nid oedd y wyryf main eisiau ei briodi gan mai ef oedd yr un a laddodd ei thad mewn brwydr, felly gofynnodd i'w phobl ei helpu a rhoi'r temlau ar dân o'r dwyrain.

Yn siomedig, y tywysog dim ond naw cant pedwar deg naw o demlau a adeiladodd. Trodd yr ysbrydion, gan gamgymryd y tân am y wawr, ar y tywysog Bandung cyn adeiladu'r deml olaf, felly methodd ei dasg. Pan ddarganfu dwyll y dywysoges, aeth y tywysog yn gandryll a'i throi'n garreg, gan wneud y deml olaf - y harddaf o'r unmil o demlau.

Mae llawer o straeon a chwedlau yn y deml hon ond mae hefyd yn fan addoli i Hindwiaid, y mwyaf yn Indonesia. Dyma'r gyrchfan ddelfrydol os ydych chi am fynd i mewn i lên gwerin Indonesia.

Pink Beach – West Nusa Tenggara

Gwybodaeth am Indonesia: Baner a Rhaid Diddorol Indonesia -Visit Attractions 40

Os ydych chi'n teithio i East Nusa Tenggara, yn sicr fe ddylech chi neilltuo amser i stopio ger Pink Beach. Mae'r traeth hwn yn cael ei enw o liw'r tywod, sy'n tueddu i fod yn arlliw hardd o binc.

Ar hyn o bryd dim ond ychydig o draethau yn y byd sydd â thywod pinc, ac mae un ohonynt ar Ynys Komodo. Daw'r lliw o dywod gwyn wedi'i gymysgu â chwrel coch.

Oherwydd bod dŵr y môr yn glir iawn, gallwch chi blymio a snorkelu'n gyfforddus. Mae hyd yn oed y golygfeydd tanddwr heb eu hail, sy'n golygu bod y traeth hwn yn berl cudd go iawn oddi uchod ac oddi tano.

Llyn Kaco – Jambi

Mae Llyn Kaco yn llyn pefriog hardd wedi'i leoli yn Parc Cenedlaethol Kerinci Seblat. Gan ei fod wedi ei leoli yng nghanol y goedwig, bydd yn rhaid i chi gerdded o dan goed gwyrddlas a thros lwybrau creigiog am tua dwy awr cyn cyrraedd y lleoliad.

Mae gan y llyn ddŵr glas clir, a gallwch hyd yn oed weld gwreiddiau'r coed oddi uchod gyda'r llygad noeth. Os ydych chi yno yn ystod y lleuad gyntaf, fe welwch adlewyrchiad o olau symudliw hardd.

Kayu Aro –Kerinci Jambi

Mae Kayu Aro yn gyrchfan ymwelwyr anadnabyddus o Indonesia sydd wedi'i lleoli wrth droed Kerinci. Mae'r lle hwn yn blanhigfa de enfawr mewn gwirionedd.

Nid yw cyrraedd y lle hwn yn hawdd, ond ar ôl cyrraedd, byddwch yn cael eich difetha gan ddewis gyda harddwch golygfaol heb ei ail.

Banda Neira – Maluku

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid Ymweld â hwy 41

Nid yw'n or-ddweud dweud bod gan Banda Neira, sydd wedi'i leoli yn nwyrain Indonesia, yr hawl i gael ei alw'n darn o baradwys. Mae'r atyniad bach hwn yn Ynysoedd Banda yn ynys drofannol gyda choedwigoedd cŵl.

Os ydych chi wedi blino'n lân ar ôl teithio, mae'r ynys hon yn darparu darn hyfryd o dywod i ymlacio a dadflino arno, ac mae golygfa'r môr yn un o'r rhain. y golygfeydd harddaf y byddwch chi'n eu profi yn y wlad. Gan ei fod yn un o'r prif atyniadau morol i dwristiaid yn Indonesia, mae Banda Neira yn doreithiog ym mywyd y dŵr, yn enwedig riffiau cwrel. rhestr.

Labuan Bajo – Gorllewin Manggarai, Dwyrain Nusa Tenggara

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid Ymweld â hwy 42

Dwyrain Indonesia yn wir yn gartref i lawer o gyrchfannau swynol, ac un ohonynt yw Labuan Bajo. Er mai pentref ydyw, mae’r lle hwn yn rhan o’r cyrchfannau poblogaidd y rhoddir blaenoriaeth iddyntdatblygiad gan y wlad.

Ynys Derawan – Dwyrain Kalimantan

38>Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid Ymweld â hwy 43

Os ydych chi am ymweld â man twristaidd sy'n darparu llawer o atyniadau naturiol, Ynys Derawan yw'r ateb. Heblaw am y golygfeydd hardd, mae yna hefyd lyn dŵr croyw gyda llawer o slefrod môr, lle gallwch nofio.

Os ewch i Derawan, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn cael taith goginio - bydd yn fythgofiadwy i lyfu bys. atgof!

Bias Traeth Tugel – Bali

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid iddynt ymweld â nhw 44

twrist enwocaf Bali Mae atyniad yn sicr o fod yn un o'i draethau mwy adnabyddus. Eto i gyd, nid yw llawer o draethau yn cael eu darganfod yn eang nac yn boblogaidd o hyd, hyd yn oed ymhlith y bobl leol - mae Traeth Bias Tugel yn un ohonyn nhw.

Mae'r traeth wedi'i leoli ger harbwr Padang Bai, yn Karangasem Regency. Gall y tonnau ar y traeth hwn godi unrhyw bryd, felly os ydych chi eisiau nofio, gwnewch yn siŵr bod yr amodau'n ddiogel. Ond yn fwy na hynny, mae Bias Tugel yn draeth hardd sy'n gymharol dawel, felly mae'n addas ar gyfer y rhai ohonoch sy'n chwilio am dawelwch.

Mae gan Indonesia lawer o atyniadau hardd, gyda rhyfeddodau naturiol yn bennaf. Gallwch hefyd archwilio ei gwledydd cyfagos, o Awstralia a Palau i India, Fietnam, a Gwlad Thai. Byddwch yn sicr yn cael y gwyliau perffaith yn unrhyw un o'r rhainy cyrchfannau anhygoel hyn.

ac mae'r gwyn yn cynrychioli reis. Mae'r ddau gynhwysyn yn anadferadwy ym mywyd beunyddiol Indonesiaid, a dyna pam y dewisodd ymerodraeth Majapahit eu defnyddio.

Symud ymlaen mewn hanes, ar ôl dioddef dau ymosodiad, un gan yr Iseldiroedd a'r llall gan Japan, yn dilyn Yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac annibyniaeth Indonesia, dechreuwyd defnyddio baner coch a gwyn Indonesia fel y faner genedlaethol. Codwyd y faner am y tro cyntaf yn Indonesia ar 17 Awst 1945 yn ystod cyhoeddiad annibyniaeth y genedl.

Ffeithiau Diddorol am Faner Indonesia

Am Indonesia: Y Diddorol Baner Indonesia ac Atyniadau Rhaid Ymweld 24

1. Mae gan Faner Indonesia enwau gwahanol

Wyddech chi? Mae gan faner Indonesia dri enw gwahanol: y Bendera Merah-Putih (Faner Goch-a-Gwyn), y Sang Dwiwarna (y bicolour), a Sang Saka Merah-Putih (lliw uchel Coch a Gwyn), sef enw swyddogol y faner.

2. Mae'n tarddu o Fytholeg Awstronesaidd

Mae rhai yn dadlau bod tarddiad y lliwiau coch a gwyn a geir ar faner Indonesia yn dod o fytholeg Awstronesaidd, lle mae'r Fam Ddaear yn goch, a'r Tad Sky yn wyn.<1

3. Mae'r Faner bresennol wedi'i hysbrydoli gan liwiau'r Majapahit Royal Panji

Mae'n ymddangos bod llawer o deyrnasoedd hynafol Indonesia wedi defnyddio'r lliw coch a gwyn. Mae'r dewis o liwiau coch a gwyn yndywedir ei bod wedi'i hysbrydoli gan liwiau baner Teyrnas Majapahit, sydd â naw streipen goch a gwyn wedi'u trefnu'n llorweddol.

4. Gwniwyd y Faner gyntaf gan wraig Sukarno, Mrs Fatmawati

Cafodd y faner gyntaf a godwyd ar 17 Awst 1945 am y tro cyntaf ei gwnïo gan Mrs Fatmawati, gwraig Sukarno. Sukarno oedd arlywydd cyntaf Indonesia.

5. Mae yna wahanol ystyron y tu ôl i Faner Indonesia

Mae'r lliw coch yn y faner yn golygu dewrder, a gwyn yn golygu purdeb. Os ydych chi'n cloddio'n ddyfnach, mae'n ymddangos bod gan y lliw coch a gwyn ystyr athronyddol hefyd; mae coch yn cynrychioli'r corff dynol corfforol, tra bod gwyn yn symbol o fywyd ysbrydol. Gyda'i gilydd, mae'r ddau liw yn sefyll am fod dynol cyflawn.

6. Nid Indonesia yw'r unig wlad sy'n defnyddio'r Faner Goch-a-Gwyn

Nid Indonesia yw'r unig wlad sy'n defnyddio lliwiau coch a gwyn ar gyfer ei baner. Y faner debycaf i'r un Indonesia yw baner Monaco. Mae'r gwahaniaeth yn y gymhareb rhwng hyd a lled. Cymhareb lled a hyd baner Indonesia yw 2:3, tra bod gan faner Monaco gymhareb o 4:5. Mae baner Monaco yn edrych yn sgwârach, gyda chysgod tywyllach o liw coch.

Yn y cyfamser, mae baner Singapôr hefyd bron yr un fath â baner Indonesia, gydag ychwanegiad y lleuad a phum seren ar yr ochr chwith uchaf. Mae Gwlad Pwyl hefyd yn defnyddio'r un lliwiau, yn debyg iMonaco. Yr unig wahaniaeth yw bod lliwiau'n cael eu gwrthdroi, gyda gwyn ar ei ben a choch ar y gwaelod.

7. Seremoni Codi Baner Indonesia

Bob blwyddyn, rhan o ddathlu Diwrnod Annibyniaeth Indonesia yw’r seremoni o godi’r faner ynghyd â chanu’r anthem genedlaethol.

Brig Atyniadau yn Indonesia

Ar wahân i faner syml ond diddorol Indonesia, mae gan y wlad gymaint mwy i'w gynnig i'w hymwelwyr. Felly, os yw teithio yn hobi i chi, a'ch bod chi'n ystyried ymweld ag Indonesia, yna mae'n siŵr y byddwch chi wrth eich bodd â'r atyniadau twristaidd enwog canlynol yn Indonesia.

Ar y gweill mae rhestr o atyniadau twristaidd Indonesia a argymhellir nad ydych chi'n eu gwneud. 'ddim eisiau colli!

Llyn Toba – Gogledd Sumatra

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau Rhaid Ymweld 25

Rhaid i chi bod yn gyfarwydd â'r enw Llyn Toba. Mae'r cyrchfan hwn yn un o atyniadau twristiaeth byd-eang Indonesia na ddylech ei golli.

Er gwaethaf tarddiad chwedlonol y llyn, mae gwyddonwyr yn dweud mai Llyn Toba yw'r llyn folcanig mwyaf yn y byd - canlyniad ffrwydrad enfawr a digwyddodd tua 74,000 o flynyddoedd yn ôl.

Mae'r llecyn hwn i dwristiaid yn cynnig golygfeydd naturiol hardd. Gall taith ar gwch i Ynys Samosir ac ymweliad â phentref traddodiadol wrth weld creiriau Oes y Cerrig arwain at daith fythgofiadwy.

Wakatobi –De-ddwyrain Sulawesi

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau Rhaid Ymweliad 26

Y gyrchfan enwog nesaf i dwristiaid yn Indonesia yw Wakatobi. Oeddech chi'n gwybod bod Wakatobi yn sefyll am y pedair ynys yn ne-ddwyrain Sulawesi? Mae'n cyfeirio at Wangi-wangi, Tomia, Ktaledupa, a Binongko.

Tra yn yr ardal, ewch ar ymweliad bythgofiadwy â Pharc Cenedlaethol Wakatobi! Mae'r parc yn gasgliad o drysorau naturiol Indonesia na fyddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw yn unman arall. Os byddwch chi'n cyrraedd yno, mae deifio yn rhan hanfodol o'r daith; mae'r fioamrywiaeth yn doreithiog iawn.

I orffen eich ymweliad, mae Wakatobi yn cynnig teithiau coginio unigryw a blasus. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y mis cywir i ymweld, oherwydd gall tymor gwyliau Wakatobi fod yn orlawn iawn o dwristiaid.

Nusa Penida – Bali

Am Indonesia: The Baner Indonesaidd Diddorol ac Atyniadau y mae'n rhaid Ymweld â hwy 27

Un o atyniadau twristaidd harddaf Indonesia, sydd wedi'i lleoli yn Bali, yw Nusa Penida. Mae hon yn ynys fechan wedi'i lleoli ar ochr dde-ddwyreiniol Ynys y Duwiau yn Rhaglywiaeth Klungkung.

Os ydych chi'n hoff o sgwba-blymio a snorcelu, dyma'r ynys i chi ymweld â hi. O'i gymharu â'r ynysoedd eraill, mae Nusa Penida wedi datblygu'n arafach. Felly, mae'r ynys yn tueddu i fod yn dawelach hefyd, sy'n fantais i deithwyr sy'n mwynhau harddwch llonyddwch.

Tana Toraja – DeSulawesi

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau Rhaid Ymweliad 28

Gan symud ymlaen i Dde Sulawesi, mae Tana Toraja yn baradwys boblogaidd, hudolus, gudd. Ar wahân i fod yn atyniadau naturiol Indonesia sy'n swyno'r synhwyrau, mae gan y lle hwn ddiwylliant unigryw.

Hyd yn oed heddiw, mae pobl Toraja yn dal i berfformio amrywiol ddefodau crefyddol unigryw a ddeilliodd o'u hynafiaid, er bod llawer wedi trosi i Gristnogaeth . Mae'r bobl leol yn dal i gredu bod yr holl ddefodau y maen nhw'n eu perfformio yn symbol o'u diolchgarwch tuag at natur.

Felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn twristiaeth natur a diwylliant, yna dylai Tana Toraja fod ar eich rhestr o leoedd i ymweld â nhw yn Indonesia.

Teml Borobudur – Java Ganolog

Agwybodaeth am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid Ymweld â hwy 29

Mae yna nifer o atyniadau twristaidd Indonesia sy'n cael eu cydnabod gan UNESCO heddiw, ac mae Teml Borobudur yn un ohonyn nhw. Credir i'r deml hynod odidog hon gael ei hadeiladu yn ystod Brenhinllin Shailendra. Er gwaethaf y canrifoedd a aeth heibio, mae'r deml hon yn dal i sefyll yn gryf er ei bod wedi mynd trwy sawl adferiad.

Yn fwy na dim arall, byddai'n drueni gweld eisiau Borobudur Temple yn ystod eich gwyliau i Java Ganolog. Wedi'r cyfan, y deml hon yw'r deml Bwdhaidd fwyaf ac un o'r temlau mwyaf yn ybyd.

Parc Cenedlaethol Komodo – Dwyrain Nusa Tenggara

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid Ymweld â hwy 30

Cyrchfan arall UNESCO Mae Parc Cenedlaethol Komodo wedi'i gydnabod yn Safle Naturiol Treftadaeth y Byd. Fel mae'r enw'n awgrymu, gallwch chi ddod o hyd i ddreigiau Komodo yn rhedeg o gwmpas yn y parc.

Mae'r parc cenedlaethol ei hun yn cynnwys nifer o ynysoedd bach. Mae'r ynysoedd hyn hefyd yn cynnig amrywiaeth o harddwch morol heblaw dreigiau Komodo, megis riffiau cwrel, dolffiniaid, crwbanod gwyrdd, morfilod, siarcod, a hefyd stingrays.

Ni fyddai ymweld ag Ynys Komodo yn gyflawn heb fwynhau merlota ac eraill. gweithgareddau dringo. Y man hamdden hwn yn wir yw'r dewis gorau i fwynhau harddwch anifeiliaid prin.

Mount Bromo – Dwyrain Java

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia a Atyniadau y mae'n rhaid iddynt ymweld â nhw Bydd 31

Mount Bromo bob amser yn gyrchfan boblogaidd yn Indonesia gyda'i banorama digymar. Er bod y mynydd hwn yn dal i fod yn actif, nid yw'n lleihau ewfforia ei ymwelwyr.

Nid yn unig y mae'r golygfeydd yn brydferth, ond gallwch hefyd fwynhau'r hyn a welwch yn Bromo wrth farchogaeth ceffyl. Fel cartref llwyth Tengger, os ydych yn lwcus, byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan yn eu seremonïau.

Yn fwy na hynny, bydd Mount Bromo yn parhau i fod yn un o'r ychydig leoedd yn Indonesia sydd dylech o leiaf ymweld unwaith i mewneich oes.

Traeth Ora – Central Maluku

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid iddynt ymweld â nhw 32

Siarad am anhysbys Atyniadau Indonesia, Traeth Ora yn ymddangos i fod yn un ohonynt. Mae'r traeth hardd hwn ym Maluku yn dal llawer o harddwch o dan y môr a golygfeydd hardd uwch ei ben.

Nodwedd y traeth hwn yw ei ddŵr gwyrddlas. Mae'r awyrgylch o gwmpas yn dawel iawn, gan wneud eich profiad ymweld â'r traeth hwn hyd yn oed yn fwy bythgofiadwy.

Yn wir, oherwydd ei harddwch, mae Ora Beach yn cael ei gyffwrdd fel Maldives Indonesia. Os byddwch yn ymweld yma, peidiwch ag anghofio mwynhau aros mewn cyrchfan traeth.

Ogof Jomblang – Gunung Kidul Jogja

23>Am Indonesia: Yr Indones Diddorol Atyniadau Baner ac Ymweliadau Rhaid 33

Os ydych chi'n chwilio am gyrchfannau twristaidd Jogja sy'n enwog ymhlith twristiaid tramor ond nad yw llawer o bobl leol wedi ymweld â nhw eto, yna Ogof Jomblang yw'r ateb.

Y lle hwn yw addas ar gyfer y rhai sy'n hoffi gwyliau eithafol oherwydd rhaid i chi archwilio'r ogof fertigol yn gyntaf i'w gyrraedd. Wrth gwrs, mae yna raffau ac offer cyflawn i'ch helpu chi i fynd i mewn i'r ogof.

Mae yna sawl dyfnder y gallwch chi ddewis ohonynt, sydd wrth gwrs â llwybrau gwahanol hefyd. Wedi hynny, bydd tywysydd yn mynd gyda chi i geg yr ogof.

Y peth mwyaf diddorol am Ogof Jomblang yw bod y golau oddi uchod yn edrychfel goleuni o'r nef ! Wedi'i leoli yn Gunung Kidul, mae'r llwybr yn gymharol hawdd i'w gyrraedd, ond byddai'n well pe baech yn cadw egni ychwanegol i goncro'r ffordd i'r ogof.

Ijen Crater – Dwyrain Java <10 Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid eu hymweliad 34

Ijen Crater yw'r gyrchfan dwristiaeth ddelfrydol i unrhyw un sy'n frwd dros fyd natur. Ni fydd yr harddwch a welwch yma i'w gael yn unman arall, a gallwn warantu hynny.

Un o'r pethau sy'n gwneud y mynydd hwn yn ddiddorol ac unigryw yw'r tân glas ar ei wyneb. Mae'r crater ei hun yn boblogaidd iawn ar gyfer tynnu lluniau. Felly, os ydych chi am gael profiad heicio cyffrous yn Indonesia gyda golygfa banoramig hynod brydferth, yna ni ddylid colli Crater Ijen yn Banyuwangi.

Ngarai Sianok- West Sumatra

Am Indonesia: Baner Diddorol Indonesia ac Atyniadau y mae'n rhaid eu hymweliad 35

Ngarai Sianok yw un o'r atyniadau gorau yn Indonesia yn Bukittinggi. Mae'r lle yn ddyffryn hardd sy'n cynnwys golygfeydd anhygoel o hardd.

Y prif atyniad yw'r dirwedd syfrdanol sy'n mynd mor bell ag y gall y llygad ei weld. I ychwanegu at ei hud, mae Ngarai Sianok yn gartref i lawer o fflora a ffawna.

Mae'r lle hwn mewn gwirionedd yn eithaf poblogaidd ymhlith y gymuned leol oherwydd mae yna drac loncian a hefyd lle i chwaraeon eraill. Felly, os ydych chi'n chwilio am a
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.