9 Merched Gwyddelig Enwog

9 Merched Gwyddelig Enwog
John Graves
Awduron Gwyddelig A Helpodd Hyrwyddo Twristiaeth Wyddeligcael ei chydnabod tan ddegawdau yn ddiweddarach a chafodd ei sefydlu yn Oriel Anfarwolion Rhyngwladol Menywod mewn Technoleg ym 1997.
 • Edna O'Brien
Edna O'Brien

Nesaf ar ein rhestr o ferched enwog Gwyddelig mae'r nofelydd, y dramodydd, a'r storïwr byr, Edna O'Brien. Mae hi wedi cael ei hystyried yn un o'r awduron Gwyddelig mwyaf dawnus. Roedd llawer o waith O'Brien yn ymwneud â theimladau merched a'u problemau mewn perthynas â dynion a chymdeithas yn gyffredinol.

Mae ei nofel gyntaf 'The Country Girls' yn cael ei hamlygu'n aml am dorri materion cymdeithasol yn Iwerddon yn dilyn yr Ail Ryfel Byd . Trwy gydol ei gyrfa, mae hi wedi ysgrifennu dros ugain o weithiau ffuglen a bywgraffiad am James Joyce a'r Arglwydd Byron.

Mae hi wedi derbyn gwobrau amrywiol am ei gweithiau ysgrifennu yn 2001 ac fe'i hanrhydeddwyd â'r Irish Pen Award. Enillodd ei chasgliad o straeon byrion 'Saints and Sinners' Wobr Stori Fer Ryngwladol Frank O'Connor yn 2011.

Ymhellach, mae gwaith Edna O'Brien yn adnabyddus am helpu i newid ffuglen Wyddelig drwy ddod â phrofiadau merched i y tudalennau.

Nid yw'r rhestr hon o wragedd Gwyddelig enwog hyd yn oed yn dianc rhag y gasgen o ferched anhygoel, di-ofn a thalentog Iwerddon. A oes unrhyw ferched Gwyddelig ysbrydoledig sy'n eich ysbrydoli? Byddem wrth ein bodd yn gwybod!

Blogiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi: Gwyddelod Enwog Sydd Wedi Creu Hanes yn Eu Oes

Mae yna lawer o ferched enwog Gwyddelig gwych sydd wedi paratoi'r ffordd i eraill. O blith awduron, awduron, haneswyr, ymladdwyr a mwy, mae merched Gwyddelig ymhlith y merched mwyaf ysbrydoledig a di-ofn yn y byd.

Gan fod Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar ddechrau mis Mawrth, roeddem yn meddwl y byddem yn cydnabod Gwyddelod rhyfeddol. merched sydd wedi helpu i siapio Iwerddon, herio stereoteipiau, a dilyn eu breuddwydion. Mae'r merched hyn, ddoe a heddiw, wedi gadael eu hôl ar Iwerddon a'r byd.

Rhestr o Ferched Gwyddelig Enwog

Dyma ein canllaw i'r holl ferched Gwyddelig enwog y dylech wybod amdanynt:

 • Maureen O'Hara

Maureen O'Hara (Dell Publishing/ Wikimedia Commons)

I fyny gyntaf ar ein rhestr o ferched enwog Gwyddelig yw'r eicon sef Maureen O'Hara. Hi oedd un o'r actoresau olaf i ddod o oesoedd aur Hollywood. Ymddangosodd Maureen O’Hara mewn dwsin o ffilmiau yn ystod ei gyrfa actio hir chwe degawd anhygoel. Yn arbennig, roedd hi'n enwog am chwarae cymeriadau benywaidd angerddol.

Ganed O'Hara yn Nulyn ym 1920, a chafodd ei hyfforddi yn y theatr ac roedd yn actio o oedran ifanc gan ei bod bob amser â dyheadau o fod yn actores.<1

Ym 1939, symudodd Maureen O'Hara i America i ddilyn ei gyrfa actio a llwyddodd i gael ei rôl gyntaf yng nghynhyrchiad yr Hunchback of Norte Dame. O'r eiliad honno ymlaen, roedd O'Hara yn dal i gael rolau mewn ffilmiaua thyfodd mewn poblogrwydd o fewn byd ffilm Hollywood. Roedd hi’n fwyaf adnabyddus am ei rhan yn y ffilm enwog ‘The Quiet Man’ yn 1952.

Yn ogystal, fe baratôdd Maureen y ffordd i Wyddelod ei gwneud yn Americanwr, gan ddangos bod hynny’n bosibl. Gadawodd Iwerddon i ddilyn ei breuddwydion yn UDA, gan gerfio gyrfa lwyddiannus iddi hi ei hun a dod â thalent fawr i lwyfan y byd. Mae ei thalent yn dal i gael ei ddathlu heddiw a bydd yn cael ei hadnabod am byth fel actores Wyddelig o fri.

 • Countess Markievicz

Iarlles Markiewicz ( Ffynhonnell y Llun: Getty/ Hulton/ Comin Wikimedia)

Y nesa i fyny ar ein rhestr o fenywod Gwyddelig enwog mae'r Iarlles Markiewicz a chwaraeodd ran flaenllaw ym Myddin Dinasyddion Iwerddon a'r mudiad hawliau menywod. Ganed hi yn 1868 yn Llundain ond symudodd i Sir Sligo pan oedd yn blentyn ifanc iawn.

Er iddi gael ei geni i fywyd o fraint, cysegrodd lawer o'i bywyd i helpu'r tlawd. Markievicz oedd y fenyw Wyddelig gyntaf erioed i fod yn Weinidog Llafur rhwng 1919 a 1922. Yn anhygoel, hi oedd yr unig fenyw allan o 18 o ymgeiswyr benywaidd eraill i ennill sedd.

Cymerodd hi hefyd ran yn y Pasg Gwrthryfel ym 1916 pan geisiodd y gweriniaethwyr Gwyddelig ddod â rheolaeth Prydain yn Iwerddon i ben. Yn ystod dyddiau cynnar y gwrthryfel, roedd Markievicz ym mhobman, yn gwneud yr hyn a allai o nyrsio i gyflwyno negeseuon i'r safle uchaf.aelodau o'r gwrthryfel.

Aeth yr Iarlles Markievicz yn groes i'r hyn a ddisgwylid gan ferched bryd hynny. Safodd yn gryf, gan ymladd dros yr hyn yr oedd hi'n credu ynddo a thros hawliau pobl eraill.

 • Katie Taylor
Katie Taylor (Llun Ffynhonnell: Flickr)

Un o ferched Gwyddelig enwocaf y cyfnod modern yn y bocsiwr o safon fyd-eang yw Katie Taylor. Ar hyn o bryd, mae hi ar hyn o bryd yn bencampwr byd benywaidd ysgafn unedig. Mae Taylor yn dal y teitl WBA o 2017, teitl yr IBF o 2018, a theitl y WBO ers mis Mawrth 2019.

Ganwyd a magwyd yn Bray County Wicklow, dechreuodd baffio yn 11 oed, dan hyfforddiant ei thad Peter Taylor . Cafodd flas ar lwyddiant yn gyntaf yn y gemau bocsio amatur, gan ennill pum medal aur yn olynol ym Mhencampwriaethau Byd y Merched, yn ogystal â chwe medal aur ym Mhencampwriaeth Ewrop.

Daeth Katie yn boblogaidd yn Iwerddon yn gyflym. Mae hi’n aml yn cael y clod am ddod â bocsio merched i lwyfan y byd. Aeth ymlaen hefyd i ennill aur yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012. Mae troi'n broffesiynol yn 2016 wedi gweld Katie Taylor yn parhau i lwyddo mewn bocsio ac wedi paratoi'r ffordd ar gyfer bocswyr benywaidd y dyfodol.

Mae Taylor yn cael ei hystyried yn un o'r goreuon athletwyr i ddod o Iwerddon. Nid yw'n dangos unrhyw arwydd o arafu a bydd yn parhau i drawsnewid y byd bocsio.

 • Mary Robinson

Mary Robinson (Ffynhonnell y Llun : Flickr)

Nesaf, mae gennym arlywydd benywaidd cyntaf Iwerddon erioed, yr hynod Mary Robinson, sydd wedi cyflawni llawer yn ei bywyd. Mae hi'n bendant yn un o'r merched Gwyddelig enwocaf sydd wedi chwarae rhan yn siapio'r wlad.

Gweld hefyd: Meysydd Awyr prysuraf UDA: Y 10 Uchaf Anhygoel

Ym mis Rhagfyr 1990, urddwyd Robinson yn seithfed arlywydd Iwerddon, hefyd yn arlywydd benywaidd cyntaf. Hyd yn oed cyn hynny, roedd hi’n torri ffiniau, gan ddod yr Athro ieuengaf yn y gyfraith ar ôl astudio yng Ngholeg y Drindod yn 25 oed.

Tra bod Mary yn llywydd, mae llawer yn ystyried ei bod wedi helpu i ddod ag agwedd newydd at y swyddfa a dechrau ar y camau i drawsnewid Iwerddon er gwell. Fe wnaeth hi hyd yn oed helpu i roi trefn ar gysylltiadau Angelo-Gwyddelig ac ymwelodd â'r Frenhines Elizabeth ym Mhalas Buckingham. Yn fwy felly, gadawodd ei llywyddiaeth ddeufis yn gynnar i gymryd swydd fel Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Dynol.

Roedd Mary Robinson hefyd yn ymgyrchydd enfawr dros fenywod a byddai’n rhoi ei harian ei hun mewn ymgyrchoedd rhyddfrydol i helpu i gryfhau sefyllfa menywod. Bu'n helpu i frwydro dros hawliau merched i eistedd ar reithgorau a hawliau cynllunio teulu i fenywod yn Iwerddon.

Gweld hefyd: 10 Tirnodau ac Atyniadau Eiconig yn Rwmania y Dylech eu Harchwilio

Fel un o ferched enwog Iwerddon, roedd Mary Robinson yn arweinydd gwych ac yn dal i fod yn fodel rôl gwych i'r bobl. Iwerddon a ledled y byd.

 • Carmel Snow

Carmel Snow (Ffynhonnell Llun: Flickr)

Efallai na fyddwch wedi clywed am y wraig Wyddelig hononi bai bod gennych ddiddordeb mawr ym myd ffasiwn uchel. Roedd Carmel Snow yn un o ferched enwog Iwerddon. Roedd hi’n eicon ffasiwn o’i chyfnod ac yn un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd ffasiwn yn ystod y 1900au. Ganed hi yn Nulyn ym 1887 ond ymfudodd i America gyda'i mam ar ôl marwolaeth ei thad ym 1893.

Ymhellach, aeth Carmel Snow ymlaen i fod yn brif olygydd Harper's Bazaar, cylchgrawn ffasiwn merched Americanaidd . Cyn cymryd y swydd honno, dechreuodd Snow ei gyrfa ffasiwn fel golygydd i Vogue. Creodd Carmel Snow argraff fawr ar berchennog Vogue, Conde Nast, a helpodd i feithrin ei dawn ar gyfer rolau pwysicach o fewn y cwmni ffasiwn.

Ond yn y diwedd, neidiodd ar long i weithio i gylchgrawn Harpers Bazaar. Roedd ganddi fwy o ryddid yno i greu ei syniadau ei hun a helpodd i drawsnewid y cylchgrawn i fod yn gylchgrawn ffasiwn hynod ddylanwadol ei gyfnod.

Roedd Carmel Snow yn un o olygyddion ffasiwn mwyaf rhyfeddol ei chyfnod ac yn un o'r goreuon. merched Gwyddelig enwog a oedd yn berchen ar ei chrefft.

 • Jocelyn Bell Burnell
Jocelyn Bell Burnell (Ffynhonnell Llun: Twitter)

Mae gan Iwerddon nifer anhygoel o wyddonwyr sydd wedi cael llwyddiant mewn mathemateg, ffiseg a seryddiaeth trwy gydol hanes. Un o ferched enwog iawn Iwerddon yw'r Gwyddonydd Jocelyn Bell Burnell. Brodor o Armagh, Jocelyn Bell Burnell sydd fwyaf adnabyddusam ddarganfod pylsarau radio ym 1967. Disgrifiodd y BBC hyn hyd yn oed fel “un o gyflawniadau gwyddonol mwyaf arwyddocaol yr 20fed Ganrif.”

Ym 1974, enwebwyd y darganfyddiad ar gyfer Gwobr Nobel mewn Ffiseg. Yn anffodus, nid oedd yn dderbynnydd er mai hi oedd y person cyntaf i arsylwi ar y pulsars. Fodd bynnag, dyfarnwyd Gwobr Torri Trwodd iddi am ddarganfod pulsars radio, gan roi cydnabyddiaeth haeddiannol iddi am ei harweinyddiaeth wyddonol. Dyfarnwyd swm anhygoel o 2.3 miliwn iddi gyda'r wobr. Dewisodd Burnell roi'r arian i ariannu menywod a lleiafrifoedd ethnig heb gynrychiolaeth ddigonol i ddod yn ymchwilwyr ffiseg.

Mae Jocelyn Bell Burnell, ynghyd â'i chyflawniadau gwyddonol, wedi dod yn arweinydd uchel ei barch yn y gymuned wyddonol.

<4
 • Saoirse Ronan

 • Saoirse Ronan (Ffynhonnell y llun: Wikimedia Commons)

  Nesaf ar ein rhestr o ferched Gwyddelig enwog mae'r actores o safon fyd-eang Saoirse Ronan. Ganed yn wreiddiol yn y Bronx, Efrog Newydd yn 1994 i rieni Gwyddelig, symudodd i Iwerddon yn dair oed. Mae Ronan wedi cymryd y byd actio gan storm. Dechreuodd fel actores blentyn gan ymddangos mewn ffilmiau a gafodd ganmoliaeth fawr fel Atonement.

  Yn fwy felly, oherwydd ei rôl yn Atonement hi oedd yr actores ieuengaf erioed a enwebwyd ar gyfer Gwobr Academi yn 13 oed. O hynny ymlaen mae hi wedi cael ei chastio mewn amrywiaeth o rolau yn ei harddangosgallu actio gwych. Mae rhai o'i rolau gorau yn cynnwys 'The Lonely Bones' (2009), Hanna (2011), Lady Bird (2017), a'i rôl ddiweddaraf Mary Queen of Scots (2019).

  Yn anhygoel, dim ond 24 mlynedd. yn hen, mae Saoirse Ronan wedi ymddangos mewn dros 27 o ffilmiau ac mae wedi derbyn llawer o wobrau. Mae'r gwobrau hyn yn cynnwys Gwobr Golden Globe. Cafodd ei henwebu ar gyfer tair Gwobr Academi a phedair Gwobr Ffilm yr Academi Brydeinig.

  • Kay McNulty
  Kay McNulty (Ffynhonnell y Llun: Wikimedia Commons)

  Rwy'n siwr na fyddai'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod mai menyw Wyddelig oedd un o raglenwyr cyfrifiadur cyntaf y byd! Y wraig Wyddelig enwog hon yw Kay McNulty Mauchly Antonelli (1921 -2006). Ymfudodd Kay a'i theulu i America yn 1924 a magwyd hi yn Pennsylvania. Tra yno, mynychodd Ysgol Uwchradd, a oedd yn rhywbeth na allai merched o Iwerddon ond breuddwydio amdano yn ystod y cyfnod hwnnw.

  Ymhellach, enillodd Kay ysgoloriaeth i fynychu Coleg Merched Chestnut Hill. Roedd hi'n un o dri myfyriwr i raddio gydag anrhydeddau uchel mewn Mathemateg. Ar ôl hyn, roedd hi'n un o chwe menyw a ddewiswyd i weithio i Fyddin UDA ar eu rhaglen ENIAC (Integreiddiwr Rhifyddol Electronig A Chyfrifiadur). Yr hyn sy'n eithaf anhygoel am y merched hyn yw bod yn rhaid iddynt ddysgu eu hunain sut i raglennu!

  Helpodd McNulty i greu’r cyfrifiadur digidol electronig cyffredinol cyntaf. Nid oedd ei gwaith arloesol
  John Graves
  John Graves
  Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.