20 Lle Gorau i Fwyta yn Ninas Corc: Prifddinas Bwyd Iwerddon

20 Lle Gorau i Fwyta yn Ninas Corc: Prifddinas Bwyd Iwerddon
John Graves

Rydym wedi llunio rhestr o'r lleoedd gorau i fwyta yn Ninas Corc fel na fyddwch byth yn llwglyd wrth gerdded ar hyd glannau Afon Lee.

A elwir fel arall yn Brifddinas Foodie Iwerddon, mae Corc yn enwog am ei hamrywiaeth eang o fwydydd blasus. Fe welwch fwyty ar gyfer pob math o flas, anghenion dietegol a chyllideb.

25 Lle i Fwyta yn Ninas Corc

Mae yna fwytai, marchnadoedd a chaffis diddiwedd i chi eu mwynhau yn ninas Corc. P’un a ydych chi’n chwilio am damaid cyflym i’w fwyta mewn corc neu bryd o fwyd seren Michelin eistedd i lawr, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i’r union beth sydd ei angen arnoch chi i fodloni eich blasbwyntiau yn sir Rebel.

1. Joe's & Bro

Joe’s & Mae Bros mor boblogaidd fel nad oes ganddo un ond dau leoliad yn ninas Corc. Os ydych chi'n chwilio am goffi, te, brechdanau neu ddanteithion melys, dyma'r lle i chi. Nid oes llawer o frechdanau yn dod yn agos at y rhai y mae Joe’s & Gwneuthuriad Bro, mae'n rhaid i chi gael un i wybod yn union beth rydyn ni'n ei olygu. Ni fyddwch byth eisiau bwyta tostie plaen arall eto. Joes & Mae Bro’s yn gwneud amrywiaeth o wahanol frechdanau a gallwch ddewis cael eich ffeilio mewn bara ciabatta wedi’i dostio neu surdoes.

Rhaid i fi fod yn ffefryn personol i mi fod y frechdan Sourdough Cluck Cluck. Mae hyn yn cynnwys cyw iâr wedi'i grilio, winwns wedi'i garameleiddio, siracha mayo a chaws jac Monterey, mae ganddo'r cydbwysedd perffaith o felyster ac awgrym o sbeis. PeidiwchMae gan ddinas Cork amrywiaeth o seigiau ar y fwydlen felly rydych chi'n siŵr o ddod o hyd i un rydych chi'n ei fwynhau. P'un a ydych am gael byrbryd bach i'ch tywys trwy'r diwrnod neu brif gwrs, bydd Goldie yn datrys eich anghenion newyn. Yma gallwch chi fwynhau pysgod wedi'u ffrio â llaeth enwyn, wystrys Cromane, Sauerkraut & Tatws Boxty, gwadn wen wedi'i stemio a chyw iâr rhost East fferi i enwi ond ychydig.

Lleoliad: 128 Stryd Oliver Plunkett

Oriau Agor: Dydd Mercher - Dydd Sadwrn: 5pm-10pm

13. Dashi Deli

Gan gadw at y thema pysgod, mae Dashi Deli yn far swshi adnabyddus ac annwyl yng Nghorc. Mae'r bar Sushi a nwdls hwn yn cynnig opsiynau bwyta i mewn eistedd i mewn neu opsiynau tecawê. Felly os ydych chi'n rhuthro adref ar ôl gwaith ac eisiau cael tamaid i'w fwyta neu eistedd i lawr a mwynhau'r awyrgylch y tu mewn, mae Dashi Deli yno i chi. Mae Dashi Deli yn ymfalchïo yn ffresni ansawdd eu pysgod sy'n creu swshi blasu blasus.

Yn Dashi deli gallwch gael amrywiaeth o wahanol fathau o swshi. Yma gallwch chi fwyta platiau o swshi, cawl nwdls a chyrri. Mae enghreifftiau o rai o'r seigiau y gallwch ddisgwyl eu gweld yn dashi deli yn cynnwys, Futomaki Platter, Chumaki Platter, Rholiau'r gwanwyn, twmplenni, cyri Japaneaidd a chyw iâr Char Siu.

Lleoliad: 11 Cook Street, Y Ganolfan

Oriau Agor: Maw: 1pm-7pm, Dydd Mercher & Iau: 1pm-9pm, Gwener & Sad: 1pm-10pm 14. Porth y Ffermcaffi

Wedi'i leoli yn y farchnad fwyd dan do hynaf yn Iwerddon, mae Caffi Farmgate yn creu awyrgylch ymlaciol ac unigryw yng nghanol dinas corc. Mae'r caffi hwn wedi'i addurno'n hyfryd gyda lloriau brith du a gwyn a dodrefn pren. Mae'r fwydlen yng Nghaffi Farmgate yn canolbwyntio ar y tymhorau ac yn dod yn syth o'r Farchnad Saesneg ei hun.

Mae caffi Porth y Fferm yn gweini brecwast, cinio a swper. Yma gallwch gael cawl, brechdanau, chowder bwyd môr, cyw iâr rhost suddlon, stiw lam Gwyddelig, brecwast llawn, granola a rholiau iogwrt a selsig. Nid yn unig y mae'r seigiau'n blasu'n rhyfeddol ond maent hefyd yn bleserus iawn i'r llygad.

Lleoliad: Y Farchnad Saesneg, Stryd y Tywysog

Agoriad Oriau: Dydd Mawrth-Iau: 8:00am-4:00pm, Gwener-Sadwrn: 8:30am-4:00pm

15. Jacob's on the Mall

Jacobs on the Mall yn lle moethus a hyfryd iawn i fwyta yn ninas Corc

Mae tu fewn Jacobs on the Mall yn creu awyrgylch hudolus iawn gyda dodrefn swêd glas tywyll a gwyrdd tywyll ac acenion aur. Y bwydlenni sydd ar gael yn Jacobs on the Mall yw “Early Bird”, “A La Carte”, “Group € 49”, a “Vegan & Llysieuwr”. Ymhlith y prydau y gallwch ddisgwyl eu gweld ar y bwydlenni hyn mae coes confit hwyaid rhost, ffiled cig carw, pancetta maelgi a chrancod pancetta, eog wedi'i danio mewn padell a byrgyr gwygbys.

Mae'r pwdin hefyd yn flasus yma gydag opsiynau o'r fathfel beili a chacen gaws Malteser, pwdin date a butterscotch a phoset lemwn i ddewis ohonynt. Ni chewch eich siomi gyda'ch amser yn Jacobs on the Mall.

Lleoliad: 30 South Mall, Canolfan

Oriau Agor: Dydd Mawrth-Sadwrn: 5:00pm-10: 00pm

16. Bwyty Cornstore

Os ydych chi'n chwilio am stêc dda i'w bwyta yn ninas Corc, peidiwch ag edrych ymhellach, y Cornstore yw'r lle i chi. Yma gallwch ddewis o'u dewislen Set neu ddewislen A La Carte. Mae'r Archwaeth y mae Cornstore yn ei gynnig yn cynnwys crostini caws gafr, draenogod y môr creisionllyd, brûlée cranc a chorgimychiaid pil pil.

Os ydych chi'n meddwl bod y archwaethwyr yn arbennig, bydd y prif gwrs yma yn eich chwythu i ffwrdd. Gyda seigiau fel bol porc creisionllyd wedi'i goginio'n araf, moussaka wy, stêc ffiled oed sych a choes hwyaden confit, mae'r Cornstore yn sicr o beidio â siomi.

Lleoliad: 41-43 Cornmarket Street, Centre

Oriau Agor: Mawrth-Iau: 5:00pm- 8:30pm, Gwe: 4-9:30pm, Sad: 12:00pm-9:30pm & Sul: 12:00pm-8:30pm 17. Ichigo Ichie

Bwyta yn Ichigo Mae Ichie yn brofiad i'w gofio. Mae galw mawr am y bwyty Japaneaidd hwn felly os ydych chi eisiau bwyta yma bydd yn rhaid i chi archebu ymlaen llaw. Mae pob un tamaid o'r bwyd yma yn byrstio o flasau unigryw a chyffrous. Nid yn unig y mae'r bwyd yn llawn blas ond mae hefyd yn cyfleu celfyddyd bur.

Yr awyrgylchynghyd â bwyd ysblennydd yn gwneud bwyta yn Ichigo Ichie yn brofiad bythgofiadwy. Byddwch yn bwyta seigiau unigryw a gwahanol yn y bwyty seren Michelin hwn. Does dim byd plaen a syml am y lle hwn!

Lleoliad: Rhif 5 Fenns Quay , Sheares Street, <9

Gweld hefyd: 20 Lle Gorau i Fwyta yn Ninas Corc: Prifddinas Bwyd Iwerddon

Oriau Agor: Dydd Mawrth-Sadwrn o 6pm

18. Da Micro Osteria

Os ydych chi'n caru bwyd Eidalaidd dilys yna Da Micro Osteria yw'r lle iawn i chi fwyta yn ninas Corc. Er efallai nad yw'r fwydlen yn helaeth, gallwch ddweud ei bod wedi'i gwneud gyda gofal a meddwl y tu ôl i bob pryd. Mae yna fwydlen fisol a gallwch hefyd ddewis bwydlen profiad blasu os ydych chi'n hoffi dewis naill ai cwrs cyntaf a phrif, prif a phwdin neu'r tri chwrs. Gall prydau hefyd fod yn rhydd o glwten neu'n llysieuol ar gais.

Mae Da Micro ar yr ochr ddrytach ond yn sicr rydych chi'n talu am yr hyn a gewch. Fel maen nhw'n dweud, ni fydd ots gennych chi dalu am fwyd da, a dyna'n union y byddwch chi'n ei gael yn da Micro. Mae'r bwyd a'r gwasanaeth yn wych, ni fyddwch yn siomedig gyda'ch ymweliad yma!

Lleoliad: 4 Bridge Street, Montenotte

Agoriad Oriau: Mawrth-Iau: 5:30pm-9:00pm, Gwe: 5:00pm-9:30pm, Sad: 4:30pm-9:30pm

19. Bwyty Isaacs

Pan ewch i mewn i Fwyty Issacs fe'ch cyfarchir gan awyrgylch cynnes a chlyd a staff cyfeillgar.Wedi'i leoli ar MacCurtain Street, mae Isaacs yn daith gerdded fer o'r orsaf reilffordd sy'n ei gwneud yn lle gwych i fwynhau swper a diod. Mae'r bwyd yn y bwyty hwn yn wirioneddol flasus.

Mae rhai o’r seigiau y gallwch eu cael ym mwyty Isaacs yn cynnwys corgimychiaid pil pil, brie crensiog, cyri cig oen ysgafn madras, confit hwyaid Skeaghanore crensiog a ffiled cig eidion i enwi ond rhai. Mae'r pwdinau yr un mor flasus gyda dewisiadau o bwdin taffi gludiog, crymbl afal a riwbob a hen bwdin bara menyn da.

Lleoliad: 48 Stryd MacCurtain, Y Chwarter Fictoraidd

Oriau Agor: Sul-Maw: 5pm-9pm, Dydd Mercher ;Iau: 12:30pm-9:30pm, Gwener a Sad: 12:30pm-9:30pm (Ar gau Mercher-Sad: 2:30pm-5:30pm) 20. Lôn y Farchnad

Mae Market Lane yn lle hyfryd i gael tamaid i’w fwyta yn Ninas Corc

Mae’r bwyty arobryn hwn yn lle perffaith i fwyta yn ninas Corc. Gan ddefnyddio cynnyrch lleol Market Lane crëwch seigiau Gwyddelig blasus a fydd yn rhoi blas i chi. Mae bwydlen cinio a swper yn llawn opsiynau blasus i chi ddewis ohonynt. Mae opsiynau cinio a swper yn seigiau fel bowlenni bwdha, brechdanau stêc, hwyaden rhwygo creisionllyd, cyri pysgod a choler cig moch Crowe wedi’i goginio’n araf. Mae

Market Lane hefyd yn far gwych a byddwn yn argymell y coctels yn fawr, yn enwedig eu prydau arbennig. Mae'n lle perffaith i gael ychydig o ddiodydd tra'n mwynhau egni prysurStryd Oliver Plunkett. Dylai Lôn y Farchnad fod yn uchel ar eich rhestr o leoedd i ymweld â nhw yn Ninas Corc.

Lleoliad: 5-6 Oliver Plunkett Street, Centre

Oriau Agor: Sul-Mercher: 12pm-9:30pm, Iau: 12pm-10pm, Gwener a Sadwrn: 12pm-10:30pm

Gobeithiwn i chi ddod o hyd i mae'r erthygl hon yn ddefnyddiol. Rhowch wybod i ni yn y sylwadau os ydych chi wedi bod i unrhyw un o'r bwytai hyn o'r blaen neu os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau bwytai eraill yn ninas Corc. Os gwnaethoch chi fwynhau'r erthygl hon efallai yr hoffech chi hefyd: 5 Ffordd Gwych o Dreulio Diwrnod yn Ninas Corc

anghofio gofyn am ochr o blant bach blasus i ychwanegu at eich cinio blasus. Opsiynau bwyd eraill yw rholiau selsig, powlenni smwddi acai a smwddis, croissants, cwcis a brownis. Mae'r siop yn Gillabbey yn cynnig mwy o opsiynau brecinio. Gallwch archebu yn y siop ac eistedd i lawr neu archebu ar-lein trwy eu gwefan i glicio a chasglu.

Lleoliad: 22 Gillabbey Street a Arcêd Winthrop

Gweld hefyd: Sut Ganwyd Baner Fawr yr EidalOriau Agor: Llun - Sul: 10am-3pm 2. The Spitjack

Mae'r Spitjack yn fwyty arobryn sy'n gweini brecwast, brecinio, cinio a swper, gan ei wneud yn lle perffaith i fwyta waeth pa amser o'r dydd. Mae tu mewn hardd y Spitjack yn creu awyrgylch clyd hyfryd na fyddwch chi am ei adael. Mae'r fwydlen frecwast yn amrywiol iawn a gallwch gael unrhyw beth o fatiau brecwast, detholiad o wyau benedict, crempogau llaeth enwyn cartref gyda dewis o dopins neu dim ond eich ffrio brecwast plaen a syml.

Os ydych chi'n rhy hwyr i frecwast ac yn rhy gynnar i ginio, beth am gael rhywbeth o'u bwydlen brunch anhygoel sy'n cynnwys saladau, brechdanau gourmet, cyw iâr rotisserie a choctels. Mae'r fwydlen ginio hefyd yn wych ac os nad ydych chi'n llawn ar ôl y porthiant hwnnw, mae'r pwdin hefyd yn rhywbeth i ysgrifennu adref amdano.

Lleoliad: 34 Washington Street

Oriau Agor: Llun-Sul: 9am-9pm (Yn cau o3:30pm-5pm)

3. Dwyers of Cork

Mae Dwyers of Cork yn fwyty mwy cyflawn mewn gwirionedd, i gyd yn yr un lle gallwch gael brecinio diwaelod, swper a choctels blasus gyda cherddoriaeth fyw anhygoel. Mae brecinio diwaelod yn ffordd hwyliog a gwych iawn o dreulio prynhawn gyda ffrindiau ond mae Dwyers yn ei wneud ychydig yn arbennig iawn trwy wneud brunches thema fel Father Ted Brunch, Grease Brunch a Music Bingo Brunch.

Maen nhw hefyd yn gwneud “gwasgfa” sy'n rhoi cynnig dau am dri i chi ar goctels. Pwy allai ddweud na i gynnig o'r fath? Nid yn unig y mae Dwyers o Gorc yn gweini bwyd a diod ardderchog ond mae gan y gastropub arddull vintage ecsentrig a swynol sy’n adlewyrchu ar ei hanes cyfoethog. Mae'n rhaid ymweld â Dwyers o Gorc ar daith i Gorc.

Lleoliad: 27-28 Washington Street

Oriau Agor: Llun-Iau: 12pm-11:30pm, Gwener & Sad 12pm-2:30am, dydd Sul 12pm-1:30am

4>4. Liberty Grill

Mae Liberty Grill wedi'i leoli drws nesaf i'r Spitjack ar Washington Street. Mae Liberty Grill yn lle gwych i gael tamaid i'w fwyta yng Nghorc gyda bwydlen amrywiol ar gyfer brecwast, cinio, brecinio a swper. Maent yn darparu ar gyfer pob math o anghenion dietegol fel fegan, heb glwten a llysieuol. Daw eu pysgod yn lleol o Farchnad Lloegr ac mae'n rhaid rhoi cynnig arno pan fyddwch yn ymweld. Mae'r fwydlen brunch / cinio yn Liberty Grill yn flasus gydag opsiwn fel wyau benedict, tost Ffrengig,fritters, salad Cesar, toasties a brechdanau cyw iâr.

Dim ond nodyn atgoffa bod Liberty Grill yn gweithio ar wasanaeth cerdded i mewn yn unig ar ddydd Sadwrn felly ni allwch archebu ymlaen llaw, er bod ganddynt system giwio rithwir ar eu gwefan. Os ydych chi'n edrych i eistedd i lawr am bryd o fwyd a fydd yn llenwi chi swper moethus yn Liberty Grill gyda'u bwydlen cinio dwyfol. Yma fe welwch chi borc o frid prin, byrgyr cig oen, pysgodyn y dydd a byrgyr cranc i enwi ond ychydig.

Lleoliad: 32 Washington Street

0> Oriau Agor: Llun-Sadwrn: 9am-3:30pm (Iau-Sad: Oriau estynedig o 5pm-9pm)

5. Sophie's Rooftop

Mae Sophie's Rooftop yn lle gwych i gael pryd o fwyd eistedd i lawr yn Ninas Cork

Wedi'i leoli ar ben uchaf Gwesty'r Dean, bwyty tŷ gwydr yw Sophie's Rooftop sy'n cynnig golygfeydd gwych 360 gradd a bwyd gwell fyth. Mae tu mewn i Sophies Rooftop yn gain a darluniadol iawn gydag acenion aur a chopr a siglenni sy'n deilwng iawn o Instagram. P’un a ydych am fwynhau cinio hamddenol, cinio eistedd i lawr neu ddim ond diodydd achosol, bydd Sophie’s Rooftop yn darparu ar gyfer pawb.

Mae'r bwyd yma'n flasus gyda pizza tân coed, stêcs, byrgyrs blasus, coes hwyaden crensiog, risotto, draenogiaid y môr a llawer mwy i ddewis ohonynt. Os ydych chi'n chwilio am ddanteithion melys i fynd gyda'ch diodydd gallwch chi benderfynu rhwng pwdin taffi gludiog,cacen gaws caramel hallt a panna cotta blodau oren.

Lleoliad: Cei Horgan, Stryd y Rheilffordd, Chwarter y Gogledd

Oriau Agor: Dydd Llun-Sul: 8am-9 :30pm 6. Luigi Malones

Os ydych yn chwilio am fwyd cysurus mae Luigi Malones yn cynnig bwyd Eidalaidd blasus a blasus. Mae'r goleuadau isel a'r seddi lledr lliwgar mawr yn creu awyrgylch clyd iawn. Mae Luigi Malones wedi'i leoli ar draws Tŷ Opera Cork a gerllaw Opera Lane sy'n ei wneud yn fan gwych i gael tamaid i'w fwyta os ydych chi'n gwylio sioe neu'n siopa.

Mae staff Luigi Malones yn sylwgar ac yn gyfeillgar iawn. . Mae'r bwyd yn flasus ac yn fforddiadwy. O 12pm-4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, mae Luigi Malones yn cynnig bwydlen ginio €15 sy'n rhoi'r opsiwn i chi gael blas, prif ddiod a diod ysgafn o'ch dewis. Rhai seigiau y mae Luigi Malones yn eu gweini yw byrgyrs, stêcs, fajitas, pitsas blasus ac amrywiaeth o arbenigeddau megis cig oen a chorizo ​​espetadas a BB1 Baby Back Ribs.

Lleoliad: 1-2 Emmett Pl, Canolfan

Oriau Agor: Llun-Sadwrn: 12pm-9pm (dydd Sul dechrau 1pm)

7. Mae Scoozis

Scoozis yn fwyty teuluol gwych. Mae'r lle yma bob amser yn brysur iawn felly byddwch yn barod i que neu geisio dod i mewn yn gynnar i gael bwrdd. Credwch ni er ei bod yn werth aros. Yma gallwch chi frecwast, cinio, swper ac anialwch ac mae pob pryd cystal â'r llall. Nid wyf erioed wediwedi cael pryd o fwyd drwg yn Scoozis. Ar gyfer brecwast gallwch ddewis o uwd i'ch cynhesu, crempogau blewog, brecwast swmpus llawn, wyau benny, bap brecwast neu wafflau. Yr unig negyddol am Scoozis yw pa mor anodd y gall fod i benderfynu ar un peth yn unig o'r ddewislen.

Mae Scoozis yn darparu bwyd blasu gwych am bris rhesymol iawn. Nid yw'r prisiau isel hyn yn adlewyrchu safon y bwyd. Mae gan y fwydlen Bistro amrywiaeth enfawr o seigiau fel byrgyrs, pitsas ffres, saladau, prydau pasta, adenydd, goujons a stêcs syrlwyn. Fel bwyty sy'n cael ei redeg gan y teulu ac sy'n eiddo iddynt, mae ganddynt deulu mewn golwg gyda'u coginio ac maent hefyd yn darparu bwydlenni hyfryd i blant. Dyma'r lle perffaith i ddod â'r teulu am fwyd blasus o safon uchel.

Lleoliad: 2-5 Winthrop Lane

Oriau Agor: Mawrth-Iau: 10am-8pm, Gwener- Sad: 10am-9pm, Sul: 1pm-8pm 8. Coqbull

Yn union fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r bwyty hwn yn adnabyddus am ei seigiau coq (cyw iâr) blasus a'i seigiau tarw (byrgyr). Os ydych chi'n hoff o gyw iâr blasus a chig eidion gourmet nac edrych ymhellach, Coqbull yw'r lle i fwyta mewn corc i chi. Mae gan y fwydlen ginio opsiynau blasus i'ch llenwi wrth i chi siopa neu fynd am dro o gwmpas y ddinas. Gyda phlatiau cyw iâr blasus gyda’ch dewis o saws, saladau, wraps cyw iâr a rholiau a phizza i ddewis ohonynt rydych yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth yr hoffech chi.

Mae'r fwydlen ginio yn Coqbull yn flasus. Dewiswch o'u hadenydd llofnod, byrgyrs tarw a coq neu gyw iâr rotisserie, y gallwch ei gael mewn chwarter, hanner neu ddogn lawn. Gallwch hefyd gael enchiladas, ffrites stêc a bag sbeis Coqbull blasus sy'n siŵr o ddyfrio'ch blasbwyntiau. Rhaid i chi roi cynnig ar eu Coqtails llofnod blasus fel “It is What It Is” a “Little Red Rooster”.

Lleoliad: 5 French Church Street

Oriau Agor: Dydd Mercher - Dydd Gwener: 1pm -9:30pm (9pm gorffen Dydd Mercher), Dydd Sadwrn-Sul: 12pm-9:30pm

9. Amicus

Os byddwch yn gyrru i Gorc ac yn parcio ym maes parcio Stryd Paul byddwch yn mynd i mewn i Paul St. pan fyddwch yn gadael y maes parcio. Yn syth ar draws y maes parcio mae Amicus felly os bydd newyn yn taro pan fyddwch chi'n cyrraedd Corc dyma'r lle perffaith i fodloni'ch blasbwyntiau. Mae gan y bwyty deulawr hwn tu mewn pren a brics hardd sydd wir yn creu awyrgylch clyd. Bydd p'un a ydych am fwyta y tu mewn neu'r tu allan i'r bwyty teuluol hwn yn rhoi bwyd blasus a blasus i chi.

Ar ôl dros 20 mlynedd yn y busnes bwyty, mae Amicus yn gweini brecwast, cinio, brecinio a swper i bawb sy'n dod i mewn i'w drysau. Mae pob pryd yn flasus. Gallwch ddewis o botiau brecwast, wyau, bwti, brecwast Gwyddelig llawn a chrempogau ar gyfer eich pryd cyntaf y dydd. Ar gyfer cinio maent yn gweini brechdanau agored gourmet fel barbeciw wedi'i dynnuporc a Cajun sbeislyd. Ni fyddwch yn siomedig gyda'r amrywiaeth o fwyd sydd gan Amicus i'w gynnig.

Lleoliad: Paul Street, Centre

Oriau Agor: Sul-Mer:10am-9pm(Sul:11am ),Iau:10am-10pm, Gwener&Sad:10am-10:30pm(Sad:9am) 10. Y Llen Gwydr

Mae'r llen wydr yn lle gwych i fwyta yn ninas Corc

Ychydig ar droed o Orsaf Caint, mae'r llen wydr yn lle hudolus i fwyta ynddo. dinas Cork. Mae’r bwyty hardd hwn wedi’i leoli yn yr Old Thompson Bakery, sydd wedi’i drawsnewid yn fwyty chic a chain. Mae The Glass Curtain yn ymfalchïo yn ei flasau blasus y mae’n eu creu o gynnyrch lleol. Mae'r seigiau yn y Llen Gwydr yn wych.

Mae'r bwyd yma yn blasu hyd yn oed yn well na sut mae'n edrych ac mae hynny'n dweud llawer o ystyried cyflwyniad y bwyd heb ei ail. Efallai nad ydych chi eisiau bod yn un o'r bobl hynny sy'n tynnu lluniau o'u bwyd ond yn y Llen Gwydr fe fyddwch chi'n ei chael hi'n anodd gwrthsefyll. Gallwch ddewis o'u dewislen “á la carte”, dewislen rhannu neu ddewislen flasu. Mae bwyta wrth y Llen Gwydr yn brofiad gwirioneddol.

Lleoliad: Thompson House, Stryd MacCurtain, Chwarter Fictoraidd

Oriau Agor: Mawrth-Iau: 5:30pm-9:30pm, Gwener & Sad: 5-10pm

11. Paradiso

Bwyty yw Paradiso sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer bwyta'n seiliedig ar blanhigion. Y llystyfiant hwnbydd bwyty yn eich chwythu i ffwrdd â blas a blas. Mae hwn yn fwyty ar gyfer pob angen dietegol a chwaeth bwyd, mae Paradsico wir yn chwalu'r stigma sy'n ymwneud â bwyd llysieuol a fegan. Mae llawer o bobl yn dal i fod â’r meddylfryd hwn o “os nad oes cig ynddo nid yw’n bryd”. P'un a ydych chi'n fegan, yn llysieuwr neu'n bwyta cig, rydych chi'n sicr o fwynhau'r bwyd anhygoel sydd gan Paradiso i'w gynnig.

Bwydlen Paradiso yw €65 y pen am bryd 6 chwrs. Os byddwch yn rhoi gwybod ymlaen llaw am unrhyw anghenion dietegol fel alergeddau glwten, gellir addasu'r fwydlen ar eich cyfer chi. Dyma un ffordd syml yn unig y mae Paradiso yn dangos eu gofal a'u parch at bawb sy'n dod i mewn trwy eu drws. Mae'r staff yma hefyd yn sylwgar a chyfeillgar iawn gan wneud y profiad yn un pleserus iawn. Mae hyn yn sicr yn hanfodol pan fyddwch yn bwyta yng Nghorc.

Lleoliad: 16 Lancaster Quay, Mardyke

Oriau Agor: Dydd Mawrth - Sadwrn: 5:00-10:pm 12. Goldie

Os ydych chi'n chwilio am brydau pysgod delish i'w bwyta yng Nghorc, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Mae Goldie yn fwyty sy'n gweini bwyd o ansawdd uchel sy'n blasu cystal ag y mae'n edrych. Mae'r awyrgylch cyfeillgar a deniadol a grëir gan y staff sy'n gweithio yma yn ychwanegu'n fawr at y profiad bwyty cyfan. Bydd y cyfuniad o flasau yn gadael eich ceg yn ddyfrio am fwy.

Mae'r bwyty Michelin Bib Gourmand hwn wedi'i leoli yng nghanol
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.