10 Sioe Deledu Wyddelig Enwog: O Derry Girls to Love/Casineb.

10 Sioe Deledu Wyddelig Enwog: O Derry Girls to Love/Casineb.
John Graves

Tabl cynnwys

Antrim, Co.

Crëwyd Game of Thrones gan David Benoff ac roedd yn seiliedig ar y nofelau gan George R.R Martin. Wedi'i gosod ym myd ffuglennol Westeros ac Essos, mae'r cymeriadau'n brwydro i gymryd rheolaeth o'r deyrnas.

Roedd llwyddiant y sioe yn wahanol i unrhyw beth arall, gan fynd â'r byd gan storm ac er bod ei diwedd wedi siomi llawer o gefnogwyr yn 2019, hon oedd y sioe deledu a wyliwyd fwyaf ar draws gwasanaethau ffrydio yn 2020 o hyd. tymhorau, gall cefnogwyr ddod i Ogledd Iwerddon o hyd ac archwilio safleoedd enwog y gyfres.

Nid yw Iwerddon yn brin o sioeau teledu trawiadol sy’n afaelgar, yn ddoniol, yn ddramatig a phopeth yn y canol.

Rhowch wybod i ni os gwnaethon ni golli allan ar eich hoff Sioe Deledu Wyddelig neu os ydych chi'n caru un o'r sioeau a grybwyllir yn y sylwadau isod.

Os wnaethoch chi fwynhau hwn, edrychwch ar fwy o'n blogiau:

Derry Girls: The Hit Northern Ireland TV Show

Gweld hefyd: 30 o Artistiaid Gwyddelig Mwyaf

Ers amser maith bellach, mae Iwerddon wedi bod yn creu sioeau teledu Gwyddelig anhygoel sydd wedi mynd â’r byd i’r fei. Mae rhai wedi dod yn glasuron sydyn, yn rhan annatod o’n nosweithiau, ac yn gweithredu fel sioeau cysur yr ydym yn ail-wylio clipiau ohonynt pan fyddwn yn teimlo hiraeth. Ar ben hynny mae eraill wedi lansio ein hoff actorion i enwogrwydd.

Mae gan y Gwyddelod synnwyr digrifwch unigryw a golwg ar y byd ac rydym yn arddangos hyn trwy ein sioeau Teledu ein hunain. Nid ydym yn ofni chwerthin am ein pennau ein hunain ac nid yw parodïau byth yn cael eu hystyried yn ddim byd mwy na thipyn o hwyl. I'r gwrthwyneb mae gennym ni awduron ac actorion gwych sy'n gallu dyrchafu golygfeydd emosiynol yn eiliadau dirdynnol.

Mae yna lawer o sioeau teledu Gwyddelig enwog sydd nid yn unig wedi dal cariad a sylw'r Gwyddelod, ond pobl ledled y byd , ac nid yw'n syndod; mae sioeau o'r safon uchaf yn cael eu creu, eu hysbrydoli a'u ffilmio yn Iwerddon. I wlad mor fach, rydym yn gartref i awduron, cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac actorion medrus.

O gomedïau chwerthin yn uchel i ddramâu a chyffro swynol, mae rhaglenni teledu Gwyddelig wedi cael sylw i'r cyfan. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod y Sioeau Teledu Gwyddelig gorau sydd wedi gwneud argraff barhaol ar ddiwylliant pop gartref ac o gwmpas y byd.

Felly, pa Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog sydd wedi gwneud y rhestr?

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #1: Derry Girls

Y comedi sefyllfa lwyddiannus Gwyddelig a grëwyd gan Derry Woman LisaMae McGee yn dilyn bywyd criw o bobl ifanc yn eu harddegau a’u teulu yn ystod yr Helyntion ar ddechrau’r 90au.

Derry Girls oedd y rhaglen deledu a wyliwyd fwyaf erioed yng Ngogledd Iwerddon ar ôl rhyddhau ei thymor cyntaf.

Gyda'r aflonyddwch gwleidyddol a'r rhaniad diwylliannol ar y pryd, mae'r sioe yn gweld bod yn ddiniwed iachusol. grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau y mae eu prif broblemau ysgol a chariad yn aml yn creu sefyllfaoedd chwerthinllyd a doniol.

Cynhyrchir gan Channel 4, Derry Girls yw comedi mwyaf llwyddiannus y cwmni ers Father Ted. Mae ei bortread gonest ond ysgafn o fywyd merch yn ei harddegau yn Derry yn y 90au yn cael ei werthfawrogi gan gefnogwyr, yn enwedig gan fod McGee yn tynnu oddi ar ei phrofiadau bywyd ei hun yn tyfu i fyny yno.

Mae murlun Derry Girls yn dwristiaid poblogaidd atyniad, wedi'i leoli yn 18 Orchard Street Derry ar ochr Badger's Bar.

Gweld y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Badgers Bar & Bwyty (@badgersbarderry)

Ar wahân i ganmoliaeth feirniadol, mae Derry Girls yn llwyddiant ysgubol gyda chefnogwyr yn Iwerddon yn ogystal ag yn rhyngwladol, diolch i'w ychwanegiad ar Netflix. Cyfeiriwyd at Derry Girls hyd yn oed yn The Simpsons , gan gadarnhau ei le mewn diwylliant pop am byth!

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #2: Cariad/Casineb

Sioe deledu Wyddelig enwog arall sy'n cael ei ffilmio yn Nulyn a'r cyffiniau, gyda Gwyddelod talentog actorion yw drama drosedd erchyll Love/Hate. Darlledwyd y sioe gyntaf i mewnHydref 2010 a rhedeg tan fis Tachwedd 2014 yn dilyn y cymeriadau ffuglennol yn isfyd troseddol Dulyn.

Yn cynnwys Tom Vaughan Lawlor, Robert Sheehan, Ruth Negga, Aiden Gillen a Barry Keoghan, mae rhai o’n hoff actorion Gwyddelig wedi cael eu cyfnod ar y sioe.

Ers iddi gael ei darlledu am y tro cyntaf ar y teledu, mae'r sioe Wyddelig wedi cael llwyddiant aruthrol a golygfeydd dros ei phum tymor ac ennill 19 IFTA Film & Gwobrau Drama gyda llawer mwy o enwebiadau.

Mae Love/Hate wedi cael ei hystyried fel un o sioeau teledu mwyaf Iwerddon, ei hail dymor oedd y sioe deledu a gafodd ei gwylio fwyaf yn Iwerddon yn 2011. Mae ei chlod gan feirniaid a masnachol yn tynnu sylw at yr actorion, awduron a chynhyrchwyr Gwyddelig dawnus a helpodd i greu sioe mor afaelgar.

Sioe deledu gyfareddol sy’n canolbwyntio ar realiti erchyll y drosedd Underworld, mae Love/Casineb yn aml wedi cael ei chanmol am ddarlunio realiti Iwerddon sy’n gallu gwrthgyferbynnu’r darluniad hiraethus, traddodiadol yr ydym mor gyfarwydd i’w weld yn y cyfryngau.

Gweld y postiad hwn ar Instagram

Post a rennir gan RTÉ Player (@rteplayer)

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog # 3: Father Ted <7

Yn gyntaf, mae gennym un o'r sioeau teledu Gwyddelig mwyaf eiconig a chofiadwy, mae Father Ted yn gomedi sefyllfa Wyddelig wreiddiol a ysgrifennwyd gan yr awduron Gwyddelig Graham Linehan ac Arthur Mathews ac a gynhyrchwyd gan Hat Trick Production ar gyfer Channel 4.

Mae'r gyfres yn dilyn bywydau unigryw aanturiaethau doniol tri offeiriad Gwyddelig; Father Ted, Father Jack a Father Dougal, sydd i gyd yn byw yn yr Ynys Craggy ffuglennol, oddi ar arfordir Iwerddon.

Mae'r sioe wedi ennill nifer o wobrau megis Gwobr Deledu BAFTA ac wedi dod yn ffefryn mawr gyda'r Gwyddelod; ers ei ryddhau am y tro cyntaf ym 1995 anaml y mae wedi gadael ein sgriniau gydag ailddarllediadau rheolaidd ar RTÉ a Channel 4. Mae rhaglen arbennig y Nadolig yn un o ffefrynnau RTÉ, sy'n cael ei darlledu bob Noswyl Nadolig, ac mae wedi ennill ei statws fel traddodiad Nadoligaidd yn ei rinwedd ei hun.

Dim ond tair cyfres a gafodd Father Ted gyda 25 pennod i gyd, a ryddhawyd yn wreiddiol yn y 90au i ganmoliaeth feirniadol. Fe'i pleidleisiwyd hefyd gan Channel 4 views yn yr N0.1 o'r 30 Greatest Comedy Shows C4 ac ar un adeg hon oedd eu sioe gomedi fwyaf cyn cael ei chyflwyno i'r popty gan sioe Wyddelig arall 'Derry Girls.'

Wrth ei ffair cyfran o cameos, mae Father Ted wedi cynnwys ymddangosiadau cameo gan rai o hoff ddigrifwyr Iwerddon gan gynnwys Tommy Tiernan, Pat Shortt a Graham Norton i enwi rhai

Clip Oddi Wrth Father Ted.

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #4: Pobl Normal

Stori dod i oed yn seiliedig ar y berthynas gymhleth rhwng Marianne a Connell, roedd Normal People Sally Rooney yn llwyddiant ar unwaith i Hulu a y BBC pan gafodd ei ryddhau yn ystod pandemig 2020. Ffilm o gwmpas Co. Sligo yn ogystal â Choleg y Drindod Dulyn.

Yn serennu Paul Mescal a DaisyEdgar-Jones fel y deuawd blaenllaw gyda rhamant gymhleth, mae'r plot yn canolbwyntio ar y ffordd y mae eu bywydau yn plethu i mewn ac allan o'i gilydd ar ôl ysgol uwchradd ac yn ystod y blynyddoedd coleg.

Roedd y sioe deledu Wyddelig goryfed mewn pyliau yn llwyddiant ysgubol; rhwng Ebrill 26ain a Mai 3ydd, derbyniodd Normal People 16.2 miliwn o geisiadau am raglenni ar BBC iPlayer. Derbyniodd y sioe 4 enwebiad Emmy gan gynnwys enwebiad ar gyfer Paul Mescal fel yr Actor Gorau.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Normal People (@normalpeoplehulu)

5>Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #5: The Fall

Wedi'i ffilmio o amgylch lleoliadau yng Ngogledd Iwerddon yn enwedig Belfast, mae 'The Fall' yn ddrama wefreiddiol. Mae’r sioe yn serennu’r Actor Gwyddelig Jamie Dornan, sy’n chwarae rhan y llofrudd cyfresol Paul Spector a Gillian Anderson (sydd hefyd â gwreiddiau Gwyddelig) yn chwarae’r ditectif, gan ddilyn pob cam yn ei obeithion o’i ddal cyn iddo symud ymlaen at ei ddioddefwr nesaf.

Roedd y sioe a ddarlledwyd am y tro cyntaf ym mis Mai 2013 tan fis Hydref 2016 wedi mynd â’r byd i’r fei gyda’i gwylio cymhellol a’i hysgrifennu gwych. Roedd y gêm o gath a llygoden sy'n datblygu ar y sgrin yn cadw'r sioe i fynd am dri thymor gwych.

Gweld hefyd: 10 Traethau Syfrdanol yn Puglia Na Ddylid eu Colli

Mae’n un sioe deledu Wyddelig y byddwch chi wedi gwirioni arni’n gyflym ar ôl y bennod gyntaf gyda chymeriadau tywyll ond credadwy sy’n ddiddorol iawn, a dweud y lleiaf.

Peth gwych arall i'w garu am Y Cwymp yw'r digwyddiadau go iawnmae goreuon Dinas Belfast a rhai atyniadau eiconig i'w gweld yn y sioe fel The Merchant Hotel a Cave Hill.

The Fall – promo

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #6: Moone Boy

Sit-com Gwyddelig wedi’i gyd-greu a’i ysgrifennu gan ddyn Boyle Chris O’Dowd yn dweud wrth y semi -stori hunangofiannol o fywyd O'Dowd. Wedi'i gynhyrchu ar gyfer Sky One, mae Chris yn chwarae rhan ffrind dychmygol Martin Paul Moone, yn tyfu i fyny yng nghefn gwlad Boyle, Co. Roscommon ar ddiwedd yr 80au. newid cyflymdra braf o sioeau trosedd grizzly neu ddramâu llethol yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â nhw ar y sgrin fach. Yn rhyngwladol, enillodd Moone Boy Emmy am y Comedi Orau yn ogystal ag IFTA am y rhaglen adloniant orau. Yn sioe deledu Wyddelig wibiog a chyfnewidiadwy, mae Moone Boy yn or-wyliadwr delfrydol!

Edrychwch ar y postiad hwn ar Instagram

Post a rennir gan MovieExtras.ie (@movieextras.ie)

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #7: Kilinaskully

Ffilmiwyd yn Co. Tipperary, mae Kilinaskully wedi'i lleoli yn y dref ffuglennol o'r un enw ac yn canolbwyntio ar yr unigolion rhyfedd sy'n byw yn y dref fach wledig, llawer ohonynt yn debyg i Pat Shortt.

Mae Shortt yn chwarae 5 cymeriad ar y sioe gan gynnwys Dan the Man Clancy, y prif gymeriad a rheolaidd yn y dafarn leol, yn ogystal â Goretti; cerddwr pŵer preswyl a menyw fodern gyfan. Mae hefyd yn chwarae rhan y cynghorydd Willie Power,Pa Connors a Louis Cantwell

Mae’r sioe yn chwarae ar ystrydebau o Wyddelod cefn gwlad i berffeithrwydd, gan greu gwawdluniau amlwg o ystrydebau pentrefol hen ffasiwn.

Crëwyd gan Shortt yn 2004, a rhedodd 5 tymor o'r sioe tan 2008. Hyd heddiw mae RTÉ wedi ailadrodd y sioe droeon.

Gweld y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan PAT SHORTT (@patshortt1)

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #8: The Hardy Bucks

Yn wreiddiol codwyd cyfres we YouTube, The Hardy Bucks gan RTÉ a redodd 4 tymor o 2010-2018. Roedd y sioe arddull ffuglen mor llwyddiannus fel y rhyddhawyd The Hardy Bucks Movie yn 2013, a daeth yn ffilm Wyddelig fwyaf llwyddiannus 2013.

Wedi'i lleoli yn Swinford Co. Mayo, mae'r stori yn dilyn anturiaethau grŵp o bobl ifanc Gwyddelod mewn tref fechan Iwerddon gydag uchelgeisiau sydd ddim yn ymestyn llawer pellach na chael y craic.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Owen Colgan- Fitness Expert (@owencolganfitness)

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #9: The Late Late Toy Show

I lawer o Wyddelod, roedd y Late Late Toy Show yn rhywbeth y buont yn aros amdano drwy gydol y flwyddyn fel un. plentyn. Roedd y sioe yn aml yn cael y golygfeydd mwyaf o amgylch Iwerddon bob blwyddyn. Dyma rifyn Nadolig blynyddol y sioe sgwrsio Wyddelig ‘Late Late Show’ a gynhelir gan Ryan Tubridy.

Tyfodd cenedlaethau lawer o deuluoedd Gwyddelig i fyny yn eistedd o amgylch yr ystafell fywgwylio’r Late Late Toy Show, rhywbeth a fyddai’n dod yn un o hoff draddodiadau llawer o aelwydydd fel dechrau answyddogol y Nadolig Countdown. Mae'r sioe yn cynnwys y teganau a'r tueddiadau Nadolig diweddaraf fel y'u hadolygwyd gan blant, yn ogystal ag amrywiaeth o blant yn perfformio, dawnsio, a chwrdd â'u harwyr.

Mae’r sioe hwyliog hon i’r teulu yn drysor annwyl iawn sy’n dal lle arbennig yng nghalon Gwyddelod, sy’n ei gwylio ledled y byd. Mae’r hen drope teledu ‘byth yn gweithio gyda phlant nac anifeiliaid’ yn cael ei droi ar ei ben gan fod rhai o bersonoliaethau mwyaf doniol a mwyaf talentog y flwyddyn i’w canfod yn yr adolygwyr a’r perfformwyr tegan bach!

Gan ddechrau ym 1975 mae’r sioe flynyddol mor draddodiadol ag Offeren Ganol Nos neu’r marchnadoedd Nadolig niferus sydd wedi’u gwasgaru o amgylch Iwerddon!

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Postiad a rennir gan The Late Late Toy Show (@thelatelatetoyshow )

Sioeau Teledu Gwyddelig Enwog #10: Mrs. Brown Boys

Yn olaf, mae gennym y comedi sefyllfa Gwyddelig-Prydeinig hwn sy’n serennu hoff ddyn Gwyddelig pawb, Brendan O’ Carroll. Wedi’i ffilmio yn un o stiwdios y BBC yn yr Alban, mae’n gynhyrchiad Gwyddelig iawn ym mhob agwedd, o’r ysgrifennu, set, hiwmor a chymeriadau.

Mae’r sioe yn dilyn bywyd y Fam Wyddelig uchel ei cheg a barn Agnes Brown a chwaraeir gan O’Carroll, a’i hoff beth i’w wneud yw ymyrryd ym mywydau ei chwe phlentyn. Daeth yn ergyd ar unwaithi'r BBC, gan na allai'r gynulleidfa gael digon ar Agnes Brown, ei drama deuluol a'r diwylliant Gwyddelig arbennig.

Er bod beirniaid yn ymosod arni'n aml, mae'r sioe deledu Wyddelig hon wedi dod yn boblogaidd iawn yn Iwerddon a'r DU yn ogystal â thyfu mewn poblogrwydd yn Awstralia, Seland Newydd a Chanada. Mae’r sioe hyd yn oed wedi’i haddasu’n sioe lwyfan sy’n cael ei pherfformio o amgylch Iwerddon a’r DU yn ogystal â dangos am y tro cyntaf fel ffilm nodwedd yn 2014 fel ‘Mrs Browns Boys D’movie.’

P’un a yw’r beirniaid yn iawn ai peidio , mae'r golygfeydd a'r llwyddiant masnachol yn adrodd stori wahanol i ni, mae Mrs Brown's Boys yn cynnig parodi o'r matriarch Gwyddelig traddodiadol sy'n cael ei chwarae allan o flaen cynulleidfa fyw, lle gallwch chi chwerthin ar hyd yn enwedig pan fydd actorion yn cael eu rhoi yn y fan a'r lle gan O'Carroll sy'n dim ond wrth fy modd am y cyfle i fyrfyfyrio!

Gweld y post hwn ar Instagram

Postiad a rennir gan Swyddog Bechgyn Mrs Browns (@mrs.brownsboysofficial)

Sioe Deledu Bonws #11: Game of Thrones

Er nad yw'n sioe deledu Wyddelig. Cafodd Game of Thrones ei ffilmio o amgylch Iwerddon ac yn arbennig Gogledd Iwerddon.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Game of Thrones Tours (@gameofthronestours)

Mae lleoliadau'n cynnwys:

  • Castle Ward, Co. Down AKA Winterfell.
  • Parc Coedwig Tollymore, Co. Down AKA y goedwig lle gwelwyd Nightwalkers a lloi bach Direwolf.
  • Sallagh Braes, The Glens ofJohn Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.